2022. június 28., kedd

Egy kabbalista titkos gyakorlatai !

Miért nevezik a Kabbala bölcsességét titkos bölcsességnek? Mi a kabbalista rejtett munkája?

A kabbalista gyakorlati munkája annyit tesz, mint egy liftben, fel - le tud menni egója vagy adakozása szintjén.

Le tud ereszkedni az alsó emeletről az egóba, majd fel tud emelkedni a földszintre, és elkezdhet felmászni a 125 lépcsőn.

Ezzel együtt mindenféle belső változás történik az emberben. Lehetősége van arra, hogy a gyermeki szintről a fiatal, a felnőtt vagy az idős ember szintjére emelkedjen, és ezután következetesen vissza tud ereszkedni mindegyik szintről a legalacsonyabbra.

A kabbalisztikus létrán felfelé vagy lefelé haladva mindenféle paramétert és jellemzőt meg lehet változtatni benned, rendezni és váltogatni magadban. Mintha programozók lennénk, önmagunkat irányítjuk, és minden alkalommal, amikor a világot ugyanabban a vágásban és stílusban látjuk, amelyre kimondottan irányulunk. És ezeket a kabbalista titkos gyakorlatainak nevezik.

Amikor világunk keretein belül vagyunk megtalálhatók, az idővonal szerint utazhatunk időben, térben és világokban; a dinoszauruszok korszakában találhatjuk magunkat, és mindezeket az állapotokat magunk között figyelhetjük meg.

A nagy kabbalista, Baal HaSulam írásaiban leírta a Föld bolygó keletkezésének történetét és kialakulásának összes időszakát. De nem azért tudta ezt megtenni, mert geológiát tanult, hanem azért, mert látta ezeket az állapotokat.

Nem volt nehéz belépni ezekbe. Mintha távcsövet, mikroszkópot vagy teleszkópot vett volna elő, és személyes belső műszerei szerint helyesen irányította magát, hogy minden korszakot lásson és elérjen.

Ez az úgynevezett titkos kabbalisztikus gyakorlatokat jelenti. Valójában nem titkosak, de a kabbalista nem tudja átadni őket másoknak. Csak saját maga tudja használni őket, mert ezek az ő belső tulajdonságai. Mindenki megtanulhatja bővíteni belső látókörét, ha módszeresen és komolyan bekapcsolódik a Kabbala bölcsességébe, és kabbalistává változtatja magát.

Tehát, ha helyesen irányítja magát, kiléphet önmagából, és a világunk fölé utazhat, a teremtés minden aspektusában. Mert a mi világunk a legkisebb, jelentéktelen és szürke, és a Kabbala bölcsessége szerint csak a mi kijavítatlan felfogásunkban és képzeletünkben létezik.


2022. június 14., kedd

Hogyan érik el a szavak a lelket?

Az ágak nyelvezete nagyon hasznos lehet, amennyiben mi már párhuzamosan két világban létezünk. Az elmagyarázza számunkra hogyan használjuk fel ennek a világnak a tárgyait a leghatékonyabb módon, hogy másokat azokon keresztül befolyásoljunk, felébresztve őket a korrekcióra.


Amennyiben én pontos tudással rendelkeznék az emberi természetről, és az összes tárggyal, objektummal kapcsolatban ami rendelkezésemre áll, akkor képes lennék az egész világot a korrekció irányában felébreszteni! Akkor tudnám pontosan milyen filmek, szövegek és zene szükséges ahhoz, hogy ezt elérjük. Akkor számításokat végeznék lelkeiken, és azokon az erőkön, melyektől azt akarom, hogy ezen lelkeken belül működjenek, az ő belső struktúrájuknak megfelelően, ami én már ismerek.


Azonban mivel egyenlőre ők nem értik a kommunikációt a lelkek és belső erők szintjén. én azt egy másik dimenzióba fordítom le, az ő materiális hallásuk és érzékelésük szintjére, valamint hangszerek hangjaira. Ilyen módon megszerzem a lehetőségét annak, hogy befolyásoljam őket.Ezeken a külső eszközökön, hangszereken keresztül, képes vagyok belső erőket felébreszteni bennük, amelyekről maguk sem tudták, hogy léteznek. Mindez őket külső hallásukon keresztül befolyásolja, a zenén keresztül, és fokozatosan felébreszti a belső erőket bennük. Mindez azért van, mivel a személy egy integrált rendszer, melyben a korporalitás és spiritualitás egységre lép. Ennél fogva lehetséges a személyt materiális eszközökkel befolyásolni, de azzal a szándékkal hogy őt a belső spirituális szinten befolyásoljuk. Ilyen módon lehetséges őt vibrációkhoz, és rezonanciához vezetni, és hogy olyan rétegeken kapjunk reakciókat, amit ő még csak nem is sejt magáról, a zene vagy más külső behatások hallgatásán keresztül.
Pontosan ez a módja annak ahogy felébresztjük magunkat a Kabbalista könyvek olvasásával, mint a Zohár, vagy a Talmud Eser Sefirot (Tíz Szfira Tanulmánya) olvasásával. Mi ezáltal felemeljük érzékenységünket a Reformáló Fény iránt. A Fény nincs jelen a materiális szinten. De a Kabbalisták úgy rendezték, hogy a szemen, fülön keresztüli külső behatások által, én belső behatásokat kapok, mindaddig és közben arra hangolom magam, hogy pontosan arra vágyjak, hogy ez megtörténjen.Ennél fogva amennyiben mi megtaláljuk a kapcsolatot a gyökerek és ágak között a két párhuzamos világ, a korporális és spirituális világok között, egyik a másikkal szemben, akkor lehetséges a teljes korrekció a világának felébresztése. Mi valójában ilyen módon cselekszünk, csak nem olyan hatalmas erővel, amilyennel a Zohár szerzői tették mindezt.Forrás : https://laitman.com/2011/02/how-do-words-reach-the-soul/#gsc.tab=0

 

2022. június 8., szerda

Mi a szerepünk a természetben ?

Mindannyian egy körkörös, zárt, egész és teljes természetben élünk, végtelen szintekkel, kölcsönhatásokkal és összekapcsolódásokkal a részei között. Ennek a hatalmas rendszernek a részei vagyunk, és nem tudjuk megemészteni teljességét, nagyszerűségét, tökéletességét és örökkévalóságát. A természet azonban egy tökéletesen összefüggő rendszer, és mint ilyen, lehetetlen, hogy bármi is mozogjon anélkül, hogy minden más ennek megfelelően ne mozogjon.


A természet folyamatosan egy teljes, tökéletes és beteljesedett állapot felé tart. Részei az öt rész egyikéhez tartoznak, amelyeket héberül Shoresh (gyökér), Alef (egy), Bet (kettő), Gimel (három), Dalet (négy) vagy ásványi, növényi, állati és beszélő szintenek nevezünk. Mindannyian olyan irányba haladnak, ahol nem eggyé válnak, hanem összekapcsolódnak, és kapcsolatukon keresztül olyan lesz, mintha eggyé válnának.A részek közötti kapcsolatokban a kapcsolódási törvény a szeretet pontjáig feltárulkozik, azaz a teljes összekapcsolódás és egymásrautaltság állapotáig, ahol mindenki fontos és egy közös szeretetben létezik. Ahogy írva van, „a farkas is a báránnyal lakik”, vagyis mindenki megérti, hogy ugyanannak a testnek a részei. Ennek megfelelően, mivel nem árthatunk saját testünknek, ugyanúgy elérjük azt az állapotot, amikor a teremtés más részeit sem tudjuk károsítani, még a legkisebbeket vagy a legtávolabbiakat sem.Ezért, amikor emberekre vagy bármely más jelenségre gondolunk az életben, törekednünk kell annak forrásának megismerésére a természet általános globális rendszerében, és így azt kell keresnünk, hogyan reagáljunk helyesen arra, amit egy bizonyos jelenség vagy egy bizonyos személy megtapasztalása során érzünk. és hogyan jelöljük meg helyüket az általános rendszerben.Forrás : https://www.michaellaitman.com/nature/what-is-my-role-in-my-nature/


2022. május 27., péntek

Az első kérdés !

Életünk minden pillanata azzal a kérdéssel kezdődik, hogy „Miért élek?” Általában nem ismerjük fel, hogy mi az, így sikerül folytatnunk, bár nincs válaszunk. A következő másodpercben azonban újra megjelenik az életünk céljával kapcsolatos kérdés. És még egyszer nem vesszük észre, és folytatjuk életünk következő pillanatáig. Ez az élet áramlása, az értelmével és céljával kapcsolatos kérdések végtelen folyama.                                                                                                 

Nem dönthetünk úgy, hogy nem kérdezünk róla, mivel a kérdés már azelőtt is létezik, hogy fizikai testünk létrejönne. Ez az első, őskérdés, és testünk csak azért fejlődik, hogy megtalálja a választ. Valójában az egész élet csak azért létezik, hogy megválaszolja ezt az első kérdést.


Legyen szó építőmunkásról, egyetemi tanárról, utcaseprőről, rendőrről vagy miről van szó, mindannyiunkban ugyanaz a belső késztetés, hogy életünk értelmét keressük mindenben, amit csinálunk. Lehet, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy ez az alapvető küldetés késztet bennünket arra, amit csinálunk, de ugyanúgy ez hajt bennünket.


Még azok az emberek is, akik nyugodtnak és elégedettnek tűnnek, akik látszólag nem keresnek semmit, és azt mondják, hogy elégedettek az élettel, és nem akarnak belőle többet, csak meggyőzik magukat arról, hogy ők is így érzik magukat. Ennek ellenére, ha nem égne bennük a kérdés, nem élnének.


A küldetés azért van, hogy magát az élet forrását, a természet átfogó erejét keressük. Jelenleg a legtöbb ember anélkül keres, hogy tudná, mi mozgatja őket az életben. Ma azonban az emberiség közeledik a küldetés valódi céljának megvalósításához.


Napról napra egyre többen teszik fel maguknak a kérdést az élet eredetéről. Kezdenek képet alkotni arról, hogy milyennek kell lennie az erőnek, milyen tulajdonságai vannak, és hogyan közelíthetik meg, megragadhatják, és hogyan tudják elérni.


Ahogy a csecsemő az anyja közelében akar lenni és tőle kapni, amikor a felsőbbrendű, eredeti erővel való kapcsolat felé vonzódunk, tőle kezdjük megkapni a választ az élet értelmére vonatkozó kérdésre. Napjainkban az emberiség végre közelebb kerül ahhoz, hogy megtalálja a választ az élet értelmével kapcsolatos kérdésre. Az elkövetkező években ez lesz az emberiség fő tevékenysége.Forrás :  https://www.michaellaitman.com/articles/the-first-question/2022. május 15., vasárnap

A Gondolat Anyag !

Kérdés: Vlagyimir Bekhterev kiemelkedő orosz idegtudós és az objektív pszichológia úttörője kijelentette, hogy az ember halhatatlan. Úgy vélte, hogy pusztán logikailag bizonyítható azon egyszerű oknál fogva, hogy a gondolat anyag, következésképpen azt jelenti, hogy hatással van az anyagra.

Mit mond erről a Kabbala ?

Válasz: A Kabbala bölcsessége teljesen egyetért vele. A tény az, hogy a gondolat ugyanúgy anyag, ahogyan az egész világunk anyag, és ahogy a spirituális világ is anyag.

Vagyis az anyag vágy. A vágy vagy az elnyelésért, vagy az önmagából való kisugárzásért dolgozik, nem számít, ez mind anyag. Nincs semmi, ami nem anyag lenne. Gondolataink és vágyaink éppoly anyagiak, mint amit ásványi, növényi és állati természetnek érzünk. Végül is az anyag megnyilvánulhat erők és hullámok formájában.

Ha mélyebbre ásunk az anyagban, akkor ott csak hullámok vannak. A hullámok mögött kezdjük érezni, hogy nincs más, mint egy gondolat. Ezen a gondolaton a vele kapcsolatos anyagi elképzeléseink fokozatosan anyaghalmazok formájában sűrűsödnek.

Úgy tűnik, hogy ez az anyag fejlődik, de maga az anyag nem fejlődik, hanem a gondolat, ami benne van. A gondolkodás fejlődésének szakaszaiban a gondolkodás az anyag cselekvéseiként kezd megnyilvánulni erők formájában, mindenféle mechanikai átalakulásban stb. Azonban mindez csak gondolat.

2022. május 6., péntek

Amikor az anyagi szint elveszíti a jelentőségét

Kicsit több mint egy éve tanulmányozom a Kabbala Bölcsességét. A Moszkvai Kabbala Akadémián végeztem. Újabban felfigyeltem fel rá, hogy a pozícióm és a munkám és a pénzügyi helyzetem kevésbé értékesek számomra. Kérem, segítsen megérteni, hogy mi történik velem !

 

Komolyan kell viszonyulnod magadhoz, és ebbe beletartozik a munkád, a családod és minden más. De elég, ha ez a viszonyulás mechanikus természetű. Az energiád fennmaradó részét a spiritualitásba kell fektetned. Viszont a két terület nem zavarhatja meg egymást. Korporális lényegiségedet egyfajta precizitással szükséges önmagad, a családod, stb. szolgálatába állítanod, miközben a lelkeddel velünk kell, hogy legyél. Mindez szándékosan lett ilyen módon kitalálva. A mi világunk nem a spirituális fejlődés ellenében született meg. Ellenkezőleg, a korporalitás szükséges, hogy az ember mindkét dimenzióban megfelelően fejlődjön, mivel csak ilyen módon érheti el célját.


Forrás: When Materialism Loses Its Value | Laitman.com

2022. április 26., kedd

A Kabbalában nincs varázslat, csak tudomány !

Van egy kérdésem.

A Kabbala estek című film megmutatta, hogy a kabbalisták hogyan tudják megjósolni a jövőt. De ez a múlt kabbalistáira vonatkozott. Azt is említetted, hogy ma már nincsenek Baal HaSulammal egyenlő tanítók.

Azonban hallottam valakit, aki azt mondta, hogy ma is élnek olyan emberek, akiknek különleges erejük van, és képesek megváltoztatni az őket körülvevő fizikai világot. Például homokká alakíthatják a köveket, és egyszerre több helyen is lehetnek. De ezek a bűvésztrükkök nem a céljuk; céljuk a Teremtő megismerése.

Ezeket a dolgokat teljesen természetesen, varázslatok, ezoterikus gyakorlatok vagy miszticizmus nélkül képesek megtenni. Tehát minden tiszteletem mellett szeretném tudni: hogyan lehetséges, hogy a Kabbala az egyetlen igazság? Hogyan lehet az, hogy csak a kabbalisták tudják a teljes igazságot?

Dr. Michael Laitman válasza: Nincsenek csodák ezen a világon. Lásd Baal HaSulam „A Kabbala bölcsességének lényege” című cikkét, ahol kifejti, hogy a Kabbala tudomány, ami azt jelenti, hogy olyan adatokon alapul, amelyeket kísérleti módszerrel értek el és tártak fel. Érdemes elolvasni a „Zohár könyvének bevezetését” is, ahol az elérés határairól beszél arról, hogy csak az anyagot és annak formáját lehet elérni, de az absztrakt formát és a lényeget nem.


Forrás : https://laitman.com/2009/08/there-is-no-magic-in-kabbalah-just-science/#gsc.tab=0

2022. április 16., szombat

Emelkedj a test fölé !

 Kérdés: 

Folyamatosan használod a „tested fölé emelkedni” kifejezést. Mit jelent?Válasz: 

A test fölé emelkedni azt jelenti, hogy felemelkedsz tulajdonságaidban, vágyaidban és érzéseidben, tehát nincs kapcsolat aközött, amit a testben érzel, és amit az „én”-ben, a szellemben érzel. Egyáltalán nincs kapcsolat!Ebben az esetben, amikor a test valóban meghal, az „én” megmarad önállóan létezve, mert ennek a testnek a halála előtt sikerült elszakadnia, kiszabadulnia belőle. És amíg nem valósítjuk meg a kilépést a testből, addig mindig visszatérünk hozzá, és így újulunk meg benne.


Forrás : https://laitman.com/2022/04/rise-above-the-body/#gsc.tab=0

2022. április 10., vasárnap

Milyen lenne egy világ magánélet nélkül ?

 

Olyan lenne, mintha mindannyian meztelenek lennénk egymás előtt.

Bár borzalmasan hangozhat, mert jelenleg mindenféle védelemmel számolunk magunk körül, de amikor eltávolítanánk a védelmet, akkor szabaddá válnánk. Vagyis nem éreznénk szükségét annak, hogy elzárkózzunk egymástól, és megnyílhatnánk, és szégyenérzet nélkül állnánk egymás előtt.

Akár úgy is lehetünk szabadok, ha semmink sincs, akár úgy, hogy mindenünk megvan. Sőt, a bizonytalanság bármely érzését lefedhetjük, ha kapcsolódunk a természet pozitív erejéhez, és behívjuk azt az életünkbe. A valóságunkat irányító törvény – a forma egyenértékűségének törvénye – szerint, ha hozzáállásunkat úgy igazítjuk egymáshoz, hogy az hasonló legyen a természet felső erejének hozzánk való viszonyulásához, akkor ugyanabban a határtalan állapotban éreznénk magunkat. mint a természet.

Jelenleg azonban a természettel ellentétes állapotban vagyunk. Mi egoisták vagyunk, míg a természet altruista. Emiatt a magánéletünk eltávolítása jelenleg rémálomnak tűnik a legtöbb számára. Minden azon múlik, hogy mennyire vagyunk jó kapcsolatban: Ha harmonikusan valósítjuk meg kapcsolatainkat, ahol mindannyian támogatjuk és bátorítjuk egymást, hogy önzetlen attitűdöket alkossanak egymás iránt a veleszületett egoista késztetéseinken felül, akkor teljesen nyugodtnak, biztonságban és magabiztosan érezzük magunkat, és nem félnénk attól, hogy elveszítjük a magánéletünket.

Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/what-would-a-world-without-privacy-look-like/


2022. március 31., csütörtök

Mi a legfontosabb dolog, amit tanárként meg kell tanítanod a tanítványaidnak?

A helyes világkép: világ-, élet-, ember- és korszemlélet.

Számomra ez a legfontosabb, hogy az embert élete helyes látásmódja felé irányítsam. Ehhez többé-kevésbé el kell magyaráznom a világ képét, amelyben élünk, merre tart, hogyan változtathatom meg a lehető legjobb irányba, és biztosítanom kell az ehhez szükséges eszközöket.

A világ az észlelésünkből fakad. Valójában nem a világban élünk; a világ él bennünk. Ezért meg kell tanítanom, hogy mi teremtjük meg a világunkat, magunkban lefestve. Ezt a pontot elég nehéz elérni. Elkezdeni a világhoz ilyen módon viszonyulni az egy nagyon komoly és belső spirituális forradalom.

Sőt, fel kell hívni a figyelmünket arra, hogy a világ nem az, amit érzünk. A világ a hozzá való viszonyulásunk származéka, azaz újrateremthetjük és hozzáigazíthatjuk magunkat egy másik világ érzékeléséhez. A világnak nincs saját formája vagy alakja. Ez egy kép, amit programozhatunk. Megalkothatjuk tehát azt a világot, amelyben élünk, és ez a kívánságaink, tulajdonságaink és erőfeszítéseink változásának megfelelően fog változni.

Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/what-is-the-most-important-thing-as-a-teacher-to-teach-your-students/

2022. március 17., csütörtök

Az élet céljának megértése !

Kérdés: Vannak ma tudósok, akik azt mondják, hogy tudattalanul létezünk. Mondhatjuk-e, hogy a spirituális világ és a testi világ között a tudatos vagy tudattalan létezésben van a különbség?

Válasz: Automatikusan teljesen tudattalanul létezünk, és egyáltalán nem értjük, kik vagyunk. Nem értjük, mik vagyunk és miért élünk. A testünkben lévő összes szerv és sejt, minden, ami körülvesz minket, játszik velünk, és azt a pillanatot érezzük, amelyben élünk.

Ezért nincs lehetőségünk bármin is változtatni. Semmiféle szabad akarat nincs. Minden előre meg van határozva, és különböző helyzetekben működünk, hogy fejlődésünk egy bizonyos pontján csalódni fogunk létünkben úgy, ahogy van, és felismerjük annak értéktelenségét, értelmetlenségét és ürességét, és elkezdünk vágyni az élet értelmének megtalálására.

Világunk értelme az, hogy képessé tegyen bennünket arra, hogy tudatosan fölé emelkedjünk a következő spirituális dimenzióba.

Kérdés: Mit jelent az, hogy tudatosan? Folyamatosan különböző vágyak támadnak fel bennem, és rohanok, hogy örömmel töltsem el őket. Ezeket a vágyakat egyedül kell kitalálnom a spiritualitásban?

Válasz: Egyszer az ember belefárad vágyai beteljesülésének hajszolásához, és többé nem azonosul velük. Felismeri, hogy vágyainak ezek a szándékai, és ezeket folyamatosan teljesítenie kell. Bár ebben örömét érzi, nem akarja, hogy többé ez irányítsa; független akar lenni, és nem rabja ezeknek a kellemes érzéseknek.

Aztán gondolkodni kezd: „Hogyan tudok ezen felülemelkedni? Miért kell folyton különféle örömöket kergetnem? Miért adom el magam mindig ezeknek az örömöknek? Ez elég az életemre? Ez kielégít engem? El kellene gondolkodnom azon, hogy kell-e mindez? Ezek múló örömök, amelyek minden másodpercben változnak, így az egész életem az élvezet hajszolásán és a fájdalom minimalizálásán múlik.”

Kérdés: Mi ennek az alternatívája a spirituális világban?

Válasz: A spiritualitásban az ember elkezdi elérni léte értelmét, és ez az elérése megmagyarázhatatlan érzéssel, leírhatatlan érzéssel tölti el, hogy elérje a harmóniát, a felső létet, az igazságot, a valódi célt, mindazt, ami a korporális világban nem létezik. Ha valaki rosszul érzi magát a világunkban, azt azonnal jó érzésre kell váltania, és így újra és újra, és ez lesz élete célja. A spirituális világban az az ember, aki eléri mindennek a jelentését, ami történik vele és ami túl van rajta, ez a teljesség, harmónia, egyensúly és örökkévalóság érzését kelti benne.

Forrás : https://laitman.com/2016/05/understanding-the-goal-of-life/#gsc.tab=0

 

2022. március 9., szerda

Egy háború kívül és egy háború belül

Nem sokkal azután, hogy a második világháború tragikusan, az atombombák Hirosima és Nagaszaki feletti felrobbantásával véget ért, tanárom apja, a 20. század nagy gondolkodója és legkiválóbb kabbalistája, Baal HaSulam megírta azt, ami később „Az utolsó nemzedék írásaiként” vált ismertté. Nem azt akarta mondani, hogy közeleg a világvége, hanem azt, hogy az általunk ismert világ haldoklik, és új születik. A vajúdási fájdalmak azonban nagyon fájdalmasak, vagy kevésbé fájdalmasak lehetnek, és mi, emberek, meg tudjuk határozni, hogyan éljük át. Baal HaSulam ezt a két lehetőséget „a fény útjának” és „a szenvedés útjának” nevezte.

Ezekben az írásokban Baal HaSulam hangsúlyozza, hogy a technológiával az emberiség „feltalálta az atomot és a hidrogénbombákat”, és „ha a teljes tönkretétel, amelyet a világra szántak, még mindig nem nyilvánvaló a világ számára, várhatnak egy harmadik világháborúra, vagy egy negyedikre. A bombák megteszik a dolgukat, és a romok után megmaradt túlélőknek nem lesz más választásuk, mint magukra vállalni ezt a munkát, ahol az egyének és a nemzetek sem dolgoznak magukért többet, mint amennyi a létfenntartásukhoz szükséges, míg minden mást a mások javának szolgálatáért tesznek.”

Az ukrajnai háború nem Oroszország és Ukrajna között folyik; ez egy összecsapás a világ két fele között. Átformálja a nemzetközi kapcsolatokat és szövetségeket Kelet és Nyugat, országok és nemzetek között. Ez a háború megváltoztatja a teremtésről és az életről alkotott képünket. Még nem értönk le a mélypontra, de amikor felérünk a mélypontról, azt fogjuk látni, hogy a világ drámaian megváltozott. Soha nem fog visszatérni abba a világba, mint korábban volt. Mert ma minden globális, a háborúk is globálisak. Ezért Baal HaSulam előre sejtő jóslata ma nagyon is valósnak tűnik.

Valójában a jelenlegi pályán nem látok más eredményt, csak szavai beteljesedését. Az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a nukleáris világháborút, ha megfogadjuk az ő tanácsát, és inkább mások javára gondolunk, mint a magunk javára, bármennyire is idegenkedünk tőle.

Valójában a háború kívül a bennünk zajló háború tükre. Minden háború, a hazai vitáktól a világháborúkig, az egók összecsapása. Az ego irányítást és felsőbbrendűséget akar. Ennek megfelelően a Fitting In and Getting Happy: How Conformity to Societal Norms Affects című könyv idézi a Solnick & Hemenway tanulmányát, amelyben a résztvevők több mint fele inkább olyan társadalomban élne, ahol évente 50 000 dollárt keresnek, míg mások 25 000 dollárt keresnek egy olyan társadalom helyett, ahol 100 000 dollárt keresnek, míg mások 200 000-et. A könyv szerzője, a Tilburgi Egyetem (Hollandia) szociálpszichológia professzora, Olga Stavrova így foglalta össze: „Az emberek nem vágynak arra, hogy egy bizonyos jóból sok legyen, mint inkább arra, hogy ebből a jóból több legyen, mint másoknak."

Bármilyen fájdalmas is a jelenlegi ukrajnai helyzet, és valóban nagyon fájdalmas, ez még mindig az egók összecsapása. Meg kell értenünk, hogy ennek a krízisnek és minden más krízisnek a megoldásához oldalról kell tekintenünk magunkra, és egy pillanatra el kell szakadnunk a nagy személyes fájdalmunktól, amellyel teljes mértékben együttérzek.

Ha csak arra koncentrálunk, hogy igazunk legyen, akkor soha nem fejezzük be a háborúkat. Soha senki nem fog egyetérteni és azt mondani: „Én tévedek, és neked van igazad”; az egónk nem engedi, hogy megtegyük. Ez az oka annak, hogy az objektív igazságosság keresése eredendően reménytelen; ez a szenvedés útjának választása.

Ha azonban egy percre félretesszük sérelmeinket, és megállapodunk abban, hogy szünetet tartunk a régi számláink rendezésében, akkor elkezdhetjük a pozitív jövő építését. Ebben az állapotban képesek leszünk a kölcsönös tisztelet ápolására, sőt talán a kölcsönös megértés ápolására összpontosítani a számos mélyreható különbség felett. Ha kitartunk ezen erőfeszítések mellett, ez lesz a fény útjának kezdete.

Jelenleg nem várnék ennél többet, de a végén az emberiségnek nem lesz más választása, mint visszatérni Baal HaSulam szavaihoz, és egyetérteni abban, hogy a legjobb út mindannyiunk számára a kölcsönös törődés és a kölcsönösség felelősség útja. Ha nem akarunk egy harmadik világháborút, akkor meg kell tanulnunk törődni egymással. Ezért van az, hogy az igazi háború bennünk van, a háború pedig csak a mások iránti tomboló gyűlöletünk tükröződése.

Forrás : https://www.michaellaitman.com/jewish/a-war-without-and-a-war-within/

2022. február 28., hétfő

A szeretet mások vágyainak beteljesülése

 

Kérdés: Miért használják a kabbalisták állandóan a „szeretet” szót?

Válasz: A mi anyagunk és az egész természet anyaga a vágy. A szeretet kölcsönös kielégülés, amikor én kielégítem a vágyaidat, te pedig az enyémet, és csak ennek az állapotnak köszönhetően kapcsolódnak össze pluszaink és mínuszaink, és egyetlen spirituális testté, egyetlen vággyá válunk.

Kérdés: Ha a „szeretet” helyett azt mondom, hogy „a vonzás ereje”, akkor ez helyes?

Válasz: Mondd azt, hogy „a gravitáció, az egység vagy a kapcsolat ereje”.

Megjegyzés: Végtére is, a „szeresd felebarátodat” és a „szeresd felebarátodat, mint önmagadat” kifejezések használatát túlzásba vitték, és annyira összezavarnak bennünket.

Megjegyzésem: Én értem. Emlékszem, én is belebotlottam ebbe. Most már nem tudom elképzelni, hogy valami érzéki vonzalom a szeretet szinonimája. Hiszen ezek állati ösztönök.

Kérdés: A Kabbala módszere az emberek közötti helyes kapcsolat megteremtéséből áll. Ezen keresztül, ahogy Baal HaSulam írja, energiát hívunk elő azokból az állapotokból, amelyekben korábban voltunk. Az energia hatni kezd ránk, és ugyanúgy összehoz minket, ahogyan egykor a molekulák összeálltak. Csak az ő közeledésük öntudatlan volt ó, nekünk pedig mindent tudatosan kell tennünk

Mi ez a cselekvés, hogy közelebb kerülj másokhoz? Mit tehetünk?

Válasz: Fel kell ismernünk mások vágyait, és meg kell próbálnunk azokat kitölteni, és nekik is ezt kell tenniük a te vágyaiddal.

Talán valahogy képesek leszünk érezni mások vágyait, bár ez nagyon nehéz. Fogalmunk sincs, hogyan tegyük ezt valójában. Ha ki akarjuk tölteni őket, akkor kezdjük érezni, hogy egoizmusunk mennyire ellensúlyozza ezt. Ezután meg kell küzdenünk önmagunkkal, magunkat mások alá kell helyeznünk, és ez már spirituális cselekvés.

Kérdés: Hogyan fogom kitölteni mások vágyait, ha még a saját vágyaimat sem tudom kitölteni?

Válasz: Nem kell. Hagyd békén a vágyaid, és töltsd ki másokét. Akkor meglátod, hogy csak így tudod kitölteni magad.

Kérdés: De sok vágyuk van, nem csak azzal leszek elfoglalva, hogy kitöltsem őket egész nap.

Válasz: Ez azt jelenti, hogy egész nap azzal leszel elfoglalva, hogy kitöltsd magad. Csak másokon keresztül tudod kiölteni magad. Ezért egyre feldúltabb az emberiség.

Megjegyzés: Igen, de én nem így érzem. Nem szívesen töltöm ki őket. Csak ha szeretek valakit, akkor igen.

Megjegyzésem: Ezért követelned kell, hogy szeresd őket. Ez már meghaladja az önzést.

Forrás : https://laitman.com/2019/09/love-is-the-fulfillment-of-others-desires/


2022. február 24., csütörtök

Érezd a szeretet árnyalatait

 
Kérdés:

Két erő létezik a természetben. Hívhatjuk őket szeretetnek és gyűlöletnek, jónak és gonosznak, plusznak és mínusznak, a vonzás és taszítás erőinek. A harmóniát a köztük lévő egyensúly teremti meg. Kijelenthetjük, hogy a szeretet tulajdonképpen a két erő közötti harmóniát jelenti?Válasz:

Kölcsönös kiegészítést jelent. Az embernek egyszerűen meg kell bizonyosodnia róla, hogy ha szeret valakit, azt adja neki, amit a másik akar, és ebből öröme lesz. S ez fordítva is igaz..Kérdés:

Gyakran használja a „kapcsolat” és „szeretet” szavakat, és úgy tűnik, nem is kíván ezen változtatni. Minden alkalommal egy kicsit mást ért a szavak alatt?Válasz:

Igen. Minden alkalommal új árnyalatok jelennek meg. Amikor kimondom a „szeretet” szót, mindig egy újfajta kitöltöttséget érzek.Kérdés:

Hogyan sajátíthatjuk ezt el?
Válasz:

Kizárólag az érzéseken keresztül. Már említettem, hogy a szeretet és a gyűlölet érzékszervi kategóriák, amikkel nem él a Kabbala. Ez a tudomány tisztán fizikai meghatározásokat használ. A szeretet a vonzás ereje, a gyűlölet a taszítás ereje. Mindkettőt mérni is tudjuk.Forrás: https://laitman.com/2020/12/feel-the-shades-of-love/

 

2022. február 15., kedd

Milyen nehéz a szíven keresztül beszélni !

Kérdés

A legutóbbi workshop nehezebb volt mint a korábbiak, mivel egy rövid bevezető helyett Rav egy teljes paragrafust olvasott fel egy cikkből és utána azt kérte azt beszéljük meg. De nem volt teljesen nyilvánvaló mit is kellett volna megbeszélnünk.Válasz

Mindezt szándékosan tettem annak érdekében hogy arra kényszerítselek benneteket hogy szíveitekből, érzelmeitekből beszéljetek. Amennyiben az olvasás alatt ti követtek engem érzéseiteken keresztül, akkor nem kell hogy a kérdésre emlékezzetek és arra gondoljatok. Egyszerűen amit éreztek és arról mondtok egy pár szót. Ez elégséges!

Pontosan ezt akartam elérni? hogy arra irányítsalak titeket hogy érzelmileg hatoljatok bele a szövegbe, hogy együttesen érezzük mi is van elrejtve a szavak mögött. Amennyiben megpróbáljuk az érzéseket követni melyek a szöveget, szavaimat követik, és a választ nem az értelmen keresztül keressük akkor ez működik.

Nem akarom azt hogy az értelmen keresztül beszéljetek egymással, hanem hogy kezdjetek el összekapcsolódni azokon a benyomásokon keresztül melyeket a hallottakon keresztül megkaptatok. Minden egyes paragrafusban létezett valamilyen érzelmi fejlődés. és együtt meg kellett találjátok  egy abból származó végső, közös benyomást. A kölcsönös Kli, edény megépítése azt jelenti hogy elérkeztek egy közös benyomáshoz.

Egy csoport, általánosságban nem más mint egy közös benyomás különböző edényben, vágyakban, melyek
annak érdekében kapcsolódnak össze hogy közösen működjenek. Amikor készen állnak erre az egy, kölcsönös benyomásra, akkor mindez megjelenik számukra.


2o12 július 3o, Reggeli lecke 3. rész, TESZ tanulása

2022. február 8., kedd

A spirituális fejlődés új érzéket és új elmét hoz magávalKét kérdést kaptam a tudattal kapcsolatban:


Kérdés: 

Ha egyszer elérjük a hatodik érzéket, kijövünk a spirituális világokba, és átlépjük a Machsomot, akkor fizikai agyunk elkezd részt venni az elérésben? Ha öt érzékszervünk reakciója a Fényre visszatükröződik az agyban, hogyan fog ez megtörténni a hatodik érzékkel?


Válasz: 

Új érzéket és új elmét fogsz bevonni, amely kiegészíti és kiterjeszti testi érzékeidet és elmédet. Ezt lehetetlen átadni, de ezt mindenki képes érezni.


Kérdés: 

Albert Einstein - minden idők talán legnagyobb zsenije azt mondta, hogy az anyag energia, az energia fluktuáló atomok, az atomok pedig kvarkokból állnak (kvantumfizika), és ott van a tudat. Ez azt jelenti, hogy a tudat is energia?


Válasz: 

Az anyag a vágy külső megnyilvánulása, vagy héja. A tudat a vágy önmaga, saját létezésének észlelése. A Kabbalában az anyag a vágyat jelöli – az egyetlen dolgot, amit a Fény, az élvezet teremt.

 

Forrás :

https://laitman.com/2009/02/spiritual-attainment-engages-a-new-sense-and-a-new-mind/

2022. január 21., péntek

Az agy : A tudomány számára hozzáférhetetlen titok

 Kérdés:

A jelenlegi tanulmányok azt mutatják, hogy az agy neuronjai rugalmassá válnak, amikor összekapcsolódnak. Az „anyag” ugyanaz marad, de a kölcsönös kapcsolatok megváltoznak benne. Lehetséges-e analógiát vonni az agy „anyaga” és a megszerzési vágy „anyaga” között?Válasz:

Soha nem fogjuk tudni megérteni az agy működését a szokásos „testi” tudományos eszközökkel. Feltételezem, hogy a tudósok már megértették ezt. Az agy függ aktuális állapotától, így az ezen a területen található adatok aligha teszik lehetővé a kutatóknak, hogy statisztikai szabályokhoz jussanak, vagy valami konzisztenciát találjanak. Az agy nem csak „másfél kiló szürkeállományból áll”. Folyamatosan változik, és bár minden alkatrészének funkcióját osztályozzuk, mégis teljesen különböző funkciókat láthatnak el.

A spirituális Partzuf „fején”, ahol a döntések megszületnek, ott van a Közvetlen Fény és a Visszavert Fény, a Teremtő és a teremtett lény közötti kapcsolat. Ugyanez van az agyunkban, csak más szinten. Tehát ha nem fedezzük fel bennünk a Teremtő részt, akkor nem leszünk képesek felfedezni az agy működésének alapelveit. Ennek az az oka, hogy a kép fele alig látszik a ködben, és nem tudjuk, mi működteti.

Összességében az agyunkat egy detektorhoz, egy vevőkészülékhez hasonlíthatjuk, amely a körülöttünk lévő térből veszi a jeleket. Nincs tehát nagy jelentősége annak, hogy ettől a tértől elszakítva vizsgáljuk. Ha csak magát az agyat vizsgáljuk, és kihagyjuk a képből annak kapcsolatát az adatok forrásával, soha semmit nem fogunk tudni. Ennek az az oka, hogy agyunk valamilyen mezőből érzékeli a fontos külső információkat.

Egy meghatározott módon épülünk fel: Természetünk mozdulatlan, növényi, állati és beszélő szintre oszlik, magunkat Partzufimra, Szefirotra osztjuk, a vágy vastagsága és a Masach (szűrő) tisztasága szerint, de valójában a spiritualitásban ez mind egy, és minden egy teljesség, ahol létezünk. Ott van a múlt, a jelen és a jövő, fejlődésünk három szakasza, minden ott van.

Az agyi tevékenység olyan, mint egy befogadó vagy egy rendszeren belüli kölcsönös tevékenység, amit csak a saját adakozásom erejéig érzékelek. Azt mondhatjuk, hogy az agy az általános rendszer része. De valójában az agy, az elme az egész Ein Sof-on (Végtelenségben) van szétszórva, amit az embernek ténylegesen el kell érnie. Közben csak a darabjait érezzük.

Nem hiszem, hogy a tudomány továbbra is a régi megközelítést követné. Eljön az idő, amikor a tudósok megállnak, megváltoztatják a megközelítésüket, és elkezdenek felfedezni egy felső szintet, ahogyan a múltban az emberiség a gőzgépről a belső égésű motor használatára tért át. Az agykutatók fel akarnak majd emelkedni arra az „információs rétegre”, amely a világunk felett van. Csak onnantól folytathatják tanulmányaikat, míg a jelenlegi megközelítés nem vezet semmire.

 

Forrás : https://laitman.com/2012/07/the-brain-a-secret-that-is-inaccessible-to-science/

 

2022. január 8., szombat

Haladásunk mérése !


 Kérdés:

Minden tanulmányban van egy haladási folyamat. Hogyan értékelhetem a Kabbala tanulmányozása terén elért haladásomat?

 

 

Válasz:

A Kabbalában való fejlődése az, amikor az ember közelebbről eléri az anyagot, és elkezd azonosulni azzal, amit az őt körülvevő világban tanulmányoz.

 

 

Kezd átlátni a világ erőinek rendszerén, amelyek ezt a világot és őt irányítják. Ezt az irányítási rendszert általános léleknek nevezik.

 

 

Az ember kezdi felismerni, hogyan hathat a rendszerre, hogy a rendszer, hogyan reagál a tetteire és hogyan hat rá. Ezt az egész ciklust tanulmányozza – az erők működtetését és a visszajelzések fogadását. Lényegében ez az egész életünk.

 

 

Így juthatunk közelebb a célhoz a jó értelemben és nem a szenvedés útján. Végtére is, amit most érzünk életünkben, az azoknak az erőknek a működése, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy a lehető leggyorsabban felismerjük az irányítási rendszert, hogy végül annak részévé váljunk, és elkezdjük úgy irányítani saját életünket, hogy ne legyenek ilyen gondok és szenvedések minden nap.

 

 

Minden csak rajtunk múlik! Pontosan azért van szabad választásunk, mert birtokunkban van a Kabbala bölcsessége. Miután egy személy felismeri és eléri az irányítási rendszert, látja állapotait előző és jövőbeli inkarnációi során. Az egész utat látja minden korrekció végéig. Az élete megtelik jelentéssel.

 

 

Kérdés:

Hogyan befolyásolja ez a mindennapi életemet?

 

 

Válasz:

Abban a pillanatban, amikor ráébredsz, hogyan töltheted ki életedet egy adott pillanatban belső tartalommal, lényegtelenné válik, hogy mit teszel a testi életedben. Azonnal kezded úgy érezni, hogy van tennivalód az életben; életed minden percében kapsz valami felbecsülhetetlen értéket.

 

 

 

forrás :  https://laitman.com/2015/11/measuring-our-progress/

 

2022. január 2., vasárnap

Összes mozdulatom lejegyzése, rögzítése !

 

Mi felülről leereszkedünk a 125 spirituális szinten keresztül, és több százezernyi Resimó (információs adatok) kerül belénk ennek eredményeképpen. Mindegyik Resimó egy spirituális állapot, mely magában tartalmazza az összes világokat, Univerzumokat mindent egy egységként. Szóval amikor ez a Resimó működik bennem, én csak úgy vagyok képes érezni vagy gondolkodni, ahogy az diktálja nekem. 


A Resimó aztán eltűnik, és én, mintha a “törlés” gomb meg lett volna nyomva, nem tudok és nem értek semmit sem. Egy új Resimó jelenik meg, és én már annak megfelelően cselekszem. Mi egy olyan rendszer vagyunk mely állandóan egy Resimót él át, azt az információs gént mely kibomlik benne. Mi ezen a génen keresztül élünk. Ilyen gének szekvenciája adja meg nekünk az élet érzetét, folyását és mozgását.

 

https://www.laitman.hu/2011/02/03/osszes-mozdulatom-lejegyzese-rogzitese/