2022. december 31., szombat

Milyen szilárd a mi világunk ?

Az összes elsődleges Kabbalisztikus forrás a magasabb irányítás rendszerét írja le, azaz azokat az erőket melyek rajtunk működnek, minket működtetnek, mely erőket mi nem érzünk.

Mi nem látjuk ezeket az erőket, mi az erőknek csak az eredményét érezzük, azok behatását, mint ahogy nem érezzük az elektromos áramot sem a drótokon áthaladni. Csak amikor a villanykörte felvillan, vagy amikor áramütést kapunk a drót megérintése által akkor vesszük észre az áram folyamát. Hasonlóan mi nem tudjuk mi történik velünk, azaz hogy milyen erők befolyásolnak minket.

Mi mozgunk, növekszünk, gondolunk valamire, átélünk valamilyen eseményt, állandóan történik velünk valami. És honnan származnak mindezek az események? Ki irányít minket? Alapvetően mi nem tudjuk ezt. Mi azt gondoljuk hogy minden véletlenül történik, hogy én magam gondolok valamire. De honnan származnak a gondolataink, nem tudom miért gondolom hogy ezek az én gondolataim?

Azaz a személy ebben a világban az egész valóságnak, az egész rendszernek csak egy kicsiny szeletkéjét látja és ezáltal a valós világtól leválasztott állapotban van.

A valódi világ sokkal hatalmasabb. Honnan származunk? Miért születtünk ilyen feltételek közé, ezekkel a tulajdonságokkal, ebbe a családba? Mi az Univerzum eredete?

Mi korábban azt hittük hogy az Univerzum a végtelenségbe terjed. Amikor még én jártam iskolába, azt mondták nekünk minden az örökkévalóságig létezik.

Utána hirtelen felfedeztük hogy az Univerzum csak 14 milliárd éve létezik, az Ősrobbanással kezdődően, onnan kiterjedve, és ez idő által meg van határozva. És hogy mi történt az előtt? Ez ismeretlen. De mi tudjuk, hogy ez világunk születésnapja.

Sőt mi több a modern tudomány már képes megmutatni hogy amennyiben behatolunk az anyagba, atomba és utána túl megyünk az atomon, az elementáris részecskéken, és utána minden eltűnik: nem létezik anyag, csak erők léteznek felhők formájában. Elektronok, protonok és neutronok és nincsenek elementáris részecskék csak felhő effektusok. Ebből az következik hogy mindaz, amit felfedeztünk ez megrázhatatlan, megfoghatatlan: anyag, információ, mindez valami olyasmi, mely valami olyan kiterjedésbe olvad bele, melyet mi nem vagyunk képesek megérteni.

Manapság a tudomány is eljutott már ide. És ezért nehéz számunkra hogy kommunikáljunk, ezzel kapcsolatban, mivel nem úgy vagyunk felépítve, hogy ilyen koncepciókról beszéljünk. Ezért van az hogy a tudomány is eljutott egy válsághoz, és a válság háttere előtt megjelenik a Kabbala tudománya.

Forrás : 2012 november 5., Grúz kongresszus 1.lecke2022. december 28., szerda

A tudomány, amely a Teremtőt tanulmányozza

Probléma, hogy az ember csak azt tudja tanulmányozni, ami a beszélő szint alatt van: a kapni akarás (vágy) ásványi, növényi és állati szintjeit. Nem tudja szétválasztani és tanulmányozni az emberi szint vágyát, mert nem hasonlít a Teremtőhöz.


Az emberi szintet a „Fentről jövő isteni résznek” tekintik. És ez a rész most láthatatlan számodra; ezért nem tudod tanulmányozni.


Az emberi szint vágyát léleknek nevezik; ez a lélek anyaga. Az anyag a kapni akarás, formája pedig a Teremtővel való egyenértékűsége. Pontosan ezt tanulmányozzák a kabbalisták: hol hasonlítunk Ő és én, miben hasonlítunk, milyen szinteken és a feltételek milyen kombinációiban?


A Kabbala bölcsessége azt tanulmányozza, hogyan nyeri el az élvezet vágyának anyaga a Teremtő formáját; ilyenkor lehet léleknek nevezni. Azért nevezik „léleknek” (Neshama), mert ez a Teremtőhöz való hasonlóság legmagasabb szintje, amelyet a végső korrekció előtt elérhetünk (Nefesh-Ruach-Neshama).


Ez a korlát addig létezik ebben a tudományban, amíg minden ember ezzel foglalkozik majd, de végül mindannyian képesek leszünk sokkal magasabb szinten tanulmányozni.


Forrás :  https://laitman.com/2010/12/the-science-that-studies-the-creator/#gsc.tab=0

2022. december 14., szerda

Honnan jönnek a gondolataink?

 Egy kérdés, amit kaptam: 


A kvantumfizika szempontjából az univerzum energiából áll. Ezért minden, beleértve a gondolatokat is, egyben energia is. Honnan származnak a gondolatok, és miért / hogyan gondolkodik (vonzza magához) minden egyén saját gondolatait?


Válaszom: 


Két erő alkot mindent a létezésben: a megszerzés és az adakozás. Minden e két erő között történik. Természetüket úgy tanuljuk meg, hogy felfedjük magunknak, mert mindkettőből állunk.


E két erő kölcsönhatása váltja ki vágyainkat, a vágyak pedig gondolatokat ébresztenek arról, hogyan szerezzük meg azt, amire vágyunk. Az ember úgy tudja befolyásolni vágyait, hogy tudatosan egy környezet, azaz emberek vagy lelkek befolyása alá helyezi magát (feltéve, hogy a lelkeket már érzékeli). Így tud az ember beleavatkozni a saját sorsába.


Forrás : https://laitman.com/2009/08/where-do-our-thoughts-come-from/#gsc.tab=0

2022. november 26., szombat

A spirituális információk cseréje

Kérdés: Azt mondjuk, hogy a spirituális
világban nincs emberi test.
Ezért az ember nem tud beszélni. Hogyan történik ott az információcsere?

Válasz: A spirituális kommunikációban az információcsere szándékok és érzések közvetítésével történik, de nem feltétlenül verbálisan. Ez megtehető anélkül, hogy kinyitnád a szádat vagy arckifejezéseket mutatnál. Csak arról van szó, hogy az ember minden külső megnyilvánulás nélkül hatni akar valakire. És működik.

Kérdés: A spirituális világban vannak olyan fogalmak, mint a „beszélgetés”, a „beszéd” és a „csend”. Csendben kommunikálhatsz a Teremtővel, vagy beszélgethetsz. Mi a különbség?

Válasz: Néha volt ilyen leckénk Rabash tanárommal, amikor 15-20 tanítvány gyűlt össze, és hirtelen azt mondta: "Legyünk ma csendben." Mindenki becsukta a száját, volt aki pedig be akarta csukni a szemét, mi pedig elhallgattunk.

Általában ez a csend másfél-két óráig tartott. És nem volt nehéz, mivel belülről mindenkivel beszélgettél. Néha feltört benned a szenvedély nagy intenzitása, de kívülről mindenki csendben ült.

2022. november 13., vasárnap

A kabbalista egy tudós, aki a felső természetet tanulmányozza !

A hétköznapi tudomány tanulmányozza és feltárja az anyagot, az élvezni akarást. A vágy ásványi, növényi és állati fokozatait tanulmányozzuk viselkedésük megismerésével, különféle stimulánsokra adott reakcióik tesztelésével, összegyűjtésével és a tudomány létrehozásával.

Tanulmányozhatjuk saját anyagunkat, az emberi szint megszerzési vágyát, tesztelhetjük, és tudományt is csinálhatunk belőle. Így alakult ki a Kabbala bölcsessége.

Ez kizárólag empirikus következtetésekből származik, amelyeket az ember saját magán kísérletezve tanul meg. Nincs olyan könyv, amely az égből hullik alá, ahogy nincs hang, amely felülről jön.

A kabbalista olyan ember, aki a természetet tanulmányozza és felfedezi annak egyesítő erejét. Ez az erő termeli azt az energiát, amely az egész Univerzumot felépítette. Ezt az erőt Teremtőnek tekintjük, és azt tanulmányozzuk, hogyan tudjuk befolyásolni, és hogyan reagál cselekedeteinkre. Ezt hívjuk a Kabbala bölcsességének.

Azt látjuk, hogy minden természettudomány, amely a korporális világot, az ásványi, a növényi és az állati szinteket tanulmányozza, valamint a Kabbala bölcsessége, ennek az egyetlen globális erőnek az ismeretéből fakad, amely az anyag vagy a vágy minden szintjét befolyásolja. Ezért a Kabbala bölcsessége, amely ezt az egyesítő erőt és annak az általa létrehozott anyagra gyakorolt hatását vizsgálja, a legáltalánosabb tudomány. És az összes többi tudomány benne van ebben.

Forrás : https://laitman.com/2010/12/a-kabbalist-is-a-scientist-who-studies-the-upper-nature

2022. október 24., hétfő

Mítoszok eloszlatása a Kabbaláról 3. részSzekuláris emberek és a Kabbala

Kérdés: Miért van az a vélemény, hogy valaki csak azután tanulhatja a Kabbalát, ha elsajátította a teljes Tórát és Talmudot?

Válasz: A nagy kabbalista, az Ari és tanítványa, Haim Vital elmagyarázzák könyveikben, hogy tanulmányozni kell a Tóra és a Talmud összes könyvét, de miután feltárta a Teremtőt. A feltárás után a Talmud tanulmányozása révén feltöltheti magát Fénnyel.

Az emberek még a Templom lerombolása előtt tanulmányozták a Talmudot azzal a céllal, hogy felfedjék a Teremtőt. Végül is az egész Tóra a felebaráti szeretet törvényéről beszél. Ha valaki elkezd szeretni másokat, érzékeli és magában foglalja az egész spirituális világot, amely az egóján kívül létezik.

Amikor megszerzi az adakozási tulajdonságot, elkezdi tanulmányozni a Talmudot, és mindent a megfelelő módon észlel, ami ott van. Más szóval, úgy látja, hogy spirituális fogalmakról van szó, azok anyagi ágai helyett ebben a világban.

Vagyis bárki, akinek van vágya, tanulmányozhatja a Kabbalát, és elkezdheti a Kabbalát, mielőtt elsajátítaná a Gemarat, Mishnat és Tórát. Csak annyit tudok hozzátenni, hogy negyven diákot hoztam Tel-Avivból Rabash tanáromhoz. Teljesen szekuláris emberek voltak. Gyanítom, hogy a legtöbben még az iskolai tantervből sem ismerték a Tórát. Rabash mégis elfogadta őket, és rögtön ezután elkezdték tanulmányozni a Kabbalát.

A Kabbala tanulmányozását betiltották, mert a zsidók száműzetésbe vonultak, és ezalatt nem kellett volna a Kabbala felé fordulniuk. Meg kellett várni a száműzetés végét, amely a 20. század végén következett be, körülbelül 20 éve.

Ettől kezdve a Kabbala mindenki számára nyitva áll. Ahogy Baal HaSulam írta, a száműzetés időszaka 1995-ben teljesen véget ért. Ettől a pillanattól kezdve ez a bölcsesség mindenki számára nyitottá vált.

Kérdés: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a száműzetés Izrael állam megalapításával ért véget.

Válasz: A kabbalisták által a Kabbala bölcsességében elfogadott definíciót mondtam.


Forrás: 
https://laitman.com/2016/03/dispelling-myths-about-kabbalah-part-3

2022. október 18., kedd

A spirituális világ - a minőségek - tulajdonságok világa !

A Teremtő nem személyiség. Tilos bármit is elképzelni az anyagtalan spirituális világban. Ez a tulajdonságok világa, a szó jelenlegi értelmezése szerint még csak nem is az erők világa.

Ma, amikor egy erőre gondolunk, fizikai erőket képzelünk el. És ezzel egyelőre nem vitatkozom. Nem szeretném korrigálni a spiritualitással való ilyen fokú viszonyt, mert legalább bizonyos érzést ad a területről.

Elképzelünk egy mezőt, annak intenzitását, jellemzőit, valamint erejének a távolság négyzetével arányos csökkenését vagy növekedését. Így bővül minden fizikai mező. Ez lehetőséget ad arra, hogy legalább olyasvalamivel működjünk, ami a természetben és a technológiában körülöttünk létezik. Ezért a spirituális erőket és a spirituális mezőt egyelőre így tudjuk elképzelni.

De általában a spirituális mező egy minőség, egy tulajdonság. Még csak nem is erő.

Azt mondjuk azonban, hogy a „megszerzés ereje”, az „adakozás ereje”, „ütközés”, „kapcsolódás ütés közben” stb. Más szóval, erőkről beszélünk. De utólag azt fogjuk érezni, hogy egyszerűen csak két tulajdonság van így kölcsönhatásban egymással: a Teremtő tulajdonsága és a vele ellentétes, az Ő által teremtett teremtményé. Kölcsönhatásba lépnek, hogy közöttük, e két tulajdonság között az ember, a tudat keletkezzen. Tudat/tudatosság - ez az, ami az ember.

És ha a mi világunk anyagáról van szó, bármelyik kvantumfizikus azt fogja mondani, hogy nincs anyag, még csak elemi részecskék sem. Minden összemosódik, felhővé változik, eltűnik a semmiben, és szétterül, mint a cápabőr. Nincs értelme erről beszélni, nincsenek erők, semmi, csak ködös felhőzet a helyén, ami korábban részecskékként jelentek meg, minden helyen egyidejűleg létezik. Vagyis a fizikusok közelednek a fizikai világ határához.

Ezért nem lehet valami képletes dologról beszélni. Ellenkezőleg, eljutunk odáig, hogy minden későbbi, spirituálisnak, azaz egoista felettinek nevezett elérésünk nem képletes, hanem minőségi lesz.

Például egy kutya illatfoltoknak tekinti a világot. És a világot nem ábrákként vagy képekként fogjuk felfogni, hanem különféle tulajdonságok formájában: nagyobb egoizmus, kisebb egoizmus, nagyobb adakozás, kisebb adakozás, interakció ütés közben, behatolás stb. Csak minőségek! Ez a felső világ. És magunkat is a tulajdonságok formájában fogjuk érzékelni.

Még ma is az ember lényegét szeretnéd látni, és nem a testét.

Forrás : https://laitman.com/2012/06/the-spiritual-world-the-world-of-qualities/#gsc.tab=0

2022. október 7., péntek

Néhány részlet a spirituális világ képéről

Kérdés: Le tudnád írni néhány szóban, mire számíthatsz a spirituális világban?Válasz: Lehetetlen szavakkal leírni a spirituális világ érzését. Hogyan adható át a végtelenség érzése, az idő fölé emelkedés - amikor két ellentétes pólus összekapcsolódik, és a múlt, a jelen és a jövő egy pontban egyesül egy olyan ember számára, aki a világot csak jelenlegi testi érzékszervei alapján érzékeli?


Ha egy millimétert változtatsz a látószögedben ebben a térben, egy teljesen más világot fogsz látni. Ha még egy milliméterrel megváltoztatod, megint egy másik új világot látsz majd. Minden attól függ, hogy milyen pozícióban vagy az Ein Sof (Végtelenség) világával kapcsolatban. Magad választod ki a látószöget, és akkor azonnal feltárul előtted egy végtelen valóság újabb szakasza.


Ezt azonban lehetetlen megmagyarázni, mivel ezek a képek nem tartalmazzák a nálunk megszokott vizuális képeket. Meg lehet tanítani az embert a spirituális mechanikára, elmagyarázni, hogyan megy végbe az egyik állapotból a másikba való átmenet, és hogyan kell végrehajtani a különböző cselekedeteket, de lehetetlen átadni, mit fog érezni akkor. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, fel kell készülnie egy spirituális érzésre.


Minden spirituális szinten létezik az elme kitágulása és egy kivételes érzés, ami semmihez sem hasonlítható ezen a világon. Ezt nem lehet kifejezni, még zenében és színekben sem.


Bármennyire is igyekeztek ezt megközelíteni a művészek a festészet történetének késői szakaszaiban, az impresszionizmusban, ez az egész folyam megállt, zsákutcába jutott. Az embernek nincs más eszköze a belső világának kifejezésére.


Forrás : https://laitman.com/2012/09/several-details-about-the-picture-of-the-spiritual-world/#gsc.tab=0

2022. október 1., szombat

Mítoszok eloszlatása a Kabbaláról 2.rész

„40 éves kor” a Kabbalában

Kérdés: Van egy pletyka, hogy az ember csak 40 éves kora után kezdheti el a Kabbala tanulmányozását. Helyes ez?

Válasz: Nagy félreértés, hogy az embernek nem szabad 40 éves koráig tanulnia a Kabbalát A Kabbala bölcsességében a 40 a Bina szintjét jelenti 

Az a személy, aki elérte a Bina szintjét, elnyeri az adományozás abszolút tulajdonságát, ahol felfedheti Hochma teljes hatalmas Fényét, amely az egész univerzumot irányítja. Ezért a Kabbala bölcsessége két részből áll: a Bina szintje előtt és felette. Mindenki képes a Bina szintjéig tanulni. Fölötte azonban csak az tudja folytatni és tovább emelkedni, aki arra képes.

A Bina szintjét „40 éves kornak” nevezik. Ezért csak azok képesek „tanulmányozni a Kabbalát” - vagyis megkapni a Hochma Fényét - akik elérték a Bina szintjét, amelyet a 40-es szám határoz meg. Ennek azonban semmi köze egy ember biológiai életkorához.

Bizonyítékként említhetjük a híres Kabbalisták példáját, akik fiatalon, 40 éves koruk előtt haltak meg, mint például az ARI, a breslavi Nachman rabbi és mások. Nyilvánvalóan jóval 40 éves koruk előtt elkezdték tanulmányozni a Kabbalát.

Azt is megtiltották, hogy hajadonok tanuljanak Kabbalát. Úgy ítélték meg, hogy a családdal rendelkező személy stabilabb és kiegyensúlyozottabb, és ennek eredményeként alkalmasabb lenne a vizsgálatra. Azonban akkoriban az emberek 16-17 éves korukban házasodtak össze.

Forrrás : https://laitman.com/2016/03/dispelling-myths-about-kabbalah-part-2

2022. szeptember 25., vasárnap

Lesz béke és szeretet a bolygónkon ?

Kérdés a Facebookról:

Lehetséges-e a mi világunkban egy olyan állapot, ahol minden ember fokozatosan eljut az egyetlen Teremtőhöz, és béke és szeretet uralkodik bolygónkon, egyfajta utópisztikus, idilli világ? Vagy ez lehetetlen?

Válasz:

Természetesen lehetséges. Biztos vagyok benne, hogy ez még a mi időnkben is megtörténhet. Minden rajtunk múlik, mert a helyzet megérett rá.

Nemzedékünket a Kabbalista források az utolsó nemzedéknek nevezik, mert már eléggé megérett ahhoz, hogy felismerje helyes állapotát, és megértse, hogy egoizmusunkkal soha nem fogunk tudni jót elérni, látjuk, hogy gyermekeink még nálunk is boldogtalanabbak lesznek. Ezt látjuk abban, ami a világban történik.

Az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy felfedezzük, mitől függ az emberiség boldogsága és fejlődésének valódi célja, és afelé kell tartanunk. A Kabbala elmagyarázza ezt. Kezdjük el a megvalósítását.

Forrás : https://laitman.com/2022/09/will-there-be-peace-and-love-on-our-planet

2022. szeptember 16., péntek

Mítoszok eloszlatása a Kabbaláról 1.rész

Hallgass Sárára


Kérdés: Az emberek azt mondják, hogy csak a zsidók tanulhatják a Kabbalát. Igaz ez?

Válasz: Van még egy kérdésem: Kik ezek a „zsidók”? Eredetileg zsidóknak hívták azokat, akik a Kabbala bölcsességét tanulták.

Azok az emberek, akik Ábrahám pátriárka körül gyűltek össze, zsidóknak nevezték magukat. Ő hozta őket az ókori Babilonból Kánaán földjére. Izrael nemzete ebből a csoportból származott. A „zsidók (Yehudim)” az „egység (Yehud)” szóból ered – kapcsolat. Vagyis a „zsidó” fogalom eredeti jelentése pontosan az, aki a Kabbalával foglalkozik.

Kérdés: Mi van akkor, ha egy török-muszlim tanul Kabbalát?

Válasz: Nem számít, ki ő. Az ókori Babilonban sok törzs és különféle közösség élt. Akik Ábrahámhoz csatlakoztak, ők „zsidók” lettek.

Lényegében a zsidó nem nemzetiség, mint az összes többi nemzet. Lehet valaki francia és lehet zsidó. Zsidónak lenni nem azt jelenti, hogy apához és anyjához tartozunk, hanem inkább egy eszméhez, az élet értelmének, a fejlődés céljának megtalálására való törekvéshez.

A zsidó egy spirituális fogalom. Ezért bárki lehet zsidó. Egy francia vagy német, aki ennek a megközelítésnek szenteli magát, az egy felső erőnek (a jónak, aki jót tesz), ahol nincs más ezen az erőn kívül, és a szeretet törvényének, a másik szeretetének, mint, ahogyan önmagát szereti, ő lesz zsidó. Ez határozza meg a „zsidóságát” (Yehudiut).

Kérdés: Tanulhat-e egy nő a Kabbalát? Voltak női kabbalisták a múltban?

Válasz: Természetesen! Minden zsidó ősanya és prófétanő kabbalista volt. Egészen a Templom lerombolásáig Izrael nemzetéhez tartozó férfiak és nők egyaránt rendelkeztek spirituális fejlődéssel. Egyszerre éltek a két világ egy egésznek való érzékelésében.

Kérdés: Kiderül, hogy a Kabbalában nincs különbség a férfiak és a nők között?

Válasz: Van különbség. Csakúgy, mint a mi világunkban, a nő a valóság felfogásában és viselkedésében különbözik a férfitól. A felső erőt és a teremtési célt tekintve azonban mindkettő azonos irányú. Ezért bárki tanulmányozhatja a kabalát nemzetiségétől és nemétől függetlenül.

A korábbi évszázadokban olyan prófétanők voltak, mint Hulda, Deborah, Miriam és a zsidó nemzet ősanyái. Spirituális szintjük nem volt alacsonyabb, hanem még magasabb is, mint a férfiaké. A Teremtő nem ok nélkül mondja Ábrahámnak: „Figyelj arra, amit Sára mond neked.”


Forrás : https://laitman.com/2016/03/dispelling-myths-about-kabbalah-part-1

2022. augusztus 31., szerda

Miért van szükségük az embereknek támogatásra az életükben?


A világ olyan erők szerint működik, amelyek kívül esnek érzékelésünkön és felfogásunkon. A valóság sokkal tágabb, mélyebb és összetettebb annál, ahogyan felfogjuk. Ezért a világunkban tett mindennel és minden cselekedetünkkel kapcsolatban tudnunk kell, hogy hol vagyunk, mi történik, mit kell tennünk, és hogyan biztosíthatjuk cselekedeteink pozitív eredményét. És mindez abból adódik, hogy valahogy másokra támaszkodunk.

Így vagy úgy, szeretnénk tudni mások véleményét rólunk, legyen szó szüleinkről, rokonainkról, velünk foglalkozó emberekről, tanárainkról, bölcs emberekről, orvosainkról és így tovább, egészen addig, amíg a különféle információforrások befogadása érdekében az internethez fordulunk. Ennek megfelelően döntünk a különféle cselekedeteinkről.

Támogatást keresünk, mert meg akarjuk erősíteni magunkat érzelmileg. Társas lényeknek teremtettek bennünket, és nem tudunk egyedül fennmaradni a világban. Folyamatosan szükségünk van környezetre, társadalomra. Olyan belső érzéseink, vágyaink és hiányosságaink vannak, amelyeket csak akkor tudunk kitölteni, ha valóban kapcsolódunk a társadalomhoz.

Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/why-do-people-need-support-in-their-lives/

2022. augusztus 21., vasárnap

Miért vagyunk itt ? Mi az élet értelme ? Miért létezünk ? Miért teszem fel ezeket a kérdéseket ?

Mi az élet értelme ? 


Egy bizonyos ponton ráébredünk, hogy nincs értelme élni, hiába élünk. Az élet minden nap elmegy mellettünk, és talán az lenne a legjobb, ha nem is léteznénk?


Valóban, évezredek óta kerestük az élet értelmét, és emberiségként még mindig meg kell találnunk az élet végső értelmét. Mintha azért élnénk, hogy minden generációban feltegyük ezt a legalapvetőbb kérdést, és ne találjunk rá választ.


Akaratlanul is felmerül bennünk az élet értelmének kérdése. Bár talán jobbnak és könnyebbnek tűnik nem kérdezni az élet értelméről, de ha így lenne, akkor maradnánk az állati szinten. Az emberek inkább folyamatosan fejlődnek, és folyamatos fejlődésünk abban nyilvánul meg, hogy egyik nemzedékről a másikra egyre többször kérdezünk az élet értelméről.


Nem segíthetünk, csak kérdezünk az élet értelméről és arról, hogy miért vagyunk itt. A puszta tény, hogy folyamatosan kérdezünk magunktól, elvezet minket arra a pontra, amikor egy nap elkezdjük felfedezni az igazi választ az élet legnagyobb kérdésére. Remélem, hamarosan eljön egy ilyen nap.


Akkor mi az élet értelme?


Az élet értelme az élet értelmének felfedezése.


Mégis mi az? 


Fel kell fedeznünk. Azért élünk ebben a világban, hogy konkrétan erre a kérdésre keressük a választ, és tudat alatt mindannyian keressük a választ kortól, nemzetiségtől, nemtől és szakmától függetlenül. Be vagyunk zárva az élet értelmének folyamatos keresésébe, és fogalmunk sincs az ilyen keresés mögött meghúzódó alapvető motivációról.


Úgy tűnhet, hogy egyeseknek sikerül megtalálniuk magukat az életben, mondván, hogy jól élik az életüket és sokat érnek el, függetlenül az élet értelmének konkrét keresésétől, de az ilyen emberek egyszerűen meggyőzik magukat az ilyen kijelentésekről. Az élet értelmének megtalálásának vágya azonban ugyanúgy él bennük, mint mindenkiben, különben eleve nem élnének.


Életünk minden pillanata azzal a kérdéssel kezdődik, hogy miért élünk. Nem vesszük észre, és így mindig átéljük az adott pillanatot, majd a következő pillanatban feltesszük magunknak ugyanazt a kérdést  „Miért élek?” - és ezt tesszük újra és újra. Egész életünk során így élünk, de még mindig hiányzik a világos válasz. Mindazonáltal újra belépünk ebbe a küldetésbe, minden pillanatot átélve ezzel a kérdéssel, és így haladunk végig életünkben. Életünk áramlása egy folyamatos kérdés az élet értelméről, és állandó válaszkeresés, amit soha nem fedezünk fel.


Ráadásul a kérdés - „Mi az élet értelme?” - megelőzi fiziológiai felfogásunkat. Ez a legfontosabb és legalapvetőbb kérdésünk. Sőt, ez egy olyan kérdés, amely spirituális keresésünkhöz kapcsolódik. Miután rákérdezünk életünk értelmére, testünk és szerveink újjáélednek, kivirágoznak, és eszerint fejlődünk.


Végül, miután milliónyi változatos életet éltünk meg, végül valóban megtaláljuk az élet értelmét, vagyis minden élet forrásának világos észlelését és érzékelését. Mindannyian elérjük ezt a felfedezést. Fejlődésünk egy bizonyos pontján elmozdulunk attól, hogy minden pillanatban öntudatlanul kérdezzük életünk értelmét, abba az állapotba, amikor elkezdjük tudatosan keresni az élet értelmét. Vagyis fejlődni fogunk abban, hogy elképzeljük, mi az életünk forrása, és hogyan, milyen alapon, milyen tulajdonságokkal és szándékkal közelíthetjük meg, megragadva, mint egy kisbabát az anyjához. Ha így teszünk, akkor lesz egy bizonyos eszközünk, amellyel kapcsolatba léphetünk életünk értelmével, és amikor elérjük ezt a szakaszt, akkor elkezdjük aktívan keresni életünk forrását, kidolgozni, hogy mit akar tőlünk, mit várunk el tőle, és miért csak az az élet értelme, hogy végül vonzzuk és hozzátapadjunk életünk forrásához. Ezen a ponton valóban elkezdjük befogadni és megérteni az élet értelmét.


Az élet értelmének keresése az örökkévalóság felé vezető út, az örökkévalóság pedig egy olyan állapot, amikor folyamatosan közelebb kerülünk életünk forrásához, egyre jobban megtartjuk, ragaszkodunk hozzá és hozzátapadunk.


Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/why-are-we-here-what-is-the-meaning-of-life-why-do-we-exist-why-am-i-asking-these-questions/

 
 

2022. augusztus 9., kedd

Miért próbálnak olyan sokan tovább élni ?

 

Az emberek általában nem tudják, miért akarnak tovább élni. Ezért arra bátorítalak, hogy először állj meg és kérdezd meg: „Miért kell tovább élnünk?

Tegyük fel, hogy van egy életelixírem. Bevehetsz egy cseppet, és még száz évig élsz. Akkor mi történik? Hogyan segít ez neked?

Nagyon erős az életösztönünk. Ha választhatnánk, hogy élünk még egy kört, akkor a legtöbben ezt választanák, pusztán a haláltól való félelem miatt. Más szóval, az életben maradásra késztetésünk nem egy pozitív motivációból fakad, hanem egy negatívból, a halálfélelemből.

Félünk a haláltól, és megpróbálunk elmenekülni előle, ha nincs egyértelmű életcélunk. Alternatív megoldásként sok idős ember is egyetért a halállal, akik hajlandóak lefeküdni és soha fel sem kelni. Egyszerűen belefáradtak az életbe, és értelmetlennek látják nap mint nap ugyanazokat a mozdulatokat elviselni.

Másrészt, ha megtaláljuk az élet célját, és azt látjuk, hogy annak elérése indokolja életünk meghosszabbítását, akkor nyugodtan kérhetünk hosszabb életet: menjünk el a pénztárhoz, írjuk meg a nyilatkozatainkat, rendeljük meg az elixírt. Viszont ha lenne ilyen elixírem, akkor én személy szerint nem adnám senkinek. Ehelyett az életcélunk felé tett mozdulatainkat bele kell illesztenünk a nekünk adott természetes időkeretbe.

Míg az emberek különféle életcélokat kergetnek, az élet végső célja, amelyet végül mindannyian elérünk, a természet erejének örökkévaló érzése, amely teremtett és fenntart minket, amely a szeretet és az adakozás ereje. Mint korábban említettem, az élet értelme és célja nem lehet valódi, ha nem jár örökkévaló érzés elérésével, és a mások és a természet javára való törekvéssel.

Megértem, hogy meglehetősen bonyolult döntést hozni egy ilyen cél elérésére, és még bonyolultabb a megvalósítása. Ha azonban ebbe az irányba célzunk, és a rendelkezésünkre álló módszert, eszközöket és társadalmi környezetet használjuk annak érdekében, hogy megerősödjünk e cél felé, akkor előbb-utóbb felfedeznénk egy új egyensúlyt a természettel. Hasonlóképpen, a továbbéléssel kapcsolatos kérdések eltűnnének hatókörünkből.


Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/why-do-so-many-people-try-to-live-longer/

2022. július 29., péntek

A világ legerősebb számítógépe !

Kérdés: 

Az ember feltalálta a fényképezést és a kamerákat, amelyek a valóságot úgy rögzítik, ahogyan mi látjuk, vagyis a szubjektív valóságot. Azt mondod, ha megváltoztatjuk az érzékszerveinket, akkor a valóságot másképp érzékeljük .

Miért rögzít a kamera még mindig mindent az érzékeinkben? 
Ha más szenzoraink is lennének, mást látnánk a rögzített fotón?

Válasz: 

A tény az, hogy valójában semmi sem rögzül, minden bennünk van. Ezért nehéz elmagyaráznom.
 
Minden az emberben van, és csak azon múlik, hogy melyik Reshimot ("emlékképet") váltja ki benne, mit vonz magára pontosan, és ezt most kívülről látja.

Kérdés: 

Sok felvételed van az archívumban. Átnézek néhány videót, amit három éve lett rögzítve, és meglepődöm, hogy mennyi olyan információt tartalmaznak, ami akkor még észrevehetetlen volt.

Válasz: 

Persze akkor még nem érezted, de most igen. Mit jelent az információ rögzítése? 

Ez a Reshimot, a megvalósításuk. Nincs más.

Az információs tartalmak léteznek kezdetben, vagyis még azelőtt, hogy valami létrejött volna. Aztán kibontakoznak, és ebben a formában valósulnak meg, töltődnek be és tárolódnak, amíg egyetlen, erőteljes, tökéletes, teljes, zárt rendszerré állnak össze, amelyet a végtelen világának neveznek. És a legapróbb részlet, bármi történjék is, megvalósul és rögzítésre kerül.

Az, hogy most kitalálunk mindenféle rögzítési formát, különféle mechanizmusokat, ez mind nonszensz. Mindezt már rögzítették és létezik körülöttünk. Ami egyetlen számítógépet, egyetlen kommunikációs rendszert képvisel. Minden megvan benne, és minden alkalommal egyre több kapcsolatot ébresztünk fel, és folyamatosan mindent megörökítünk. Eközben szándékainkat, gondolatainkat, akarati és fájdalmas erőfeszítéseinket rögzítik, mindent, amit csak akarsz.

A Reshimo két részből áll: a Reshimo erejéből, az Aviutból (vagyis a vágy erejéből) és a Reshimo de-Itlabshutból (az elérés ereje, az elérés nagysága). Ezért abszolút mindenről van feljegyzés, minden benne van a Reshimo-ban. Ez a hatalmas érzékelés fokozatosan bontakozik ki előttünk, hogy tanuljunk, és aktív elemekké  váljunk, fokozatosan elnyeljük az egész rendszert, és a Teremtővel ( Természettel) együtt uralkodóivá váljunk.


Forrás : https://laitman.com/2022/07/the-most-powerful-computer-in-the-world

2022. július 21., csütörtök

A világ képe bennünk ábrázolódik !

Kérdés: 

Hogyan képes az agy lefordítani egy ekkora frekvencia lavinát, amelyet különféle érzékszervekkel érzékel: fényfrekvenciák, hangfrekvenciák, sajátos világérzékelésünk? Hogyan állíthatjuk elő ezt a lavinát az általános információáramlásból?

Válasz: 

Minden érzékszervünk csak átvezető, semmi több. Ezek olyan idegvégződések, amelyek feltehetőleg bele vannak vonva és továbbítanak valamilyen hatást belül. Valójában semmit sem kapnak kívülről.

Ez a beidegzés azért adatott nekünk, hogy érezzük magunkat, és ezt a képet magunkban hozzuk létre. A gyakorlatban mi vagyunk a végső címzettjei a kívülről kapott információknak. Ez az információ körülöttünk van. És mindenki képet alkot belőle magában.

Ezt a képet állítólag a szemünk, a fülünk, az öt érzékszervünk alkotja. Valójában a kapott információkból jön létre. A bennünk lévő világ képét ábrázoljuk.

Úgy tűnik számunkra, hogy ez a világ kívül van, és állítólag érzékszerveink kívülről kapnak minden információt. Ez egy megtévesztő dolog. A jövőben az emberiség ezt teljes egészében felfedi.

Forrás : https://laitman.com/2022/07/the-picture-of-the-world-is-depicted-within-us/#gsc.tab=0

2022. július 11., hétfő

Mi az egyensúly a természetben ?

Az olyan szavak, mint a „kölcsönös egyensúly” és a „kölcsönös garancia” nagyon szépek és csodálatra méltóak. Nem világos azonban, hogy mit jelentenek. Meg tudnád magyarázni konkrét példákkal?Az egyensúly a természetben azt jelenti, hogy mindenki egyenlő, és minden mindenkié, beleértve a földet és mindent, amit birtokol (például olaj, gáz, érc, víz stb.). Az egyensúly az, amikor mindenki egyenlően viszonyul a természet erőforrásainak felhasználásához.Ezt az egyensúlyt meg kell őrizni a természetből való fogyasztás során: mindenkinek csak azt kell megkapnia, amire a normális életéhez szüksége van. Ezenkívül az emberek ne termeljenek semmit, ami nem szükséges élő testük létezéséhez. Minden többlet káros és ellentétes a természet egyensúlyának törvényével.Az emberek között az egyensúly törvénye akkor fejeződik ki megfelelően, ha minden ember alapvető szükségleteinek, természetes szükségleteinek megfelelően kap. És ebben a tekintetben nem vagyunk egyenrangúak, hiszen minden embernek más a veleszületett tulajdonságai és szükségletei.A természet vagy a Teremtő szándékosan tett minket különbözővé, hogy érzékeljük egymás szükségleteit, vágyait és gondolatait. Ez azért van, hogy kialakuljon bennünk a vágy, hogy érezzük mások lelkét, megérezzük belső lényegüket és vágyaikat. Ezután, ha mindenki számára egyenlő erőforrás-ellátást szeretne elérni, akkor ugyanúgy kell érzékelnie a körülötte lévő embereket, mint saját magát. Csak akkor leszünk képesek egyetlen test sejtjeivé válni.                                                                                           Dr. Michael Laitman


Forrás :  https://laitman.com/2009/05/what-is-balance-in-nature/#gsc.tab=0

2022. június 28., kedd

Egy kabbalista titkos gyakorlatai !

Miért nevezik a Kabbala bölcsességét titkos bölcsességnek? Mi a kabbalista rejtett munkája?

A kabbalista gyakorlati munkája annyit tesz, mint egy liftben, fel - le tud menni egója vagy adakozása szintjén.

Le tud ereszkedni az alsó emeletről az egóba, majd fel tud emelkedni a földszintre, és elkezdhet felmászni a 125 lépcsőn.

Ezzel együtt mindenféle belső változás történik az emberben. Lehetősége van arra, hogy a gyermeki szintről a fiatal, a felnőtt vagy az idős ember szintjére emelkedjen, és ezután következetesen vissza tud ereszkedni mindegyik szintről a legalacsonyabbra.

A kabbalisztikus létrán felfelé vagy lefelé haladva mindenféle paramétert és jellemzőt meg lehet változtatni benned, rendezni és váltogatni magadban. Mintha programozók lennénk, önmagunkat irányítjuk, és minden alkalommal, amikor a világot ugyanabban a vágásban és stílusban látjuk, amelyre kimondottan irányulunk. És ezeket a kabbalista titkos gyakorlatainak nevezik.

Amikor világunk keretein belül vagyunk megtalálhatók, az idővonal szerint utazhatunk időben, térben és világokban; a dinoszauruszok korszakában találhatjuk magunkat, és mindezeket az állapotokat magunk között figyelhetjük meg.

A nagy kabbalista, Baal HaSulam írásaiban leírta a Föld bolygó keletkezésének történetét és kialakulásának összes időszakát. De nem azért tudta ezt megtenni, mert geológiát tanult, hanem azért, mert látta ezeket az állapotokat.

Nem volt nehéz belépni ezekbe. Mintha távcsövet, mikroszkópot vagy teleszkópot vett volna elő, és személyes belső műszerei szerint helyesen irányította magát, hogy minden korszakot lásson és elérjen.

Ez az úgynevezett titkos kabbalisztikus gyakorlatokat jelenti. Valójában nem titkosak, de a kabbalista nem tudja átadni őket másoknak. Csak saját maga tudja használni őket, mert ezek az ő belső tulajdonságai. Mindenki megtanulhatja bővíteni belső látókörét, ha módszeresen és komolyan bekapcsolódik a Kabbala bölcsességébe, és kabbalistává változtatja magát.

Tehát, ha helyesen irányítja magát, kiléphet önmagából, és a világunk fölé utazhat, a teremtés minden aspektusában. Mert a mi világunk a legkisebb, jelentéktelen és szürke, és a Kabbala bölcsessége szerint csak a mi kijavítatlan felfogásunkban és képzeletünkben létezik.


2022. június 14., kedd

Hogyan érik el a szavak a lelket?

Az ágak nyelvezete nagyon hasznos lehet, amennyiben mi már párhuzamosan két világban létezünk. Az elmagyarázza számunkra hogyan használjuk fel ennek a világnak a tárgyait a leghatékonyabb módon, hogy másokat azokon keresztül befolyásoljunk, felébresztve őket a korrekcióra.


Amennyiben én pontos tudással rendelkeznék az emberi természetről, és az összes tárggyal, objektummal kapcsolatban ami rendelkezésemre áll, akkor képes lennék az egész világot a korrekció irányában felébreszteni! Akkor tudnám pontosan milyen filmek, szövegek és zene szükséges ahhoz, hogy ezt elérjük. Akkor számításokat végeznék lelkeiken, és azokon az erőkön, melyektől azt akarom, hogy ezen lelkeken belül működjenek, az ő belső struktúrájuknak megfelelően, ami én már ismerek.


Azonban mivel egyenlőre ők nem értik a kommunikációt a lelkek és belső erők szintjén. én azt egy másik dimenzióba fordítom le, az ő materiális hallásuk és érzékelésük szintjére, valamint hangszerek hangjaira. Ilyen módon megszerzem a lehetőségét annak, hogy befolyásoljam őket.Ezeken a külső eszközökön, hangszereken keresztül, képes vagyok belső erőket felébreszteni bennük, amelyekről maguk sem tudták, hogy léteznek. Mindez őket külső hallásukon keresztül befolyásolja, a zenén keresztül, és fokozatosan felébreszti a belső erőket bennük. Mindez azért van, mivel a személy egy integrált rendszer, melyben a korporalitás és spiritualitás egységre lép. Ennél fogva lehetséges a személyt materiális eszközökkel befolyásolni, de azzal a szándékkal hogy őt a belső spirituális szinten befolyásoljuk. Ilyen módon lehetséges őt vibrációkhoz, és rezonanciához vezetni, és hogy olyan rétegeken kapjunk reakciókat, amit ő még csak nem is sejt magáról, a zene vagy más külső behatások hallgatásán keresztül.
Pontosan ez a módja annak ahogy felébresztjük magunkat a Kabbalista könyvek olvasásával, mint a Zohár, vagy a Talmud Eser Sefirot (Tíz Szfira Tanulmánya) olvasásával. Mi ezáltal felemeljük érzékenységünket a Reformáló Fény iránt. A Fény nincs jelen a materiális szinten. De a Kabbalisták úgy rendezték, hogy a szemen, fülön keresztüli külső behatások által, én belső behatásokat kapok, mindaddig és közben arra hangolom magam, hogy pontosan arra vágyjak, hogy ez megtörténjen.Ennél fogva amennyiben mi megtaláljuk a kapcsolatot a gyökerek és ágak között a két párhuzamos világ, a korporális és spirituális világok között, egyik a másikkal szemben, akkor lehetséges a teljes korrekció a világának felébresztése. Mi valójában ilyen módon cselekszünk, csak nem olyan hatalmas erővel, amilyennel a Zohár szerzői tették mindezt.Forrás : https://laitman.com/2011/02/how-do-words-reach-the-soul/#gsc.tab=0

 

2022. június 8., szerda

Mi a szerepünk a természetben ?

Mindannyian egy körkörös, zárt, egész és teljes természetben élünk, végtelen szintekkel, kölcsönhatásokkal és összekapcsolódásokkal a részei között. Ennek a hatalmas rendszernek a részei vagyunk, és nem tudjuk megemészteni teljességét, nagyszerűségét, tökéletességét és örökkévalóságát. A természet azonban egy tökéletesen összefüggő rendszer, és mint ilyen, lehetetlen, hogy bármi is mozogjon anélkül, hogy minden más ennek megfelelően ne mozogjon.


A természet folyamatosan egy teljes, tökéletes és beteljesedett állapot felé tart. Részei az öt rész egyikéhez tartoznak, amelyeket héberül Shoresh (gyökér), Alef (egy), Bet (kettő), Gimel (három), Dalet (négy) vagy ásványi, növényi, állati és beszélő szintenek nevezünk. Mindannyian olyan irányba haladnak, ahol nem eggyé válnak, hanem összekapcsolódnak, és kapcsolatukon keresztül olyan lesz, mintha eggyé válnának.A részek közötti kapcsolatokban a kapcsolódási törvény a szeretet pontjáig feltárulkozik, azaz a teljes összekapcsolódás és egymásrautaltság állapotáig, ahol mindenki fontos és egy közös szeretetben létezik. Ahogy írva van, „a farkas is a báránnyal lakik”, vagyis mindenki megérti, hogy ugyanannak a testnek a részei. Ennek megfelelően, mivel nem árthatunk saját testünknek, ugyanúgy elérjük azt az állapotot, amikor a teremtés más részeit sem tudjuk károsítani, még a legkisebbeket vagy a legtávolabbiakat sem.Ezért, amikor emberekre vagy bármely más jelenségre gondolunk az életben, törekednünk kell annak forrásának megismerésére a természet általános globális rendszerében, és így azt kell keresnünk, hogyan reagáljunk helyesen arra, amit egy bizonyos jelenség vagy egy bizonyos személy megtapasztalása során érzünk. és hogyan jelöljük meg helyüket az általános rendszerben.Forrás : https://www.michaellaitman.com/nature/what-is-my-role-in-my-nature/


2022. május 27., péntek

Az első kérdés !

Életünk minden pillanata azzal a kérdéssel kezdődik, hogy „Miért élek?” Általában nem ismerjük fel, hogy mi az, így sikerül folytatnunk, bár nincs válaszunk. A következő másodpercben azonban újra megjelenik az életünk céljával kapcsolatos kérdés. És még egyszer nem vesszük észre, és folytatjuk életünk következő pillanatáig. Ez az élet áramlása, az értelmével és céljával kapcsolatos kérdések végtelen folyama.                                                                                                 

Nem dönthetünk úgy, hogy nem kérdezünk róla, mivel a kérdés már azelőtt is létezik, hogy fizikai testünk létrejönne. Ez az első, őskérdés, és testünk csak azért fejlődik, hogy megtalálja a választ. Valójában az egész élet csak azért létezik, hogy megválaszolja ezt az első kérdést.


Legyen szó építőmunkásról, egyetemi tanárról, utcaseprőről, rendőrről vagy miről van szó, mindannyiunkban ugyanaz a belső késztetés, hogy életünk értelmét keressük mindenben, amit csinálunk. Lehet, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy ez az alapvető küldetés késztet bennünket arra, amit csinálunk, de ugyanúgy ez hajt bennünket.


Még azok az emberek is, akik nyugodtnak és elégedettnek tűnnek, akik látszólag nem keresnek semmit, és azt mondják, hogy elégedettek az élettel, és nem akarnak belőle többet, csak meggyőzik magukat arról, hogy ők is így érzik magukat. Ennek ellenére, ha nem égne bennük a kérdés, nem élnének.


A küldetés azért van, hogy magát az élet forrását, a természet átfogó erejét keressük. Jelenleg a legtöbb ember anélkül keres, hogy tudná, mi mozgatja őket az életben. Ma azonban az emberiség közeledik a küldetés valódi céljának megvalósításához.


Napról napra egyre többen teszik fel maguknak a kérdést az élet eredetéről. Kezdenek képet alkotni arról, hogy milyennek kell lennie az erőnek, milyen tulajdonságai vannak, és hogyan közelíthetik meg, megragadhatják, és hogyan tudják elérni.


Ahogy a csecsemő az anyja közelében akar lenni és tőle kapni, amikor a felsőbbrendű, eredeti erővel való kapcsolat felé vonzódunk, tőle kezdjük megkapni a választ az élet értelmére vonatkozó kérdésre. Napjainkban az emberiség végre közelebb kerül ahhoz, hogy megtalálja a választ az élet értelmével kapcsolatos kérdésre. Az elkövetkező években ez lesz az emberiség fő tevékenysége.Forrás :  https://www.michaellaitman.com/articles/the-first-question/2022. május 15., vasárnap

A Gondolat Anyag !

Kérdés: Vlagyimir Bekhterev kiemelkedő orosz idegtudós és az objektív pszichológia úttörője kijelentette, hogy az ember halhatatlan. Úgy vélte, hogy pusztán logikailag bizonyítható azon egyszerű oknál fogva, hogy a gondolat anyag, következésképpen azt jelenti, hogy hatással van az anyagra.

Mit mond erről a Kabbala ?

Válasz: A Kabbala bölcsessége teljesen egyetért vele. A tény az, hogy a gondolat ugyanúgy anyag, ahogyan az egész világunk anyag, és ahogy a spirituális világ is anyag.

Vagyis az anyag vágy. A vágy vagy az elnyelésért, vagy az önmagából való kisugárzásért dolgozik, nem számít, ez mind anyag. Nincs semmi, ami nem anyag lenne. Gondolataink és vágyaink éppoly anyagiak, mint amit ásványi, növényi és állati természetnek érzünk. Végül is az anyag megnyilvánulhat erők és hullámok formájában.

Ha mélyebbre ásunk az anyagban, akkor ott csak hullámok vannak. A hullámok mögött kezdjük érezni, hogy nincs más, mint egy gondolat. Ezen a gondolaton a vele kapcsolatos anyagi elképzeléseink fokozatosan anyaghalmazok formájában sűrűsödnek.

Úgy tűnik, hogy ez az anyag fejlődik, de maga az anyag nem fejlődik, hanem a gondolat, ami benne van. A gondolkodás fejlődésének szakaszaiban a gondolkodás az anyag cselekvéseiként kezd megnyilvánulni erők formájában, mindenféle mechanikai átalakulásban stb. Azonban mindez csak gondolat.

2022. május 6., péntek

Amikor az anyagi szint elveszíti a jelentőségét

Kicsit több mint egy éve tanulmányozom a Kabbala Bölcsességét. A Moszkvai Kabbala Akadémián végeztem. Újabban felfigyeltem fel rá, hogy a pozícióm és a munkám és a pénzügyi helyzetem kevésbé értékesek számomra. Kérem, segítsen megérteni, hogy mi történik velem !

 

Komolyan kell viszonyulnod magadhoz, és ebbe beletartozik a munkád, a családod és minden más. De elég, ha ez a viszonyulás mechanikus természetű. Az energiád fennmaradó részét a spiritualitásba kell fektetned. Viszont a két terület nem zavarhatja meg egymást. Korporális lényegiségedet egyfajta precizitással szükséges önmagad, a családod, stb. szolgálatába állítanod, miközben a lelkeddel velünk kell, hogy legyél. Mindez szándékosan lett ilyen módon kitalálva. A mi világunk nem a spirituális fejlődés ellenében született meg. Ellenkezőleg, a korporalitás szükséges, hogy az ember mindkét dimenzióban megfelelően fejlődjön, mivel csak ilyen módon érheti el célját.


Forrás: When Materialism Loses Its Value | Laitman.com

2022. április 26., kedd

A Kabbalában nincs varázslat, csak tudomány !

Van egy kérdésem.

A Kabbala estek című film megmutatta, hogy a kabbalisták hogyan tudják megjósolni a jövőt. De ez a múlt kabbalistáira vonatkozott. Azt is említetted, hogy ma már nincsenek Baal HaSulammal egyenlő tanítók.

Azonban hallottam valakit, aki azt mondta, hogy ma is élnek olyan emberek, akiknek különleges erejük van, és képesek megváltoztatni az őket körülvevő fizikai világot. Például homokká alakíthatják a köveket, és egyszerre több helyen is lehetnek. De ezek a bűvésztrükkök nem a céljuk; céljuk a Teremtő megismerése.

Ezeket a dolgokat teljesen természetesen, varázslatok, ezoterikus gyakorlatok vagy miszticizmus nélkül képesek megtenni. Tehát minden tiszteletem mellett szeretném tudni: hogyan lehetséges, hogy a Kabbala az egyetlen igazság? Hogyan lehet az, hogy csak a kabbalisták tudják a teljes igazságot?

Dr. Michael Laitman válasza: Nincsenek csodák ezen a világon. Lásd Baal HaSulam „A Kabbala bölcsességének lényege” című cikkét, ahol kifejti, hogy a Kabbala tudomány, ami azt jelenti, hogy olyan adatokon alapul, amelyeket kísérleti módszerrel értek el és tártak fel. Érdemes elolvasni a „Zohár könyvének bevezetését” is, ahol az elérés határairól beszél arról, hogy csak az anyagot és annak formáját lehet elérni, de az absztrakt formát és a lényeget nem.


Forrás : https://laitman.com/2009/08/there-is-no-magic-in-kabbalah-just-science/#gsc.tab=0

2022. április 16., szombat

Emelkedj a test fölé !

 Kérdés: 

Folyamatosan használod a „tested fölé emelkedni” kifejezést. Mit jelent?Válasz: 

A test fölé emelkedni azt jelenti, hogy felemelkedsz tulajdonságaidban, vágyaidban és érzéseidben, tehát nincs kapcsolat aközött, amit a testben érzel, és amit az „én”-ben, a szellemben érzel. Egyáltalán nincs kapcsolat!Ebben az esetben, amikor a test valóban meghal, az „én” megmarad önállóan létezve, mert ennek a testnek a halála előtt sikerült elszakadnia, kiszabadulnia belőle. És amíg nem valósítjuk meg a kilépést a testből, addig mindig visszatérünk hozzá, és így újulunk meg benne.


Forrás : https://laitman.com/2022/04/rise-above-the-body/#gsc.tab=0

2022. április 10., vasárnap

Milyen lenne egy világ magánélet nélkül ?

 

Olyan lenne, mintha mindannyian meztelenek lennénk egymás előtt.

Bár borzalmasan hangozhat, mert jelenleg mindenféle védelemmel számolunk magunk körül, de amikor eltávolítanánk a védelmet, akkor szabaddá válnánk. Vagyis nem éreznénk szükségét annak, hogy elzárkózzunk egymástól, és megnyílhatnánk, és szégyenérzet nélkül állnánk egymás előtt.

Akár úgy is lehetünk szabadok, ha semmink sincs, akár úgy, hogy mindenünk megvan. Sőt, a bizonytalanság bármely érzését lefedhetjük, ha kapcsolódunk a természet pozitív erejéhez, és behívjuk azt az életünkbe. A valóságunkat irányító törvény – a forma egyenértékűségének törvénye – szerint, ha hozzáállásunkat úgy igazítjuk egymáshoz, hogy az hasonló legyen a természet felső erejének hozzánk való viszonyulásához, akkor ugyanabban a határtalan állapotban éreznénk magunkat. mint a természet.

Jelenleg azonban a természettel ellentétes állapotban vagyunk. Mi egoisták vagyunk, míg a természet altruista. Emiatt a magánéletünk eltávolítása jelenleg rémálomnak tűnik a legtöbb számára. Minden azon múlik, hogy mennyire vagyunk jó kapcsolatban: Ha harmonikusan valósítjuk meg kapcsolatainkat, ahol mindannyian támogatjuk és bátorítjuk egymást, hogy önzetlen attitűdöket alkossanak egymás iránt a veleszületett egoista késztetéseinken felül, akkor teljesen nyugodtnak, biztonságban és magabiztosan érezzük magunkat, és nem félnénk attól, hogy elveszítjük a magánéletünket.

Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/what-would-a-world-without-privacy-look-like/


2022. március 31., csütörtök

Mi a legfontosabb dolog, amit tanárként meg kell tanítanod a tanítványaidnak?

A helyes világkép: világ-, élet-, ember- és korszemlélet.

Számomra ez a legfontosabb, hogy az embert élete helyes látásmódja felé irányítsam. Ehhez többé-kevésbé el kell magyaráznom a világ képét, amelyben élünk, merre tart, hogyan változtathatom meg a lehető legjobb irányba, és biztosítanom kell az ehhez szükséges eszközöket.

A világ az észlelésünkből fakad. Valójában nem a világban élünk; a világ él bennünk. Ezért meg kell tanítanom, hogy mi teremtjük meg a világunkat, magunkban lefestve. Ezt a pontot elég nehéz elérni. Elkezdeni a világhoz ilyen módon viszonyulni az egy nagyon komoly és belső spirituális forradalom.

Sőt, fel kell hívni a figyelmünket arra, hogy a világ nem az, amit érzünk. A világ a hozzá való viszonyulásunk származéka, azaz újrateremthetjük és hozzáigazíthatjuk magunkat egy másik világ érzékeléséhez. A világnak nincs saját formája vagy alakja. Ez egy kép, amit programozhatunk. Megalkothatjuk tehát azt a világot, amelyben élünk, és ez a kívánságaink, tulajdonságaink és erőfeszítéseink változásának megfelelően fog változni.

Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/what-is-the-most-important-thing-as-a-teacher-to-teach-your-students/