2024. január 20., szombat

A belső látás és az erők világa !

Amikor az ember eléri a valódi természet feltárását, és felfed egy belső látásmódot, akkor a korábban érzett valóságon kívül még egy valóságot kezd meglátni magában. Ezt az új valóságot intenzívebben érzékeli, mint a jelenlegit, és úgy érzi, hogy ez határozza meg, mi történik a valóságunkban.

Ezért ezt az általa feltárt új valóságot „felső világnak” nevezi. Ez az erők világa, amely feltárul előtte. Ezek az erők, amelyek a vágyában cselekednek, mindenféle élményt és benyomást hoznak neki, különböző formákat és képeket jelenítenek meg benne. De nem tudja, hogyan nevezze ezeket az erőket, hogyan írja le őket, és hogyan beszéljen róluk.

Végtére is, ha olyan új érzést él át, aminek nincs kapcsolata az egész múltjával, akkor nem világos, minek nevezze. De aztán felfedi az összefüggést ezen új érzések és a képek között, amelyeket a legalacsonyabb képernyőre vetítenek, amely ezt a világot ábrázolja számunkra.

Felfedezi, hogy minden erő, amit feltár, minden érzésnek a felső világban megvan a maga eredménye a képen, amit itt, az alsó világban látunk. Mintha ennek a világ minden tárgyának vagy cselekedetének meglenne a maga mögött álló ereje, amely támogatja, manipulálja és vezérli.

Neki csak egy módja maradt, hogy megmagyarázza a felső világot - azáltal, hogy ebből a célból neveket vesz át ebből az alsó világból. Ezt a nyelvet „ágak nyelvének” nevezik. Most egy ember, aki a felső világ érzékelésében van, beszélhet arról, amit érez! Neve van minden erőnek, minden spirituális cselekvésnek, minden spirituális esszenciának ezen erők eredményeinek megfelelően, amelyeket ábrázolnak és létrehoznak számunkra ebben a világban.

2024. január 8., hétfő

Ez a világ a spirituális kifejezések szótára !

Honnan származnak ennek a világnak a szavai?

Miért van az, hogy egy földművelő aki Jeruzsálem közelében élt, rátekintett az Olivák Hegyére és így nevezte azt el? Mindez azért van mert úgy gondolta, hogy ez a név illik rá. A vágy benne a természet által ébredt fel, és a természet Felülről származik.

Azaz semmi véletlenszerű nem történik világunkban a szavakban, azok mind Felülről érkeznek. Ezért van az hogy Kabbalisták képesek azokat felhasználni a spirituális gyökerek leírására, melyet az “Ágak nyelvezetének” nevezünk. és amikor magunkhoz vesszük ennek a világnak a szavait, és elmagyarázzuk mi rejtőzik mögöttük a spirituális gyökerüknek megfelelően, mi képesek vagyunk meglátni a két világ közötti különbséget. Ez az ahogy mi felfedezzük mi áll közöttünk és a spiritulis világok között.

Egy kő ebből a világból, és egy kő a spirituális világban, egy fa ebből a világból, és egy fa a spirituális világban, egy férfi, egy nő, egy gyermek, tűz, víz, ez az ahogy mi tanulmányozzuk a világok közötti különbséget, és azt a formát melyet el kell érnünk.

Azonban az ágak nyelvezete az nem az egyszerű embereknek lett szánva, hanem már azok számára akik érzékelik a spirituális világot. Csak azok képesek megérteni mi is történik az ág és a gyökér között, és ők egymásnak adják át a tudást ezen nyelv felhasználásával. Amikor az egyik Kabbalista leír egy bizonyos kapcsolatot a spirituális világban található gyökerek között, és ezt a tudást át akarja adni egy másiknak, ő azt az ágak nyelvezetén keresztül teszi.

Egyenlőre mi még nem beszéljük ezt a nyelvet, hanem a beszélt nyelvet használjuk. Amikor mi elkezdjük érzékelni a spirituális világot, akkor tanárunk szavait hallgatva, aki nekünk a spirituális világról beszél, mi megértjük majd mit is ért azalatt. Vagy ő olyan módon tanít minket mint ahogy kisgyermekeket szokás, akinek szavakat tanítanak.

Képzeljük el, hogy mi egy spirituális szinten vagyunk együtt tanárunkkal, és ő egy bizonyos jelenségre mutat, és elmondja annak mi a neve. Látván a spirituális jelenséget, és maghallva annak nevét mi képesek vagyunk a kettőt összekötni egymással, képesek vagyunk ennek a világnak a szavát a spirituális tárgyhoz kötni. Ezt hívjuk az ágak nyelvezete tanulásának. Az újszülött a spirituális világban ugyanúgy tanulja meg az ágak nyelvezetét, mint ahogy az újszülött mi világunkban tanulja a földi nyelvezetet. és mi később képesek leszünk tanárunkkal társalogni, rendelkezünk majd egy aktív szótárral.


Forrás : https://laitman.com/2011/02/this-world-is-a-dictionary-of-spiritual-terms/#gsc.tab=0