2016. szeptember 22., csütörtök

Hogyan oldjuk meg a terrorizmus kérdését? - Riport Dr. Michael Laitmannal

Ha egységre lépünk, képesek leszünk legyőzni a terrorizmust?

A Kabbala bölcsessége szerint nekünk egységre kell lépnünk a belső gonoszunk, az egoizmusunkkal szemben. Ez a gonosz nem az emberben magában található, hanem az emberek között. Ha összefogunk, a terrorizmus és az összes többi probléma el fog tűnni majd a világon.

Meddig fog tartani, amíg a világ összes nemzete baráti kapcsolatokat hoz létre egymás között? Vajon addig folyamatosan lőni fognak egymásra?

A természetnek megvannak a maga szabályai. El kell érnünk egy integrált társadalom szintjére, ami az evolúció új szintjét jelenti, ami által felfedezzük a következő világot, a felsőbb világot. Ma az állati szinten élünk, ez nem az emberi szint. Az "ember" szó héberül Adam, ami a Domeh, hasonlítani szóból ered. Tehát az emberi szint eléréséhez saját magunk fölé kell emelkednünk.

Amikor elkezdjük érzékelni a világot a két ellentétes erőben, amelyek egyensúlyt teremtenek a jó és a gonosz között, akkor egy teljesen más képet fogunk látni. Azon túl, amit most látunk, az erők és a kölcsönös cselekedetek tökéletes és örök világát fedezzük fel. Ez az a világ, amit fel kell fedeznünk addig, míg a testünkben élünk, és ez az, amit a Kabbala tanít nekünk.

Abba kell hagynunk az terrorszervezetek bombázását, hogy csak a saját személyes növekedésünkkel foglalkozzunk?

Nem, folytatnunk kellene a harcot az Iszlám Állam és más terroristák ellen. Ha megtámadnak, vagy fenyegetnek téged, akkor meg kellene előznöd a katonáidat és neked kell elpusztítanod azokat előbb, de nem fizikai intézkedések által.

A fizikai intézkedésekkel önmagukban nem fogunk elérni semmit. Meg kell teremteni a helyes kapcsolatokat közöttünk, a helyes kölcsönös kapcsolatokat, amelyeken keresztül a jó erő - amit jelenleg a természet elrejt előlünk - feltárulhat a világon. Ekkor elkezdődik a gonosz erő kiegyensúlyozása és az olyan szervezetek, mint az Iszlám Állam és a gonosz minden formája ebben a világban el fog tűnni.

Most egyszerűen vissza kell tartani őket bombázásokkal, az ellenük való harcokkal, de tudnunk kell, hogy ezek által nem fognak eltűnni, csak a a természet jó erejének hatására tűnhetnek el.

Ez történik Európában is, és mi tehetetlenek vagyunk. A terrorizmus a világ egyre nagyobb részeit keríti markába, mígnem betölti az egész világot. Nincs más út, kénytelenek leszünk elfogadni a korrekció módszerét.

2016. szeptember 14., szerda

A Kabbala bölcselete miről szól, kinek és miért?

Miről szól a Kabbala bölcselete?

A Kabbala bölcselete azt mondja el nekünk, hogyan kell az egoizmusunk fölé emelkedni a természetben található erő, a Fény segítségével, hogyan változtathatjuk át egoizmusunkat, és hogyan kapcsolódhatunk össze mindenki mással egyetlen teljes vágyban. A szeretet és az adakozás pozitív tulajdonsága, amit feltárunk egymás között, ezt nevezzük úgy, hogy felső erő, ez az egoizmusunk felett található. Ezt nevezik Teremtőnek, mert Ő teremtett minket egy olyan tulajdonsággal, amely Vele ellentétes, ahogy írva van: "Én teremtettem a gonosz hajlamot."

Kinek van szánva a Kabbala bölcselete?

Bárkinek, aki vágyat érez, hogy felfedezze születésének titkait, a sorsát, és az élet értelmét. A Kabbala összes forrása szerint nincs semmi korlátozás a Kabbala tanulmányozásában.

Miért ellenzik a vallásos emberek, hogy az emberek Kabbalát tanuljanak?

Csak azok a vallásos emberek tiltakoznak ellene, akik nem értik a Kabbala célját. Azt tudnunk kell, hogy a Kabbala semmilyen módon nem utal a vallásra, mert a vallásnak nem az ember tulajdonságainak megváltoztatása a célja - önzőből adakozóvá -, hanem csak olyan keretek között akarja tartani a hívőket, ahol a koorporális szokásoknak megfelelően tudnak élni. Baal HaSulam leírja ezt részletesen "A vallás lényege és célja." című cikkében.

2016. szeptember 1., csütörtök

A spirituális korrekció

A spirituális korrekció nem érintheti csupán az élet néhány szűk szegmensét, néhány atomját, vagy parányi részecskéjét. Az csak mindenre kiterjedően mehet végbe.

Az érzékelésünk finomításával a valóság helyes módon való érzékeléséhez jutunk, ami megváltoztathatja az egész addigi életünket. A Kabbala azt tanítja nekünk, hogyan kell felfedeznünk a valódi valóságot, egy új világot. De ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnunk mindent a jelenlegi földi életünkből, csupán annyit, hogy a körülöttünk lévő valóság miként alakulhat át lépésről lépésre egyik szegmensétől a másikig. A belső tulajdonságaink változásának köszönhetjük mindezt, azt ami a külvilágot is megváltoztatja, hiszen a világ, amit magunk körül látunk az a belső tulajdonságaink lenyomata.

2016. augusztus 25., csütörtök

Kezdj el kommunikálni a Teremtővel

Minden, ami létezik, az a Teremtő. Úgy is mondhatnánk, hogy "Nincs más rajta kívül."

Minden, a világ, annak minden lakója, minden, amit magunk körül érzünk, magunkat is beleértve csak a Teremtőből egy rész. Még pontosabban, mi vagyunk Ő. Minden gondolatunk és cselekedetünk vágyaink által van meghatározva. Az értelem csupán ahhoz segít minket hozzá, hogy elérjük azt, amire vágyunk.

Amikor megkapjuk vágyainkat, amikkel Felülről vagyunk elhalmozva, mi magunk nem tudjuk azokat megváltoztatni, arra csak is a Teremtő saját maga képes.

A Teremtő szántszándékkal teszi mindezt annak érdekében, hogy megértsük minden, ami történik velünk akár a múltban, akár a jelenben vagy a jövőben fog megtörténni, az élet minden területén az teljességgel csak Tőle függ. A helyzetünk csak akkor tud továbbfejlődni ha Ő úgy akarja, mert ő az oka mindannak ami történt, történik vagy történni fog.

Mindez szükséges ahhoz, hogy felismerjük és érezzük a szükségességét a hozzá fűződő kapcsolatnak. 

A Teremtő segítsége szükséges a haladáshoz

Amikor valaki azt tapasztalja, hogy vágyat érez ahhoz, hogy közelebb kerüljön a Teremtőhöz, a spiritualistához kerül közelebb, ekkor a Teremtő maga helyezett el a személyben egy vágyat erre. Fordított helyzetben az ember anyagi, szociális és egyéb helyzetei, kudarcai, nélkülözései fokozatosan vezetik el erre az állapotra, melyet a Teremtő szándékosan rendez számára.

Ezen a módon való fejlődés által az egyén kiemelten érzi annak szükségességét, hogy rajta csakis a Teremtő tud és fog segíteni, a szándékosan elrendezett környezet és körülmények segíteni fogják számára annak a szilárd meggyőződésnek kialakulását, mely ösztönzi a lelki állapotának megváltoztatását. Ez által vágyik a személy a Teremtő közelségére, és az összhangra vele.

Láthatjuk, hogy a Teremtő segíteni kívánja utunkat, olyan helyzeteket alkot, melyben a meghatározott cél felé léphetünk, mert Ő küld minden szenvedést, kudarcot felénk, mind fizikai, mind lelki szinten, a környezet, család, barátok, kollégát és ismerősök által.

A spirituális fejlődés a Teremtőtöl függ

Azért lettünk teremtve, hogy érzékeljük, hogy minden öröm attól függ, hogy milyen közel vagyuk Őhozzá. Mi érzékeljük az ellenkezőt is: hogy minden kellemetlen rossz dolog annak az eredménye, hogy nagyobb távolságra vagyunk a Teremtőtől. Ebből az okból, a mi világunk olyan módon lett megalkotva hogy függőségi helyzetben legyünk az egészségtől, családunktól és szeretnünk és tisztelnünk kell azokat, akik körülvesznek minket.

A Teremtő számára, az előbb említett tényezők egyfajta üzenő alkalmazásként szolgálnak, így Ő képes arra, hogy negatív élmények révén rávegyen minket, hogy keresni kezdjük Őt, azt, hogy az egész világ csakis tőle függ. Aztán, elegendő erő és türelem révén, mi képesek lehetünk arra, hogy felfedezzük még a saját életünk alatt, hogy minden ami történik a Teremtő kívánsága, semmint valami más okra visszavezethető, semmint a mi saját cselekedetünk. Idővel minden tisztává válik majd, a Teremtőtől származik minden, ami történik.

Az utunk melyet fentről kapunk követendő mindannyiunknak, mint ahogy az emberiség számára is általánosságban.

2016. augusztus 22., hétfő

A boldogság forrása az egység

Az egységből származó boldogságot az erő feltárulása jelenti, ami az egész természetet irányítja.
Végtére is, az egész természet egy pontból jött létre az ősrobbanás során. Ha összefogunk a széthúzás helyett, és egyre közelebb kerülünk ehhez az egyetlen, adakozó felső erőhöz, amely megteremtette az egész univerzumot, minél közelebb kerülünk hozzá, annál inkább élvezetet nyerünk belőle.

Ez az egységes, egyetlen felső erő az ellenkező részecskékből (a pluszból és mínuszból) megteremtette az anyagot. Eleinte ezek a részecskék különböző irányokba repültek szét, szétszóródtak az ősrobbanás következtében. Aztán elkezdtek összekapcsolódni egymással, mintha visszatértek volna ugyanazon erőhöz, egy egységes formában csak most újrateremtve, anyag formában.

Az anyag elkezdett egyre jobban összekapcsolódni, míg végül megjelentek a feltételek az élethez: kialakultak az élettelen, vegetatív, és élő természeti szintek és az ember. Az ember folytatja az egységes erő felé vezető utat, de ő ezt már saját akaratából, megértéssel teszi, az intelligencia, és a tudat segítségével.

Kezdetben az anyag szétáradt és kiterjedt az ősrobbanás pontjából, de ezután éppen ellenkezőleg, elkezdett sűrűsödni vissza az egységbe. Ha törekszünk ennek az egységnek az elérésére, ha visszatérünk a forráshoz, akkor örömöt nyerhetünk ebből. Ma ez az elmélet erősödik és kivívja az elismerést.

Michael Laitman