2022. augusztus 9., kedd

Miért próbálnak olyan sokan tovább élni ?

 

Az emberek általában nem tudják, miért akarnak tovább élni. Ezért arra bátorítalak, hogy először állj meg és kérdezd meg: „Miért kell tovább élnünk?

Tegyük fel, hogy van egy életelixírem. Bevehetsz egy cseppet, és még száz évig élsz. Akkor mi történik? Hogyan segít ez neked?

Nagyon erős az életösztönünk. Ha választhatnánk, hogy élünk még egy kört, akkor a legtöbben ezt választanák, pusztán a haláltól való félelem miatt. Más szóval, az életben maradásra késztetésünk nem egy pozitív motivációból fakad, hanem egy negatívból, a halálfélelemből.

Félünk a haláltól, és megpróbálunk elmenekülni előle, ha nincs egyértelmű életcélunk. Alternatív megoldásként sok idős ember is egyetért a halállal, akik hajlandóak lefeküdni és soha fel sem kelni. Egyszerűen belefáradtak az életbe, és értelmetlennek látják nap mint nap ugyanazokat a mozdulatokat elviselni.

Másrészt, ha megtaláljuk az élet célját, és azt látjuk, hogy annak elérése indokolja életünk meghosszabbítását, akkor nyugodtan kérhetünk hosszabb életet: menjünk el a pénztárhoz, írjuk meg a nyilatkozatainkat, rendeljük meg az elixírt. Viszont ha lenne ilyen elixírem, akkor én személy szerint nem adnám senkinek. Ehelyett az életcélunk felé tett mozdulatainkat bele kell illesztenünk a nekünk adott természetes időkeretbe.

Míg az emberek különféle életcélokat kergetnek, az élet végső célja, amelyet végül mindannyian elérünk, a természet erejének örökkévaló érzése, amely teremtett és fenntart minket, amely a szeretet és az adakozás ereje. Mint korábban említettem, az élet értelme és célja nem lehet valódi, ha nem jár örökkévaló érzés elérésével, és a mások és a természet javára való törekvéssel.

Megértem, hogy meglehetősen bonyolult döntést hozni egy ilyen cél elérésére, és még bonyolultabb a megvalósítása. Ha azonban ebbe az irányba célzunk, és a rendelkezésünkre álló módszert, eszközöket és társadalmi környezetet használjuk annak érdekében, hogy megerősödjünk e cél felé, akkor előbb-utóbb felfedeznénk egy új egyensúlyt a természettel. Hasonlóképpen, a továbbéléssel kapcsolatos kérdések eltűnnének hatókörünkből.


Forrás : https://www.michaellaitman.com/articles/why-do-so-many-people-try-to-live-longer/

2022. július 29., péntek

A világ legerősebb számítógépe !

Kérdés: 

Az ember feltalálta a fényképezést és a kamerákat, amelyek a valóságot úgy rögzítik, ahogyan mi látjuk, vagyis a szubjektív valóságot. Azt mondod, ha megváltoztatjuk az érzékszerveinket, akkor a valóságot másképp érzékeljük .

Miért rögzít a kamera még mindig mindent az érzékeinkben? 
Ha más szenzoraink is lennének, mást látnánk a rögzített fotón?

Válasz: 

A tény az, hogy valójában semmi sem rögzül, minden bennünk van. Ezért nehéz elmagyaráznom.
 
Minden az emberben van, és csak azon múlik, hogy melyik Reshimot ("emlékképet") váltja ki benne, mit vonz magára pontosan, és ezt most kívülről látja.

Kérdés: 

Sok felvételed van az archívumban. Átnézek néhány videót, amit három éve lett rögzítve, és meglepődöm, hogy mennyi olyan információt tartalmaznak, ami akkor még észrevehetetlen volt.

Válasz: 

Persze akkor még nem érezted, de most igen. Mit jelent az információ rögzítése? 

Ez a Reshimot, a megvalósításuk. Nincs más.

Az információs tartalmak léteznek kezdetben, vagyis még azelőtt, hogy valami létrejött volna. Aztán kibontakoznak, és ebben a formában valósulnak meg, töltődnek be és tárolódnak, amíg egyetlen, erőteljes, tökéletes, teljes, zárt rendszerré állnak össze, amelyet a végtelen világának neveznek. És a legapróbb részlet, bármi történjék is, megvalósul és rögzítésre kerül.

Az, hogy most kitalálunk mindenféle rögzítési formát, különféle mechanizmusokat, ez mind nonszensz. Mindezt már rögzítették és létezik körülöttünk. Ami egyetlen számítógépet, egyetlen kommunikációs rendszert képvisel. Minden megvan benne, és minden alkalommal egyre több kapcsolatot ébresztünk fel, és folyamatosan mindent megörökítünk. Eközben szándékainkat, gondolatainkat, akarati és fájdalmas erőfeszítéseinket rögzítik, mindent, amit csak akarsz.

A Reshimo két részből áll: a Reshimo erejéből, az Aviutból (vagyis a vágy erejéből) és a Reshimo de-Itlabshutból (az elérés ereje, az elérés nagysága). Ezért abszolút mindenről van feljegyzés, minden benne van a Reshimo-ban. Ez a hatalmas érzékelés fokozatosan bontakozik ki előttünk, hogy tanuljunk, és aktív elemekké  váljunk, fokozatosan elnyeljük az egész rendszert, és a Teremtővel ( Természettel) együtt uralkodóivá váljunk.


Forrás : https://laitman.com/2022/07/the-most-powerful-computer-in-the-world

2022. július 21., csütörtök

A világ képe bennünk ábrázolódik !

Kérdés: 

Hogyan képes az agy lefordítani egy ekkora frekvencia lavinát, amelyet különféle érzékszervekkel érzékel: fényfrekvenciák, hangfrekvenciák, sajátos világérzékelésünk? Hogyan állíthatjuk elő ezt a lavinát az általános információáramlásból?

Válasz: 

Minden érzékszervünk csak átvezető, semmi több. Ezek olyan idegvégződések, amelyek feltehetőleg bele vannak vonva és továbbítanak valamilyen hatást belül. Valójában semmit sem kapnak kívülről.

Ez a beidegzés azért adatott nekünk, hogy érezzük magunkat, és ezt a képet magunkban hozzuk létre. A gyakorlatban mi vagyunk a végső címzettjei a kívülről kapott információknak. Ez az információ körülöttünk van. És mindenki képet alkot belőle magában.

Ezt a képet állítólag a szemünk, a fülünk, az öt érzékszervünk alkotja. Valójában a kapott információkból jön létre. A bennünk lévő világ képét ábrázoljuk.

Úgy tűnik számunkra, hogy ez a világ kívül van, és állítólag érzékszerveink kívülről kapnak minden információt. Ez egy megtévesztő dolog. A jövőben az emberiség ezt teljes egészében felfedi.

Forrás : https://laitman.com/2022/07/the-picture-of-the-world-is-depicted-within-us/#gsc.tab=0

2022. július 11., hétfő

Mi az egyensúly a természetben ?

Az olyan szavak, mint a „kölcsönös egyensúly” és a „kölcsönös garancia” nagyon szépek és csodálatra méltóak. Nem világos azonban, hogy mit jelentenek. Meg tudnád magyarázni konkrét példákkal?Az egyensúly a természetben azt jelenti, hogy mindenki egyenlő, és minden mindenkié, beleértve a földet és mindent, amit birtokol (például olaj, gáz, érc, víz stb.). Az egyensúly az, amikor mindenki egyenlően viszonyul a természet erőforrásainak felhasználásához.Ezt az egyensúlyt meg kell őrizni a természetből való fogyasztás során: mindenkinek csak azt kell megkapnia, amire a normális életéhez szüksége van. Ezenkívül az emberek ne termeljenek semmit, ami nem szükséges élő testük létezéséhez. Minden többlet káros és ellentétes a természet egyensúlyának törvényével.Az emberek között az egyensúly törvénye akkor fejeződik ki megfelelően, ha minden ember alapvető szükségleteinek, természetes szükségleteinek megfelelően kap. És ebben a tekintetben nem vagyunk egyenrangúak, hiszen minden embernek más a veleszületett tulajdonságai és szükségletei.A természet vagy a Teremtő szándékosan tett minket különbözővé, hogy érzékeljük egymás szükségleteit, vágyait és gondolatait. Ez azért van, hogy kialakuljon bennünk a vágy, hogy érezzük mások lelkét, megérezzük belső lényegüket és vágyaikat. Ezután, ha mindenki számára egyenlő erőforrás-ellátást szeretne elérni, akkor ugyanúgy kell érzékelnie a körülötte lévő embereket, mint saját magát. Csak akkor leszünk képesek egyetlen test sejtjeivé válni.                                                                                           Dr. Michael Laitman


Forrás :  https://laitman.com/2009/05/what-is-balance-in-nature/#gsc.tab=0

2022. június 28., kedd

Egy kabbalista titkos gyakorlatai !

Miért nevezik a Kabbala bölcsességét titkos bölcsességnek? Mi a kabbalista rejtett munkája?

A kabbalista gyakorlati munkája annyit tesz, mint egy liftben, fel - le tud menni egója vagy adakozása szintjén.

Le tud ereszkedni az alsó emeletről az egóba, majd fel tud emelkedni a földszintre, és elkezdhet felmászni a 125 lépcsőn.

Ezzel együtt mindenféle belső változás történik az emberben. Lehetősége van arra, hogy a gyermeki szintről a fiatal, a felnőtt vagy az idős ember szintjére emelkedjen, és ezután következetesen vissza tud ereszkedni mindegyik szintről a legalacsonyabbra.

A kabbalisztikus létrán felfelé vagy lefelé haladva mindenféle paramétert és jellemzőt meg lehet változtatni benned, rendezni és váltogatni magadban. Mintha programozók lennénk, önmagunkat irányítjuk, és minden alkalommal, amikor a világot ugyanabban a vágásban és stílusban látjuk, amelyre kimondottan irányulunk. És ezeket a kabbalista titkos gyakorlatainak nevezik.

Amikor világunk keretein belül vagyunk megtalálhatók, az idővonal szerint utazhatunk időben, térben és világokban; a dinoszauruszok korszakában találhatjuk magunkat, és mindezeket az állapotokat magunk között figyelhetjük meg.

A nagy kabbalista, Baal HaSulam írásaiban leírta a Föld bolygó keletkezésének történetét és kialakulásának összes időszakát. De nem azért tudta ezt megtenni, mert geológiát tanult, hanem azért, mert látta ezeket az állapotokat.

Nem volt nehéz belépni ezekbe. Mintha távcsövet, mikroszkópot vagy teleszkópot vett volna elő, és személyes belső műszerei szerint helyesen irányította magát, hogy minden korszakot lásson és elérjen.

Ez az úgynevezett titkos kabbalisztikus gyakorlatokat jelenti. Valójában nem titkosak, de a kabbalista nem tudja átadni őket másoknak. Csak saját maga tudja használni őket, mert ezek az ő belső tulajdonságai. Mindenki megtanulhatja bővíteni belső látókörét, ha módszeresen és komolyan bekapcsolódik a Kabbala bölcsességébe, és kabbalistává változtatja magát.

Tehát, ha helyesen irányítja magát, kiléphet önmagából, és a világunk fölé utazhat, a teremtés minden aspektusában. Mert a mi világunk a legkisebb, jelentéktelen és szürke, és a Kabbala bölcsessége szerint csak a mi kijavítatlan felfogásunkban és képzeletünkben létezik.


2022. június 14., kedd

Hogyan érik el a szavak a lelket?

Az ágak nyelvezete nagyon hasznos lehet, amennyiben mi már párhuzamosan két világban létezünk. Az elmagyarázza számunkra hogyan használjuk fel ennek a világnak a tárgyait a leghatékonyabb módon, hogy másokat azokon keresztül befolyásoljunk, felébresztve őket a korrekcióra.


Amennyiben én pontos tudással rendelkeznék az emberi természetről, és az összes tárggyal, objektummal kapcsolatban ami rendelkezésemre áll, akkor képes lennék az egész világot a korrekció irányában felébreszteni! Akkor tudnám pontosan milyen filmek, szövegek és zene szükséges ahhoz, hogy ezt elérjük. Akkor számításokat végeznék lelkeiken, és azokon az erőkön, melyektől azt akarom, hogy ezen lelkeken belül működjenek, az ő belső struktúrájuknak megfelelően, ami én már ismerek.


Azonban mivel egyenlőre ők nem értik a kommunikációt a lelkek és belső erők szintjén. én azt egy másik dimenzióba fordítom le, az ő materiális hallásuk és érzékelésük szintjére, valamint hangszerek hangjaira. Ilyen módon megszerzem a lehetőségét annak, hogy befolyásoljam őket.Ezeken a külső eszközökön, hangszereken keresztül, képes vagyok belső erőket felébreszteni bennük, amelyekről maguk sem tudták, hogy léteznek. Mindez őket külső hallásukon keresztül befolyásolja, a zenén keresztül, és fokozatosan felébreszti a belső erőket bennük. Mindez azért van, mivel a személy egy integrált rendszer, melyben a korporalitás és spiritualitás egységre lép. Ennél fogva lehetséges a személyt materiális eszközökkel befolyásolni, de azzal a szándékkal hogy őt a belső spirituális szinten befolyásoljuk. Ilyen módon lehetséges őt vibrációkhoz, és rezonanciához vezetni, és hogy olyan rétegeken kapjunk reakciókat, amit ő még csak nem is sejt magáról, a zene vagy más külső behatások hallgatásán keresztül.
Pontosan ez a módja annak ahogy felébresztjük magunkat a Kabbalista könyvek olvasásával, mint a Zohár, vagy a Talmud Eser Sefirot (Tíz Szfira Tanulmánya) olvasásával. Mi ezáltal felemeljük érzékenységünket a Reformáló Fény iránt. A Fény nincs jelen a materiális szinten. De a Kabbalisták úgy rendezték, hogy a szemen, fülön keresztüli külső behatások által, én belső behatásokat kapok, mindaddig és közben arra hangolom magam, hogy pontosan arra vágyjak, hogy ez megtörténjen.Ennél fogva amennyiben mi megtaláljuk a kapcsolatot a gyökerek és ágak között a két párhuzamos világ, a korporális és spirituális világok között, egyik a másikkal szemben, akkor lehetséges a teljes korrekció a világának felébresztése. Mi valójában ilyen módon cselekszünk, csak nem olyan hatalmas erővel, amilyennel a Zohár szerzői tették mindezt.Forrás : https://laitman.com/2011/02/how-do-words-reach-the-soul/#gsc.tab=0