2019. május 18., szombat

A holnap ma kezdődik

Idő, a mozgás és a tér nem létezik. Mi vagyunk, akik a tudatunk néhány paraméterében való érzékelését nevezzük úgy mint: évek vagy idő, míg másokat, mint mozgás és tér. Ennek megfelelően egy bizonyos képet látunk. Azonban nincs több milliárd év rajtunk kívül. Ha megkérdezed, hogy van-e „tegnap”, akkor meg kell találnunk, hogy mit jelent az, hogy „tegnap” vagy ezer évvel ezelőtt. Mit jelent az, hogy „volt”? Most, hogy ezeket az állapotokat érzem, elnevezem őket úgy, mint „tegnap”, „tegnapelőtt” vagy „holnap.” Azonban ha ebből a pontból elválasztjuk az "Én az érzékelő” pontját, semmi sem marad

Csak azzal foglalkozunk, hogy kilépjünk az illúzióból. Teljesen össze vagyunk zavarodva, és nincs szükségünk arra, hogy megvitassuk, mi folyik itt. Csak azt kell keresnünk, hogyan kell felemelkednünk ezen anyagi érzékelés és megértés fölé, és ezután majd érezzük és megértjük az igazságot, és meg tudjuk ítélni az állapotunkat. De amíg még mindig a belsejében vagyunk, nem tudjuk megítélni; ez teljesen haszontalan. Ebből a valóságból indulunk ki, mert korrigálnunk kell magunkat, amíg ebben tartózkodunk. Azzal, hogy hozzád fordulok, lényegében korrigálom magam. Létezik valamiféle kép rólad, ami különállónak, sőt még ellentétesnek is tűnik. De a valóságban ez az én elválaszthatatlan részem, és nekem korrigálnom kell. Minden részemet látszólag idegennek látom; ezt nevezzük törésnek. Amint kijavítom magam ezek a részek mind összekapcsolódnak.

Még az első szinten is kapok egy helyes képet az időről, a mozgásról és a térről, mert egy magasabb dimenzió jelenik meg bennem. Elkezdem érezni, hogy mit jelentenek a spirituális tulajdonságok; bizonyos mértékben kezdem érzékelni, hogy milyenek a spirituális tulajdonságok, a három térbeli koordináta és az idő. Megtanulom, hogy az időt az okok és hatások lánca képezi, és nincsenek időközök, amelyek mechanikai cselekedetekből származnak. A spiritualitás fogalma bennünk van, és időt teremtünk magunknak, és a korrekcióinkkal meghatározzuk a sebességet. Nem egyes bolygók egymás körüli forgásával mérjük az időt napokként, hónapokként vagy évekként. Az egyik kozmikus test forgása a másik körül meghatározza az idő fogalmát, amely szerint élek? Szükségem van-e egymáshoz képest mozgó űrsziklák szerint élni?

Nincs idő a spirituális világban. Minden egyes cselekvés egymás után következik be: végrehajtasz egy cselekedet, egy impulzust okozol vele, a következő cselekvés, még egy impulzus, késés nélkül. Nem vesszük figyelembe, hogy a Föld, a Hold vagy a Nap forog abban az időben. A probléma gyökere az, hogy még nem érezzük a spirituális időt. Azonban abban a pillanatban, amikor akár az első spirituális szinten is bejutunk a spiritualitásba, új kategóriákban fogjuk érzékelni a világot. Ez nem lesz illúzió, hanem valódi érzés lesz. Ugyanígy úgy ahogy a körülöttünk lévő világot érezzük, a belső érzékelésünkben, további képet kapunk, amely új definíciókat fog adni nekünk. A korrekció végéig két dimenzióban fogunk élni: ennek a világnak egy dimenziójában és a spirituális világ egy további dimenziójában. Végül is, egészen addig, amíg teljesen korrigáltak nem leszünk, e világ legalacsonyabb szintjének egy része mindig megmarad bennünk. Feltárjuk és kivonjuk ebből az „Egyiptomból” az összes új tulajdonságot és kijavítjuk őket.


                                                                                  Dr. Michael Laitman


2019. április 28., vasárnap

A természet erejének forrása

Ki a Teremtő?

A Teremtő a felső erő, amely magában foglalja a világ összes erejét.

Az eredeti forrásokban írva van: „Lehetetlen megérteni a Teremtőt anélkül, hogy megtapasztaltuk volna Őt.” 

Ez igaz?

Igen, mert minden, amit megértünk, azt az érzésekből tanuljuk meg - mint egy gyermek, aki mindent a szájába vesz, hogy megérintse, érezze. Számára az ízlelés a legfontosabb receptor, az érzés legfontosabb szerve. Ugyanígy meg kell tapasztalnunk mindent az öt érzékünkben, beleértve a látást, a hallást, a szaglást, az érintést és az ízlelést.

Amikor valamit érezünk bennük, az összegyűlik egy pontos rendszerbe, és minden tudományunk ebből ered. Ezen kívül kiegészítjük érzékeinket olyan eszközökkel, amelyek a természetes érzékszervek körét bővítik: távcsövek, mikroszkópok, teleszkópok stb. Vannak azonban erők az univerzumban, amelyeket érzékeink nem érzékelik. A Kabbala tudománya lehetővé teszi, hogy egy újabb érzékszervet alakítsunk ki, amely ugyanazokat az öt érzékeket tartalmazza, de más szinten.

Természetük feltárása során feltárjuk közös forrásukat a „Teremtő”-t, és elkezdjük elérni, hogyan hatnak ránk, hogyan határozzák meg az összes feltételt, erőt és körülményt, amelyben létezünk. Aztán már az életünket meghatározó erők rendszerét tanulmányozzuk. Így kezdődik az ember tudatos létezése, amikor már tudjuk, mi volt, mi lesz, miért volt, és miért lesz, hogy megváltoztathatunk-e valamit a jövőben....?

Ez a Kabbala tudományának tárgya és célja.

                             
                                                                                                             - Michael Laitman -
                                                                                               http://laitman.com/my-blogs/ 

2019. április 21., vasárnap

A tudatunk is energia ?


Albert Einstein, talán minden idők legnagyobb elméje azt mondta, hogy az anyag az energia, és az energia nem más, mint fluktuáló atomok halmaza, az atomok pedig kvarkokból állnak, és e mellett van tudatunk. Mindez azt jelenti, hogy tudatunk is energia?

Az anyag a vágy külső megnyilvánulása, avagy annak burka. A tudat a vágy önmagáról, és saját létezéséről alkotott felfogása. A kabbalában az anyag a vágyat jelöli, az egyetlen dolog melyet a Fény alkotott.

                                          Dr. Michael Laitman

                                                                                         
                                                                         

2019. április 13., szombat

A jövő társadalma születik meg közöttünk


Merre halad a világ?


Ha megnézed a végső célt, akkor a világ a korrigált állapot az univerzális korrekció felé halad. Ezt a célt kell elérnünk. Elvileg már kezdetben is a spirituális világban létezett. Először is, a cél mindig meghatározott, és csak utána alakulnak ki az események, amelyek a mi viselkedésünktől függnek. Mi határozzuk meg, hogyan érjük el azt. A spirituális világ másképpen épül fel, mint a mi világunk. 

A végétől a kezdetig kibontakozik. Vagyis fokozatosan meghatározod, hogy mit kell elérned, és azt hogy hogyan érheted el. Ha például egy építész tervez egy épületet, elképzeli a végső célját, de az még nem létezik. Itt a cél létezik. Mindent a részvételünk által van meghatározva. Pontosan meg kell határozni, hogy mi a cél, hogy mindig előttünk álljon, és minden pillanatban az irányában mozduljunk el. A Kabbalában ezt úgy tekintik, hogy  az értelem felett hitbe emelkedünk, amikor a megszerzés felett az adakozásba megyünk át, tisztán elképzelve a spirituális világ tulajdonságait, és megpróbáljuk megvalósítani őket, mintha már benne léteznénk.


                                                                                                                                        Dr. Michael Laitman

                                                                                                                        

2019. április 10., szerda

Megszabadulni a téveszméktől

A filozófia és az emberek többsége általában úgy véli, hogy az anyagi világ a spirituálisból származik. Valóban, a kabbala azt állítja, hogy a világok és a kollektív lélek törése után a vágyak elvesztették a szűrőt, egoistavá váltak, és alacsonyabbra és alacsonyabbra zuhantak, amíg bele nem estek „ebbe a világba”. Ez határozza meg a létezésünket ebben a világban és minden érzékünkben, érzékszervünkben. Ebből az következik, hogy a spirituális világból "jöttünk" és nem más helyről. Így vagy úgy, a korporalitás a spiritualitás következménye. 

Az egyetlen kérdés az, hogy a testi világ teljesen elkülönült-e a spirituális világtól, vagy még van valamilyen közvetett kapcsolatuk?

Sem a filozófia, sem a természettudományok nem tudják megvizsgálni az adakozás erejét, csak az egoisztikus vágyon belül. Emiatt nincs kapcsolatuk a spirituális világgal, és csak fantáziálnak.

Vannak olyan „tudományos” kísérletek, amik a „lelket” veszik figyelembe, vagy annak állítólagos kapcsolatát, amely megragadható, és amelyek a spirituális világ helytelen definícióin alapulnak. És vannak emberek filozófiai érvei, akiknek nincsenek kutatási eszközei és valódi kapcsolatuk a spirituális világgal, ami tudományos megközelítést jelent, és egyszerűen csak feltételeznek dolgokat.

Az emberek bármit elképzelhetnek. Az emberi fantáziának nincsenek korlátai. Például megfigyelték az emberi test tömegének változásait a halál előtt és után. Állítólag a különbség meghatározta a lélek súlyát. Így mérték meg a lelket. Elektromos impulzusokat is regisztráltak az agyban a halál pillanatában, és úgy vélték, hogy ez a lélek testből való kilépésének megnyilvánulása.

Mi a helyzet az agy különböző hallucinációival a klinikai halál pillanatában, amelynek jellege hasonlít az álmokhoz?

Ezeket a spirituális világ érzéseinek tekintették, ahol a személy „felemelkedik”, majd „visszatér” hozzánk, amikor visszanyerik a tudatot. Mindezeket a koholmányokat a spirituális világ helyes meghatározásának hiánya okozza. Ez az oka annak, hogy az emberek megzavarodnak, és úgy gondolják, hogy megérinthetik a spirituális világot, és megvizsgálhatják azt.


A spirituális világ azonban egy olyan valóság, amely az egoisztikus vágyunk felett van, az anyagunk fölött. Itt felbukkan a valóság problémája, mert az emberek megzavarodnak attól, hogy mi az anyag. A híres meghatározás szerint az anyag objektív valóság, amelyet az érzéseink adnak nekünk.

Mit érzékelek?

A vágyamat.

Ez zavaró az embereknek. Úgy gondolják, hogy az anyagot a szilárd testek jelentik, a folyadék, a négy alapelem: tűz, víz, levegő és föld, vagy a természet, a növényi, az állati és az emberi szint. A kabbalisták azonban azt mondják, hogy az anyag vágy, és azt a vágyat vizsgáljuk, amely valójában a miénk!

Ez teljesen zavaró számunkra. Egy fémcsövet látok magam előtt, amit egyáltalán nem tudok mozgatni, és azt mondják, hogy ez az enyém és bennem létezik. Itt az emberek teljesen megzavarodnak, és ettől a ponttól nagyon nehéz velük beszélni.

Más szavakkal, sok akadályt kell leküzdeni, amíg meg nem találjuk az összes olyan jelenség szemléletét és meghatározását, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a tudósokkal és filozófusokkal közösen tekintsünk a valóságra. Eddig mindenki a saját kis fülkéjében van, ami hatalmas zavart eredményez.

A fő probléma a „spiritualitás” és a „korporalitás” különböző definícióiban rejlik. Leggyakrabban az emberek azt feltételezik, hogy a kultúra és a különböző emberi tevékenységek a spirituális élet alá tartoznak. Ebben az értelemben a tánc is spirituális.

Ezek a helytelen definíciók valóban összekeverik az embereket és megakadályozzák a komoly beszélgetést. Emiatt először is egy helyes meghatározást kell adni a világnak a spiritualitásról és a korporalitásról, az életről és a halálról, valamint a felső valóságról.

Így megoldjuk az összes problémát. A helyes definícióknak szilárdan be kell ivódnia a fejedbe a valóságot csak ezeken keresztül kell érzékelned. Akkor biztosan nem fogsz hibázni.

                                                                               Részlet : „A kabbala és a filozófia bölcsessége”