2022. november 26., szombat

A spirituális információk cseréje

Kérdés: Azt mondjuk, hogy a spirituális
világban nincs emberi test.
Ezért az ember nem tud beszélni. Hogyan történik ott az információcsere?

Válasz: A spirituális kommunikációban az információcsere szándékok és érzések közvetítésével történik, de nem feltétlenül verbálisan. Ez megtehető anélkül, hogy kinyitnád a szádat vagy arckifejezéseket mutatnál. Csak arról van szó, hogy az ember minden külső megnyilvánulás nélkül hatni akar valakire. És működik.

Kérdés: A spirituális világban vannak olyan fogalmak, mint a „beszélgetés”, a „beszéd” és a „csend”. Csendben kommunikálhatsz a Teremtővel, vagy beszélgethetsz. Mi a különbség?

Válasz: Néha volt ilyen leckénk Rabash tanárommal, amikor 15-20 tanítvány gyűlt össze, és hirtelen azt mondta: "Legyünk ma csendben." Mindenki becsukta a száját, volt aki pedig be akarta csukni a szemét, mi pedig elhallgattunk.

Általában ez a csend másfél-két óráig tartott. És nem volt nehéz, mivel belülről mindenkivel beszélgettél. Néha feltört benned a szenvedély nagy intenzitása, de kívülről mindenki csendben ült.

2022. november 13., vasárnap

A kabbalista egy tudós, aki a felső természetet tanulmányozza !

A hétköznapi tudomány tanulmányozza és feltárja az anyagot, az élvezni akarást. A vágy ásványi, növényi és állati fokozatait tanulmányozzuk viselkedésük megismerésével, különféle stimulánsokra adott reakcióik tesztelésével, összegyűjtésével és a tudomány létrehozásával.

Tanulmányozhatjuk saját anyagunkat, az emberi szint megszerzési vágyát, tesztelhetjük, és tudományt is csinálhatunk belőle. Így alakult ki a Kabbala bölcsessége.

Ez kizárólag empirikus következtetésekből származik, amelyeket az ember saját magán kísérletezve tanul meg. Nincs olyan könyv, amely az égből hullik alá, ahogy nincs hang, amely felülről jön.

A kabbalista olyan ember, aki a természetet tanulmányozza és felfedezi annak egyesítő erejét. Ez az erő termeli azt az energiát, amely az egész Univerzumot felépítette. Ezt az erőt Teremtőnek tekintjük, és azt tanulmányozzuk, hogyan tudjuk befolyásolni, és hogyan reagál cselekedeteinkre. Ezt hívjuk a Kabbala bölcsességének.

Azt látjuk, hogy minden természettudomány, amely a korporális világot, az ásványi, a növényi és az állati szinteket tanulmányozza, valamint a Kabbala bölcsessége, ennek az egyetlen globális erőnek az ismeretéből fakad, amely az anyag vagy a vágy minden szintjét befolyásolja. Ezért a Kabbala bölcsessége, amely ezt az egyesítő erőt és annak az általa létrehozott anyagra gyakorolt hatását vizsgálja, a legáltalánosabb tudomány. És az összes többi tudomány benne van ebben.

Forrás : https://laitman.com/2010/12/a-kabbalist-is-a-scientist-who-studies-the-upper-nature

2022. október 24., hétfő

Mítoszok eloszlatása a Kabbaláról 3. részSzekuláris emberek és a Kabbala

Kérdés: Miért van az a vélemény, hogy valaki csak azután tanulhatja a Kabbalát, ha elsajátította a teljes Tórát és Talmudot?

Válasz: A nagy kabbalista, az Ari és tanítványa, Haim Vital elmagyarázzák könyveikben, hogy tanulmányozni kell a Tóra és a Talmud összes könyvét, de miután feltárta a Teremtőt. A feltárás után a Talmud tanulmányozása révén feltöltheti magát Fénnyel.

Az emberek még a Templom lerombolása előtt tanulmányozták a Talmudot azzal a céllal, hogy felfedjék a Teremtőt. Végül is az egész Tóra a felebaráti szeretet törvényéről beszél. Ha valaki elkezd szeretni másokat, érzékeli és magában foglalja az egész spirituális világot, amely az egóján kívül létezik.

Amikor megszerzi az adakozási tulajdonságot, elkezdi tanulmányozni a Talmudot, és mindent a megfelelő módon észlel, ami ott van. Más szóval, úgy látja, hogy spirituális fogalmakról van szó, azok anyagi ágai helyett ebben a világban.

Vagyis bárki, akinek van vágya, tanulmányozhatja a Kabbalát, és elkezdheti a Kabbalát, mielőtt elsajátítaná a Gemarat, Mishnat és Tórát. Csak annyit tudok hozzátenni, hogy negyven diákot hoztam Tel-Avivból Rabash tanáromhoz. Teljesen szekuláris emberek voltak. Gyanítom, hogy a legtöbben még az iskolai tantervből sem ismerték a Tórát. Rabash mégis elfogadta őket, és rögtön ezután elkezdték tanulmányozni a Kabbalát.

A Kabbala tanulmányozását betiltották, mert a zsidók száműzetésbe vonultak, és ezalatt nem kellett volna a Kabbala felé fordulniuk. Meg kellett várni a száműzetés végét, amely a 20. század végén következett be, körülbelül 20 éve.

Ettől kezdve a Kabbala mindenki számára nyitva áll. Ahogy Baal HaSulam írta, a száműzetés időszaka 1995-ben teljesen véget ért. Ettől a pillanattól kezdve ez a bölcsesség mindenki számára nyitottá vált.

Kérdés: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a száműzetés Izrael állam megalapításával ért véget.

Válasz: A kabbalisták által a Kabbala bölcsességében elfogadott definíciót mondtam.


Forrás: 
https://laitman.com/2016/03/dispelling-myths-about-kabbalah-part-3

2022. október 18., kedd

A spirituális világ - a minőségek - tulajdonságok világa !

A Teremtő nem személyiség. Tilos bármit is elképzelni az anyagtalan spirituális világban. Ez a tulajdonságok világa, a szó jelenlegi értelmezése szerint még csak nem is az erők világa.

Ma, amikor egy erőre gondolunk, fizikai erőket képzelünk el. És ezzel egyelőre nem vitatkozom. Nem szeretném korrigálni a spiritualitással való ilyen fokú viszonyt, mert legalább bizonyos érzést ad a területről.

Elképzelünk egy mezőt, annak intenzitását, jellemzőit, valamint erejének a távolság négyzetével arányos csökkenését vagy növekedését. Így bővül minden fizikai mező. Ez lehetőséget ad arra, hogy legalább olyasvalamivel működjünk, ami a természetben és a technológiában körülöttünk létezik. Ezért a spirituális erőket és a spirituális mezőt egyelőre így tudjuk elképzelni.

De általában a spirituális mező egy minőség, egy tulajdonság. Még csak nem is erő.

Azt mondjuk azonban, hogy a „megszerzés ereje”, az „adakozás ereje”, „ütközés”, „kapcsolódás ütés közben” stb. Más szóval, erőkről beszélünk. De utólag azt fogjuk érezni, hogy egyszerűen csak két tulajdonság van így kölcsönhatásban egymással: a Teremtő tulajdonsága és a vele ellentétes, az Ő által teremtett teremtményé. Kölcsönhatásba lépnek, hogy közöttük, e két tulajdonság között az ember, a tudat keletkezzen. Tudat/tudatosság - ez az, ami az ember.

És ha a mi világunk anyagáról van szó, bármelyik kvantumfizikus azt fogja mondani, hogy nincs anyag, még csak elemi részecskék sem. Minden összemosódik, felhővé változik, eltűnik a semmiben, és szétterül, mint a cápabőr. Nincs értelme erről beszélni, nincsenek erők, semmi, csak ködös felhőzet a helyén, ami korábban részecskékként jelentek meg, minden helyen egyidejűleg létezik. Vagyis a fizikusok közelednek a fizikai világ határához.

Ezért nem lehet valami képletes dologról beszélni. Ellenkezőleg, eljutunk odáig, hogy minden későbbi, spirituálisnak, azaz egoista felettinek nevezett elérésünk nem képletes, hanem minőségi lesz.

Például egy kutya illatfoltoknak tekinti a világot. És a világot nem ábrákként vagy képekként fogjuk felfogni, hanem különféle tulajdonságok formájában: nagyobb egoizmus, kisebb egoizmus, nagyobb adakozás, kisebb adakozás, interakció ütés közben, behatolás stb. Csak minőségek! Ez a felső világ. És magunkat is a tulajdonságok formájában fogjuk érzékelni.

Még ma is az ember lényegét szeretnéd látni, és nem a testét.

Forrás : https://laitman.com/2012/06/the-spiritual-world-the-world-of-qualities/#gsc.tab=0

2022. október 7., péntek

Néhány részlet a spirituális világ képéről

Kérdés: Le tudnád írni néhány szóban, mire számíthatsz a spirituális világban?Válasz: Lehetetlen szavakkal leírni a spirituális világ érzését. Hogyan adható át a végtelenség érzése, az idő fölé emelkedés - amikor két ellentétes pólus összekapcsolódik, és a múlt, a jelen és a jövő egy pontban egyesül egy olyan ember számára, aki a világot csak jelenlegi testi érzékszervei alapján érzékeli?


Ha egy millimétert változtatsz a látószögedben ebben a térben, egy teljesen más világot fogsz látni. Ha még egy milliméterrel megváltoztatod, megint egy másik új világot látsz majd. Minden attól függ, hogy milyen pozícióban vagy az Ein Sof (Végtelenség) világával kapcsolatban. Magad választod ki a látószöget, és akkor azonnal feltárul előtted egy végtelen valóság újabb szakasza.


Ezt azonban lehetetlen megmagyarázni, mivel ezek a képek nem tartalmazzák a nálunk megszokott vizuális képeket. Meg lehet tanítani az embert a spirituális mechanikára, elmagyarázni, hogyan megy végbe az egyik állapotból a másikba való átmenet, és hogyan kell végrehajtani a különböző cselekedeteket, de lehetetlen átadni, mit fog érezni akkor. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, fel kell készülnie egy spirituális érzésre.


Minden spirituális szinten létezik az elme kitágulása és egy kivételes érzés, ami semmihez sem hasonlítható ezen a világon. Ezt nem lehet kifejezni, még zenében és színekben sem.


Bármennyire is igyekeztek ezt megközelíteni a művészek a festészet történetének késői szakaszaiban, az impresszionizmusban, ez az egész folyam megállt, zsákutcába jutott. Az embernek nincs más eszköze a belső világának kifejezésére.


Forrás : https://laitman.com/2012/09/several-details-about-the-picture-of-the-spiritual-world/#gsc.tab=0

2022. október 1., szombat

Mítoszok eloszlatása a Kabbaláról 2.rész

„40 éves kor” a Kabbalában

Kérdés: Van egy pletyka, hogy az ember csak 40 éves kora után kezdheti el a Kabbala tanulmányozását. Helyes ez?

Válasz: Nagy félreértés, hogy az embernek nem szabad 40 éves koráig tanulnia a Kabbalát A Kabbala bölcsességében a 40 a Bina szintjét jelenti 

Az a személy, aki elérte a Bina szintjét, elnyeri az adományozás abszolút tulajdonságát, ahol felfedheti Hochma teljes hatalmas Fényét, amely az egész univerzumot irányítja. Ezért a Kabbala bölcsessége két részből áll: a Bina szintje előtt és felette. Mindenki képes a Bina szintjéig tanulni. Fölötte azonban csak az tudja folytatni és tovább emelkedni, aki arra képes.

A Bina szintjét „40 éves kornak” nevezik. Ezért csak azok képesek „tanulmányozni a Kabbalát” - vagyis megkapni a Hochma Fényét - akik elérték a Bina szintjét, amelyet a 40-es szám határoz meg. Ennek azonban semmi köze egy ember biológiai életkorához.

Bizonyítékként említhetjük a híres Kabbalisták példáját, akik fiatalon, 40 éves koruk előtt haltak meg, mint például az ARI, a breslavi Nachman rabbi és mások. Nyilvánvalóan jóval 40 éves koruk előtt elkezdték tanulmányozni a Kabbalát.

Azt is megtiltották, hogy hajadonok tanuljanak Kabbalát. Úgy ítélték meg, hogy a családdal rendelkező személy stabilabb és kiegyensúlyozottabb, és ennek eredményeként alkalmasabb lenne a vizsgálatra. Azonban akkoriban az emberek 16-17 éves korukban házasodtak össze.

Forrrás : https://laitman.com/2016/03/dispelling-myths-about-kabbalah-part-2