2024. május 14., kedd

A katasztrófák és a betegségek véget érnek, amikor az emberiség egyesül az önzés felett !

Kérdés: Minél jobban feltárul a Kabbala a világ előtt, annál jobban feltárulnak a világot irányító erők. Ez azt jelenti, hogy egyre több problémát fogunk megoldani a világban, ha felismerjük, hogy illúziót teremtettünk magunknak ebben a világban? Itt különösen a rákra gondolok. Egoizmusunkkal terroristát hoztunk létre a testünkben, akit nem tudunk irányítani. Hatalmas iparágat építettünk erre az illúzióra, beleértve az oktatási rendszerünket, az orvostudományt, az adománygyűjtést, a kormányt, a gyógyszerrendszert és az egészségügyi ágazatot. Az illúzió által keltett fájdalom és szenvedés éppen olyan hatalmas, mint a stressz és a szorongás, amelyet ez az illúzió keltett a világban. Az a felismerés, hogy a rák egy olyan erő a testben, amelyet az agy irányít, olyasvalamivé teszi, amit az elme teljesen irányítani képes.

Dr. Michael Laitman válasz: Minden, amit észlelünk, egy kép, amelyet mi magunk, az egoizmusunk (világunk képe) vagy az adományozás minősége (a Felső Világ képe) alkotott. Az, hogy hogyan „ábrázoljuk”, rajtunk múlik, a vágyunkon + szándékunkon. Egy egyénnek azonban lehetetlen „leképezni” a világ képét – ezt csak mindenkivel együtt, vagy legalábbis egy csoportban lehet megtenni. A spiritualitás ugyanis a köztünk, a lelkek közötti kapcsolatban „képeződik le”.

Egyébként ez a mi egoista világunkkal is így van – ezt másokhoz való viszonyulásunkban, azaz önző vágyainkban ábrázoljuk (képzeljük el). A lelkek nem látják magukban a világ képét; abban látják, ami közöttük van, a köztük lévő kapcsolat minőségében. Ezért a másoktól, a rendszer többi fogaskerekétől való függésed miatt nem használhatod a Kabbala-t öngyógyításra vagy hogy kényelmes állapotba hozd magad. Sőt, amíg maradnak korrekcióra szorulók, a katasztrófák és a betegségek is megmaradnak. Egyetlen szép képet csak akkor fogunk „ábrázolni”, ha mi (vagyis az emberiség egésze) együtt kijavítjuk magunkat.

Forrás:: https://laitman.com/2008/07/disasters-and-diseases-come-to-an-end-when-humanity-unites-above-selfishness/

.

2024. április 27., szombat

Fektessen be a saját lelkébe !

Kérdés:

Számos Kabbalisztikus forrás beszél az adakozásról. Milyen adakozásról beszélünk, ha mi mint teremtmények nem tudunk adni


Válasz: 

Nagyon egyszerű. Meg kell változtatni az emberekhez való hozzáállásod, közelinek, kedvesnek, szükségesnek kell tartanod őket. Akkor leszel képes adni nekik, mint a gyermekednek.


Kérdés: 

Vagyis ha természetesen, így bánok egy gyerekkel, akkor itt erőfeszítéseket kell tennem? Végül is teljesen természetellenes, ha egy abszolút idegent ugyanúgy kezeled, mint a gyermekedet, és ebből örömet kapsz.Válasz: 

Igen. Ehhez azonban meg kell látnom az univerzum általános képét, át kell éreznem, hogy mindannyian összekapcsolódunk, és hogy, hogyan juthatok el barátaim révén egy magasabb, spirituális állapotba. Akkor elmegyek hozzájuk, és kapcsolódom velük. Kedvesek lesznek számomra, mert hirtelen rájövök, hogy a lelkem részei. Tehát tényleg odaadom nekik? Valójában nem adok nekik, hanem a lelkembe fektetek. Ez a szeretet.Kérdés: 
Tehát a felebarát iránti szeretet, az egység, amelyet több ezer Kabbalista forrás ír le, addig lehetetlen, amíg az ember meg nem látja, hogy egy közös rendszer, egyetlen lélek része?Válasz: 

Igen. Egyébként egyszerűen képtelen vagyok adakozni. Ehhez nincs szívem. Ez ellentétes a természet törvényével.Ehhez látnunk kell, hogy mindannyian egy hatalmas globális rendszer részei vagyunk, és mindannyian teljes mértékben függünk egymástól oly módon, hogy azok, akik rajtam kívül vannak, meghatároznak engem. Ezért ha gondoskodom róluk, biztosítani fogom a jövőmet. Ha olyan állapotba kerülök, hogy csak rájuk gondolok, és nem magamra, akkor tökéletes jövőt fogok biztosítani magamnak.2024. április 9., kedd

Jövőbeli énem elérése !

Baal HaSulam, „A szabadság” cikk: Az általános megszerzés iránti vágy, az ember valódi esszenciája. És az csakis azoknak a tárgyaknak a formájába beöltözve jelenik meg és létezik, amelyeket valószínűleg meg akarunk szerezni. Mivel akkor az úgy létezik mint az alany és semmilyen más módon. Mi ezt a cselekedetet úgy hívjuk, hogy “élet”, azaz az ember megélhetése, amely azt jelenti hogy a megszerzés iránti vágy ereje a kívánt tárgyba öltözik és azon belül cselekszik belül cselekszik. És azon cselekedet megjelenésének a mértéke az ember életének a mértéke, ahogy azt mi elmagyaráztuk abban a cselekedetben, amit úgy hívunk hogy “vágy”.


Ennek megfelelően a vágy eltűnésével a halál jön. Mindig a vágyott jövő várakozásában élünk, és nem a jelenben. Ha nincs miben reménykedni a jövőben, kétségbeesésbe esünk, egészen addig, amíg a szervezet működése leáll, és az ember meghal.

Meg kell tehát teremtenünk magunknak a fejlődés fejlettebb formáit. Ez csak a megfelelő környezet hatására valósítható meg. Ellenkező esetben egy rossz környezet veszi át a helyét, ami rossz formákkal tölt el, és akkor beépülök ezekbe és akarom őket.

Például nem bírom ki a média nélkül. A növekvő egoizmus arra kényszerített, hogy megszokjam őket. Ezer évvel ezelőtt minden más volt: Az állati szint vágyaival bennem békésen, média nélkül éltem. Ma már nem tudok élni televízió nélkül, az információáramlás nélkül, ami eláraszt. Folyamatosan látnom kell azokat a jövőbeli formákat, amelyek az élet erejét és az élet érzését adják.

Milyen életet? Már tudjuk… és ezért magunknak kell kialakítanunk a megfelelő környezetet, amely átveszi a média szerepét. Ebben az esetben én magam teremtem meg a jövőbeli formáimat, és senki nem diktálja nekem és nem kényszeríti rám. Itt van a szabad akaratom: olyan jobb környezetet választok, amely megmutatja a megfelelő formákat, és a vágyamat a cél felé irányítja, hogy az egyensúlyban legyen a természettel, összhangban a Teremtővel.

Ennek köszönhetően azokban a formákban élek, amelyekben a Reformáló Fény rejtőzik, és amely később kitöltéssé válik. Ez adja az élet érzését, amíg el nem érem az örök létet. Formáim fokozatosan eltávolodnak a testi felfedezésektől, amelyek csak a testi világban létezhetnek, és szárnyalhatok a spirituális fejlődés formái felé.

Akkor már semmilyen módon nem vagyok kötve az előttem megjelenő testi formákhoz. Semmit nem érzek bennük, kivéve az állati szint alapvető szükségleteit bennem. De ezen sem aggódom, mert már a „másik oldalon” vagyok.

És így fokozatosan az ember a potenciális erő felépítésétől eljut a spirituális én végrehajtásához és elindításához szükséges erő eléréséhez. Ez mindig a vágy minőségének növelésével valósul meg: megteremtem a jövőbeli formámat, a fejlettebb formámat, és addig vonz, amíg elérem és odaérek.

Forrás: https://laitman.com/2012/01/reaching-for-my-future-self

2024. március 20., szerda

A két világ egyesítése benned

Minél tovább haladunk, annál zavarosabbá és kiszámíthatatlanabbá válik a világ. Látjuk egy folyamat jelenlétét, de nem értjük, hová vezet.

Tanulmányok azt mutatják, hogy valóságunk egyetlen minőségben rejlik: a vágy, hogy kapjunk vagy élvezzünk. Minden szinten minden számítás csak személyes haszon alapján történik. Még az adakozást is a megszerzés céljával használják. Hiányzik az energiánk egy olyan cselekvéshez, amely nem a saját hasznunkra irányul. Szóval mit kéne tennünk?

A kabbalisták azt mondják nekünk, hogy van egy másik, ellentétes valóság, amelyet a teremtés mindenre kiterjedő ereje irányít. Nevezhetjük Természetnek vagy Teremtőnek; ez ugyanaz. Az adakozás abszolút, egyetemes minőségéről beszélünk. A megszerzés szintjéről az adakozás szintjére csak ennek a globális, mindent magába foglaló erőnek a segítségével emelkedhetünk fel, amely a teljes valóságot megteremtette. Cselekedeteinkkel olyan hatást válthatunk ki magunkra, amely megváltoztatja természetünket.

Ezek a cselekedetek egyszerűek: Megpróbálunk egyesülni, elképzelni magunkat a kölcsönös adakozásban, és ezzel együtt tanulmányozzuk az előlünk teljesen elrejtett valóság törvényeit. Erőfeszítéseinknek és tanulmányainknak köszönhetően látszólag közelebb kerülünk az adakozás minőségéhez, vagy éppen ellenkezőleg, vonzzuk magunkhoz, hogy befolyásoljon és megváltoztasson bennünket.

Ezáltal a minőségek összekapcsolódását idézzük elő, miközben a változó érzetek hullámain ringatózunk. Néha jól érezzük magunkat attól, hogy közeledünk az adakozáshoz, és látjuk, hogy haladunk előre. Máskor éppen ellenkezőleg, ettől rosszul érezzük magunkat.

Így járunk: hol a jobb lábbal, hol a bal lábbal, hol az adakozás növekedésével, máskor pedig a megszerzés növekedésével. Ha nem hagyjuk el a módszert, a megszerzés a gyűlölet pontjáig feltárul bennünk, felette pedig egyre jobban feltárul a szeretet, amíg feltárul mindaz a rossz, ami belénk van oltva, és minden jóság, amit az adakozás minőségből magunkhoz vonzhatunk.

Ezután létrehozzuk ezeknek a tulajdonságoknak a megfelelő kombinációját: a középső vonalat. Egyesítünk magunkban két világot, és mindkettőben létezünk, folyamatosan emelve az adakozás erejét a megszerzés ereje fölé. Ezt úgy hívják, hogy „a kölcsönös adakozás érdekében szerzünk meg”.


Forrás : https://laitman.com/2010/10/unifying-two-worlds-within-you

2024. március 7., csütörtök

A hatodik érzéket használva úgy érzékelünk, mint a Teremtő !


Kérdések, amiket a spiritualitás érzékelésével kapcsolatban kaptam:

Kérdés: 

Teljesen meg vagyok győződve arról, ahogy a Kabbala mindent megmagyaráz – a teremtést, az életet és mindennek a végét. De szívem mélyén érzem, hogy szükségem van valami kézzelfoghatóra, valamire, amit a hétköznapi öt érzékszervemmel érzékelhetek, valamiféle nyomra, jelre vagy csodára. Tudom, hogy a Kabbala nem így működik, és úgy érzem, durva és tudatlan dolog ilyesmire vágyni, és nem szabad megtennem. Mit tanácsolsz ilyen gondolatokkal és vágyakkal?
 

Válaszom: 

Egyre jobban eltávolodsz ettől a vágytól, mert elkezded megérteni, hogy a spiritualitást máshogyan lehet elérni – benned. Tulajdonképpen a világunkat, minden testi dolgot csak magadban észlelsz. Rajtad kívül semmi sem létezik. Fokozatosan kezditek ezt felismerni, olyan mértékben, hogy a lelkek világát, a Teremtőt, párhuzamosan e világról alkotott felfogásotokkal fogjátok érzékelni.

Semmit sem szabad erőszakkal tenni, csak magadat kell belefoglaltatnod a csoportba. Ezután a csoporttól kapott vágyak vonzzák a Felső Fényt, amely megváltoztat téged, és olyanná tesz, amilyennek lenned kell, a beavatkozásod nélkül.


Kérdés: 

Amikor a hatodik érzékről beszélünk, akkor nem csak egy „hatodik” érzékre gondolunk a másik öt mellett, hanem öt olyan új érzékre, amelyek párhuzamosan léteznek a már meglévőkkel, és ezektől eltérően működnek?


Válaszom: 

Ez egy újfajta érzékelés, amely öt részből áll (Ketertől Malchutig az Ohr Hozerrel). Ezt „léleknek” hívják, és úgy érzékel, mint a Teremtő, az adakozás minőségén belül, a Visszavert Fényben. Természetesen ez nem csak egy plusz érzék, ahogy néha mondom, nehogy elriasszam a kezdőket.


Miután az ember elnyeri az érzékelési képességet a Visszavert Fényben, az adakozásban, az öt testi érzékszervével is másképp kezd érzékelni, új kapcsolatokat és összefüggéseket észlel az erők, tárgyak és cselekvések között. Emellett mindig megőrzi a képességét, hogy leereszkedjen a szokásos érzékelésbe, hogy olyan legyen, mint egy hétköznapi ember, hogy megértse őt.


2024. február 17., szombat

Az egész világnak meg kell tanulnia a globális világ új szabályait !

Egy kérdés, amit kaptam: Jelenleg vannak helyi Kabbala-tanfolyamok, amelyeket Bnei Baruch tart, és Izrael egész területén indulnak. Kinek ajánlaná ezeket a leckéket?

Válaszom: Itt nincsenek korlátozások. Az egoizmus olyan magas szintre nőtt, hogy az egész világnak tanulmányoznia kell a Kabbalát. Baal HaSulam azt írja a „Nemzet” című újságban, hogy mindannyiunknak le kell ülnünk az iskolapadba, és tanulnunk kell.

Ha nem ismerjük kapcsolataink új rendszerét (a „Kölcsönös Garancia”-t) a mai világban – az nagy veszélybe sodor bennünket. És ezt mi okozzuk, mert nem tudjuk, hogyan viselkedjünk megfelelően. Tanulmányoznunk kell az új, globális világ szabályait és törvényeit, nehogy óriási károkat okozzunk magunknak.

Ezért kell mindannyiunknak oktatnunk magunkat. A Bnei Baruch által tartott Kabbala kurzusok olyan cikkekre és egyéb anyagokra összpontosítanak, amelyek segítenek minden embernek megtalálni a helyét ebben az életben, megérteni a világot és saját helyét benne, feltárni, mit várnak el tőle, és hogyan tudja a legjobban megvalósítani magát az új körülmények között.

Még ha az anyag elméletinek és életünktől elszakadtnak tűnik is, a valóságban az anyag különleges, tartalmazza azt a Fényt, amely visszavezeti az embert a Forráshoz. Más szóval, az anyagok tartalmazzák azt az erőt, amely korrigál minket. Minden, amit ezeken a kurzusokon tanulunk, szükséges a világ megértéséhez és a belső korrekciók végrehajtásához.

Ezért mindenkinek nagyon ajánlom ezeket a tanfolyamokat. És ha néhány tucat ember él egy adott helyen, aki ott szeretne tanulni, akkor hajlandóak vagyunk oda menni, hogy tanfolyamot tartsunk. Nagyon reméljük, hogy ezek az erőfeszítések hozzásegítik, hogy a világ a helyes irányba mozduljon el.

Forrás : https://laitman.com/2009/04/the-whole-world-must-learn-about-the-new-rules-of-the-global-world