2018. január 14., vasárnap

A nyereség az egységből

Kérdés: Mit nyerhetek az egységből, amit nem vagyok képes egyedül elérni?

Dr. Michael Laitman válasza: Nem leszel képes egyedül felfedezni a Teremtőt. Sok olyan "bölcs ember" van velünk, akik elmentek, és akik most csatlakoznak hozzánk, akik így gondolkodnak, de nem törnek át így. Le kell nulláznod magad, mert a Teremtő csak abban vágyban nyilvánulhat meg, amelyben lenullázod magad.

Kérdés: Hogyan győzheted meg magad, hogy a lelked más emberekben van?

Dr. Michael Laitman válasza: Nem fogod tudni meggyőzni magad, ha nem hiszel abban, amit a kabbalisták mondanak. A Kabbala bölcsességét akkor éred el, amikor az élet értelmének kérdésére keresed a választ. Elkezded olvasni a könyveket a teremtés szerkezetéről, a természet struktúrájáról. Rájössz, hogy mindennek van értelme, mennyire bölcs, és ez milyen mértékben minden emberi tudás alapja. Megérteted, hogy ez az emberiség legfontosabb tudása, amely mindennek az eredete; Végtére is minden tudomány és vallás a Kabbala tanításaiból, a Természet tanulmányozásából született. Ezután ha akarod, képes vagy cselekedni, és ha nem akarod, akkor ne tedd. Magyarázatot kaptál. Semmi sincs elrejtve előled. Nem mondják azt neked: "Nyomd a fejed a falhoz, imádkozz, amíg nem működik". Ehelyett pontosan megmondják neked a törvényeket: hogy azok miért olyanok amilyenek, hogyan működnek a világunkban és a spirituális világban stb. Általánosságban ez egy nagyon realisztikus megközelítés

2017. december 31., vasárnap

Szeretet és gyűlölet

Kérdés:
Miért mindig úgy érezzük, hogy a szeretet valami emelkedett és gyönyörű, és a gyűlölet olyan rossz és gonosz?

Dr. Michael Laitman válasza:

Ez természetes, mert a szeretet pozitív érzéseket vált ki bennünk és örömet okoz. Általános szabály, hogy ez nem okoz fájdalmat és károkat senkinek. Egy ember felemelkedik ezen keresztül.

Nem csak a férfi és a nő közötti szeretetről van szó. A gyermekek iránti szeretetről, a szomszédról, a természetről és minden felé érzett szeretetről beszélünk. A szeretet pozitív érzés, mert a Teremtőnek a teremtények irányába való helyes attitűdjének érzéséből származik.

Azonban bennünk az egoizmus ruhájába öltözik, és így valami ellentétesbe fordul: önmagunk iránti szeretetbe, és nem valaki vagy valami más iránti szeretetbe. Ez minden szinten megjelenik:
a táplálkozás, a szex, a család, a gazdagság, a hatalom, a hírnév és a tudás terén.

Ezért az egoizmusba öltözött szeretet nagyon kegyetlen lehet. Teljesen ellentétes tulajdonságokban ölt testet, a minden iránti gyűlöletben, a szeretet ellentétében nyilvánul meg. Ez azonban csak a mi világunkban van így és ha a szeretet felső állapotáról beszélünk, akkor a szeretet az egoizmusunk fölött van, ugyanúgy, mint ahogy az a külső természetben, mint ahogy a Teremtőben van.- Michael Laitman

2017. december 19., kedd

Agyunk potenciálja


Kérdés: Azt mondják, hogy csak az agy potenciáljának 2% -át használjuk. Miért kaptuk a másik 98% -ot? 

Dr. Michael Laitman válasza: Véleményem szerint még ez is túl sok a világunknak. Mi egyáltalán nem használjuk az agyunkat és különösen nem a tudatunkat, mert az nem a fejünkben van, hanem körülöttünk. Az én tudatosságom a közös lélekbe van belefoglaltatva, abban a hatalmas vágyban, a Végtelen világának Malchutjában, amelybe belépek a szívben található pontommal, és ez a vágy mind az enyém. Ha minden vágyat a helyes formába gyűjtök össze, akkor azok elvezetnek a megfelelő tudatossághoz, hogy megértsem, hogyan indult az egész hatalmas mechanizmus, és én benne létezem. Hatalmas erőforrással kell rendelkeznem ahhoz, hogy ellenőrizhessem az egész spirituális univerzumot. Ezért az agy 98% -a a jövő lehetősége.


Dr. Michael Laitman
                                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                                  


2017. december 10., vasárnap

Hogyan válhat valaki zsidóvá ?Kérdés : 
Hogyan lehetséges, hogy valaki zsidóvá váljon az ön értelmezése szerint?

Dr. Laitman : 
Az én megértésem szerint a zsidóvá válás azt jelenti, hogy olyan emberré válsz, aki a világ minden emberének egységére vágyik, a mások szeretetének zászlaja alatt. A zsidók az "és szeresd a barátodat, mint önmagad" (Leviták könyve 19:18) gondolata alapján megalapított nép. Nincs más a Judaizmusban. A Tórában azt írják, hogy a nagy általános és alapvető szabály: "És szeresd a barátodat, mint önmagad." A "zsidó" kifejezés az "Avar" szóból (héber, áthaladás) is származik. Amikor az ember a világ önző felfogásából a világ altruista érzékelésébe kerül, zsidóvá válik. Tehát bárki lehet zsidó akkor is, ha német, francia, spanyol, stb. A zsidóság az ideológiai hovatartozás, nem pedig biológiai származás.

Kérdés : 
Ez azt jelenti, hogy nem tulajdonít jelentőséget a veleszületett zsidóságnak vagy a zsidósághoz való kapcsolódásnak?

Dr. Laitman :
A veleszületett zsidóság arra kötelez minket, hogy azonnal folytassuk küldetésüket a világban
és az összes többi ember el fogja érni azt a szintet,  amire minket zsidókat ráébresztettek. 
Ezt nevezik úgy: "Fény a nemzetek számára."

                                                                                                                                   Dr. Michael Laitman

2017. november 20., hétfő

Az emberiség a lelkek zárt rendszere

Kérdés: Nem sok információ van a kabbalistákról, akik magas spirituális szinteket értek el. Úgy tűnik, hogy magukért dolgoztak. Mit nyer az emberiség a munkájukból? 

Dr. Michael Laitman válasza: Először is az emberiség a lelkek pontos, teljesen zárt rendszere, amely magában foglalja mindazokat, akik már elhunytak, azokat, akik élnek, és azokat, akik még meg sem születtek, azokat, akik a spirituális világban, vagy a mi szintünkön vannak. Nincs különbség, hogy hol vannak, és milyen formában. Ez a rendszer magába foglalja a természet szintjeit is: a mozdulatlan, növényi és állati szinteket is. Más szóval, a teljes természet tökéletes harmóniában, kapcsolatban és egyetértésben van egy integrált hálózatban, ezért nem szabad elválasztani egy bizonyos részt a többitől. Minden egyetlen rendszerbe van belefoglaltatva, amely összekapcsolódik. Nincs különbség, hogy valaki érzi-e ezt vagy sem. Ő része ennek! Mindez a hatalmas rendszerrel való kölcsönös együttműködéstől függ, ami valójában egy egyedülálló általános lélek és attól függ, hogy egy ember hogyan befolyásolja azt, és hogyan hozza a legjobb állapotba, a tökéletesség állapotába.

Michael Laitman

2017. november 16., csütörtök

A Felső Világ az információ világa

A modern fizikában az információ megmaradás törvénye a legalapvetőbb törvénnyé vált. Ezen fő törvény előtt volt az anyag az energia megmaradás törvénye, most pedig az információé. Általános szabályként a fizika az entrópia, vagyis a káosz arányával ellentétesen határozza meg az információt, de hogyan kapcsolódik az információhoz a lélek, a tudat?

Dr. Michael Laitman : Ez a fajta információ egyértelmű megértése a világ részei közötti kapcsolatnak, amiről mi a Kabbalában beszélünk. Az erők hálózatának észlelése, függésük és a hálózat objektumai közötti összeköttetések és kapcsolatok, ez az információ. Ezenkívül ez egyértelműen kalibrálódik és folyamatosan változik, átáramlik egyik helyről a másikra, mint egy óceánban, a mozdulatlan, növényi, állati és a beszélő természet összes szintje között. Az információ megtalálható az erők hálózatának minden pontján, az általunk felsorolt szinteken. Arra törekszik, hogy kitöltse saját magával a teljes teret, azaz, hogy ne hálózattá, hanem gömbbé, szférává alakítsa azt, és amikor elérte teljes terjedelmét, akkor a teremtmény eléri a teljességet. Valójában a teljes információ az, amit mi "Teremtőnek" nevezünk. Minden, ami ezen túl létezik, a tudás mellett, az a teremtmények közötti összeköttetés hálózata. Ez a hálózat teszi lehetővé számunkra, hogy felfedezzük az információt, ami kitölti a teret.

Maga az információ már rendelkezésre áll, teljes egészében, felfedezése csak a mi vonatkozásunkban történik. Ezt a tudatosságunk kiterjesztésének mértékével érjük el, amely lehetővé teszi a hálózat felfedezését. A mi világunkban ezt az információt teljesen különböző ágazatokra osztjuk, úgymint fizika, kémia, biológia, csillagászat stb. Azonban ez csak látókörünk szűkösségét és érzékelésünk gyengeségét jelzi. Valójában a spirituális világban lévő információ nem töredékekben létezőként érzékeljük, és nem a különböző tudományokban. Egyetlen egészként érzékeljük, így még egy apró részlet érzékelését is a Természet feltárulásának nevezik. Más szavakkal az információ megmaradásának törvénye azt mondja, hogy zárt rendszerben az információ mennyisége rögzített. A mi világunkban csak egy apró pislákolás létezik, amely a felsőbb világból ereszkedik le. A tudósok vonzódnak hozzá, de potenciális akadályba botlanak a két világ között.

Van valamiféle "táplálás", amely a felső világból ereszkedik a mi világunkba?

Dr. Michael Laitman : Kétségtelenül ! Világunk folyamatosan egyre több "táplálást" kap a felső világtól. Egy adott programra van beállítva, és ez buzdít bennünket a további fejlődésre. Ha nem lenne ez a ragyogás és ennek megnyilvánulása a világunkban az egyre több információ formájában, akkor nem törekednénk erre. Egy személyt még tudat alatt sem lehet valami olyan felé vonzani, ami nem létezik. Tehát az információ van előbb, majd később az erre irányuló vágy felébresztése. Ez azt jelenti, hogy a fizikai világ egy olyan nyílt rendszer, amelybe kívülről folyamatosan tudás áramlik be. Ez hozzájárul az emberiség minőségi fejlődéséhez. Tehát remélem, hogy egyre több Kabbalista fog áthaladni a mi világunk és a következő szint közötti potenciális elválasztó vonalon (Machsom), és ez olyan jó, és előnyös kapcsolatot hoz majd létre azok között, akik az elválasztó határvonal alatti és fölött vannak, hogy kölcsönösen segítjük egymást, hogy egyre több embert haladjon át a korláton, vagy még pontosabban az érzékelésükön és akkor meg fogjuk érteni, hogy még a fizikai testeknek sincs helye a világunkban, mert ez csak a fizikai létezés szubjektív érzéseinek egyike.


                                                                                                                 Via - Laitman Blog