2023. december 7., csütörtök

A bölcsesség óceánján

Felhőalapú tárolás?

Kérdés: Az utóbbi időben egyre többet hallani arról, hogyan kommunikáljunk magasabb erőkkel, az univerzum információs mezőjével.

Az egyik modern megközelítés, amely ilyen kommunikációs csatornát ígér, az úgynevezett „chanelling”, vagy „csatornázás”. Ez definíció szerint a magasabb valóság fogalmán alapul, amellyel kapcsolatot létesítünk.

Hasonlóan hivatkozhatunk az informatikában a felhőben tárolt adatok példájára, aminél távoli hozzáféréssel rendelkezünk annak tartalmához.

Ez gazdag teret nyit a képzelet számára, egy igazi „szűzföldet”, amelyet előttünk művelnek.

Több tucat könyvet írtak erről a témáról, és jelentős érdeklődést váltott ki. Van benne némi igazság? Vannak-e magasabb rendű „felhők”? Beírhatom a jelszót és beléphetek a globális tudás rendszerébe?

Válasz: A hely, ahol létezünk, természetesen hatalmas mennyiségű tudást tartalmaz. Ahogy fejlődünk, kapcsolódunk ehhez a „tárolóhoz”, táplálkozunk belőle, és előrébb jutunk az életben.

Ugyanakkor felfedezünk magunknak valami újat, amit korábban nem tudtunk. De objektív szempontból ezek a jelenségek nem újak. A természetben az Univerzum kialakulása vagy a fejlődés későbbi szakaszai óta léteznek. Nem újdonságokat találunk ki, hanem azt érzékeljük, ami létezik.

Ezért hasonlította Newton magát egy gyerekhez, aki a tengerparton játszik: „…Úgy tűnik, csak olyan voltam, mint egy fiú, aki a tengerparton játszik, és időnként elkalandozik, és találtam egy simább kavicsot vagy egy szebb kagylót, mint a hétköznapi, miközben az igazság nagy óceánja mind előttem hevert felfedezetlenül.” Ez az univerzumról alkotott tudásunk mértéke. Minden tudományunk apró próbálkozás, hogy kommunikáljunk a bölcsesség óceánjával.

Saját természetünk csőlátása

Valójában szinte semmit sem tudunk magunkról; nem ismerjük valóságérzékelésünk mechanizmusát. Csak azt értjük, hogy a szemünk előtt megjelenő képet érzékszerveink rendkívüli mértékben korlátozzák.

Ez a tartomány olyan szűk, hogy minőségileg eltérő érzéseket még mi sem tudunk elképzelni. Szeretnénk kitágítani a látókört, de természeténél fogva nem csak a „kiegészítőkre” van szükségünk, ahogy a kutyának sincs szüksége ötödik lábra.

A látás, a hallás, az ízlelés, a szaglás és a tapintás látszólagos elégségessége miatt korlátoz engem. Ennek eredményeként a végtelen frekvenciákkal és végtelen információval átitatott csodálatos festmény csak egy apró töredékét látom. Számos „függöny” még ezt a darabot is eltorzítja, mielőtt megjelenik az érzéseimben.

Valójában nem a külső valóságról van szó. Amikor egy fát látok a szemem előtt, a szemem nem is azt érzékeli, hanem a hullámokat, amelyek adatai elektromos és kémiai „átalakítókon” keresztül haladnak át bennem, mígnem kirajzolódik a „fának” nevezett forma. ” Fogalmam sincs, mi van kívül, mi van rajtam kívül, és van-e egyáltalán valami, vagy hogy a „fa” egy részem.

A bizonyos erőkkel vagy jelenségekkel való kommunikáció témája tele van megválaszolatlan kérdésekkel. A probléma az, hogy nincs mit vizsgálni, nincs mit megvitatni, mert nem vagyunk képesek az érzékszerveinken kívül lenni.

Ezért a „csatornázás” az úgynevezett „vad terület”, ahol mindenki kijelentheti, amit akar, és senki igaza „definíció szerint” nem bizonyítható.

Sokan keresték a kommunikációs csatornákat a magasabb erőkkel. A korábbi jóléti időszakokhoz képest ma szerénynek tűnik ez a szféra, de mégis bevételt hoz.

Forrás: https://laitman.com/2015/02/on-the-ocean-of-wisdom

2023. november 28., kedd

Egyéni és Kollektív Tudatosság !

Kérdés: Az emberi elme egyéni vagy kollektív?


Válasz: A tudat mindig kollektív, de a világ embereinek tudatossági szintje attól függ, hogy az ember milyen mélyen van benne foglaltatva az általános tudatban. Mindannyian holografikus formában egyesülünk benne.

Más szóval, egyrészt mindannyian mindig részei vagyunk az általános tudatnak. Másrészt az érzékelésünk attól függ, hogy milyen mértékben veszünk részt benne. És kiderül, hogy bár az én képem egyrészt holografikus (az úgynvezett. „Tíz Szefirot”), másrészt viszont a Tíz Szefirot egyéni skálán nyilvánul meg.

Amikor a magasabb szint észleléséről van szó, noha az ember már kapcsolatban áll az univerzummal, személyes, egyéni szintje még mindig attól függ, hogy az ember különállóan részt vesz-e az általános hologramban.

Az általános kép a kezdetektől fogva létezik. Az ember behatol annak rezgéseibe, és a másik lélekkel való kapcsolat szintjéig, akik szintén ugyanazt a képet érzékelik, a nagyobb és valódibb világban találjuk magunkat.

Ez azonban csak bennünk érezhető. Soha nem lépjük túl a Tíz Szefirot határait.


Megjegyzés: Nincs más, csak a Teremtő és én?


Válasz:  Nincs Teremtő. Ő bennem van. Ennek eredményeként nincs más, csak én.


2023. november 20., hétfő

Ember - az információs mező befogadója !

 

Az ember befogadó, amelyben a környező mező megnyilvánul, és az abszolút mindent magában foglal. Attól függően, hogy mennyire hasonlítunk ehhez a mezőhöz, és érzékelőként mennyire ragadjuk meg, információs, fogalmi, érzékszervi és egyéb struktúráink megváltoznak.

Az ember elvileg a hozzá való hasonlóság mértékéig érzi ezt a mezőt, és ezt az érzést érzésekre és értelemre osztja. Sok megosztottság van az érzésekben, sok fokozatosság az elmében.

Így az önmagunk és minden körülöttünk lévő létező érzése a hasonlóság mércéje, vagy éppen ellenkezőleg, az eltérés mértéke attól az információs mezőtől, amelyben elhelyezkedünk.

Az emberen és ezen a mezőn kívül gyakorlatilag semmi sem létezik. Az élettelen, növényi és állati tárgyak és emberek csak az ember tudatának önmagára való vetületei. És semmi sem létezik vele kapcsolatban, kivéve ezt a mezőt, ami információs, a tudást és érzéseket tekintve..

Forrás : https://laitman.com/2021/03/man-receiver-of-the-informational-field/#gsc.tab=0

2023. november 2., csütörtök

Értsd meg a természet magasabb erejét !

Kérdés: Az ego megváltoztatja-e formáját az altruista erővel végzett közös munka során, vagy lényegében olyan marad, amilyen volt?                                                                                                      

Válasz: Az egoizmus és a vele ellentétes erő helyes kölcsönhatásával elkezdjük megismerni az egyik erőt a másik erőből, hogy helyesen megértsük azok lényegét, érzékeljük, kit építünk közöttük. Valójában azt az erőt hozzuk létre, amely az egoizmust és az altruizmust  is létrehozta. Ezt a természet magasabb erejének nevezik, amely a maga idejében előidézte az Ősrobbanást. Az Ősrobbanásból jött létre a két erő: az altruista erő, amely a természetben elrejtve van, és az egoista erő, amely elkezdett kiterjedni, meghódítani a teret, összehúzni és összenyomni az összes létrejött anyagot.

Ezzel együtt, az anyagon belül az altruista erő folyamatosan hat, de anélkül működik, hogy érezhető lenne. Végül is, ha nem létezne, hogyan kapcsolódtak volna az elemek? Csak szétszóródtak volna. Ha az altruizmus ereje nem kapcsolt volna össze mindent, akkor az egoizmusnak nem lett volna lehetősége elválasztani, oldalra lökni, terjeszkedni.

A terjeszkedéshez mindig a kapcsolatot tartó belső erő megléte szükséges, és ha nincs kapcsolat, akkor ez már nem fejlődés. A fejlődés az előző állapot határainak kitágítása, ahol új minőségi kapcsolatok, a váltás új törvényei fedezhetők fel benne.

Ezért az egoizmus és az altruizmus egyaránt létezik a természetben. Azáltal, hogy a rejtett altruista összetevőt a természetből származtatjuk, elkezdjük fejleszteni magunkat és az emberi társadalmat, mint egységes egészet. Egyszerre, az emberiség mellett a mozdulatlan, a növényi és az állati természetét használjuk abban a szellemben, abban a harmóniában, abban a globális és integrált mozgásban az egység felé, az egymásba való kölcsönös integráció felé. Egy egészet építünk a természet minden részéből. És ekkor felfedeződik az egyetlen lény, amelyet az összes rész egységéből hozunk létre. És ezt Adam-nak hívják, vagyis hasonlít a Teremtőre, a „Domeh – hasonló” szóból.

Így ennek a rendszernek a létrehozása révén felfedezzük benne azt az erőt, amely előállítja belőle a pozitív és negatív összetevőket. Ezt az erőt hívjuk Teremtőnek, mert ez teremtette meg az egész univerzumunkat és minket, megteremtette az összes előfeltételt, hogy bölcsen építsük fel magunkat a két ellentétes erőből, és megértsük, mi ez az erő.

Forrás : https://laitman.com/2014/01/comprehend-the-higher-power-of-nature


2023. október 20., péntek

Átmenet a tudat különböző szintjeire !

Kérdés: A mozdulatlan természet szintjén a részecskék, például az elektronok, kötelezve vannak, a fizika törvények szerinti működésre. Ez az értelme a magasabb információs mezőnek?

Válasz:  Igen, abszolút. Teljesen vakon követik ennek a mezőnek utasításait, a Teremtő utasításait.

Kérdés: És hogyan történik az átmenet a magasabb szintű tudatszintre, mondjuk növényi szintről az állatira?

Válasz: Ebben az esetben a vágy egy teljesen új szintre ugrik. Ha a mozdulatlan szint mindig csak az állandó állapottal törődik, és semmilyen módon nem akar megváltozni, akkor a növényi szint éppen ellenkezőleg – kreatívan kezeli a környezetet. Természetének megfelelően minél több hasznos dolgot szeretne kapni, és kiűzni mindent, ami káros számára, és ezáltal növekedni.

A következő, állati szint még nagyobb. Annak érdekében, hogy valami hasznosat szerezzen a környező világból, és mindent visszaadjon neki, ami felesleges vagy ártalmas, az állat mozgást fejleszt, különleges tulajdonságokkal rendelkezik, mint  az abszorpció, a kiválasztás stb.

Az ember már a legmagasabb szinten, a spirituális szinten dolgozik. Az emberi és az előző állati, szint közötti különbség az, hogy tudatosan kell dolgoznia a vágyain és a szándékain, de nem fizikai szinten. 


Kérdés: Kiderül, hogy a mező annyira növeli az egoizmust, hogy egy anyagi tárgy szerkezetének megváltozásaként nyilvánul meg. Vagyis: az egyesülő növények állati szöveteket alkotnak, és már képesek megvalósítani ezt a vágyat?


Válasz: Igen. Nem csak az elemek száma növekszik az atomban, hanem maguk az atomok és maguk a molekulák is, és ezek kombinációi is teljesen különbözővé válnak. A kombinációik új lényegre tesznek szert. Ez nem csak összességük és néhány új fizikai-kémiai tulajdonságuk, hanem valóban képesek memorizálni, információt kiadni és egymással kicserélni azokat. Így jelennek meg az aktív, radioaktív elemek stb. Látjuk, hogyan fejlődik fokozatosan a mozdulatlan, a növényi és az állati természet. Az ezen tulajdonságok közötti átmenet során, a szintről szintre és a köztes állapotokra történő összes átmenet a Kabbalában el van magyarázva..


Kérdés: Mindezt egyértelműen a Reshimot (információs rekordok) ellenőrzi?  Nincsenek véletlenek?


Válasz: Minden olyan apró méretben van meghatározva, hogy nem tudjuk megfigyelni. De ez teljesen egyértelműen törvények által meghatározott a természetben.


Forrás : https://laitman.com/2021/04/transition-to-different-levels-of-consciousness

2023. október 8., vasárnap

A szűrő a te hozzájárulásod a spirituális valósághoz

 

Mi az a szűrő (Masach)?


Válasz: 

A szűrő az, ami egyenértékűvé teszi a Fényt és a vágyat. A forma egyenértékűségének törvénye alá vagyunk vetve, amelyet el kell érnünk a teremtés és a Teremtő között.


A Teremtő megőrzi természetes tulajdonságait, míg a teremtés külső adakozási szándékot szerez természetes kapni akarása felett, és ezeket a szándékokat a Teremtőtől szerzi meg. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően mindkettőnek hasonlónak és azonosnak kell lennie. Az embernek el kell érni a Teremtő formáját. Ezért nevezik embernek (Ádám, ami azt jelenti, hogy „hasonló” a Teremtőhöz).


A következő állapot információs génje (Reshimo) egy párt foglal magában a Fényt és a vágyat. Ez egy olyan spirituális állapot képe, amely még nem valósult meg. Arra szánták, hogy vedd és fordítsd valódi állapotba.


Tegyük fel, hogy van egy étterem és egy éhes ember. De ennek az éhes embernek (neked) el kell jönnie az étterembe, pénzt kell fizetnie, és át kell vennie az ételt. Akkor képes leszel csillapítani az éhségedet. Vagyis több cselekvésre van szükség: erőfeszítésre, fizetésre és a teljekitöltés megszerzésére.


Egyrészt az éhséget, másrészt a beteljesülést összekötő feltétel a „Reshimo”. A megvalósításhoz szükséges többi munkámat „szűrőnek” hívják. A szűrő az, ami valódi spirituális állapotot hoz létre a potenciális Reshimo-ból. A Reshimo olyan, mint az eredeti adat a számítógépben, valahol a „lemezemen” rögzítve. Amikor megnyomok egy gombot, és kép formájában előhozom az adatokat, az már a megvalósítás.


Forrás : https://laitman.com/2011/03/the-screen-is-your-contribution-to-the-spiritual-reality/#gsc.tab=0log