2021. szeptember 13., hétfő

A világunk problémáinak megoldási módszere az, ha a világunkra egy egészként tekintünk.

Az életet sokrétűnek látjuk, köszönhetően a világérzékelésünk töredezettsége miatt.


Felosztjuk a természetet tudományágakra -  de azok közül melyik is a valós? 


A természet egy egész. Mi vagyunk azok akik felosztják tudományágakra, mint biológia, állattan, növénytan, földrajz, csak azért mert az érzékelésünk korlátozott, nem ragadjuk meg egy egészként.


Az emberiség folyamatosan ismétli ugyanazokat a hibákat, mert különbözőképpen oldjuk meg a problémákat - nem tudunk egyetlen problémát sem megoldani, mert belsőleg vagyunk egységben. Az egyetlen mód, hogy megoldjuk a mai kor problémáit az, ha úgy tekintünk a világra, mint egy széttagolhatatlan egészre.


Létezik egy egységes megközelítése a problémánknak: képesek lehetünk a tagoltság és megkülönböztetésből átlépni az összetartozás állapotába. Amikor figyelembe vesszük a világban zajló eseményeket, amit közös világunk egyes részeinek tekintünk, nem fogunk a továbbiakban rossz döntéseket hozni. Az emberek közötti egység felébreszti a Természet egyetemes erejét - az erőt, ami egyesít és magában foglal mindet és minket is.http://www.kabbalahblog.info/2016/03/integral-approach-to-nature/#more-5110

2021. augusztus 22., vasárnap

Lásd az igazi valóságot

Meg kell próbálnunk egy másik valóságot elképzelni, amely eltér attól, amit most érzünk, olyat, ahol mindannyian összekapcsolódunk. Ez valóban létezik ebben a formában, mint egyetlen integrál világ, és csak az egoizmusom választ el engem ettől a valóságtól.

Mindenki kapcsolódik és mindenki korrigált, és a természet minden eleme egyetlen mechanizmusként, egyetlen rendszerként működik, teljes kapcsolatban egymással. Csak én érzem magam elszakadva másoktól, és saját hibáim miatt ítélem meg őket.

Ha a teljes teremtés állapotát ezen a helyes módon ábrázolom, látni fogom, hogy az Istenség (Sechina), a Teremtő feltárulása minden teremtett lényben ott lakozik, mindenkit összeköt és bennük működik.

Mindenki össze van kapcsolódva, mindenkit korrigált, és csak nekem kell kijavítanom magam, hogy mindenkit valódi formájában láthassak.


Reggeli kabbala Lecke Első rész 20/11/25, “Munka az értelem feletti Hitben”
forrás: https://laitman.com/2020/11/see-the-true-reality/


 

2021. augusztus 11., szerda

Nem hiába éltük meg, ezt az időszakot !

Azoknak az embereknek, akik hozzászoktak az interneten élt gyors sodrású élethez, a valóság túl unalmasnak tűnik. 

Olyan hatalmas információtárakat épít fel napról napra a neten, amire senkinek nincs szüksége? 

Mégis, mire lenne mindez jó?! 

Könnyűszerrel semmissé lehetne tenni mindent, amit az emberiség mindeddig megalkotott. Semmire nincs szükségünk ezekből, hogy helyes módon viselkedjünk, vagy elérkezzünk a Teremtés Céljához.

Mindazonáltal a mögöttünk lévő éveket nem tekintem elpazarolt időnek, mivel ennek a periódusnak a segítségével vonhatjuk le a következtetést, melynek lényege, hogy meg kell változnunk. 

Minden pozitív változás azonban, csak a helyes életre irányuló igaz vágyunkon keresztül szökik szárba, valamint azon erők megjelenésének függvénye, amelyek felülről, a természeten belülről alakítják a jótékony átalakulást.


KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/07/10
Forrás: Years Not Lived In Vain | Laitman.com

2021. július 17., szombat

Ne vesztegessük időnket a lehetetlenre


 A Kabbalában a “tiltott” azt jelenti, hogy “lehetetlen”. Valami tiltott annál fogva mivel az ellenkezik a természet törvényeivel, és nem lehet véghez vinni. Azonban mi a rejtettség állapotában vagyunk, mely azt hiteti el velünk, hogy képesek vagyunk ezeket a cselekedeteket elvégezni és azokból hasznot hajtani. Mégis a Kabbalisták figyelmeztetnek minket, “Ez tiltott!”, mint amikor egy kisbabához beszélünk, aki kárt akar okozni magának.

A kár mely abból származik, hogy nem megfelelő tetteket hajtunk végre nem feltétlenül érkezik közvetlenül, jöhet közvetett módon is. Ennél fogva úgy tűnhet számunkra, hogy megfelelően cselekedtünk, és akár profitra is tettünk szert, míg valójában csak vesztegetjük életünket haszontalan, és valószínűleg káros tettekre. Hosszú időbe, és sok szenvedésbe telik míg mindezt felfedezzük.

Ezért figyelmeztetnek minket a Kabbalisták, “Ne vesztegessük időnket és erőfeszítéseinket. Semmit nem vagyunk képesek ily módon megváltoztatni, mivel a Természet rendszere másképpen van elrendezve, mint azt mi elképzeljük!” Ahogy telik az idő elkezdünk elmaradni és nem végezzük el, amit elvárnak tőlünk. Azonban az erő érettségi szintünknek megfelelően viselkedik, egyre nagyobb előrehaladást követelve tőlünk.

Mivel nem haladunk előre, továbbra is nyomást, problémákat és szenvedést érzünk. Ezért mondják nekünk a Kabbalisták, “Te nem vagy képes ezt tenni!”. Nem próbálnak minket rábeszélni, hiszen nem képesek ezt nekünk olyan módon elmagyarázni, ahogy a tanár magyaráz valamit a gyerekeknek, azt mondva, hogy ne cselekedjünk egy bizonyos módon, mivel nem vagyunk képesek saját szintünknél magasabbra látni. Ezért mondják nekünk keményen: “Ez tiltva van!”. Azonban annak érdekében, hogy meghalljuk őket be kell lépnünk egy csoportba, és tanárt kell keresnünk magunknak.


                          

                                                                                   Dr. Michael Laitman

2021. július 6., kedd

Hogyan képes valaki a valóság teljes rendszerét felfedezni, és a megfelelő számításokat véghez vinni?

Végül is még a legmagasabb szintű számítógépekkel rendelkező fizikusok sem tudják az elektron helyzetét a következő milliszekundumban meghatározni.

Mit jelent az, hogy teljesen felfedezzük az Univerzumot?

Természetes, hogy a fizikusok, akik az anyaggal foglalkoznak nem tudják mi történik a következő pillanatban. Ez különösen igaz ha olyan mélyen merülnek el tanulmányaikban, hogy az anyag, hullámok és más létezési formák közötti határok elmosódnak, és elkezdenek megzavarodni az idő, tér és mozgás koncepciói között. Ezeken a határmezsgyéken az érzékszerveink nem képesek megfelelően működni. Az igazi valóságot a természetet irányító erők formájában vagyunk képesek felfedezni. Ezek a negatív és pozitív erők egységre lépnek forrásuknál, melyet a Felső Erőnek hívunk. Ennek ismerete nyújtja számunkra az alapot, hogy megfelelő számításokat végezhessünk.

A világunk azoknak az erőknek a következménye, melyek felülről lefelé ereszkednek ránk. Ennél fogva amennyiben nem emelkedünk egy magasabb szintre örökre a sötétben maradunk. Soha nem fogjuk megtudni miért történnek a dolgok úgy, ahogy történnek, és állandóan hibákat fogunk elkövetni! És ezen félrelépéseink közben még azt sem fogjuk tudni, hol is követtük el a hibát. Azonban amennyiben megfelelő módon akarunk létezni ebben a világban, ahogy azt természet elvárja tőlünk, akkor mindezt csak a következő szintre való feljutással vagyunk képesek megtenni.

Ez azt jelenti, hogy felfedezzük azt az általános erőt, mely a természetben működik, és fel kell fedeznünk annak hatását, és működését az Univerzum minden alkotórészével kapcsolatban. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy minden tettünk egyensúlyban legyen a természet mindent körülvevő erejével és, hogy pozitívabb módon élhessünk. Ez az általános erő (melyet Felső Erőnek, Természetnek vagy Teremtőnek hívunk) megmutatja nekünk a csapásokon keresztül hogy hibás számításokat végeztünk, és letértünk az útról. Ily módon arra ösztökél minket, hogy az erő saját szintjére emelkedjünk. Azonban ha nem vagyunk képesek a Felső Erő szintjére emelkedni, szörnyű szenvedések várnak ránk a jövőben."


Dr. Michael Laitman

2021. június 25., péntek

Az általunk felfogott valóság csak egy álom

 

Mit ért az alatt, amikor azt mondja, hogy az állatok, növények és anyag nem létezik? 

Csak az emberi lény létezik? 

A Teremtő felfogása csak az emberi lelken keresztül történik? 

Azt értem, hogy minden amit itt érzünk az a valóság “lenyomata” – a fák, a csillagos ég, a nagy hegyek és tájképek. Szóval mindez csak a képzeletünkben létezik?


Az egyetlen teremtett dolog a vágy. Ebben található az az érzés, melyet az önzőség “én”-re és a “körülöttem levő”-re bont. Az önzőségünk korrigálásával ez az érzés egy egésszé a teljes “én”-né és a saját forrásunk érzékelésévé válik, a Teremtő megérzésévé.


Minden amit  a külvilágból felfogunk az a tudatunkon belül érzékelődik. És ez igazából az amit “valóságnak” hívunk. Minden a személy tudatában létezik, mint egy álom. Az a hiányosságunk, hogy képtelenek vagyunk érzéseinket objektívan összehasonlítani, abból kifolyólag, hogy csak “saját világunkat” érzékeljük, korlátoz minket. Azonban hamarosan az emberiség el kezd majd felébredni szendergéséből, és az emberek más lehetséges valóságokat találnak majd.


                                                                                                                                Dr. Michael Laitman