2023. január 18., szerda

A világ valódi története

A világ történelme akár földi szemszögből figyelhető, vagy akár növekvő egoista vágyunkban kibontakozásának tekinthető.

Állítólag egy mély, háromdimenziós gömb alakú képernyőt látok magam előtt, amit ennek a világnak hívnak. Ebben és magam körül nézem a mozit, ami élő, és részt veszek benne. De valójában ez bennem van, a vágyamban.

Az egész világunk az én vágyaim, az én kivetülésem, csak kívülről látom és nem magamban. Nem számít, hogy kívül vagy belül, de ez mind én vagyok.

Felfogásom tévedését azonban félre kell tenni, mert az egész univerzumot felosztom magamra és magamon kívülire, mert az én egoizmusom eddig így érzékeli ezt a képet. És amikor eltávolítom az egómat, rájövök, hogy mindez csak az én „én”-em, és mindent magamban fogok érezni, és nem magamon kívül.

Az egoizmusról beszélünk, amely az Ősrobbanástól az élettelen, növényi és állati természetig fejlődött.

Az emberi természet állítólag ie 50 000-ben nyilvánult meg, és egészen i. e. 5 000-ig egy primitív közösségi társadalom alakult ki, amelyben mindenki egyenlő volt, és mindenki ugyanazokkal a javakkal rendelkezett.

Először olyan vágyak alakultak ki, amelyek élettelen szinten működtek, majd az i.sz. 5. században megjelentek a gazdagság iránti vágyak. Ezt az időszakot az emberiség igen gyors fejlődése, az első technológiák megjelenése stb. jellemezte.

Az ie 5. századtól a 15. századig, a középkor végéig a hatalomra való törekvés időszaka volt. És a reneszánsz, a nagy felfedezések, a nyomdászat és más vívmányok mellett megkezdődött a tudományok fejlődésének korszaka, a felvilágosodás korszaka, amely egészen a 20. század végéig tartott.

A jelenlegi 21. század és azon túl már egy teljesen új időszak, amely túllép a természet határain egy magasabb szintre a Teremtőhöz való hasonlóság szintjére. Ezt azonban nem tudjuk kezelni. Történelmünk során először tapasztaljuk, hogy teljesen tudatlanok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik velünk.

Sokféle vélemény és elmélet létezik. Tudjuk, hogy egyikük sem mond nekünk semmit. De a természet fejlődése alapján sejthetjük, hogy integritást, egységet és a „szeresd felebarátodat” bibliai alapelv megvalósítását követeli meg tőlünk.

2023. január 7., szombat

Egyesítsd a két világot magadban !

Az előrehaladásunk útja, egyre zavarosabb, és előrejelezhetetlenebb világgá válik. Láthatjuk a folyamat jelenét, de nem értjük hová vezet mindez.

Tanulmányok mutatják, hogy a valóságunk egyetlen minőségben játszódik: a kapni akarás vagy élvezetekre irányulás vágyában. Minden számítás, az összes szinten egyetlen irányítás alatt áll, ami a személyes előnyök megszerzése. Még az adakozás is a megszerzés céljából történik. Nekünk hiányzik az olyan cselekedetekhez szükséges energia, amely nem a saját előnyünkre irányulnak. Tehát, mit kell tennünk?

A kabbalisták azt mondják nekünk, hogy van egy másik, ellentétes valóság, amelyet a teremtés mindent átfogó ereje kormányoz. Hívhatjuk Természetnek, vagy Teremtőnek; ezek ugyanazok a dolgok. Mi az adakozás egy abszolút, univerzális minőségéről beszélünk. Csak globális, mindent tartalmazó, és a valóságot teremtő erő segítségével tudunk felemelkedni a megszerzés szintjéről az adakozás szintjéhez. Magunkra vonhatjuk a befolyását a cselekedeteinken keresztül, hogy ez az erő megváltoztassa a természetünket.

Ezek az akciók egyszerűek: Megpróbálunk egyesülni, elképzelni magunkat a közös adakozásban, és ennek a mentén tanulmányozhatjuk a valóság törvényeit, amely mind el vannak rejtve előlünk. Az erőfeszítésink és a tanulás eredményeképpen láthatóan közelebb húzzuk magunkat az adakozás minőségéhez, vagy ellenkezőleg, magunkra vonzzuk ezt az erőt, hogy befolyásoljon és változtasson meg bennünket.

Így, felébresztjük a minőségek egyesítését, amikor himbálódzunk a változó érzékelések hullámain. Néha jóérzésünk van, amikor az adakozás közelébe kerülünk és látjuk az előre haladásunkat. Máskor éppen ellenkezőleg, alig érezzük ezt.

Ez az, ahogy haladunk: néha a jobb lábbal, néha a ballal, néha az adakozás növekedésével, máskor a kapni akarás növekedésével. Ha nem hagyunk fel a módszerrel, a kapni akarás feltárul bennünk, a gyűlölet pontjában, a szeretet is feltárul egyre nagyobb mértékben, minden gonosz, amely belénk oltódott és minden jóság, amit csak magunkra vonzottunk az adakozás minőségéből szintén feltárásra kerül.

Akkor, megteremtjük a helyes kombinációját ezeknek a minőségeknek: a középső vonalat. Egyesítettünk két világot magunkban, és mindkettőben létezünk, folyamatosan emeljük az adakozás erejét, a kapni akarás erejével szemben. Ezt nevezzük úgy, hogy „megszerzés a közös adakozás érdekében.”

Forrás : https://laitman.com/2010/10/unifying-two-worlds-within-you/#gsc.tab=0

2022. december 31., szombat

Milyen szilárd a mi világunk ?

Az összes elsődleges Kabbalisztikus forrás a magasabb irányítás rendszerét írja le, azaz azokat az erőket melyek rajtunk működnek, minket működtetnek, mely erőket mi nem érzünk.

Mi nem látjuk ezeket az erőket, mi az erőknek csak az eredményét érezzük, azok behatását, mint ahogy nem érezzük az elektromos áramot sem a drótokon áthaladni. Csak amikor a villanykörte felvillan, vagy amikor áramütést kapunk a drót megérintése által akkor vesszük észre az áram folyamát. Hasonlóan mi nem tudjuk mi történik velünk, azaz hogy milyen erők befolyásolnak minket.

Mi mozgunk, növekszünk, gondolunk valamire, átélünk valamilyen eseményt, állandóan történik velünk valami. És honnan származnak mindezek az események? Ki irányít minket? Alapvetően mi nem tudjuk ezt. Mi azt gondoljuk hogy minden véletlenül történik, hogy én magam gondolok valamire. De honnan származnak a gondolataink, nem tudom miért gondolom hogy ezek az én gondolataim?

Azaz a személy ebben a világban az egész valóságnak, az egész rendszernek csak egy kicsiny szeletkéjét látja és ezáltal a valós világtól leválasztott állapotban van.

A valódi világ sokkal hatalmasabb. Honnan származunk? Miért születtünk ilyen feltételek közé, ezekkel a tulajdonságokkal, ebbe a családba? Mi az Univerzum eredete?

Mi korábban azt hittük hogy az Univerzum a végtelenségbe terjed. Amikor még én jártam iskolába, azt mondták nekünk minden az örökkévalóságig létezik.

Utána hirtelen felfedeztük hogy az Univerzum csak 14 milliárd éve létezik, az Ősrobbanással kezdődően, onnan kiterjedve, és ez idő által meg van határozva. És hogy mi történt az előtt? Ez ismeretlen. De mi tudjuk, hogy ez világunk születésnapja.

Sőt mi több a modern tudomány már képes megmutatni hogy amennyiben behatolunk az anyagba, atomba és utána túl megyünk az atomon, az elementáris részecskéken, és utána minden eltűnik: nem létezik anyag, csak erők léteznek felhők formájában. Elektronok, protonok és neutronok és nincsenek elementáris részecskék csak felhő effektusok. Ebből az következik hogy mindaz, amit felfedeztünk ez megrázhatatlan, megfoghatatlan: anyag, információ, mindez valami olyasmi, mely valami olyan kiterjedésbe olvad bele, melyet mi nem vagyunk képesek megérteni.

Manapság a tudomány is eljutott már ide. És ezért nehéz számunkra hogy kommunikáljunk, ezzel kapcsolatban, mivel nem úgy vagyunk felépítve, hogy ilyen koncepciókról beszéljünk. Ezért van az hogy a tudomány is eljutott egy válsághoz, és a válság háttere előtt megjelenik a Kabbala tudománya.

Forrás : 2012 november 5., Grúz kongresszus 1.lecke2022. december 28., szerda

A tudomány, amely a Teremtőt tanulmányozza

Probléma, hogy az ember csak azt tudja tanulmányozni, ami a beszélő szint alatt van: a kapni akarás (vágy) ásványi, növényi és állati szintjeit. Nem tudja szétválasztani és tanulmányozni az emberi szint vágyát, mert nem hasonlít a Teremtőhöz.


Az emberi szintet a „Fentről jövő isteni résznek” tekintik. És ez a rész most láthatatlan számodra; ezért nem tudod tanulmányozni.


Az emberi szint vágyát léleknek nevezik; ez a lélek anyaga. Az anyag a kapni akarás, formája pedig a Teremtővel való egyenértékűsége. Pontosan ezt tanulmányozzák a kabbalisták: hol hasonlítunk Ő és én, miben hasonlítunk, milyen szinteken és a feltételek milyen kombinációiban?


A Kabbala bölcsessége azt tanulmányozza, hogyan nyeri el az élvezet vágyának anyaga a Teremtő formáját; ilyenkor lehet léleknek nevezni. Azért nevezik „léleknek” (Neshama), mert ez a Teremtőhöz való hasonlóság legmagasabb szintje, amelyet a végső korrekció előtt elérhetünk (Nefesh-Ruach-Neshama).


Ez a korlát addig létezik ebben a tudományban, amíg minden ember ezzel foglalkozik majd, de végül mindannyian képesek leszünk sokkal magasabb szinten tanulmányozni.


Forrás :  https://laitman.com/2010/12/the-science-that-studies-the-creator/#gsc.tab=0

2022. december 14., szerda

Honnan jönnek a gondolataink?

 Egy kérdés, amit kaptam: 


A kvantumfizika szempontjából az univerzum energiából áll. Ezért minden, beleértve a gondolatokat is, egyben energia is. Honnan származnak a gondolatok, és miért / hogyan gondolkodik (vonzza magához) minden egyén saját gondolatait?


Válaszom: 


Két erő alkot mindent a létezésben: a megszerzés és az adakozás. Minden e két erő között történik. Természetüket úgy tanuljuk meg, hogy felfedjük magunknak, mert mindkettőből állunk.


E két erő kölcsönhatása váltja ki vágyainkat, a vágyak pedig gondolatokat ébresztenek arról, hogyan szerezzük meg azt, amire vágyunk. Az ember úgy tudja befolyásolni vágyait, hogy tudatosan egy környezet, azaz emberek vagy lelkek befolyása alá helyezi magát (feltéve, hogy a lelkeket már érzékeli). Így tud az ember beleavatkozni a saját sorsába.


Forrás : https://laitman.com/2009/08/where-do-our-thoughts-come-from/#gsc.tab=0

2022. november 26., szombat

A spirituális információk cseréje

Kérdés: Azt mondjuk, hogy a spirituális
világban nincs emberi test.
Ezért az ember nem tud beszélni. Hogyan történik ott az információcsere?

Válasz: A spirituális kommunikációban az információcsere szándékok és érzések közvetítésével történik, de nem feltétlenül verbálisan. Ez megtehető anélkül, hogy kinyitnád a szádat vagy arckifejezéseket mutatnál. Csak arról van szó, hogy az ember minden külső megnyilvánulás nélkül hatni akar valakire. És működik.

Kérdés: A spirituális világban vannak olyan fogalmak, mint a „beszélgetés”, a „beszéd” és a „csend”. Csendben kommunikálhatsz a Teremtővel, vagy beszélgethetsz. Mi a különbség?

Válasz: Néha volt ilyen leckénk Rabash tanárommal, amikor 15-20 tanítvány gyűlt össze, és hirtelen azt mondta: "Legyünk ma csendben." Mindenki becsukta a száját, volt aki pedig be akarta csukni a szemét, mi pedig elhallgattunk.

Általában ez a csend másfél-két óráig tartott. És nem volt nehéz, mivel belülről mindenkivel beszélgettél. Néha feltört benned a szenvedély nagy intenzitása, de kívülről mindenki csendben ült.