2018. április 7., szombat

Az agy egy modem

Az első tervezett emberfej-transzplantáció 2017-ben lett volna. Hogyan érzi majd magát az ember egy ilyen műtét után?


Hasonló kérdések merültek fel az első szívátültetés tervezésekor, és mi változott? Mi olyan különleges ebben?

A fej egyszerűen a vezérlőegység, amely a testet irányítja, úgy, hogy jeleket küld, hogy a test megfelelően működjön, és nem több annál. A test addig működik, amíg a fej pontosan van a testhez csatlakoztatva. Nem látok semmi természetfelettit ebben.

Hány szívátültetés zajlik ma? Amikor egy ilyen művelet először hajtottak végre Dél-Afrikában, úgy tűnt, hogy ez egy forradalom, de nem, egyszerűen új szivattyút helyeztek el, ami biztosítja a véráramlást. Ugyanez a helyzet a fejjel is.

A fej nem egy információkat rögzítő szerv. Az összes információ rögzítése a körülöttünk lévő térben történik, és a fej csak egy modem, amely összeköti a testet a körülöttünk lévő térrel, annak érdekében, hogy a testet az ott kapott parancsok szerint működtesse.

Minden törvény, feljegyzés, információ, minden a körülöttünk lévő térben tárolódik. Agyunk érzékeli ezt az információt, feldolgozza és átadja a parancsokat a testnek, és így működteti azt, úgy, hogy a szervezet, az általános működés mellett bizonyos lépéseket tudjon végrehajtani, ez minden..

Dr. Michael Laitman

2018. április 1., vasárnap

Stephen Hawking

Egyszer egy interjú során megkérdezték a néhai elméleti fizikust, Stephen Hawkingot, aki nem rég hunyt el, hogyan jutott el oda, hogy "Istent" metaforaként használja, bár egyáltalán nem vallásos?

"Ha hiszel a tudományban, mint én, hiszel benne, hogy vannak olyan törvények, amelyek mindig működnek. Ha úgy tetszik mondhatod, hogy a törvények az Isten munkája, de ez inkább az Isten meghatározása, mint létének bizonyítása” - felelte Hawking.

Érdekes módon a kabbalista Yehuda Ashlag azt írta, hogy "a természet (héberül: HaTeva) ugyanolyan számértékkel bír (a héberben), mint az Isten (héberül: Elokim) - nyolcvanhattal", és ezért hívhatjuk "Isten törvényeit a Természet törvényeinek," vagy fordítva, mert egy és ugyanaz" (A béke).

A Kabbala bölcsessége, a megszokott tudományhoz hasonlóan azt állítja, hogy az ember vizsgálni akarja a valóságot és el akarja érni a valóság tiszta érzékelését, és nem szabad különféle illúziók csapdájába esni. Az embernek alkalmaznia kell a mondást: "A bírónak csak az áll rendelkezésére, amit a szemei látnak." Ez azt jelenti, hogy csak abban szabad bízni, amit képes megragadni a tényleges érzékeiben.

Ha azonban az "Isten" fogalma nincs meghatározva és amorf, kijelenteni, hogy "nincs Isten" az olyan, mintha azt jelentenénk ki, hogy "Isten létezik." Annak érdekében, hogy kijelentsük valaminek létezését vagy hiányát, először meg kell határoznunk, hogy mi ez a valami. Talán Hawking tudta, mit jelent, amikor azt mondta: "Isten", de a tudományban nem utalhatsz valamire, ha nincs konszenzus annak definíciójáról.

Hawking meghatározó megközelítése valami nem létezésére, némiképp emlékeztet arra a bizonyosságra, amikor az előző nemzedékeknek a Föld lapos volt vagy, hogy a nap forog a Föld körül. Továbbá az Isten létezéséről szóló kijelentés, vagy a fordítottja néha kapcsolatban áll valaki nézetének igazságosságával és hitének győzelmével.

Az ember, aki a Kabbala módszerével kutatja a valóságot, elfogadja, hogy amit nem lát, az egyszerűen nem létezik számára. Más szóval, tegyük fel, hogy azt mondják nekem: "Ugorj egy méter magasra, és teljesen más világot fogsz látni." Most egyszerűen csak arra képzem magam, hogy egy méter magasra ugorjak. Nem hiszem el, amit mondanak, látni akarom azt saját magam. Ezért csak az ugrásra összpontosítok.

A Kabbala bölcsessége elmagyarázza nekünk, hogyan kell használni a természet törvényeit, hogy kibővítsük a valóság megértését. Végül elérünk egy olyan állapotot, ahol belefoglaljuk magunkat a természet egészébe, a "Teremtővel való összetapadás elérése" vagy Stephen Hawking szavaival élve, "hogy megismerjük Isten elméjét."

Dr. Michael Laitman

2018. március 24., szombat

A tudomány megerősíti, hogy az elme független az agyunktól, de az elme anyag?

Az Elme titka című könyvében, a nagy amerikai idegsebész Wilder Penfield, arra a következtetésre jut, hogy az elme teljesen független az agytól. Az elme magasabb rendű, mint maga a tudat, és ez valójában egy teljesen független entitás. Az elme parancsokat ad, az agy végrehajtja azokat, mint egy számítógép, és elküldi őket a tudatnak. 

Mit mond erről a Kabbala?

Ez már közel van az igazsághoz. Igaza van abban, hogy agyunk olyan, mint egy számítógép. Azonban az elménk szintén anyag, mivel a saját maga iránti megszerzés minőségén belül létezik és nem az adakozásban. Fizikus kutatók úgy vélik, hogy az elme „a testen kívül” létezik, mert még nem képesek felfedezni annak anyagi formáját. Azonban a Kabbalában „a testen kívül” mást jelent: túl az egoista vágyon. Mivel az egyetlen dolog, amit meg lett teremtve az a vágy, minden a vágy, akár, hogy magunkat kitöltsük, vagy a vágy, hogy másokat töltsünk ki.

                                                                                                                                              Dr. Michael Laitman

2018. március 18., vasárnap

Az agy : Egy titok, amely a tudomány számára hozzáférhetetlen

A jelenlegi tanulmányok azt mutatják, hogy az agy neuronjai rugalmasabbakká válnak, amikor összekapcsolódnak. Az "anyag" ugyanaz marad, de a kölcsönös kapcsolatok megváltoznak. Lehetséges-e analógiát tenni az agy "anyaga" és a megszerzési vágy "anyaga" között?

Soha nem fogjuk megérteni az agy működését a szabványos "korporális" tudományos eszközökkel. Gondolom, a tudósok ezt már megértik. Az agy az aktuális állapotától függ, így az ezen a területen lévő adatok alig teszik lehetővé a kutatók számára statisztikai szabályokhoz való hozzáférést vagy bizonyos konzisztenciát. Az agy nem csak "nagyjából egy kiló barnásszürke anyag-féle." Ez folyamatosan változik, és bár az összes részének funkcióit osztályozzuk, még mindig teljesen különböző funkciókat hajthatnak végre.. 

A spiritualitásban a számítások a Partzuf (spirituális objektum) Rosh (fej) részében történnek, így születnek a döntések. Itt található a Felső Erő és a teremtett lény közötti kapcsolat. Ugyanaz történik az agyunkban, de más szinten. Tehát ha nem fedezzük fel a Teremtő részt magunkban, akkor nem fogjuk tudni felfedezni az agy munkájának alapelveit. Ez azért van, mert az információ elmosódott és kapcsolatra képtelen, így nem tudhatjuk hogy egyáltalán mi működteti. Összességében agyunkat egy detektorhoz hasonlíthatjuk, egy olyan vevőkészülékhez, amely jeleket kap a körülöttünk lévő térből. Tehát nincs nagy jelentősége, ha ettől a tértől elkülönítve vizsgáljuk agyunkat. Ha csak az agyat tanulmányozzuk, és az adatok forrásával való kapcsolatát eltávolítjuk ebből a képből, soha semmit sem tudunk meg. Ez azért van, mert az agyunk fontos külső információkat kap egy bizonyos térből.

Egy meghatározott módon épülünk fel: Természetünk a mozdulatlan, vegetatív, állati és beszélő szintekre oszlik, de valójában a spiritualitásban mindez egy, és minden egy teljesség, ahol létezünk. Itt megtalálható a múlt, a jelen és a jövő, a fejlődésünk három szakasza, minden ott van. Az agyi aktivitás olyan, mint egy vevő vagy egy kölcsönös tevékenység egy rendszeren belül, amelyet csak a saját adományozásom mértékéig érzékelek. Azt mondhatjuk, hogy az agy része az általános rendszernek. Azonban valójában az agy, az elme szétterjed a végtelen egészében, amelyet egy személynek ténylegesen el kell érnie. Addig csak ennek kicsiny részeit/bitjeit érezzük.

Nem hiszem, hogy a tudomány továbbra is követni fogja a régi megközelítést. Eljön majd egy olyan idő, amikor a tudósok megállnak, megváltoztatják a megközelítést, és elkezdenek felfedezni egy felső szintet, ahogyan a múltban az emberiség a gőzgép használatát lecserélte a belső égésű motor használatával. Az agy kutatói arra fognak törekedni, hogy a világunk feletti "információs réteghez" emelkedjenek. Csak innen fogják tudni folytatni tanulmányaikat, míg a jelenlegi megközelítés semmihez sem vezet.

Dr. Michael Laitman

2018. március 11., vasárnap

Visszatérés az egységhez

Az egységből származó boldogság a természet egészét irányító erő feltárulása. Végtére is, az egész természet az ősrobbanás egyetlen pontjából jött létre. Ez az egyetlen felső erő alkotta az anyagot az ellentétes (plusz és mínusz) részecskékből. Eleinte ezek a részecskék különböző irányokban repültek szét, az ősrobbanás által szétszórva az anyag szétterjedt és terjeszkedett ezek után kezdtek összekapcsolódni egymással, mintha ugyanahhoz az erőhöz, ugyanahhoz a formához térnének vissza, csak az anyagban újrateremtve. Így az anyag egyre inkább összekapcsolódott, egészen addig, amíg végül az élet feltételei megjelentek: élettelen, növényi, állati, szintek és végül az ember. Ha egységre lépünk, ahelyett, hogy leválasztódnánk egymásról, közelebb kerülünk ehhez az egyedülálló felső erőhöz, amely létrehozta az egész univerzumot, és minél közelebb jutunk hozzá, annál több élvezetet kapunk és  ha az ember folytatja ezt a közeledést az egyetlen erőhöz, de most már tudatosan teszi ezt, értelemmel, megértéssel, szeretettel ha ilyen módon törekszünk erre az egységre, visszatérhetünk a forrásunkhoz azaz felfedezhetjük a teremtés célját.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dr. Michael Laitman

2018. március 3., szombat

Miért élek?A Kabbala bölcsessége nélkül lehetetlen választ adni az élet értelmének kérdésére. Végtére is a megszerzési vágyban létezünk, ami a teljes természetünk, és ezért mindig csak azt szolgáljuk.

Az EGO azonnal válaszol a kérdésre: "Miért élek?", azért, hogy "Jól érezd magad a megszerzési vágyaidban", azaz a természeteden belül, nem pedig fölötte. Kiderül, hogy egész életem abból áll, hogy az EGOizmusom kitöltését garantáljam. Vagyis az én állati testemet szolgálom. Nem ezen szint fölött, hanem ebben létezem. Csak azzal a feltétellel, hogy az állati testemnek a leginkább szükséges dolgokat adom, mint egy ökör, vagy egy szamár esetében, hogy minket szolgáljanak, a testemet az állati test fölött létező ember szükségleteire használom. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálom a kérdést: "Miért élek?" Nem az ökörért vagy a szamárért, hanem a bennem lévő emberért: Mi az életének célja?

Azután rájövünk, hogy az élet nem az örömre irányuló vágyban való létezést jelenti, amely él és meghal, hanem az ezen a szinten fölötti való létezést. Ez azt jelenti, hogy meg kell keresnünk az élet értelmét az EGOizmus fölött, ahol csak az az erő létezik, amely megteremtette a megszerzési vágyat, a Felső Erő. Kiderül, hogy az élet értelmének kérdésére adott választ valaki nem találhatja meg önmagában, az állati testében, hanem csak az erő vizsgálatában, amely létrehozott minket és elvezetett ehhez a kérdéshez. Meg kell találnom a Teremtőt, és akkor majd megértem, hogy miért élek. A Teremtő elérése 125 fokozaton történik. Minden fokozaton egyre jobban felfedezzük a Természetet, megértjük, hogy miért élünk. Amikor befejeztük a korrekciókat, vagyis a Teremtő teljes elérését, akkor tárjuk fel a teljes választ az élet értelmének kérdésére.

Dr. Michael Laitman


Via - Laitman Blog