2020. május 25., hétfő

Az univerzum mini-modellje


A Zoharban ezt mondják: 

„Boldog az, aki az első tíz között volt a találkozó házában, mert nekik köszönhetően a nem kevesebb, mint tíz emberből álló gyülekezet beteljesedik, és a Shechina (Istenség) megáldja őket. .

A gyülekezet beteljesedése után megtörténik a korrekció. 


Írva van: "A király nagysága az emberek sokaságában rejlik." 

Tehát azokat, akik az első tízet követik, a testi korrekcióval, azaz a gyülekezet korrekciójával társítják. ”

Mit jelent az „az első tíz, amelyet az egész nemzet követ”?


Bármely spirituális struktúra tíz szefirotból áll, nem több és nem kevesebbből. Tíz különféle tulajdonság összevonásával alkotunk egy mini-modellt az univerzumról, beleértve azt a részét is, amelyet nem ismerünk, vagy fogalmunk sincs, mi az.


A helyzet az, hogy csak a kis világunkkal foglalkozunk, de valójában nem sokat tudunk róla, és nem is tudjuk teljesen megérteni, nem is beszélve a hatalmas világegyetemről, amely az összes világot tartalmazza. Ezért teljesen elképzelhetetlen a magasabb világokról beszélni, amelyek mindegyike milliárdszor nagyobb, mint a világunk.


Ugyanakkor, ha egy tíz emberből álló közösséget építünk, akik kiegészítik egymást, ezt a „hatalmas lehetetlenséget” szerencsére nagyon könnyű megérteni. Amint összekapcsolódnak egymással, az összes világot átfogó általános erő hatással van rájuk. Ezt az erőt nevezzük Felső Fénynek vagy Teremtőnek.


A harmonikus kapcsolatok fenntartására, az adományozásban való megmaradásra és egymás kölcsönös kiegészítésére tett kísérlet által, a „szeresd a felebarátod, mint magad” elvével összhangban azonnal „kötelezzük” a legfelsõbb hatalmat arra, hogy  erõfeszítéseinkre hatással legyen, hogy kövessük a tulajdonságok hasonlóságának törvényét. A felső erő hatással van és segít egyesülni az összekapcsolódásra tett erőfeszítéseink mértékében.


                       A KabTV „Az örök könyv titkai” című könyvében, 2015.1.21

2020. május 17., vasárnap

A kabbala bölcsessége, mint eszköz az univerzum megértéséhez.


Amikor a Kabbala bölcsességének segítségével elkezdjük megértjük az univerzumot, akkor nem magunkon kívülre megyünk, és nem „lebegünk az ürességben”; belső felfedezéseket végezzünk a köztük lévő kapcsolatok felmérésével.

A fizikai világban távolságot hidalunk át, és időt töltünk a külső problémákkal, míg a Kabbalaban éppen ellenkezőleg, befelé haladunk, a köztünk létező összeköttetések belsejébe.

Ez magyarázza, miért nevezik a Kabbalát „belső bölcsességnek”, miközben az anyagi világ tudományait külsőnek tekintik. Segítségükkel megtanulunk dolgokat, amelyek kívül és körülöttünk vannak, míg a Kabbala feltárja a kölcsönös kommunikáció pszichológiáját.

Ezzel az eszközzel abszolút mindent megtanulhatsz! Ha sikerül ezt megtennünk, az olyan tudományágak, mint a fizika, a kémia és a világ más tudományai, nyilvánvalóvá válnak számunkra a legtermészetesebb és alapvető formákban. Sőt, egy olyan általános tudománnyá alakulnak, amely leírja az egész univerzumot - a természet általános ismereteit, és nem osztja azt fizika, kémia, biológia, állattan stb részekre.

Jelenlegi érzékelőink nem képesek ennyire átfogni ezeket a dolgokat. Amikor megismerjük a belső megértést, elkezdjük feltárni a tőlünk függő, ásványi, vegetatív és állati természetet; így a természet megértése háromdimenzióssá válik, mert tőlünk függ, és az által van meghatározva, ahogy a világot megfigyeljük. Valójában nincs olyan dolog, mint ez a világ; minden bennünk van. A világ attól függ, hogyan vizualizáljuk.


                                                                                Dr. Michael Laitman

2020. május 3., vasárnap

Meg kell, hogy változzon a tömegtájékoztatás és a kultúránk?

Természetesen. és valójában ez az egyik legfontosabb dolog ebben a pillanatban. A tömegtájékoztatásnak, mint egy globális oktatási rendszernek kell működnie, azzal, hogy elmagyarázza a globalizáció lényegét. Ez kell, hogy elsőrendű felelősségük legyen. A kommunikáció összes forrása és az összes az embereknek információt nyújtó csatorna a nap 24 óráját arra kell, hogy szentelje, hogy megtanítsa az embereknek, hogyan szervezzék meg életüket az új körülmények között. És igazából ez az egyetlen dolog, amit az emberek hallani akarnak, mivel körülöttük minden szétesik, és ez a tudás adhatja meg nekik azt ami megmentheti őket.


Amennyiben emberek milliói kezdenek el erről gondolkodni, akkor ez lesz az alapvető gondolkodás mindenütt. Végül is nincs távolság a gondolatok között, így az emberek bármit is gondolnak bárhol, az más helyeken is azonnal kifejeződik. Több millió ember gondolatainak ereje az hatalmas, és mindent előidézhet a fény sebességével. Ennek eredményeképpen a korrekció sokkal gyorsabban történhet, mint a korrupció. Míg a generációk lesüllyedése évezredek alatt történt meg, a korrekció megtörténhet akár hónapok alatt! A Kabbala elmagyarázza a fejlődés folyamatát. Senki nem képes ezen a folyamaton saját akaratából átmenni, mindenki valamilyen módon a körülmények nyomása hatására kezd ebbe bele. Senki nem kéri beleegyezésünket ebben a folyamatban, mivel önzőségünk soha nem egyezne bele abba, hogy valamit is feladjon, vagy bárkivel is egyesüljön.


Azonban az emberek képesek lesznek mindezt megtenni, mivel arra vágynak, hogy megszabaduljanak gondjaiktól és tudniuk kell, hogy nem létezik más megoldás. A magyarázatoknak olyan tényekre kell alapulnia, melyeket a természetből és a tudományokból veszünk, és fontos, hogy hivatkozzunk tudósok, és szakértők véleményére a gazdaság és pénzügyek területéről. Akkor az emberek meggyőződnek majd arról, hogy nincs más megoldásunk, mint az, hogy egyesüljünk ebben a globális világban, melyben a “pillangó effektus” dominál. Nincs más megoldás – mindezt meg kell tegyük! Mi mást tehetünk, ha ez a természet követelménye? Élve maradhatunk, vagy elpusztulunk a választás a miénk!

                                       
                                                                                    Dr. Michael Laitman

2020. április 28., kedd

Koronavírus, globális vészhelyzet


Egy kis vírus megszakítja az összeköttetés teljes hálózatát, amelyet építettünk, mert ezek egoista kapcsolatok. A probléma nem a koronavírus, hanem, hogy minden képességünk ellenére nem teremtettünk jó életet minden ember számára. Az ember egoista igénye kielégíthetetlen. Az integrált természet viszont nem ért egyet ezzel. Ezért tört ki a vírus. A természet olyan integrált törvény, amely összeköti minden részét, és egyiküket sem engedi uralkodni. Az emberi kapcsolatok mindent meghatároznak. Ha egyensúlyba hozzuk azokat, akkor a természet minden szintje egyensúlyban lesz és életünk tökéletes lesz. Az emberiségnek tanulnia kell a természet által adott példákból. Az emberiség egoizmusa úgy rombolja a világot, mint egy rákos daganat, mert telhetetlen. Nem kell visszatérnünk a fákon való élethez, hanem ki kell javítanunk az egymáshoz és az egész teremtéshez fűződő hozzáállásunkat.

                                                                                                                                          Dr. Michael Laitman

2020. április 19., vasárnap

A természet beoltott minket a koronavírussal oltóanyagként egy súlyosabb vírus gyógyítására !


Mielőtt a koronavírus csapást mért ránk, egy másik vírus sújtott bennünket: az egoista emberi természetünk. Az ego vírus nem okozott lázat és száraz köhögést - gondolatainkat és vágyainkat támadta. Ez arra késztetett minket, hogy mindig magunkra gondolkodjunk, és arra, hogy kizárólag személyes előnyökre tegyünk szert, bármit és bárkit kihasználva körülöttünk, hogy magunknak adjunk megelégedettséget.


A probléma az volt, hogy az ego soha nem tudott valóban elégedett lenni. Egy végtelen, önmagát beteljesíteni akaró verseny során egyre inkább mutálódott, egyre többre vágyott, és közben elfelejtettük a mások iránti figyelmesség szükségességét, és az ego sürgetett minket, hogy keressünk nagyobb vagyont, társadalmi státuszt és hatalmat bárki és bármi felhasználásával, amit a keze elért. 


Ezután a természet befecskendezte nekünk a koronavírust - a természet oltását az egó - vírus ellen, amely a közelmúltban szélsőségesen mutálódott. Mivel hagytuk, hogy az ego kihasználja a szokásos fizikai közelséget, a természet fizikailag elhatárolt minket egymástól annak érdekében, hogy időt adjunk a belső gyógyulásra, és felismerjük, hogy egoista minőségünk egyre inkább kitérített minket az egymással és a természettel való egyensúlyból, és hogy elgondolkodjunk azon, hogyan tudnánk kijavítani ezt a hibát - kialakítani a kölcsönös támogatásnak, ösztönzésének és felelősség közös érzését az ego felett.


Jelenleg rendkívül fontos, hogy ebben együtt haladjunk, és segítsünk egymásnak konstruktív módon viszonyulni  a fizikai elszigeteltségnek az időszakához, amelybe a természet kényszerített minket - hogy nincs szükségünk másra, mint a figyelem, az aggodalom és a felelősségvállalás egymás iránti érzéseinek fejlesztésére, annak érdekében, hogy ez történelmi váltás legyen a régi verseny - egoista világból a harmonikus globális kapcsolat új világába.

                                           
                                    Dr. Michael Laitman

2020. április 13., hétfő

A koronavírus üzenetet küld nekünk:

Hetek alatt a koronavírus megállította a civilizációt. A turizmus, a szállítmányozás, a sport, a szórakozás, a kultúra, az ipar, az oktatás, a társasági élet és még az imádkozásra való képességünk is megállt. Röviden: a vírus megállította az életünket. A legtöbbünknek továbbra is van alapvető tápláléka. élelmiszere és menedéke, de még ez is kétséges, ahogy előre haladunk.   
   

Ugyanakkor a néhány hét alatt a COVID-19 a természet számos olyan aspektusát is újraindította, amelyet az emberek elnyomtak. Kínában a levegő évtizedek óta nem volt ilyen tiszta, halak úsznak Velence egykor zsúfolt csatornáin, hattyúk úsznak oly sok éves távollét után. A természet kétségkívül kivirult. Nem állt bosszút az emberiség ellen; pusztán elválasztott minket a természet többi részétől és helyreállítja a harmóniát és az egyensúlyt.   


A koronavírus üzenetet küld nekünk: Az emberi természet, amely az általunk nagyra értékelt civilizációt létrehozta, ellentétes a természet többi részével. Káros a világ többi részére, és ránk, emberekre is. A világ, amelyben élünk, a részei közötti interakció tükröződése. Míg a természet harmonikus együttműködés útján fejlődik, minket a hatalomért és az irányításért folytatott küzdelem vezet. Mint a szemtelen gyerekek, - akik várakat építenek a homokba - küzdöttünk mi is, hogy a homokvárunkat felépítsük és mindenki másét leromboljuk, amíg a dagály el nem jött, és el nem mosta azokat, hogy újrakezdhessük, de már megfelelő módon.

                                                                                  
                                                                                Dr. Michael Laitman