2022. január 8., szombat

Haladásunk mérése !


 Kérdés:

Minden tanulmányban van egy haladási folyamat. Hogyan értékelhetem a Kabbala tanulmányozása terén elért haladásomat?

 

 

Válasz:

A Kabbalában való fejlődése az, amikor az ember közelebbről eléri az anyagot, és elkezd azonosulni azzal, amit az őt körülvevő világban tanulmányoz.

 

 

Kezd átlátni a világ erőinek rendszerén, amelyek ezt a világot és őt irányítják. Ezt az irányítási rendszert általános léleknek nevezik.

 

 

Az ember kezdi felismerni, hogyan hathat a rendszerre, hogy a rendszer, hogyan reagál a tetteire és hogyan hat rá. Ezt az egész ciklust tanulmányozza – az erők működtetését és a visszajelzések fogadását. Lényegében ez az egész életünk.

 

 

Így juthatunk közelebb a célhoz a jó értelemben és nem a szenvedés útján. Végtére is, amit most érzünk életünkben, az azoknak az erőknek a működése, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy a lehető leggyorsabban felismerjük az irányítási rendszert, hogy végül annak részévé váljunk, és elkezdjük úgy irányítani saját életünket, hogy ne legyenek ilyen gondok és szenvedések minden nap.

 

 

Minden csak rajtunk múlik! Pontosan azért van szabad választásunk, mert birtokunkban van a Kabbala bölcsessége. Miután egy személy felismeri és eléri az irányítási rendszert, látja állapotait előző és jövőbeli inkarnációi során. Az egész utat látja minden korrekció végéig. Az élete megtelik jelentéssel.

 

 

Kérdés:

Hogyan befolyásolja ez a mindennapi életemet?

 

 

Válasz:

Abban a pillanatban, amikor ráébredsz, hogyan töltheted ki életedet egy adott pillanatban belső tartalommal, lényegtelenné válik, hogy mit teszel a testi életedben. Azonnal kezded úgy érezni, hogy van tennivalód az életben; életed minden percében kapsz valami felbecsülhetetlen értéket.

 

 

 

forrás :  https://laitman.com/2015/11/measuring-our-progress/

 

2022. január 2., vasárnap

Összes mozdulatom lejegyzése, rögzítése !

 

Mi felülről leereszkedünk a 125 spirituális szinten keresztül, és több százezernyi Resimó (információs adatok) kerül belénk ennek eredményeképpen. Mindegyik Resimó egy spirituális állapot, mely magában tartalmazza az összes világokat, Univerzumokat mindent egy egységként. Szóval amikor ez a Resimó működik bennem, én csak úgy vagyok képes érezni vagy gondolkodni, ahogy az diktálja nekem. 


A Resimó aztán eltűnik, és én, mintha a “törlés” gomb meg lett volna nyomva, nem tudok és nem értek semmit sem. Egy új Resimó jelenik meg, és én már annak megfelelően cselekszem. Mi egy olyan rendszer vagyunk mely állandóan egy Resimót él át, azt az információs gént mely kibomlik benne. Mi ezen a génen keresztül élünk. Ilyen gének szekvenciája adja meg nekünk az élet érzetét, folyását és mozgását.

 

https://www.laitman.hu/2011/02/03/osszes-mozdulatom-lejegyzese-rogzitese/


2021. december 28., kedd

A spirituális fejlődés lépcsőfokainak megmászása !

 Kérdés: 


Honnan tudhatom, hogy átléptem egy másik spirituális szintre?


Válasz: 

Amikor az ember felemelkedik a következő spirituális szintre, abszolút mindent érez, ami vele történik. Nagyon pontos érzés, víziók és illúziók nélkül.


Kérdés: 

Mindenki képes lesz felemelkedni a spirituális világba?


Válasz: 

Abszolút mindenki ! 

Az egyetlen dolog, amire szükség van, az erre való vágy. Bárki elérheti a felső világot, aki vállalja, hogy egy bizonyos mennyiségű időt és erőfeszítést áldoz, neki nem lesz gondja ennek elérése. Sőt a világunkban mindenki választhat egy bizonyos szakmát, amiben többé - kevésbé sikeres lesz. Kétségtelen, hogy mindannyiunknak el kell sajátítania a Kabbala bölcsességét, akár ebben az életben, akár a következő életben, és teljes mértékben ki kell teljesednie a spirituális felemelkedésében, felemelkedve az Ein Sof (Végtelenség) világába.Forrás : https://laitman.com/2015/12/climbing-the-steps-of-spiritual-development/

2021. december 17., péntek

A benned lévő teljes valóság feltárulása

Kérdés: 

Mi a Kabbala bölcsessége?


Válasz: 

Egy bizonyos hatás leereszkedik hozzánk a felső gyökértől (a teremtés gondolatától) felülről lefelé az összes világon keresztül, és végül eléri a végső pontot, ezt a világot. Magában foglalja a külső és a belső részeket: az öt felső világot és a teremtett lényeket.

Az egész univerzum világokból és lelkekből áll, amelyek a világokban léteznek. A Kabbala bölcsessége mindent megvizsgál, kivéve a tényleges gyökeret: azt, hogy hogyan terjed felülről lefelé, majd tér vissza alulról felfelé, ami mind az azt elérő személyhez viszonyítva történik.

Ebben a rendszerben van valaki, akit „embernek” neveznek (egyelőre nem tudjuk, ki ő). Mindent, ami feltárul vele kapcsolatban, a Kabbala bölcsességének nevezik.

Ebben a pillanatban ezen világ valóságában létezem, és mindent öt érzékszervemmel érzékelek: látás, hallás, ízlelés, szaglás és tapintás. Segítenek feltárni és érzékelni bármit, ami rajtam kívül történik, de nem tudom, hogy valójában mi történik ott.

A fizikusok azt mondják, hogy a hullámok befolyásolnak bennünket, és a hullámokon kívül más nem létezik. A vegyészek azt mondják, hogy ezek bizonyos anyagok, molekulák közötti reakciók. Azonban az számít, hogy érzékelek bizonyos hatásokat, és reagálok rájuk. Ez az én belső érzékelésem, és mások másképp reagálhatnak.

Mindannyian emberek vagyunk, és mindannyian ugyanúgy működünk. Emiatt nagyjából ugyanazokat a dolgokat érzékeljük. Egy másik lény más valóságot érezne. Minden lény tulajdonságai, jelleme és információs génjei szerint érzékeli a világot. Az emberek, állatok, rovarok, növények, sőt a sziklák is különböző módon érzékelik magukat és környezetüket.

A Kabbala azonban csak arról beszél, ahogyan az emberek érzékelik a világot. Bár még itt is vannak különbségek, mégis van egy bizonyos közös felfogásunk. Még mindig megértjük egymást. Benyomásaink annyira egybeesnek az ásványi, a növényi és az állati szinten, hogy teljesen egyben vagyunk velük.

Az észlelési nehézségek csak az emberi szinten kezdődnek, ahol a pszichológia, az egyéni jellemzők, az észlelések és az érzések kezdődnek. Ha csak az öt érzékszervre gyakorolt hatást vizsgáljuk, amelyet még nem torzítottak el a pszichológiai észlelés tényezői, akkor mindazt, amit magunkban észlelünk, azt 
az e világ észlelésének nevezzük.

Amikor a teljes öt spirituális világot így érjük el, ezt hívják a Kabbala bölcsességének: a teljes leereszkedés felülről lefelé, az elejétől a végéig és vissza a végétől a kezdetekig, minden célt és rendszert, okokat és következményeket, minden az utolsó részletig. Így a Kabbala elmagyarázza, hogy ki az ember, mi a célja, miért van szükség a felülről lefelé való leereszkedésre, és arra, hogy mi vár ránk az emelkedés végén.

Ez a bölcsesség mindent magában foglal. Magába foglalja a fizikát, a kémiát és az ember életét ebben a világban. Minden benne van. A Kabbala a teljes valóság feltárása abban a személyben, aki eléri azt. Az ember felemelkedik a spirituális világokon, és annak egyik szakaszában éri el a valóságot: az első, a második, a harmadik szinten és így tovább. Amikor felemelkedik a következő szintre, világossá válik, hogy az összes előző szint benne van ebben a szintben.


Forrás :
https://laitman.com/2011/02/kabbalah-revelation-of-the-entire-reality-within-you/

2021. december 2., csütörtök

Minden egy Felső - Programból ereszkedik le

Kérdés: 

A megújulások helye megegyezik a megújulások forrásával?


Válasz: 

A megújulások helyét mindig felülről határozzák meg és ezek egy forrásból származnak. Minden, ami a felső világban létezik, az fokozatosan elmosódik, leereszkedik és elér minket.

Mint mondják „Nincs semmi új a Nap alatt”; minden egy Felső - Progamból ereszkedik le, amelyben eredendően, a Teremtés kezdetétől a végig be van állítva. Mi akaratlanul beteljesítjük ezt a programot, mint minden ember, vagy mint a Kabbalisták, akik megértik, és alkalmazkodnak hozzá, majd magukat hozzá igazítják és ezáltal lépnek előre.

A megújulások az emberekben, és nem a világban mutatkoznak meg. Mégis a belső változásunknak megfelelően, minden alkalommal egy másik világot látunk. Ez olyan, mintha egy fehér képernyő előtt ülnénk, és attól függően ahogyan a gondolatainak és vágyainkat kivetítjük, azoknak megfelelő képeket látunk rajta.


Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-07-01

https://laitman.com/blog/
2021. november 10., szerda

Mit ad a Kabbala az embernek ?

Mit ad a Kabbala az embernek napjainkban, és hogyan alkalmazható ez a bölcsesség jelenlegi bonyolult életünkben?

Manapság a leghétköznapibb ember sem tesz jót a világnak, illetve nem tudja biztonsággal fenntartani magát, ha nem ismeri a csakis a Kabbala által közvetített alapvető természeti törvényszerűségeket.

Nem lehet hasznára a társadalomnak, képtelen a létezéshez szükséges, megfelelő környezetet biztosítani a természet igaz törvényeinek ismerete nélkül, amelyeket a Kabbala magyaráz el számunkra. Ezért hát ennek a tudománynak az elsajátítása nélkülözhetetlen számára.

Valamikor az általános iskolás tanulmányok elegendő tudást adtak, és megbízhatóan felkészítettek életünk hátralévő részére. Mai világunkban azonban alig tudunk létezni, és helyesen navigálni az életüket azon ismeretek nélkül, miket a Kabbala Tudománya tár fel a számunkra, a Kabbala által feltárt ismeretek nélkül, aligha lehetséges az élet, és a helyes döntések meghozatala.

Forrás: What Does Kabbalah Give To