2022. június 28., kedd

Egy kabbalista titkos gyakorlatai !

Miért nevezik a Kabbala bölcsességét titkos bölcsességnek? Mi a kabbalista rejtett munkája?

A kabbalista gyakorlati munkája annyit tesz, mint egy liftben, fel - le tud menni egója vagy adakozása szintjén.

Le tud ereszkedni az alsó emeletről az egóba, majd fel tud emelkedni a földszintre, és elkezdhet felmászni a 125 lépcsőn.

Ezzel együtt mindenféle belső változás történik az emberben. Lehetősége van arra, hogy a gyermeki szintről a fiatal, a felnőtt vagy az idős ember szintjére emelkedjen, és ezután következetesen vissza tud ereszkedni mindegyik szintről a legalacsonyabbra.

A kabbalisztikus létrán felfelé vagy lefelé haladva mindenféle paramétert és jellemzőt meg lehet változtatni benned, rendezni és váltogatni magadban. Mintha programozók lennénk, önmagunkat irányítjuk, és minden alkalommal, amikor a világot ugyanabban a vágásban és stílusban látjuk, amelyre kimondottan irányulunk. És ezeket a kabbalista titkos gyakorlatainak nevezik.

Amikor világunk keretein belül vagyunk megtalálhatók, az idővonal szerint utazhatunk időben, térben és világokban; a dinoszauruszok korszakában találhatjuk magunkat, és mindezeket az állapotokat magunk között figyelhetjük meg.

A nagy kabbalista, Baal HaSulam írásaiban leírta a Föld bolygó keletkezésének történetét és kialakulásának összes időszakát. De nem azért tudta ezt megtenni, mert geológiát tanult, hanem azért, mert látta ezeket az állapotokat.

Nem volt nehéz belépni ezekbe. Mintha távcsövet, mikroszkópot vagy teleszkópot vett volna elő, és személyes belső műszerei szerint helyesen irányította magát, hogy minden korszakot lásson és elérjen.

Ez az úgynevezett titkos kabbalisztikus gyakorlatokat jelenti. Valójában nem titkosak, de a kabbalista nem tudja átadni őket másoknak. Csak saját maga tudja használni őket, mert ezek az ő belső tulajdonságai. Mindenki megtanulhatja bővíteni belső látókörét, ha módszeresen és komolyan bekapcsolódik a Kabbala bölcsességébe, és kabbalistává változtatja magát.

Tehát, ha helyesen irányítja magát, kiléphet önmagából, és a világunk fölé utazhat, a teremtés minden aspektusában. Mert a mi világunk a legkisebb, jelentéktelen és szürke, és a Kabbala bölcsessége szerint csak a mi kijavítatlan felfogásunkban és képzeletünkben létezik.


2022. június 14., kedd

Hogyan érik el a szavak a lelket?

Az ágak nyelvezete nagyon hasznos lehet, amennyiben mi már párhuzamosan két világban létezünk. Az elmagyarázza számunkra hogyan használjuk fel ennek a világnak a tárgyait a leghatékonyabb módon, hogy másokat azokon keresztül befolyásoljunk, felébresztve őket a korrekcióra.


Amennyiben én pontos tudással rendelkeznék az emberi természetről, és az összes tárggyal, objektummal kapcsolatban ami rendelkezésemre áll, akkor képes lennék az egész világot a korrekció irányában felébreszteni! Akkor tudnám pontosan milyen filmek, szövegek és zene szükséges ahhoz, hogy ezt elérjük. Akkor számításokat végeznék lelkeiken, és azokon az erőkön, melyektől azt akarom, hogy ezen lelkeken belül működjenek, az ő belső struktúrájuknak megfelelően, ami én már ismerek.


Azonban mivel egyenlőre ők nem értik a kommunikációt a lelkek és belső erők szintjén. én azt egy másik dimenzióba fordítom le, az ő materiális hallásuk és érzékelésük szintjére, valamint hangszerek hangjaira. Ilyen módon megszerzem a lehetőségét annak, hogy befolyásoljam őket.Ezeken a külső eszközökön, hangszereken keresztül, képes vagyok belső erőket felébreszteni bennük, amelyekről maguk sem tudták, hogy léteznek. Mindez őket külső hallásukon keresztül befolyásolja, a zenén keresztül, és fokozatosan felébreszti a belső erőket bennük. Mindez azért van, mivel a személy egy integrált rendszer, melyben a korporalitás és spiritualitás egységre lép. Ennél fogva lehetséges a személyt materiális eszközökkel befolyásolni, de azzal a szándékkal hogy őt a belső spirituális szinten befolyásoljuk. Ilyen módon lehetséges őt vibrációkhoz, és rezonanciához vezetni, és hogy olyan rétegeken kapjunk reakciókat, amit ő még csak nem is sejt magáról, a zene vagy más külső behatások hallgatásán keresztül.
Pontosan ez a módja annak ahogy felébresztjük magunkat a Kabbalista könyvek olvasásával, mint a Zohár, vagy a Talmud Eser Sefirot (Tíz Szfira Tanulmánya) olvasásával. Mi ezáltal felemeljük érzékenységünket a Reformáló Fény iránt. A Fény nincs jelen a materiális szinten. De a Kabbalisták úgy rendezték, hogy a szemen, fülön keresztüli külső behatások által, én belső behatásokat kapok, mindaddig és közben arra hangolom magam, hogy pontosan arra vágyjak, hogy ez megtörténjen.Ennél fogva amennyiben mi megtaláljuk a kapcsolatot a gyökerek és ágak között a két párhuzamos világ, a korporális és spirituális világok között, egyik a másikkal szemben, akkor lehetséges a teljes korrekció a világának felébresztése. Mi valójában ilyen módon cselekszünk, csak nem olyan hatalmas erővel, amilyennel a Zohár szerzői tették mindezt.Forrás : https://laitman.com/2011/02/how-do-words-reach-the-soul/#gsc.tab=0

 

2022. június 8., szerda

Mi a szerepünk a természetben ?

Mindannyian egy körkörös, zárt, egész és teljes természetben élünk, végtelen szintekkel, kölcsönhatásokkal és összekapcsolódásokkal a részei között. Ennek a hatalmas rendszernek a részei vagyunk, és nem tudjuk megemészteni teljességét, nagyszerűségét, tökéletességét és örökkévalóságát. A természet azonban egy tökéletesen összefüggő rendszer, és mint ilyen, lehetetlen, hogy bármi is mozogjon anélkül, hogy minden más ennek megfelelően ne mozogjon.


A természet folyamatosan egy teljes, tökéletes és beteljesedett állapot felé tart. Részei az öt rész egyikéhez tartoznak, amelyeket héberül Shoresh (gyökér), Alef (egy), Bet (kettő), Gimel (három), Dalet (négy) vagy ásványi, növényi, állati és beszélő szintenek nevezünk. Mindannyian olyan irányba haladnak, ahol nem eggyé válnak, hanem összekapcsolódnak, és kapcsolatukon keresztül olyan lesz, mintha eggyé válnának.A részek közötti kapcsolatokban a kapcsolódási törvény a szeretet pontjáig feltárulkozik, azaz a teljes összekapcsolódás és egymásrautaltság állapotáig, ahol mindenki fontos és egy közös szeretetben létezik. Ahogy írva van, „a farkas is a báránnyal lakik”, vagyis mindenki megérti, hogy ugyanannak a testnek a részei. Ennek megfelelően, mivel nem árthatunk saját testünknek, ugyanúgy elérjük azt az állapotot, amikor a teremtés más részeit sem tudjuk károsítani, még a legkisebbeket vagy a legtávolabbiakat sem.Ezért, amikor emberekre vagy bármely más jelenségre gondolunk az életben, törekednünk kell annak forrásának megismerésére a természet általános globális rendszerében, és így azt kell keresnünk, hogyan reagáljunk helyesen arra, amit egy bizonyos jelenség vagy egy bizonyos személy megtapasztalása során érzünk. és hogyan jelöljük meg helyüket az általános rendszerben.Forrás : https://www.michaellaitman.com/nature/what-is-my-role-in-my-nature/


2022. május 27., péntek

Az első kérdés !

Életünk minden pillanata azzal a kérdéssel kezdődik, hogy „Miért élek?” Általában nem ismerjük fel, hogy mi az, így sikerül folytatnunk, bár nincs válaszunk. A következő másodpercben azonban újra megjelenik az életünk céljával kapcsolatos kérdés. És még egyszer nem vesszük észre, és folytatjuk életünk következő pillanatáig. Ez az élet áramlása, az értelmével és céljával kapcsolatos kérdések végtelen folyama.                                                                                                 

Nem dönthetünk úgy, hogy nem kérdezünk róla, mivel a kérdés már azelőtt is létezik, hogy fizikai testünk létrejönne. Ez az első, őskérdés, és testünk csak azért fejlődik, hogy megtalálja a választ. Valójában az egész élet csak azért létezik, hogy megválaszolja ezt az első kérdést.


Legyen szó építőmunkásról, egyetemi tanárról, utcaseprőről, rendőrről vagy miről van szó, mindannyiunkban ugyanaz a belső késztetés, hogy életünk értelmét keressük mindenben, amit csinálunk. Lehet, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy ez az alapvető küldetés késztet bennünket arra, amit csinálunk, de ugyanúgy ez hajt bennünket.


Még azok az emberek is, akik nyugodtnak és elégedettnek tűnnek, akik látszólag nem keresnek semmit, és azt mondják, hogy elégedettek az élettel, és nem akarnak belőle többet, csak meggyőzik magukat arról, hogy ők is így érzik magukat. Ennek ellenére, ha nem égne bennük a kérdés, nem élnének.


A küldetés azért van, hogy magát az élet forrását, a természet átfogó erejét keressük. Jelenleg a legtöbb ember anélkül keres, hogy tudná, mi mozgatja őket az életben. Ma azonban az emberiség közeledik a küldetés valódi céljának megvalósításához.


Napról napra egyre többen teszik fel maguknak a kérdést az élet eredetéről. Kezdenek képet alkotni arról, hogy milyennek kell lennie az erőnek, milyen tulajdonságai vannak, és hogyan közelíthetik meg, megragadhatják, és hogyan tudják elérni.


Ahogy a csecsemő az anyja közelében akar lenni és tőle kapni, amikor a felsőbbrendű, eredeti erővel való kapcsolat felé vonzódunk, tőle kezdjük megkapni a választ az élet értelmére vonatkozó kérdésre. Napjainkban az emberiség végre közelebb kerül ahhoz, hogy megtalálja a választ az élet értelmével kapcsolatos kérdésre. Az elkövetkező években ez lesz az emberiség fő tevékenysége.Forrás :  https://www.michaellaitman.com/articles/the-first-question/2022. május 15., vasárnap

A Gondolat Anyag !

Kérdés: Vlagyimir Bekhterev kiemelkedő orosz idegtudós és az objektív pszichológia úttörője kijelentette, hogy az ember halhatatlan. Úgy vélte, hogy pusztán logikailag bizonyítható azon egyszerű oknál fogva, hogy a gondolat anyag, következésképpen azt jelenti, hogy hatással van az anyagra.

Mit mond erről a Kabbala ?

Válasz: A Kabbala bölcsessége teljesen egyetért vele. A tény az, hogy a gondolat ugyanúgy anyag, ahogyan az egész világunk anyag, és ahogy a spirituális világ is anyag.

Vagyis az anyag vágy. A vágy vagy az elnyelésért, vagy az önmagából való kisugárzásért dolgozik, nem számít, ez mind anyag. Nincs semmi, ami nem anyag lenne. Gondolataink és vágyaink éppoly anyagiak, mint amit ásványi, növényi és állati természetnek érzünk. Végül is az anyag megnyilvánulhat erők és hullámok formájában.

Ha mélyebbre ásunk az anyagban, akkor ott csak hullámok vannak. A hullámok mögött kezdjük érezni, hogy nincs más, mint egy gondolat. Ezen a gondolaton a vele kapcsolatos anyagi elképzeléseink fokozatosan anyaghalmazok formájában sűrűsödnek.

Úgy tűnik, hogy ez az anyag fejlődik, de maga az anyag nem fejlődik, hanem a gondolat, ami benne van. A gondolkodás fejlődésének szakaszaiban a gondolkodás az anyag cselekvéseiként kezd megnyilvánulni erők formájában, mindenféle mechanikai átalakulásban stb. Azonban mindez csak gondolat.

2022. május 6., péntek

Amikor az anyagi szint elveszíti a jelentőségét

Kicsit több mint egy éve tanulmányozom a Kabbala Bölcsességét. A Moszkvai Kabbala Akadémián végeztem. Újabban felfigyeltem fel rá, hogy a pozícióm és a munkám és a pénzügyi helyzetem kevésbé értékesek számomra. Kérem, segítsen megérteni, hogy mi történik velem !

 

Komolyan kell viszonyulnod magadhoz, és ebbe beletartozik a munkád, a családod és minden más. De elég, ha ez a viszonyulás mechanikus természetű. Az energiád fennmaradó részét a spiritualitásba kell fektetned. Viszont a két terület nem zavarhatja meg egymást. Korporális lényegiségedet egyfajta precizitással szükséges önmagad, a családod, stb. szolgálatába állítanod, miközben a lelkeddel velünk kell, hogy legyél. Mindez szándékosan lett ilyen módon kitalálva. A mi világunk nem a spirituális fejlődés ellenében született meg. Ellenkezőleg, a korporalitás szükséges, hogy az ember mindkét dimenzióban megfelelően fejlődjön, mivel csak ilyen módon érheti el célját.


Forrás: When Materialism Loses Its Value | Laitman.com