2019. július 20., szombat

Az egész univerzumon át

Mi az az erő, ami keresztülhalad az egész univerzumon, át a teljes téren, ami segít számunkra egységre lépni?

Ez a tér nem létezik. Képes vagy elmozdulni az univerzum egyik végétől annak másik végéig, egyetlen pillanat alatt. Még ez a pillanat sem létezik, mivel az időnek a funkcióját nem veszed figyelembe, hanem fölé emelkedsz, a következő szintre. Mondjuk úgy, hogy a Yesod szfírájából fölemelkedsz a Hod-ba, vagy a Netzach-ba. Ezután, a megelőző szint egy ponttá válik a számodra. Ezért, még hogyha végtelen idő és tér is van a mi világunkban, amikor a spirituális szintre emelkedsz, az összenyomja a világunkat egyetlen ponttá. Nincs idő, nincs tér, nincs mozgás, nincs élet, nincs halál. Semmi. Ezek a kategóriák nem léteznek. Az első és a legalacsonyabb spirituális szint, teljesen lenullázza a mi világunkat, egy maggá változtatja azt. A történelem több ezer éve eltűnik, mivel ez csak a mi törött képzeletünkben létezik.

                                                                                                                                               
               
                                                 https://laitman.com/2017/10/through-the-whole-universe/

2019. július 13., szombat

A kabbalai bölcsesség körüli vallások

A kabbala bölcsessége olyan tudomány, amelyet a felsőbb világot érző emberek tanulnak, és amelyet belső cselekedetek segítségével értek el, és nem misztikus cselekedetekkel. Megtanulják és megvizsgálják a magasabb struktúra törvényeit, az összes körülöttünk található felső erőt, amit nem érezzük még, de a kabbalisták felfedték őket.

Ezeket az erőket magasabbnak nevezik, mert az adakozás birodalmában találhatók, ezek az adakozás jellegzetességei, nem pedig a megszerzés jellemzői, és ezért magyarázzuk és definiáljuk így ezeket.

Semmi vallásos, misztikus vagy ezoterikus nincs a kabbala bölcsességében. Ez tiszta tudomány. Ezt írták az ősi filozófusok is, akik ezt a bölcsességet az ősi izraeli kabbalistáktól tanulták. A középkorból a mai napig a tudósok is valójában ezt írják.

A zsidóságot sokkal később alapították; a Kabbala bölcsességéből származik, és a világban szokásos cselekvések alapja lett.

Azok, akik világunkban szerették volna, elérni a Teremtővel való kapcsolatot és úgy döntöttek, hogy ezt megcélozzák, alapvetően külső leírásokat vettek a Kabbala bölcsességéből, és létrehozták belőlük a vallásukat. Így lettek a spirituális tanítások, amelyek az egó által a judaizmus és más vallások alapjává váltak.                                                                                                             http://laitman.com/my-blogs/

2019. július 4., csütörtök

A Természet egészét irányítvaMiért szeretné a felső erő, hogy az ember megértse a teremtés tervét ebben a világban, és hogy képessé váljon irányítani a saját sorsát? 
Ez egy jel, hogy a felső erő elveszti az ember irányítását?Ez igaz, ez az erő az emberhez kerül, és ő elkezdi irányítani magát és a természetet, a felső erő helyett. Ez is része a tervnek, és a teremtés gondolatának. Bár a felső erő fokozatosan átadja azt nekünk, az egyesült integrált szerkezete az egész rendszernek nem változik. Azonban az ember is része annak, így eléri azt, megérti azt, és irányítja azt, és ennek megfelelően örökké, és végtelenné válik.

                                        
      http://laitman.com/2015/12/managing-all-of-nature/

2019. június 23., vasárnap

Ádám felfedezése és a modern tudományok hiánya

Hogyan fedezték fel a kabbalisták, hogy minden a felsőbb erőből származik? 

Az első, fokozott érzékenységgel rendelkező személy 5779 évvel ezelőtt jelent meg; aki rájött, hogy minden a felsőbb erőből származik, és ezt elmagyarázta. A neve Adam volt.
A Titkos Angyal (Raziel HaMalach) című könyvben leírta felfedezését. Ez egy 70-80 oldalas kis füzet volt, de akkoriban tiszteletre méltó kiadványnak számított.
Mint minden kabbalisztikus mű, kezdetben ez a könyv is el volt rejtve a nyilvánosság elől, és csak 3500 évvel ezelőtt jelent meg. Gyakorlatilag a természet valamennyi erőit leírta benne, de nagyon nehéz, lényegében titkosított formában. Ettől az időtől kezdve az egész módszer feltárult, és mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy mélyre ásson benne, tanulmányozhassa és megtanulhassa.
A tudósok még nem beszélnek róla?
A tudósok egyre inkább képtelenek megérteni azt a világot, amelyben élünk. Bár világunk folyamatosan egyre jobban feltárja magát, mégsem az a fajta kinyilatkoztatás, amelyet az emberi tanulási eszközök révén megérthetnek. Ehelyett sokkal magasabb rendű megértés szükséges. Paradox kép jelenik meg: csak a teljes alkotás apró, töredezett darabjait tárjuk fel, és az egész tudományt ezekre a töredékekre építjük fel. Azonban a közelmúltban olyan jelenségeket tártak fel, amelyekre nem tudunk magyarázatot adni
Einstein, Hugh Everett és más tudósok megértettek valamit, de mindazonáltal a világ, amelyben élünk, egyre érthetetlenebbé válik.
A mai napig felmerülő kérdések többségére nem válaszolunk, mivel ezek a kérdések egy teljesen más megközelítést igényelnek, amellyel még nem rendelkezünk. Nem tudunk az idő, a tér és a végtelen sebesség fölött létezni, és nem élhetünk más mátrixban, mint amelyben jelenleg létezünk. Ezért van az hogy a tudomány, vagyis tudásunk egy potenciális zsákutca, de nem maga a természet, hanem például a sötét anyag a fekete lyukak és hasonlók formájában tárul fel. De ki tudja mindezt megmagyarázni? Ugyanez vonatkozik a mikró világra is. Ez arra a tényre utal, hogy kognitív (a gondolkodáson alapuló) eszközeink nagyon korlátozottak. A tudomány megadja nekünk a lehetőségeket, ez a képességeink terméke és semmi más.

                                                                                                                                     Via – Laitman Blog

2019. június 16., vasárnap

Miért nem képes az emberi társadalom a kölcsönös garancia állapotát természetesen, magától elérni, amíg az állati szinten marad, mint a test sejtjei ?


Az emberi lény túl összetett ahhoz, hogy másokkal ilyen módon kapcsolódjon össze. Itt álljon a magyarázat. Az önzőség a természet minden szintjén minőségileg magasabb szintűvé válik, a kövületi szinttől kezdve a növényin, állatin és emberi szinten keresztül. Minél magasabb szintű az egyén egoizmusa, annál egyénibbé válik, és ebből kifolyólag annál kevésbé képes a másokkal egységre lépni. Ezért, amilyen mértékben fejlődünk, annál jobban elkülönülve érezzük magunkat a többiektől. Manapság nemcsak a pszichológusok, és szociológusok, hanem a gazdasági szakemberek és a politikusok is felfedezik, hogy a világ összekapcsolódottá vált, és ezért nekünk, az emberiségnek egységre kell lépnünk.


Azonban azt hiszik, hogy mindezt képesek vagyunk korporális módszerrel elérni, és minden lecsillapodik majd ha egy világbankot, világ kormányzatot, világméretű oktatást és a világot átfogó kapcsolatokat hozzuk létre. Azonban azok után, hogy még egy pár G20 szerű találkozón vesznek részt, elkezdik majd megérteni, hogy nincsenek birtokában az egységet létrehozó módszernek. Sajnálatos módon mielőtt erre rájönnek, lehet, hogy az embereknek nagyszabású szenvedéseken kell keresztül menniük, mint biztonságuk elvesztése, az orientáltság hiánya, teljes tanácstalanság, és általános hitvesztés, és bizalomvesztés. Az emberek nem tudják elviselni, hogy bizonytalanságban léteznek, mivel a folyamatos veszélyhelyzet rosszabb a halálnál is. Az elménk nem képes ilyen helyzetekben működni. Azonban mégis ez történhet annak érdekében, hogy megértsük, egységünk elérésének egyetlen módja az, hogy önző természetünk fölé emelkedjünk.


Ez nem így van a kövületi, növényi és állati szinteken, ahol az egész természet és minden alkotóeleme ösztönszerűen, természetesen összekapcsolódik. Kiegészítik egymást és harmonikusan közreműködnek egymással, mindenféle szabad választás vagy döntéshozás nélkül. Az emberek között egységre lépés ezzel szemben csak úgy érhető el, hogy minden ember azt tudatosan teszi meg. A természet többi szintjével ellentétben a Teremtő (Természet) nem az alapján egyesít minket, hogy az arra szolgáló ösztönt megadta nekünk. Egységünk csak akkor lehetséges, ha megszerezzük az adakozás és szeretet tulajdonságát, ahol mindenki szerepet vállal, és csatlakozik a többiekhez. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, magunk és önzőségünk fölé kell emelkedjünk, és el kell érnünk a mindent magába foglaló parancsolatot: “szeresd felebarátodat, mint saját magadat”. Ez a módja annak, hogy a Teremtő (Természet) tulajdonsága megjelenjen közöttünk, és ezzel hasonlóvá válhatunk Hozzá. Akkor megértjük majd miért is viselkedett velünk ilyen módon.Dr. Michael Laitman

2019. június 10., hétfő

Hogyan találd meg a valódi identitásod

Vajon egy ember elveszíti az egyéniségét a halál után? Elveszítjük a mindannyiunkban benne rejlő eredetiséget?

Az egyediségnek nevezett dolog ebben a világban egy állati jellemző. Ez teljesen felesleges, és nincs értéke egy spirituálisan fejlett ember számára. Egy ember eredetisége a másokkal való egység elérésekor tárul fel, amikor kinyitjuk lelkünket a teljes kapcsolaton keresztül. Csak egy lélek marad valóban egyedi, mivel számos földi tulajdonságunk átmeneti és megszűnik.
Mitől olyan különleges a lélek?
Egyedülálló, annak a rejtélyes ténynek megfelelően, hogy megegyezik a Felső Erő mínőségével. A lélek egy vágy, aminek van egy lehetősége, hogy átalakítsa magát, és hasonlóvá váljon a Teremtőhöz. Ez a hasonló minden egyes lélek esetében.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. november 10.
                                                                                   http://laitman.com/2015/11/how-to-find-your-real-identity/