2019. augusztus 26., hétfő

Nézzünk magunkba: Ott mindent megtalálunk majd !


A Kabbala tanulása által megértettem, hogy a külső problémák arra szolgálnak, hogy nyomást gyakoroljanak rám, és arra késztessenek, hogy ahelyett, hogy a dolgokat külsőleg elemzem, belsőleg elemezzem őket, mert az eredeti okok, gyökerek és “utasítások” onnan érkeznek. Ki kell találjam mi is történik magamon belül annak érdekében, hogy tudjam miért szenvedek. De a kérdés: “Mi az életem értelme” az ami arra kényszerít, hogy magamba nézzek és megtaláljam, mi is van ott elrejtve?

Igen, és pontosan ez történik ma az emberekkel világszerte. Fokozatosan a fókusz, a koncentráció, a figyelem, és az egész világ nézete ebbe az irányba kezd átváltani. Ugyanakkor az emberek még nem értik mindezt. A legutóbbi évtizedek alatt lassan elfordultunk ettől a világtól és elkezdtünk inkább magunkba tekinteni ehelyett. Ez a mi generációnk trendje. És ez az oka annak is amiért egyre több ember érdeklődik a Kabbala iránt, mivel csak ez képes megmutatni nekünk belső gyökereinket, és mindennek okait tudományos és módszeres úton.

Hogy mindezt megtegyük, realisztikus módon kell helyzetünket kielemezzük, és új tulajdonságokat kell megszerezzünk, melyeken belül képesek leszünk egy új valóságot felfedezni. Nézetünket meg kell változtassuk külsőlegesről belsőre, és akkor meglátjuk és megértjük, hogy a személy magában tartalmazza az összes gyökeret és mindennek az eredeti okát, saját magán belül. Csak ezáltal a tudományos és praktikus megközelítéssel vagyunk képesek megszerezni az irányítást minden velünk kapcsolatos dologgal szemben.

Akkor képesek leszünk megváltoztatni a helyzetet, és akár az egész világot is, mivel a tulajdonságaink megváltoztatása által egy új érzékeléshez, és új valósághoz jutunk. Ez olyan, mintha áttelepítenénk magunkat egyik világból a másikba. Azonban ha csak a minket körbevevő külső világot tanulmányozzuk, csak apró változásokat leszünk képesek véghez vinni a természet kövületi, növényi és állati szintjein. De végül azt találjuk, hogy ezek a változások csak kárunkra lesznek, és mindez ugyancsak azzal a céllal történik, hogy minket befelé irányítson. Amikor végre elkezdjük magunkat belsőleg megváltoztatni, akkor valódi, minőségi változásokat leszünk képesek véghez vinni életünkben.

                                                                                                                          Dr. Michael Laitman

2019. augusztus 19., hétfő

Gyengeség


"Ma mindannyian gyengék vagyunk, mert nincsenek jó kapcsolataink másokkal. Az emberekhez a társadalomhoz a családhoz kapcsolódó kötelékek hidegebbé váltak és elvesztek. A fiatalok képernyőkön látják a világot, az idősek egzisztenciális félelemben élnek. A szociális támogatás és a kapcsolat hiánya aggódóvá feszülté és tehetetlenné tesz minket. Nincs örömünk. A leválasztás addig fog növekedni, amíg meg nem látjuk a benne lévő gonoszt. A pénz nem fedhet le mindent. A valódi bizalom, a szellemi béke, a biztonság és a nyugalom akkor érhető el, amikor a társadalomban, mint egy erős családban bízunk."


                                                                                                        http://laitman.com/my-blogs/

2019. augusztus 7., szerda

Az univerzum rejtett birodalmának érzékelése


Amikor a spirituális világgal foglalkozunk, meg kell értenünk, hogy egy új birodalomba lépünk, ahol egyetlen szokásos érzékszervünk sem használható. Az érzékszerveket teljesen más módon kell fejlesztenünk az öt korporális érzékszerv: látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás helyett. Ez az öt érzék létezik az állatokban, részben a növényekben, sőt kissé a világunk élettelen tárgyaiban is. Az érzékelés testi szerveit általában ösztönösnek nevezzük, mert mi magunk is az állati szinten vagyunk. Nincs benne semmi sértő; ez csak egy adott szint.


Azonban a spirituális világban ezek teljesen különböznek, mert érzelmeket képviselnek, amelyek a megszerzési vágyunk felett állnak, az érzésre, és az élvezetre irányuló felett. Ezek az érzékek ellentétes irányban működnek: adni, élvezetet adni, kitölteni, és ezért nem értjük őket. A világunk érzékeléséből a felső világ érzékelésébe történő átmenet abból áll, hogy át kell mennünk az úgynevezett akadályon - Machsomon. Itt van a másik öt érzék, amelyek az ellenkező elvre épülnek - az adakozásra. Minél többet adok fel önmagamból, annál jobban fogom érzeni azt a világot, ami valóban körülvesz engem.


Vagyis a testi testi érzékszervek arra épülnek, hogy a világ érzését nyújtják számomra magamon belül, hogy ez mennyire tud belém hatolni, a szembe, a fülbe, az orrba, a szájba és a tapintható érzésekbe. De amikor elkezdek „önmagamból kijönni”, egy olyan világot érzek, amely nincs hatással az érzéseimre. Ennek nem kell belém hatolnia, vagy kitöltenie. Nem belső tulajdonságaim szerint érzékeltem, hanem csak kívülről - éppúgy, ahogy van. Itt egy teljesen új állapot jelenik meg, amelyet a felső világ elérésének hívnak. Két tulajdonságon alapul: a szűrő minőségén, vagyis a saját magamért való megszerzés teljes elutasításán, és a saját magamból való kilépés és a másokba való belépésen.
         
                     Dr. Michael Laitman

2019. július 27., szombat

A lélek az amit átadok


Amikor én kilépek az én érzékelésemből és megpróbálok valaki másban létezni, én nem az Ő egoisztikus tulajdonságába lépek be, inkább én kapcsolatba lépek azzal amit Ő még el sem tud képzelni maga számára, az Ő lelkébe, az Ő spirituális potenciáljába kapcsolódok be. Én nem töltöm meg az Ő egoizmusát, inkább magamat építem bele, az én spirituális hasonlóságomat, képemet benne.

Az az igazság, az én lelkem az minden, amivel én kielégítem a másikat.
A lélek nem a személyen belül létezik. A “lélek” az vágy, és a vágy nem anyag, nem lehet lemérni. Egy tér, erő, az akarat ereje amivel az én viszonyulok a többiek felé, miközben próbálok összekapcsolódni velük, és ez a szándék bennük marad, mint egy lenyomat, mint információ arról amit én beléjük helyezek, amellyel én akarom beteljesíteni őket.
A vágyam megoszlik a többi lélek között, az emberek saját  és általános vágyai között. Az elején még nem vagyok tudatában ezeknek, csak később, miután egy magasabb szinten vagyok, egy felsőbb lépcsőn, akkor kezdem én aktívan beteljesíteni őket Ezáltal egy ilyen tendencia, epekedés kifele, az ami megformálja  az emberi lelket.
A test meghal, mivel az egy állat, nincsen benne semmi. Az számít, mennyit sikerült az életemben átadni másoknak magamból, nem a fizikai cselekedetekkel hanem csak vágyakat átadva. Végül is a vágy a legerősebb erő a világban.
Egy személy hatása a másikra a vágyban létezik, ez teszi lehetővé hogy belépjünk másokba.
Tehát a barát szerepe a csoportban a másokba való befektetése által van meghatározva. Akarom vagy nem akarom, az amit a többiek belém helyeznek az kezd dolgozni, befolyásolni engem. A globális válság felfedi ezt az önző függőségeket közöttünk, ugyanilyen módon össze vagyunk fonódva lélekben is.
A lélek általánosságban szólva valami közös dolog. Csak egy lélek létezik, egy ember, egy Adam és mi, az ő részei vagyunk. Még nem értjük, hogy menyire függünk egymástól, mint egy spirituális organizmus a spirituális rendszer részei.

Ennél fogva mindenkinek a másokra való behatása közvetlen, természetes, felfedett, egyiktől közvetlenül a másikig.

Ha mi képesek vagyunk létezni ezzel az alapelvvel, mi egy fantasztikus lehetőséget kapnánk arra hogy válogatott módon befolyásoljuk az embereket és egymást: húzzunk, nyomjunk, felemeljünk és segítsünk mindenkit. Amennyiben alkalmaznánk ezt az alapelvet, minden bizonnyal egy hatalmas ugrást tennénk előre.
Ha  minden barát, nő vagy férfi, megértené ezeket, fel tudnánk emelni mindenkit ezzel a belső sóvárgással itt és most. Ez csakis a mi belső vágyainktól függ, vagyis inkább a szándékainktól. A szándék az egy beteljesületlen vágy, mely még nem vált valóvá. Ez a legerősebb erő az Univerzumban.
A mi világunkban látjuk a példákból, hogy minél nagyobb a fizikai erő, annál kevésbé érezhető, tapintható. Ki tudja érzékelni az atomok interakciójának erejét?  Ennek ellenére képes egy hatalmas erejű robbanást okozni egy kilónyi anyagból. A gondolat ereje, a vágy ereje a legerősebb mindenek felett.
Ezért van hogy az utunkon a kulcs a szándék: mennyire helyesen tudjuk azokat megformálni és összekapcsolni egymással. Ez azt jelenti, hogy mindegyikőnk igyekszik a másikban állni, hogy kilépjen magából, a testéből, és belépjen a lélek érzékelésébe.
Ez egy gyönyörű érzés, amikor az ember nem kapcsolja magát a fizikai testéhez, mivelhogy kilépett belőle, úgy viselkedik vele mint egy “állati társsal” : lóval, szamárral, tehénnel, stb. A személy gondoskodik testéről, de abszolút módon érzi, mintha nem függne a fizikai testétől, az “állattól”. Már kezdi érezni, hogy az élete ragyog a testén kívül, a Felső Elme hatalmas erőterében.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           Dr. Michael Laitman

2019. július 20., szombat

Az egész univerzumon át

Mi az az erő, ami keresztülhalad az egész univerzumon, át a teljes téren, ami segít számunkra egységre lépni?

Ez a tér nem létezik. Képes vagy elmozdulni az univerzum egyik végétől annak másik végéig, egyetlen pillanat alatt. Még ez a pillanat sem létezik, mivel az időnek a funkcióját nem veszed figyelembe, hanem fölé emelkedsz, a következő szintre. Mondjuk úgy, hogy a Yesod szfírájából fölemelkedsz a Hod-ba, vagy a Netzach-ba. Ezután, a megelőző szint egy ponttá válik a számodra. Ezért, még hogyha végtelen idő és tér is van a mi világunkban, amikor a spirituális szintre emelkedsz, az összenyomja a világunkat egyetlen ponttá. Nincs idő, nincs tér, nincs mozgás, nincs élet, nincs halál. Semmi. Ezek a kategóriák nem léteznek. Az első és a legalacsonyabb spirituális szint, teljesen lenullázza a mi világunkat, egy maggá változtatja azt. A történelem több ezer éve eltűnik, mivel ez csak a mi törött képzeletünkben létezik.

                                                                                                                                               
               
                                                 https://laitman.com/2017/10/through-the-whole-universe/

2019. július 13., szombat

A kabbalai bölcsesség körüli vallások

A kabbala bölcsessége olyan tudomány, amelyet a felsőbb világot érző emberek tanulnak, és amelyet belső cselekedetek segítségével értek el, és nem misztikus cselekedetekkel. Megtanulják és megvizsgálják a magasabb struktúra törvényeit, az összes körülöttünk található felső erőt, amit nem érezzük még, de a kabbalisták felfedték őket.

Ezeket az erőket magasabbnak nevezik, mert az adakozás birodalmában találhatók, ezek az adakozás jellegzetességei, nem pedig a megszerzés jellemzői, és ezért magyarázzuk és definiáljuk így ezeket.

Semmi vallásos, misztikus vagy ezoterikus nincs a kabbala bölcsességében. Ez tiszta tudomány. Ezt írták az ősi filozófusok is, akik ezt a bölcsességet az ősi izraeli kabbalistáktól tanulták. A középkorból a mai napig a tudósok is valójában ezt írják.

A zsidóságot sokkal később alapították; a Kabbala bölcsességéből származik, és a világban szokásos cselekvések alapja lett.

Azok, akik világunkban szerették volna, elérni a Teremtővel való kapcsolatot és úgy döntöttek, hogy ezt megcélozzák, alapvetően külső leírásokat vettek a Kabbala bölcsességéből, és létrehozták belőlük a vallásukat. Így lettek a spirituális tanítások, amelyek az egó által a judaizmus és más vallások alapjává váltak.                                                                                                             http://laitman.com/my-blogs/