2024. február 17., szombat

Az egész világnak meg kell tanulnia a globális világ új szabályait !

Egy kérdés, amit kaptam: Jelenleg vannak helyi Kabbala-tanfolyamok, amelyeket Bnei Baruch tart, és Izrael egész területén indulnak. Kinek ajánlaná ezeket a leckéket?

Válaszom: Itt nincsenek korlátozások. Az egoizmus olyan magas szintre nőtt, hogy az egész világnak tanulmányoznia kell a Kabbalát. Baal HaSulam azt írja a „Nemzet” című újságban, hogy mindannyiunknak le kell ülnünk az iskolapadba, és tanulnunk kell.

Ha nem ismerjük kapcsolataink új rendszerét (a „Kölcsönös Garancia”-t) a mai világban – az nagy veszélybe sodor bennünket. És ezt mi okozzuk, mert nem tudjuk, hogyan viselkedjünk megfelelően. Tanulmányoznunk kell az új, globális világ szabályait és törvényeit, nehogy óriási károkat okozzunk magunknak.

Ezért kell mindannyiunknak oktatnunk magunkat. A Bnei Baruch által tartott Kabbala kurzusok olyan cikkekre és egyéb anyagokra összpontosítanak, amelyek segítenek minden embernek megtalálni a helyét ebben az életben, megérteni a világot és saját helyét benne, feltárni, mit várnak el tőle, és hogyan tudja a legjobban megvalósítani magát az új körülmények között.

Még ha az anyag elméletinek és életünktől elszakadtnak tűnik is, a valóságban az anyag különleges, tartalmazza azt a Fényt, amely visszavezeti az embert a Forráshoz. Más szóval, az anyagok tartalmazzák azt az erőt, amely korrigál minket. Minden, amit ezeken a kurzusokon tanulunk, szükséges a világ megértéséhez és a belső korrekciók végrehajtásához.

Ezért mindenkinek nagyon ajánlom ezeket a tanfolyamokat. És ha néhány tucat ember él egy adott helyen, aki ott szeretne tanulni, akkor hajlandóak vagyunk oda menni, hogy tanfolyamot tartsunk. Nagyon reméljük, hogy ezek az erőfeszítések hozzásegítik, hogy a világ a helyes irányba mozduljon el.

Forrás : https://laitman.com/2009/04/the-whole-world-must-learn-about-the-new-rules-of-the-global-world

2024. február 4., vasárnap

Egy új „számítógép” minden fokozaton !

Ahogy mi emelkedünk a spirituális fokozatokon, különböző ellentmondásokat tapasztalunk meg, zavart állapotokat, ahol semmit nem értünk meg. Az történik, mintha teljesen elvesztené az ember a tudatosságát, az értelmét. Mindezek után amikor az ember elhagy egy állapotot, és belép egy másikba, a vágya változik.

Az elme a vággyal együtt kerül megszerzésre; ez csak szolgálja a vágyat. A nagyobb vágy, egy nagyobb elmét fejleszt ki, hogy szolgálja azt abban, hogy kielégülést szerezzen. Ez az a mód, ahogy működünk.  Amikor valakinek a vágya lecserélésre kerül, egy másik által, ez a személy megszerez egy új vágyat, és az elméje, tudatossága előző állapota eltűnik, és egy új állapotú elme tűnik fel. A fokozatok között, az ember úgy érzi, mintha minden információ törlődött volna a számítógépéből, és többé nem értené, az hogyan is működik. Azt mondják, hogy Baal Shem Tov még a betűket is elfelejtette, és elölről kellett kezdenie olvasni tanulni.

Ez egy különleges állapot. Ilyenkor az ember úgy viselkedik, mint egy gép. A vágy eltűnik, az emlékezet eltűnik, és a személy azt érzi, hogy még azt sem tudja, hogy a kezét, vagy a lábát hogyan kell mozgatnia, nem is említve az emberek nevére való emlékezést, vagy dolgokra, amik körülötte történtek.  Ezek mentális ab normalitásnak tűnnek. Ugyanakkor azonban a személy megérti és érzi, hogy mindez érte történik; mintha gondolatban kívülről elemezné magát. Van egy pont, ahol azt érzi az ember: „ez velem történik. Nézzünk akkor engem! Most egy üres edényem van amely hiányában van az érzékelésnek és a tudatnak.  De megfogok szerezni egy új érzékelést és egy új tudatosságot!”

Ez egy teljes lecserélés. A személy egy új „számítógépet” szerez meg, és erre egy új programot kell feltöltenie; mindent elölről kell kezdeni. Ez az, ahogy előrehaladunk.


Forrás : https://laitman.com/2011/02/a-new-%e2%80%9ccomputer%e2%80%9d-on-every-degree/#gsc.tab=02024. január 20., szombat

A belső látás és az erők világa !

Amikor az ember eléri a valódi természet feltárását, és felfed egy belső látásmódot, akkor a korábban érzett valóságon kívül még egy valóságot kezd meglátni magában. Ezt az új valóságot intenzívebben érzékeli, mint a jelenlegit, és úgy érzi, hogy ez határozza meg, mi történik a valóságunkban.

Ezért ezt az általa feltárt új valóságot „felső világnak” nevezi. Ez az erők világa, amely feltárul előtte. Ezek az erők, amelyek a vágyában cselekednek, mindenféle élményt és benyomást hoznak neki, különböző formákat és képeket jelenítenek meg benne. De nem tudja, hogyan nevezze ezeket az erőket, hogyan írja le őket, és hogyan beszéljen róluk.

Végtére is, ha olyan új érzést él át, aminek nincs kapcsolata az egész múltjával, akkor nem világos, minek nevezze. De aztán felfedi az összefüggést ezen új érzések és a képek között, amelyeket a legalacsonyabb képernyőre vetítenek, amely ezt a világot ábrázolja számunkra.

Felfedezi, hogy minden erő, amit feltár, minden érzésnek a felső világban megvan a maga eredménye a képen, amit itt, az alsó világban látunk. Mintha ennek a világ minden tárgyának vagy cselekedetének meglenne a maga mögött álló ereje, amely támogatja, manipulálja és vezérli.

Neki csak egy módja maradt, hogy megmagyarázza a felső világot - azáltal, hogy ebből a célból neveket vesz át ebből az alsó világból. Ezt a nyelvet „ágak nyelvének” nevezik. Most egy ember, aki a felső világ érzékelésében van, beszélhet arról, amit érez! Neve van minden erőnek, minden spirituális cselekvésnek, minden spirituális esszenciának ezen erők eredményeinek megfelelően, amelyeket ábrázolnak és létrehoznak számunkra ebben a világban.

2024. január 8., hétfő

Ez a világ a spirituális kifejezések szótára !

Honnan származnak ennek a világnak a szavai?

Miért van az, hogy egy földművelő aki Jeruzsálem közelében élt, rátekintett az Olivák Hegyére és így nevezte azt el? Mindez azért van mert úgy gondolta, hogy ez a név illik rá. A vágy benne a természet által ébredt fel, és a természet Felülről származik.

Azaz semmi véletlenszerű nem történik világunkban a szavakban, azok mind Felülről érkeznek. Ezért van az hogy Kabbalisták képesek azokat felhasználni a spirituális gyökerek leírására, melyet az “Ágak nyelvezetének” nevezünk. és amikor magunkhoz vesszük ennek a világnak a szavait, és elmagyarázzuk mi rejtőzik mögöttük a spirituális gyökerüknek megfelelően, mi képesek vagyunk meglátni a két világ közötti különbséget. Ez az ahogy mi felfedezzük mi áll közöttünk és a spiritulis világok között.

Egy kő ebből a világból, és egy kő a spirituális világban, egy fa ebből a világból, és egy fa a spirituális világban, egy férfi, egy nő, egy gyermek, tűz, víz, ez az ahogy mi tanulmányozzuk a világok közötti különbséget, és azt a formát melyet el kell érnünk.

Azonban az ágak nyelvezete az nem az egyszerű embereknek lett szánva, hanem már azok számára akik érzékelik a spirituális világot. Csak azok képesek megérteni mi is történik az ág és a gyökér között, és ők egymásnak adják át a tudást ezen nyelv felhasználásával. Amikor az egyik Kabbalista leír egy bizonyos kapcsolatot a spirituális világban található gyökerek között, és ezt a tudást át akarja adni egy másiknak, ő azt az ágak nyelvezetén keresztül teszi.

Egyenlőre mi még nem beszéljük ezt a nyelvet, hanem a beszélt nyelvet használjuk. Amikor mi elkezdjük érzékelni a spirituális világot, akkor tanárunk szavait hallgatva, aki nekünk a spirituális világról beszél, mi megértjük majd mit is ért azalatt. Vagy ő olyan módon tanít minket mint ahogy kisgyermekeket szokás, akinek szavakat tanítanak.

Képzeljük el, hogy mi egy spirituális szinten vagyunk együtt tanárunkkal, és ő egy bizonyos jelenségre mutat, és elmondja annak mi a neve. Látván a spirituális jelenséget, és maghallva annak nevét mi képesek vagyunk a kettőt összekötni egymással, képesek vagyunk ennek a világnak a szavát a spirituális tárgyhoz kötni. Ezt hívjuk az ágak nyelvezete tanulásának. Az újszülött a spirituális világban ugyanúgy tanulja meg az ágak nyelvezetét, mint ahogy az újszülött mi világunkban tanulja a földi nyelvezetet. és mi később képesek leszünk tanárunkkal társalogni, rendelkezünk majd egy aktív szótárral.


Forrás : https://laitman.com/2011/02/this-world-is-a-dictionary-of-spiritual-terms/#gsc.tab=0

2023. december 31., vasárnap

Definíció szerint nem érthetjük meg egymást !

Helyes definíciók nélkül nincs közös nyelv. Látszólag ugyanazokat a szavakat használjuk, de minden szónak teljesen más jelentése van számunkra. Tegyük fel, hogy elkezdtünk idegen nyelvet tanítani valakinek, de tetszőleges definíciókat adtunk a szavakra. Tanítványunk elkezdett beszélni valakivel, és egyikük sem értené meg a másikat. A tudósok és filozófusok hétköznapi emberként nem értik a Kabbalistákat.


Általában ez a probléma minden emberi kapcsolattal, mert mindannyiunknak megvan a saját definíciója a szavakra. Általában ezek a különbségek nem szignifikánsak, de ennek ellenére ezért olyan nehéz kommunikálni egymással.

 

Általában ez a probléma minden emberi kapcsolattal, mert mindannyiunknak megvan a saját definíciója a szavakra. Általában ezek a különbségek nem jelentősek, de ennek ellenére ezért olyan nehéz kommunikálni egymással.

 

Ami a tudományban és filozófiában elfogadott definíciók és a Kabbala bölcsessége közötti különbségeket illeti  , egyáltalán nem érthető. Az embereknek úgy tűnik, hogy már tudják, mi a spirituális világ és a  Teremtő  . Az emberek úgy érzik, hogy nincs szükségük arra, hogy megváltoztassák magukat ahhoz, hogy érzékszerveikben elérjék Őt. Nem értik, hogy egoista vágyaikban az egész világot észlelik, és hogy a spirituális észlelésnek hasonlóságra van szüksége ahhoz, amit tanulmányoznak.

 

Ami a tudományban és filozófiában elfogadott definíciók és a Kabbala bölcsessége közötti különbségeket illeti, egyáltalán nincs megértés. Az embereknek úgy tűnik, hogy már tudják, mi a spirituális világ és a Teremtő. Az emberek úgy érzik, hogy nincs szükségük arra, hogy megváltoztassák magukat ahhoz, hogy érzékszerveikben elérjék Őt. Nem értik, hogy az egész világot  egoista vágyaikban észlelik, és hogy a spirituális észlelésnek a hasonlóság elérésére van szüksége azzal, amit tanulmányoznak.

 

Amíg itt nem jutunk el a közös nevezőre, nem lehet beszélni. Értelemszerűen nem értjük egymást. A tudósok okos emberek, de sajnos különböző definíciókat használnak.

 

Amíg itt nem jutunk el a közös nevezőre, lehetetlen beszélni. Értelemszerűen nem értjük egymást. A tudósok okos emberek, de sajnos különböző definíciókat használnak.

 

A Kabbala kimondja, hogy a  valóság érzékelése  az embertől függ, tulajdonságaitól, legyen az egoista vagy altruista. A valóság egészét magunkban érzékeljük; kívül semmi sem létezik. Minden relatív.

 

A Kabbala kimondja, hogy a valóság érzékelése az embertől függ, tulajdonságaitól, legyen az egoista vagy altruista. A valóság egészét magunkban érzékeljük; kívül semmi sem létezik. Minden relatív.

 

A tudósok nehezen tudnak ezzel egyetérteni. Tanulmányaik előtt nincsenek ilyen előzetes feltételezéseik; nincs rájuk szükségük. A tudomány mindent az egoista vágyon belül vizsgál, és nem lép ki ezen a határon. Ezért nem érzékenyek az ilyen finomságokra, mivel a vágy belsejében vannak, annak mérete és tulajdonságai szerint.

 

A tudósok nehezen tudnak ezzel egyetérteni. Tanulmányaik előtt nincsenek ilyen előzetes feltételezéseik; nincs rájuk szükségük. A tudomány mindent az egoista vágyon belül vizsgál, és nem lép ki ezen a határon. Ezért nem érzékenyek az ilyen finomságokra, mivel a vágy belsejében vannak, annak mérete és tulajdonságai szerint.

 

Ráadásul számukra már minden nyilvánvaló. Egy kis szobában vannak, és csak abban tanulnak dolgokat. Azt mondhatod: „De én a szomszéd szobában tanulok dolgokat. Az ember kijöhet abból a szobából egy másikba, és ott tanulmányozhatja a dolgokat. De értetlenül állnak: "Van másik szoba?" Nincs szükség, megértés vagy felfogás, hogy ilyesmi létezhet. Ezért tartják a Kabbalát olyan filozófiának, amely állítólag elszakadt a valóságtól. Számukra a tudomány, a tanulmányok és a tények csak itt vannak a mi világunkban.

 

Ráadásul számukra már minden nyilvánvaló. Egy kis szobában vannak, és csak abban tanulnak dolgokat. Azt mondhatod: „De én a szomszéd szobában tanulok dolgokat. Az ember kijöhet abból a szobából egy másikba, és ott tanulmányozhatja a dolgokat. De értetlenül állnak előtte: "Van másik szoba?" Nincs szükségük, megértésük vagy felfogásuk arról, hogy ilyesmi létezhet. Ezért tartják a Kabbalát olyan filozófiának, amely állítólag elszakad a valóságtól. Számukra a tudomány, a tanulmányok és a tények csak itt vannak a mi világunkban.

 

Más szóval, az ember fejlődése során még nem érzékelte, hogy létezik magasabb valóság annál, amelyet korlátozott érzékelési szerveinkkel érzékelünk. Ehhez szükség van a megfelelő belső tulajdonságokra, a spirituális gén ( Reshimo , reminiszcencia) személyén belüli kinyilatkoztatására, hogy elkezdjen egyetérteni, elfogadni és átérezni az ilyen meghatározásokat.

 

Más szóval, az ember fejlődése során még nem érzékelte, hogy létezik magasabb valóság annál, amelyet korlátozott érzékszerveinkkel érzékelünk. Ehhez szükség van a megfelelő belső tulajdonságokra, a spirituális gén (Reshimo, emlék) személyén belüli feltárására, hogy az ilyen definíciókkal elkezdjen egyetérteni, elfogadni, átérezni.

 

A valóságban itt csak az ütések segítenek. A  Fény  újra és újra eltalálja a vágyat, hagyja, hogy az ember érezze, hogyan hányódik fel és alá. Így apránként kezdi felfogni, hogy ilyesmi valóban létezhet.

 

A valóságban itt csak a csapások segítenek. A Fény újra és újra eltalálja a vágyat, hagyja, hogy az ember érezze, hogyan fel és alá hánykolódik. Így apránként kezdi felfogni, hogy ilyesmi valóban létezhet.2023. december 20., szerda

A Kabbala bölcsessége és a filozófia: kié az utolsó szó ?

Először tisztázzuk a Kabbala bölcsessége és a filozófia kapcsolatát.

Összességében a filozófia azt vizsgálja, hogy mi az élet, mi értelme, célja, és mi az ember hozzáállása az élethez és a természethez.

Egyszóval úgy tűnik, hogy a filozófia mindent felölel. Ugyanakkor nem nevezik tudománynak, mert az embert és a valóság emberi szintjét vizsgálja, vagyis azt a szférát, amelyet nem tudunk mérni. Itt nincsenek olyan egyértelmű és pontos vélemények, amelyeket tényként lehetne elfogadni.

Tudományos módszerekkel a mozdulatlan, növényi és állati természetet vizsgáljuk, amelyek alacsonyabb szintek, amelyekre az ember a következő evolúciós szint magasságából tekint le. Leereszkedhetünk hozzájuk, észlelhetjük őket, vizsgálhatjuk és megérthetjük őket. Ez vonatkozik a természet állati szintjéhez tartozó testünkre is.

De nem tudjuk pontosan tanulmányozni a bennünk lévő „embert”. Megpróbáljuk tudományosan osztályozni a különböző jelenségeket, válaszokat, észleléseket, gondolatokat és belső vágyakat, de nem sikerül. Miért? Mert ez a saját szintünk, ugyanaz a szint, és csak azt tudom tanulmányozni, ami alattam van.

Ez az egész probléma. Köztudott, bár a tudomány valójában az ember önmagához és életéhez való megközelítéséből indult ki. Nem véletlen, hogy bármely területen szerzett tudományos fokozatot „filozófia doktornak” (PhD) nevezik, pedig semmi közük a filozófiához. Az önmagad és a valóság általános megközelítését egyszerűen „filozófiának” nevezik.

Ez a kifejezés valójában a Kabbala bölcsességéből származik. Álljon itt, amit a 16. századi Johann Reuchlin, az ókori nyelvek egyik legnagyobb szakértője, I. Maximillianus császár személyes tanácsadója, és a Platóni Akadémiával kapcsolatot ápoló német humanista és nyelvész mondott:

„Tanárom, Pythagoras, a filozófia atyja valószínűleg a zsidóktól és nem a görögöktől kapta bölcsességét, és ő az első, aki lefordította a görög "filozófia" szóra a „Kabbala” szót, amely akkoriban még nem volt ismert. Pythagoras filozófiája a Kabbala végtelen tengeréből fakadt… a Kabbala bölcsessége nem hagyja, hogy életünket a porban töltsük, hanem a tudás csúcsára emeli elménket.”

A filozófusok szeretnék megmutatni, hogy szakterületük az élet minden területét felöleli. Egyébként egészen a közelmúltig ahhoz, hogy az egyetemen valaki Kabbalat tanulhasson, a filozófia karra kellett felvételt nyernie. Az emberek még mindig azt feltételezik, hogy a Kabbala a filozófia része, bár maguk az igazi filozófusok is elismerik, hogy nem az.

Mindenesetre ez más dolog. A modern világ nem tiszteli a filozófiát, és joggal, hiszen ma sokan csak azért tanulnak filozófiát, hogy diplomát szerezzenek. De amikor filozófiáról beszélünk, akkor világnézetre, életfelfogásra, valamiféle paradigmára utalunk. Belsőleg mindannyian filozófusok vagyunk. Ennek megfelelően meg kell értenünk, hogy ezekkel a megközelítésekkel kapcsolatban mi a fontos és mi nem.

Az ember perspektívája, hozzáállása az élethez és önmagához folyamatosan változik, és végül ezen a szférán felülemelkedik a Kabbala bölcsessége, a filozófia nyitánya, ahogyan azt más vallásokból is felfedezték, az elrejtés évei után. Ez a bölcsesség az emberiség növekedésére és fejlődésére várt. A történelem kezdetén tudományokat és filozófiát generált, ma pedig a világválság idején a vallások és a filozófia után újra feltárul, azáltal hogy ez az ember egyetlen megközelítése az élethez. A Kabbala bölcsessége magában foglalja az összes észlelést, és így végül felváltja azokat.