2017. április 21., péntek

Az Univerzum valósága

Komment: Híres amerikai tudósok egy csoportja gyűlt össze az Amerikai Természettudományi Múzeumban, New York-ban annak érdekében, hogy megvitassanak egy témát, ami teljesen irreálisan hangzik.

Különösen az a megdöbbentő, hogy míg a Világmindenség valósnak tűnik számunkra, az utóbbi időben egyre több tudós kezdett el azon tűnődni, hogy a világ körülöttünk vajon nem csak néhány komplex szimuláció eredménye-e? És hogy mi magunk és minden körülöttünk vajon nem csak adatpontok vagyunk-e valamiféle tér hologramban?

Dr. Michael Laitman válasza: A világunk nem egy hologram, hanem erők speciális rendszere, amelyek ezen a módon ábrázolódnak számunkra, és ilyen módon jelenik meg a saját "képernyőnkön".

Nincs világ tőlem kívülre, minden, amit magam körül látok, az magamban van: te és mindenki más. Ebből következik, hogy én csupán néhány képpel játszom, ami állítólag rajtam kívül létezik.

Valójában azonban csak egy minőség van rajtam kívül: a teljes szeretet és adakozás minősége, a "Teremtő." A Kabbalisták nagyon egyszerűen írják ezt le, úgy mint, ami már megadatott számunkra. És ha megkérdezed: "Mi a helyzet velem?" - ugyan ezt a viszonylatosságod érzed a magad irányéban, és mindenki más is.

Tehát akkor létezel? Az én viszonyomban létezel, a te viszonyodban én is létezem. Nagyon nehéz ezt megértenünk. Hosszú ideig ködös ez a számunkra. Azonban semmi sem fog működni, amíg ki nem lépünk a valóság helyes képéhez, és akkor majd látni fogjuk az egészet.

Azt mondják a Kabbalában: "Bármi, ami feltárul a számodra, az a te számodra tárul fel és senki másnak." És ez az egyetlen módja annak, ahogy ez lehet.

Az erők rendszerén belüli élünk, amit magunkban ábrázolunk, a belső képernyőn, különböző képekben, amelyek azonban a valóságban nem léteznek. Mint az elektromos erők, amik mindenféle képeket ábrázolnak a televízió képernyőjén, ugyanúgy történik mindez bennünk is.

2017. április 17., hétfő

A jövő társadalmának aggodalmai

A modern társadalom nagy számú embert képes majd eltartani, de nem lesz képes majd lefoglalni őket. Mit tehetünk ez ügyben?

Tudnunk kell, hogy minden egyénnek fontos szerepe van a rendszerben. Minden ember az általános lélek részét tartalmazzák, aminek át kell esnie a korrekción, számos életciklus során, amíg itt, ebben a világban van.

Ezért tilos embereket ölni. Mindenkinek élnie kell a saját idejének megfelelően, amit a természet adott neki, és be kell teljesítenie a sorsát ebben az életben.

Valójában az lesz a jövő társadalmának aggodalma, amelyről Baal HaSulam beszél a "Béke a világban" című cikkében: „Mindenki különleges, és senki sem tudja helyettesíteni őt a maga részérnek kijavításában az általános rendszer mozaikjában, amely az egyetlen lélek, akit Ádámnak nevezünk.”

A jövő társadalma minimális időt tölt majd az alapvető szükségleteinek kielégítésével, és minden egyénnek biztosít mindent, amire szüksége van, akár dolgozik, akár nem, beleértve az altruisztikus integrál oktatást a lelkének korrekciója érdekében, vagyis a teljes egységet a társadalom minden tagjának.

2017. április 13., csütörtök

Átkelés egy másik dimenzióba

Kérdés: Mit jelent az, hogy létezhetünk egy más formában is: a test nélkül, vagy a testen kívül?

Dr. Michael Laitman válasza: Létezik az információ, a hordozó, és valaki, aki érzékeli ezt az információt. Mindegyik változhat. Az információ (az értelem, és így tovább) nem csak fehérje, szilícium, vagy más hordozókban létezhet, és még csak nem is egy anyagban, azaz nem csak az agyban.

Az információ önmagában nem anyagi. Ez csak számunkra tűnik ilyennek, akik egy anyagi hordozón keresztül érzékelik azt. Mi már képesek vagyunk átadni információkat egy fehérjétől, egy élő hordozótól (az agytól) egy élettelennek. A teljes evolúciónk az információ hordozójának fokozatos változásához vezetett, eltávolítván azt az eredeti, természetes formájától: a beszédtől az írásig különböző hordozókkal, majd az információ programozásáig és a virtuális térben való tárolásáig.

Ma egy másik állapot küszöbén állunk, amelyben a test elveszti jelentőségét, az érzések egy új dimenzióba (az adakozás tulajdonságába) mennek át, míg mi elmozdulunk az információ agyi hordozójától, vagy még pontosabban a megszerzés minőségétől, egy másik hordozóba: az adakozás minőségébe.

2017. április 9., vasárnap

Végtelen Fény, vagy Végtelen Sötétség?

A Kabbala tanulmányozásakor magával a Fénnyel kerülünk kapcsolatba. 

A másokkal való egységre lépés által - akiknek vágya ugyanarra a célra irányul -, velük együtt tanulva együtt, aktívan ráhangolódunk a Végtelen Világ Malhutjára, ahol minden ember a belső egységben, mint egyetlen egészben létezik. 

Ahogy arra vágyunk, hogy ebben az állapotban aktívan létezzünk, magunkra vonjuk a rejtett Fényt ebből a tökéletes állapotból, ezáltal felgyorsítjuk a spirituális fejlődésünket. Ezt nevezik úgy, hogy Izra-Ellé, "közvetlenül a Teremtő felé" törekvőkké válunk, akik "felgyorsítja az időt", akik magukra vonják a Fényt a tanulmányaikon keresztül, és arra kényszerítik a Teremtőt, hogy feltáruljon. Ez azt is jelenti, aki "ragyog az időben", azaz aki a Fénytől várja, hogy az adakozás (a Szentség az adakozás minősége) felé irányítsa őt.

A Kabbalista csoporton belüli tanulás egy "gyeplőt", vagy "kormánykereket" ad nekünk, amelyen keresztül tudjuk irányítani magunkat - a fejlődésünk formáját és a sebességét - ahogy függetlenné válunk a Fénytől. Azonban, a Fény nagyon erős és van egy programja minden egyes egyén fejlesztésére, valamint együtt mindannyiunkéra. Ezért, amikor megpróbáljuk felgyorsítani a saját fejlődésünket, hirtelen érezni kezdjük, hogy mennyire függünk ettől a Fénytől, az attól való felébresztéstől. Csak annak segítségével fejlődhetünk.

A Fény emel és süllyeszt engem, amely felemeli bennem a vágyat, hogy annak érdekében fejlesszem magam, hogy "hasonló legyek a Teremtővel", egy emberi lény legyek, az állati, és ez az egész anyagi élet felé emelkedve. Várok, hogy a Fény elkezdjen befolyásolni engem. Felkészülök, hogy teljesen megadjam magam ennek, hogy ráhangolódjak, amennyire csak lehetséges, a tanulmányok, a csoport, a terjesztés segítségével és, hogy megoldjam az összes kérdést, ami összegyűlt a sötétség és az elrejtés alatt.

2017. április 2., vasárnap

A technológiával való egybeforrásunk hibás irány
A technológiával való együvé válásunk lehetséges, hogy segíteni fog majd számunkra úgy kapcsolatba kerülnünk egymással, hogy közben nem lesz szükségünk semmiféle eszközre.

Most egyszerűen csak felveszem a telefonomat és használom azt, annak érdekében hogy beszélhessek veletek, segít engem a hozzátok való kapcsolódásban, szív a szívhez. Csakis ezért van szükségünk a kommunikációra, semmi más ok miatt.

Nem látom, hogy az emberek a jövőben függnének a gépektől, el fogjuk hagyni ezt a szintet és élvezni fogjuk a szív-a-szívhez kapcsolódást. Fel fogjuk fedezni a kollektív vágyak és kollektív gondolatok hatalmas terét, és ott fel fogjuk fedezni, hogy a kapcsolódásunkhoz a gondolatok és vágyak mezején nincs szükség semmiféle eszközre.