2018. december 30., vasárnap

Minden korrekció az egységben van


Mindaz, amit nekünk és az egész teremtésnek is meg kell tennünk, az az, hogy egyesülünk. Ha csak az egység irányába törekszünk, amelyen belül a Teremtő megjelenik, és életünk célja a teremtés célja, akkor a helyes irányba haladunk.
A Bnei Baruch világcsoport csak egy előőrs, amelyet a közös törött lélek egyre több része fogja követni. Így a Természetnek lehetősége lesz arra, hogy a teremtmények belsejében teljes erővel feltáruljon.¹
A barátaim iránti szereteten kell dolgoznom, függetlenül attól, hogy a barátaim hogyan viselkednek velem. Végtére is úgy érzékelem, mintha a Teremtő küldte volna számomra őket, aki ezt az egész képet elrendezi számomra. Kötelezve vagyok, hogy elfogadjam azt “ahogy van”, és megértem, hogy nem a barátaimat látom, hanem saját magamat egy ellentétes, fordított formában, ami ebben a formában  nyilvánul  meg nekem.
A barátaim viselkedése a saját tulajdonságaim megnyilvánulása, amelyeket még mindig korrigálnom kell. Ezért nem számít, mit hallok és érzek, miközben a  barátaimmal kommunikálok, mennyire sértenek meg és hanyagolnak el, és nem csak ők, hanem általában az egész világ. Ki kell javítanom magam oly módon, ahol minden barátomat a munkatársamnak tekintek a teremtés céljához vezető úton, a legjobb barátomnak érezem őket, és ápolnom kell magamban az irántuk érzett szeretet.
A Teremtő az ilyen külső ruházatokon keresztül keményíti meg a szívemet, azért, hogy ezek fölött fejlesszem az adakozás tulajdonságát. Végtére is, lehetetlen ezeket kellemes dolgok révén fejleszteni. Hiszen az természetes, hogy kedves leszek valakivel, aki szeret engem, mert kellemes és előnyös az egoizmusom számára.
Ha látom, hogy a barátok figyelmen kívül hagynak, és elutasítanak, akkor lehetőségem nyílik dolgozni. Nagyon érzékennyé válok és észrevettem azokat a finomságokat, amelyeket eddig még nem láttam: valaki kicsit elfordul tőlem, nem barátságosan néz rám, és figyelmen kívül hagy. Hirtelen fáj, és felébreszti bennem az ellenállást és a gyűlöletet.
Azonban mégis, felkészülök rá, hogy visszatartsam. Aztán megpróbálom felébreszteni a szeretetet magamban, fedve minden olyan hibát, amelyet a barátomban látok. Aztán csak azt találom, hogy nincs semmiféle barát – ezek a saját egoista tulajdonságaim, amelyeket a Teremtő mutatott meg nekem. Ezen egoizmus mélysége fölött van lehetőségem kapcsolatot építeni a Teremtővel, Őhozzá tapadni, és látni, hogy nincsenek barátok, csak a Teremtő.
Ami a legfontosabb, ne felejtsük el, hogy mindez a Teremtő munkája, és feladatom az, hogy ellenőrizzem és kifedjem, hogy egyedül képtelen vagyok erre.. A személy nem tudja magát kijavítani; csak azért teremtetett, hogy kérje a Teremtőt, hogy korrigálja őt, az imára lett teremtve. Mindig a felsőhöz kell fordulnunk, és tőle kell kérnünk.
Feladatunk, hogy azonosítsuk a hibáinkat, és kérjük a korrekciót. Ezért a barátok létfontosságú környezetet jelentenek számomra, amely nélkül nem lennék képes a Teremtőhöz fordulni. Minél rosszabbnak tűnik számomra, ahogy a barátaim bánnak velem, annál inkább segítenek nekem, hogy a Teremtőhöz forduljak.
Kiderül, hogy én magam keresem a lehetőséget a korrekcióra, mint egy idős ember, aki sétálgat, és keres valamit, amit még nem vesztett el. Arra törekszem, hogy azonosítsam azokat a hiányosságokat, amelyek összegyűjthetők és hozzáadhatók az imámhoz.²
Barátot önmagunk lenullázódása által tudunk „vásárolni”. Nekem kell fizetnem a „szerzeményért” valamivel, vagyis fel kell adnom valamit, fel kell áldozni az egoizmusomat. Nem tudom elpusztítani az egoizmusomat, de lehetséges, hogy megváltoztatom a használatát az önzéstől az adakozásig a Reformálódó Fény segítségével. Ez az úgynevezett „vásárolj egy barátot.”³       

                                                                            - Michael Laitman - http://laitman.com/my-blogs/

2018. december 8., szombat

A Teremtő a teremtmények közötti teljes, integrált kapcsolati hálózat


A Teremtő a teremtmények közötti teljes és integrált összekapcsolódási hálózat, amely összekapcsolja a teremtés minden elemét az abszolút, kölcsönös megértés, kapcsolat, kombináció és kiegészítés révén. Ennek az erőnek a minősége az egymás teljes kölcsönös kiegészítése, a "szeretet". A szeretet a teljes, kölcsönös kapcsolat a teremtmények között. Érzem a másik vágyait, és képes vagyok kitölteni azokat. Tudom, hogyan kell beteljesíteni, mivel senki sem képes kitölteni önmagát, az ember képtelen beteljesülni.

                                                     Dr. Michael Laitman 

2018. november 26., hétfő

Spirituális Szex


Eredetileg Ádámnak csak egy asszonya volt, Éva. 

Visszatérünk a monogámiához, ha korrigálódunk? 

Vagy nem érdekes, hogy mikor korrigálódunk? 


A szexuális egyesülés világunkban a Felső Fény és a lélek közötti spirituális egyesülésből származik, a szűrő segítségével, "Zivug de Hakaa" néven. A lélek és a Teremtő (a Kli és a Fény) közötti spirituális egyesülésben a Teremtő vagy a Fény a férfi rész, amely adakozik, és a lélek vagy a Kli a női rész, amely megszerez.  A korrekció folyamata során a lélek (Kli) megszerzi az adakozás tulajdonságát, és készen áll arra, hogy megszerezze a Fényt annak érdekében, hogy kielégítse a Teremtő (a Fény) "adakozási "vágyát.   


Az egyesülés folyamata (egyesülés, Zivug - spirituális összekapcsolódás) folyamata mindkettő közös vágyában történik, hogy "kitöltse a másikat örömmel", hogy olyan mértékben érezzen örömöt, amilyen mértékben örömet okoz a másik partnernek. Ezért a közös vágyak és szándékok állandó összehasonlítása ami a fiziológiánkban a szexuális közösülés cselekedeteként jelenik meg, megelőzve a Hochma Fényének (ez a Fény az élet alapja a kibocsátott lény számára.) kiáradását a lélekbe.              

Ezek a váltakozó és progresszív kölcsönös mozgások arra szolgálnak, hogy minden lelki partnerben teljes vágyat hozzanak létre, a kapcsolat megszakításával és újrakezdésével. Ez egy egészséges élvezet lehetőségét teremti meg: amikor elérik ezt a szintet, a Fény áthalad és az öröm belép a vágyba. Így, amikor az ember lelke teljes korrekciót ér el, a szexet a spirituális kapcsolat élettani kifejezésének tekinti és ha nincs spirituális kapcsolat, akkor nincs ösztönzés vagy indok a testi kapcsolatra.

                                                               
                                                                                                                                          - Michael Laitman -  
                                                                                                                 http://laitman.com/my-blogs/  

2018. november 16., péntek

Az élet célja

Mi az élet célja?

Az élet célja az, hogy elérjük közöttünk a kapcsolat középpontját annak érdekében, hogy érezzük a következő dimenzióba való kilépést.

Ki határozza meg fejlődésünk célját?

A természet tol minket a cél elérése felé. A Kabbala segít felfedni, tovább haladni, hogy gyorsabban teljesítsük feladatunkat anélkül, hogy a természet egyre nehezebb és riasztóbb feladatok elé állítana minket a rendszerben (földrengések, hurikánok, járványok, háborúk).

                         
                                           - Michael Laitman -
                              http://laitman.com/my-blogs/

2018. november 2., péntek

A Teremtő - Jöjj és lásd


A különböző vallások úgy ábrázolják a Teremtőt, mint valami, ami rajtunk kívül van. Azonban a Kabbala elmagyarázza, hogy tilos a Teremtőnek bármilyen képet tulajdonítani, hogy a Teremtő egy olyan minőség, amely mindannyiunkban létezik. A Teremtő a szeretet és az adakozás minősége. A "Teremtő" szó (Bore héberül) jelentése "Jöjj és lásd" (Bou Ree), vagyis jöjj és fedezd fel magadon belül ezt a minőséget. Nincs külső, idegen elem, akinek dolgozunk! Mi a saját magunk korrigálásán dolgozunk, hogy elérjük a szeretet és az adakozás minőségét, a Teremtőt. Körülbelül kétezer évvel ezelőtt elvesztettük a Teremtő érzékelését - száműzetésbe kerültünk, és elvesztettük a világ valódi képét. Elkezdtük azt gondolni, hogy a Teremtő olyan valaki, aki tőlünk elválasztva létezik, nem pedig egy minőség, ami bennünk jelent meg. Ahelyett, hogy a Teremtőt a teremtés elsődleges és legfontosabb minőségeként ábrázolnánk, amely belénk öltözik, elkezdtük különálló és idegen lényként gondolni Őrá.

Dr. Michael Laitman

2018. október 30., kedd

A hurrikánok figyelmeztetik az embereket

Mi a gyökere a hurrikánoknak ?

Ezek a természeti katasztrófák, mint a földrengések, a vulkánkitörések, a tájfunok...stb., a természet egyensúlyhiányának eredménye és mi vagyunk azok, akik felébresztik őket. A természetnek mindig teljes összhangban kell lennie. Ha helyesen viselkednénk, egy teljesen más képet látnánk a világról: négy évszak az évben, egymás után, minden egyensúlyban, és minden tökéletes összhangban lennie. Valamennyi természeti katasztrófa az emberek közötti negatív kapcsolatok eredménye, ami felborítja az egyensúlyt és befolyásolja a természetet. Nagymértékben befolyásoljuk azt! A természet arra kényszerít bennünket, hogy a gyűlöletből és a versenyből a akaratunk ellenére az egységre és együttműködésre váltsunk. Az okos gyerekekhez hasonlóan a katasztrófák előtt megérthetjük és csökkenthetjük a szenvedés útját, azáltal, hogy korrigáljuk magunkat.

                                                  Dr. Michael Laitman

                                                                                                                         

2018. október 24., szerda

Ki irányítja az agyat?

A Hírekből: 

(Veche.Razved): "Az Akadémikus, és a Neurológiai és Idegsebészeti Neurológiai Klinika Tanszékének vezetője, Arnold F. Smeyanovich neurológus több mint 47 éves gyakorlattal rendelkezik, és közel 9000 betegen végzett agysebészeti beavatkozást. 

"Igen, egy olyan anyagot látok magam előtt, amelynek sejtjei telve vannak megannyi tudással, mint amilyenné akarok válni, például Newtonná, és minden kutató előtt megemelem a kalapom, mert még mindig nem világos, hogy ez hogyan működik. Az idegtől, fülektől vagy szemektől érkező jelekből egy "kép" keletkezik. Azonban végül felismeri.- és ez a képesség a majmoknál is megvan -, hogy ez egy lámpa, vagy éppen önmaga. Világos, hogy az agy erősebb, mint bármely szuperszámítógép.

"A legcsodálatosabb dolog az, hogy a tudatosságnak nincs helye a testben, és az agy és az elme közötti kapcsolat - mind összetett rejtély. Talán a Teremtő irányítja."

Dr. Laitman: 

Ma a tudósok már nem félnek a Teremtő koncepciójáról beszélni, és ezzel megerősítik, hogy ez a megértésen, az elmén és a modellezésen túl van. Vagyis megértik, hogy bizonyos agyi területek ingerlésének meghatározó hatása szerint létezik az összetett kapcsolat egy speciális formája és valamilyen kapcsolat van közöttük és további kapcsolat valahol máshol.  Azon túl?  Nem tudják mi van. Azonban ennek lényegét nem értik. Nem értjük, mi történik valóban belül, mi a gondolat, amely el van ültetve egy személyben, és egy érzést ad egy adott kiterjedés létezésének. A gondolat  egy képet ábrázol az embernek, ami befolyásolja őt; ez valamivé válik, hatással van rá, és ott információfeldolgozás történik. Hol van mindez? Nem az agyban van.

Valójában csak egy óriási "agy" létezik, amelyet energiamezőnek neveznék, amelyben minden létezik. Ezt a mezőt nevezzük a Teremtőnek. Folyamatosan kapcsolódunk ehhez a területhez, és többé kevésbé megtalálhatók vagyunk benne. Meg kell próbálnunk, hogy ne korlátozzuk magunkat a szürke anyaggal vagy apró részecskékkel, hanem értsük meg, hogy ezen a mezőn kívül semmi más nincs. Sajnálatos módon nem látjuk azt teljes kapacitással; nem látjuk, hogy mindenki egymáshoz kapcsolódik egy egyedülálló módon és teljes egészében. A teremtés valódi képe kitér előlünk, és úgy tűnik számunkra, hogy hogyan és hol nem értik meg. De éppen az a felfedezés, hogy az agy jellemzői végtelenek, és csak egy része, amely biológiai kapcsolatban áll a spirituális szuperszámítógéppel, amely elfogadja azt a tényt, hogy mi ténylegesen megtalálhatók vagyunk a Teremtőn belül, és hogy a az emberiség küldetése az, hogy felfedezzük a Teremtővel való kommunikációt.

A hírekből: 

"Az élettan és orvostudomány terén Nobel díjjal jutalmazott John Eccles úgy gondolta, hogy nem az agy "termeli" a gondolatot, hanem csak kívülről veszi magához azokat. Honnan származnak az elméletek, hipotézisek és felfedezések? - A fiziológusok számára nem ismertek ezek. Én ugyancsak azt gondolom, hogy az agy - a létezés a létezésben, egy rejtély.

Dr. Laitman: 

Ez igaz. Tehát ezért szükséges a Kabbala bölcsességének tanulmányozása.

A hírekből:

"Amikor látom, milyen gyönyörűen rendezett a szív és az agy, amelyeknek nincs analógiája a természetben, kétségem sincs, hogy itt semmi sincs Isten keze nélkül. A nagy orosz sebész, Nikolai Pirogov azt írta, hogy "valakinek az agya a gondolat világának a gondolat teste. Fel kell ismerni a létezést, ami az agy gondolatai mellett, egy másik, magasabb világ.”

Dr. Laitman: 

Igen, természetesen. Mindannyian az úgynevezett agyon keresztül állunk kapcsolatban egymással. Azonban ez nem egy agy, hanem a lélek.

Megjegyzés: 

Amikor megkérdezték Smeyanovicht: "Mit gondol, hol van a lélek helye? Az agyban, a gerincvelőben, a szívben?" Azt válaszolta: "Azt hiszem, ennek a szubsztanciának nem kell hely. Ha van, akkor az egész test olyan - mint egy házigazda."

Dr. Laitman: 

Nem. A lélek hatalmas erőteret jelent; ez a magasabb intelligencia ereje, amelyben létezünk.

Kérdés: 

Meg lehet határozni, hogy hol található?

Dr. Laitman: 

Először is, a felső világban nincs hely, tér vagy mozgás. Másodszor, a testünk nem létezik. Ez egy olyan illúzió, amely bennünk ábrázolódik. A Zohár könyve és a Kabbala bölcsessége nyíltan azt mondja, hogy magunkat és világunkat a kiterjedés és nagyon korlátozott formák között képzeljük el, amelyek valójában nem léteznek. Ez inkább csak egy illúzió.

Kérdés: 

Az akadémikusok képesek ennek a megértésre?

Dr. Laitman: 

Elméletileg vagy más módon úgy vélem igen, de nem tudják tudományosan elérni. Ez más látásmód megszerzését igényli. Fokozatosan elérik a Kabbala bölcsességét, eltávolítják a "szürke anyaguktól", és elkezdik érzékelni a világot az adakozás vágyán keresztül. Jelenleg a világ érzékelésének alapelve az intellektuson keresztül történik a  kutatókban, de ennek egy vágyon keresztül kell történnie. Amekkora mértékben egy ember integrálódik ebben, elkezdi észlelni az igazi világot.

                                                                                                                                                                 Via - Laitman Blog


2018. október 16., kedd

“Adam HaRishon” (Első ember)

Adam HaRishon (Első Ember) rendszere egy olyan vágyból állt, amelyet később eltörtek és 600 000 darabra osztottak, mint egy kirakós játékot. Mindezeket a részeket különféle akadályok választják el egymástól, mivel nem érzik kapcsolataikat, és nem akarnak kapcsolódni. Utálják és taszítják egymást. Ezt láthatjuk az emberek viselkedéséből ebben a világban. Ki kell javítanunk a szétválasztást, és össze kell kapcsolnunk kell. Először megvizsgáljuk a törésünket, és utána tanulmányozzuk az ellenkezőjét, a kapcsolatot. Kezdjük megismerni a Természetet és cselekedeteit e két cselekmény összehasonlításával. Ez a "Teremtő megismerése a cselekedetei révén". Vizsgálatunk eredményeként magunkat emeljük fel a Teremtő szintjére. Megértjük a teremtést, annak célját és mindent a kezdetektől a végéig. Magunkat magasabbra emeljük, mint a teremtés. Az egész teremtés, minden, ami történt vele és ami meg fog történni, ezen a téren, ezen a puzzle-ön belül van. Ha tudjuk, hogyan illesszük össze a puzzle részeit, hogyan kapcsoljuk össze őket, mindent megtudunk a teremtésről és a Teremtőről, aki létrehozta azt. Mindössze annyit kell tennünk, hogy összerakjuk ezt a puzzle-t.

                                                                                                                          Dr. Michael Laitman

2018. október 7., vasárnap

Vannak titkok, amelyek még mindig nem tárultak fel az emberiségnek?


A Kabbala bölcsessége óriási titkos könyv. Vannak olyan titkok, amelyeket még nem fedtek fel az emberiség számára, amely megváltoztathatja a világot? 

Nincsenek titkok! 

Egy titok az, amit egy személy nem akar felfedni, mert az egója taszítja azt mondván: "Ne menj oda, ez titok." A Kabbala bölcsessége soha nem volt titok. 15 nemzedék számára a nullától a 15. századig ez rejtve volt, amíg az emberiség fejlődött. Azonban vannak olyan részei a Kabbalának, amelyeket mindig feltártak voltak, és vannak olyan részek, amelyek rejtve voltak, mert az emberek félre értelmezték volna azokat. Még ma is lehetséges kinyitni a Zohár könyvét, és egyetlen szót sem megérteni abból. Az az oka, hogy ennek eléréséhez szükséges a kabbalisták által leírt állapot elérése. 

                                                                                                      - Michael Laitman - http://laitman.com/my-blogs/

2018. szeptember 22., szombat

Ádám felfedezése és a modern tudományok hiánya

Kérdés : 
Hogyan fedezték fel a kabbalisták, hogy minden a felsőbb erőből származik?
Válasz : 
Az első, fokozott érzékenységgel rendelkező személy 5779 évvel ezelőtt jelent meg; aki rájött, hogy minden a felsőbb erőből származik, és ezt elmagyarázta. A neve Adam volt.
A Titkos Angyal (Malach Raziel Ha) című könyvben leírta felfedezését. Ez egy 70-80 oldalas kis füzet volt, de akkoriban tiszteletre méltó kiadványnak számított. Mint minden kabbalisztikus mű, kezdetben ez a könyv is el volt rejtve a nyilvánosság elől, és csak 3500 évvel ezelőtt jelent meg. Gyakorlatilag a természet valamennyi erőit leírta benne, de nagyon nehéz, lényegében titkosított formában. Ettől az időtől kezdve az egész módszer feltárult, és mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy mélyre ásson benne, tanulmányozhassa és megtanulhassa.
Kérdés :  
A tudósok még nem beszélnek róla?
Válasz:  
A tudósok egyre inkább képtelenek megérteni azt a világot, amelyben élünk. Bár világunk folyamatosan egyre jobban feltárja magát, mégsem az a fajta kinyilatkoztatás, amelyet az emberi tanulási eszközök révén megérthetnek. Ehelyett sokkal magasabb rendű megértés szükséges. Paradox kép jelenik meg: csak a teljes alkotás apró, töredezett darabjait tárjuk fel, és az egész tudományt ezekre a töredékekre építjük fel. Azonban a közelmúltban olyan jelenségeket tártak fel, amelyekre nem tudunk magyarázatot adni.
Einstein, Hugh Everett és más tudósok megértettek valamit, de mindazonáltal a világ, amelyben élünk, egyre érthetetlenebbé válik. A mai napig felmerülő kérdések többségére nem válaszolunk, mivel ezek a kérdések egy teljesen más megközelítést igényelnek, amellyel még nem rendelkezünk. Nem tudunk az idő, a tér és a végtelen sebesség fölött létezni, és nem élhetünk más mátrixban, mint amelyben jelenleg létezünk.
Ezért van az hogy a tudomány, vagyis tudásunk egy potenciális zsákutca, de nem maga a természet, hanem sötét anyag, sötét energia, fekete lyukak, és hasonlók formájában tárul fel. De ki tudja mindezt megmagyarázni? Ugyanez vonatkozik a mikró - világra is. Ez arra a tényre utal, hogy kognitív eszközeink nagyon korlátozottak. A tudomány megadja nekünk a lehetőségeket, ez a képességeink terméke és semmi más.
                                                                                                                                             Via – Laitman Blog

2018. szeptember 17., hétfő

Miért élünk ebben a világban?

Minden gyermek olyan ötéves kora körül elkezdi feltenni ezt a kérdést, és ez azért van, mert bennünk van egy Reshimo egy spirituális gén, amelyet fejleszteni kell. Ez belülről hajt bennünket. Ez a gén, ez a vágy megköveteli a beteljesítést, a választ arra a kérdésre, hogy: 

"Miért élünk?" 
"Mi az élet értelme?" 

Később elfelejtjük ezt a kérdést, és az életünk folytatása során már nem térünk vissza hozzá, mivel nincs időnk erre gondolni, és ezt haszontalan gondolatnak tekintjük. Mindazonáltal látjuk, hogy ez a kérdés állandóan felhívja a figyelmet magára különféle helyzetekben az egész életünk során, és figyelembe véve, hogy hány ember esik kétségbe, válik el, és szorul gyógyszerekre, és antidepresszánsokra látjuk, hogy mindezek ellenére ez a kérdés még mindig nagyon erős. Ez a gén a fejlődésünk vége miatt lett belénk ültetve, az evolúciónkban olyan állapotot kell elérnünk, amelyben mindannyiunkban felmerül a kérdés: 

"Miért élünk?" 
"Mi az életünk értelme?" 
"Mi a jelentése?" 

Ezt a kérdést más módon is feltehetjük: "A természet, amely annyira tökéletes és céltudatos, miért olyan embert hozott létre, aki ilyen nagy potenciállal rendelkezik, mégis válasz nélkül hagyja, hogyan építse fel az életét, és mit érjen el az életben?" Látjuk, milyen hatalmas bölcsesség látszik minden sejtben, minden testben, a köztünk lévő kapcsolatban, és látjuk, mennyi információt még fel sem fedeztünk. Azonban még a tudomány segítségével tett felfedezésünkből is látjuk, hogy milyen  csodálatos bölcsesség van rejtve mind ezen gazdag mechanizmusokban, és mégis, akik a tudomány legmagasabb csúcsán állnak, még ezekről a csúcsokról sem látnak semmilyen jelentést az életükben. Hogyan lehetséges egy ilyen dolog? Kétségtelen, hogy létezik egy célunk, de nem tudjuk, mi az, és fel kell fedeznünk azt. Tehát valaki, aki felteszi magának az élet értelmére vonatkozó kérdést, végül eléri a Kabbala bölcsességét.

                                                                                                                                                 Dr. Michael Laitman 

2018. szeptember 10., hétfő

A modern tudomány az ismeretlen határán

Ma már látjuk, hogy a kutatások szintjének növelése érdekében, a tudósnak meg kell változni; egyetért majd ezzel?

Lesz választásuk? Ez nemcsak a tudósokra vonatkozik, hanem más szakemberekre is, például tanárokra vagy üzletemberekre. Mert különben az üzletemberek nem tudnak majd üzletet kötni. Ma hirtelen felfedezik, hogy nem tudják megtenni. Ez az oka annak, hogy a középosztály eltűnik, mert az emberek nem tudják, hogyan kell működtetni az üzletet és hogyan kell integráltan dolgozni. Még nem találták meg a válság okait.

Ma a gyengék gyengék maradnak, és nem éreznek semmilyen értelmes változást; a gazdagok még válság idején is minden lehetőséget megragadnak, hogy növeljék nyereségüket, és a középosztály szenved. De végül az emberek meg fogják érteni, hogy változtatniuk kell, mert egyszerűen nincs más út. Nyilvánvaló lesz számukra, hogy lehetetlen folytatni az üzleti menedzsment régi módszereit.

Ma a nagy megbízható kereskedelmi mechanizmusok már nem működnek. Az elit elveszíti az irányítást, és ez végül mindenkit arra kényszerít, hogy azon gondolkodjon, hogyan nyerheti vissza a dolgok feletti irányítást. Akkor világos lesz: az egyetlen módja annak, hogy visszanyerje az irányítást, hogy áttérjen a adakozásra. Csak akkor fogja irányítani a helyzetet.

Mindenki érezni fogja ennek szükségességét, beleértve a tudósokat, akik jobban fogják érteni, mint a többiek - a tudományos adatok alapján. Valójában minden tudományos terület zsákutcába jutott, és a tudósok már megértik a radikális változások szükségességét. Rövidesen belátják, hogy ezeket a változásokat belsőleg kell megtenni. Így fel fogják ismerni a gonoszt, de önmagukban nem képesek átállni a jóságra. Itt meg kell mutatni nekik a korrekció erejét.

Ráadásul egy tudós is vonzódik ehhez az erőhöz, és helyesen fog cselekedni, ha látja az integrált megközelítés szükségességét. Ennek az az oka, hogy a teljesen összekapcsolt, integrált természet feltárul a számára. Látja, hogy nem lesz képes semmilyen eredményre, mivel kénytelen szembesülni az  Ein Sof-fal (Végtelenség), az ismeretlennel. Egy integrált kép van előtte, és minden részében végtelen kölcsönhatások kapcsolják össze, és nem tudja megmagyarázni mindezt, nem képes "megemészteni" ezt a teljességet és dolgozni általa. Nem építheti az általános egységes képmintát magán belül.

Addig is lehetetlen ilyen belső modell nélkül kezelni ezt. Még az ismert tudományos fogalmakat, mint például Einstein elméletét is csak nagyon kevés ember tudja mélyen megérteni. Tehát mit mondhatnánk olyan jelenségekről, amelyeket ma feltárulnak, és nem a mi világunkból származnak, és csak az integrális elmélettel lehet megérteni. Ezért a tudósok meg fogják érteni, hogy meg kell változtatniuk magukat, a perspektívájukat. De hogyan? A választ erre a kérdésre nem találjuk meg segítségünk nélkül. Nekünk kell lennünk azoknak, akik megmagyarázzák az embereknek, hogy teljesítsék a belső változásokat.

De módszerünk csak egy csoporton belül működik, és a tudósok egyénileg dolgoznak és fedeznek fel dolgokat. Egyetértenek majd a kollektív munka elvével, mint az együttes feltárás eszközével?

Nincs más választásuk. Természetesen beleegyeznek abba. Ráadásul a nagy tudósok felismerik a kapcsolat szükségességét. Érzik azt.

Via - Laitman Blog

2018. augusztus 29., szerda

Világunk és fizikai testünk spirituális funkciója

Amennyiben ez a világ csak képzelt, akkor azt is jelenti, hogy e világi cselekedeteinknek nincsen kapcsolata a teremtés céljával?

Nem, mivel működnünk kell, fenn kell tartsuk magunkat és fel kell építsük életünket ebben a világban, hogy létezhessünk. Annak érdekében, hogy elérjük a spirituális világot, először is csalódnunk kell korporális létezésünkben. Ez elgondolkoztat majd minket arról, hogyan végezzünk spirituális cselekedeteket, és akkor elkezdjük majd hozzákapcsolni evilági életünket a spiritualitáshoz. Akkor egész itteni létezésünk a lelkünk kifejlesztésének irányába lesz irányítva. Minden, amit ebben az elképzelt világban teszünk, spirituálissá válik majd. Ennek eredményeképpen ez a világ eltűnik majd, mivel mindent megszereztem belőle, amire szükségem volt örökkévaló létezésemhez. Mindez eltűnik, mivel teljesen feloldódik abban a folyamatban, hogy szívünkben levő pontunkhoz asszisztált.

Ez jelenti a világ korrekcióját. Azonban az önmagában nem változik meg, mivel képtelen közvetlenül az adakozás tulajdonságát megszerezni. A mi protein testünk és fizikai anyagunk nem képes az adakozás érdekében létezni. Bár annak összes összetevője a kövületi, növényi és állati szinteken adakozik egymásnak annak érdekében, hogy létezhessenek, azt nem tudatosan teszik. Azonban amennyiben én az egész világot annak érdekében használom, hogy létezzek és lelkemet kifejleszthessem, akkor ezáltal ezt a világot a megfelelő módon hasznosítom, és teljesen kiürítem azt. A természet többi szintjei (kövületi, növényi és állati) tudattalanul kapcsolódnak egymáshoz, egy globális és harmonikus kapcsolatban. Ugyanakkor az emberi lények is használják ezeket a szinteket, saját állati mivoltjukat beleértve, annak érdekében, hogy a lelkükben az adakozás cselekedetét végezzék egy magasabb szinten. Az ember ezáltal a teljes korporális teremtést felemeli magával együtt.

A személynek nincs szüksége arra, hogy a természet kövületi, növényi illetve állati szintjeit korrigálja, azok már korrigálva vannak. Ehelyett amíg fizikai testemben létezek, csak a szükségleteket kell életem számára használnom, és minden mást arra kell irányítanom, hogy szívben található pontomat korrigáljam. Akkor minden ennek a világnak a kövületi, növényi, állati és emberi szintjein egyensúlyba kerül a spirituális szinttel. Az történik, hogy a kövületi, növényi és állati szintek kölcsönösen benne foglaltatnak egymásban, és a Teremtő irányítja őket, az ő személyes szándékuk nélkül. Nekünk embereknek ugyancsak biztosítanunk kell mindent állati testünknek létezéséhez, annak érdekében, hogy képesek legyünk spirituálisan fejlődni. Az állati testeink már előre fel vannak arra készítve, hogy azokat spirituális formájukban használjuk. Nem vagyok képes testemet adakozásra használni, és nem vagyok képes annak törvényeit megváltoztatni. Azonban ameddig az a kövületi, növényi és állati szinteken létezik képes vagyok azt a szándékot hozzáadni, hogy azt megfelelő módon használjam a testem létezésére, és lelkem kifejlesztésére. Ily módon az részt vesz a teljes korrekcióban. Ezzel a hozzáállással részünkről az egész teremtés képes tökéletességet és korrekciót elérni. Ennek eredményeképpen nincs egyetlen olyan része a vágynak, akár még ebben az elképzelt világban sem, mely nem megy át a korrekción.
                             
                                                                                                                         Dr. Michael Laitman

2018. augusztus 19., vasárnap

Érdemes földönkívüli civilizációk után kutatni?

Kérdés:

Kabbala bölcsességének szempontjából van értelme a földönkívüli civilizációk keresésének?

Válasz:

Amikor valami létezőről beszélünk, akkor azt értjük ezalatt, hogy egy személy elérése szempontjából létezik és mit vár.
Minden, amit lát, az magán belül történik. Tehát ha azt feltételezzük, hogy van egy Mars bolygó, akkor azt jelenti, hogy egy személyen belül van, mint annak a vágyának a kifejezése, amivel rendelkezik.

Létezik az élet a Marson?
Mit jelent az élet?
Mik a fehérje tulajdonságai?

A valóság észlelésének szempontjából sehol nincs élet. Minden, amit egy személy vizsgál, azt magában vizsgálja. Minden törvény, mindent, amit látok és értek, az mind bennem van.

Kérdés:

Ha egy személy 1940 -ben született, mielőtt én születtem, hogyan lehet a részem?

Válasz:

Minden megértés egy megfigyelő személy viszonyában történik. Tehát a történelem, ahogyan az látszik a számunkra, hogy több ezer, akár több millió év eltelt, a számok, és a feliratok, az idő tengelye és láncolata és a cselekedetek, ez mind mindannyiunkon belül van.

Kérdés:

Ez azt jelenti, hogy nincs történelem és nem volt dinoszauruszok?

Válasz:

Semmi sem volt. Minden benne van. Így vannak olyan vágyak, amelyek bennem maradnak, mint különleges emlékek. Végtére is, ez nem anyag, ez csak Reshimo  (információs gén).

2018. augusztus 13., hétfő

Az agy, mint a legfelsőbb koordinátor
Az agy, az értelmünk csak azzal a feltétellel működhet megfelelően, hogy egy magasabb rendszert érez, amellyel kapcsolatot kell fenntartania, amelyet szolgál és ahonnan parancsokat kap.

Minden embernek, mint az egész test "sejtjének", fenn kell tartania a teljes kapcsolatot a többiekkel és a természettel. Ideális esetben az agynak ismernie kell a személyes funkcióját az általános rendszerben. Meg kell ismernie ezt a rendszert önmagával kapcsolatban, és ezáltal megtanulja megőrizni az egészségi állapotát, és mindent kiszolgálni.

Aztán az agy elkezdi helyesen aktiválni a testet, beleértve minden szervét: a szív, az idegi, nyirokrendszeri és keringési rendszereket és így tovább. Az egész szervezet az általános rendszerrel fenntartandó teljes összeköttetésnek megfelelően fog működni.

Ezért fizikai egészségünkben és különösen mentális vagy spirituális egészségünkben teljesen kapcsolatban állunk másokkal és az egész univerzummal. Valójában minden rendszer összekapcsolt. Azonban az EGOnk minden szinten és szekcióban hibát visz bele ebbe. Ezért azáltal, hogy egy ember megváltoztatja mások iránti hozzáállását, elindítja az összes rendszer globális változását. De mi ezt nem látjuk azonnal, a kölcsönös függőségünk miatt. Mindaddig, amíg mindannyian korrigálva nem leszünk, lehetetlen valakinek a külön gyógyulásáról beszélni.

Hasonlóképpen, minden betegségünket az agyból származó rossz parancsok, hibás jelek okozzák. Valóban mindent ez vezérel; annak ellenére, hogy csak "koordinál" közöttünk és az általános rendszer között. Ez önmagában a rendszer utasításai szerint jár el, és a szervezetet az általános külső szükséglet szerint irányítja.

Akár akarjuk, akár nem, mindannyian az emberiség része vagyunk. Ezért agyunk parancsokat kap az általános "mezőtől", amelyhez mindig kapcsolódik, és mindannyian benne vagyunk. Ez a rendszer túlmutat anyagi keretünkön, ez egy, és magában foglal mindenkit és az agyunk pedig képviseli ezt.

A probléma, hogy az nem képes megfelelően működni, amíg nem tudjuk, honnan kapja a parancsokat. A jeleket a bölcsesség általános "mezőjéből", a fény mezőjéből, a teremtés gondolatából küldik és ahhoz, hogy megfelelően működjön, az agynak fenn kell tartani az egyensúlyt ezzel az általános aggyal.

A kvantumfizikához és más tudományokhoz hasonlóan ezen a területen is elértünk egy határvonalhoz, amin túl az ismeretlen homálya fed mindent. De ez a terület is kutatható. Tehát ha tudni akarod, mi a valódi oka annak, hogy mi történik, akkor feljebb lépsz. Itt az ideje, hogy végül felemelkedjünk az okok szintjére. Amikor orvosolni fogjuk őket, nem lesz szükségünk már gyógyszerre.
                                                                                                                           
                                                                                                                            Dr. Michael Laitman

2018. augusztus 6., hétfő

Mennyire félrevezető azt gondolnunk, hogy Isten hozzánk hasonló

Már gyermekkoromban is, még mielőtt megismertem volna a Kabbala bölcsességét, soha nem gondoltam arra, hogy a felsőbb erő hasonlít egy olyan hús, vér emberhez aki eszik, iszik, alszik és időről időre megbetegszik, illetve kinézetre sem mindig vonzó látvány. Számomra az sem volt érthető hogy egy ilyen a korlátozott, átmeneti test olyan erőt tükröz, amely állítólag univerzális, örök és magasztos.

Szóval meglepődtem, amikor meghallottam, hogy egy új kutatásban azt kérték a résztvevőktől, hogy írják le, mit gondolnak, hogyan nézhet ki Isten arca. Több száz amerikai hívő eredményeit összevonva a kutatók összerakták az "Isten arcát".

Ha a Teremtő képe valóban olyan mint egy emberi lény, akkor valami baj van azzal a Teremtővel ...

Kabbala szerint az "Isten," vagy "a Teremtő" a teljes, feltétel nélküli szeretet és adakozás minősége. Ez egy spirituális erő, amely nem rendelkezik semmiféle testi ábrázolással, ez egy olyan erő, amely az egész valóságot irányítja és támogatja, és a célja egy: a jót cselekedni. E célból a Teremtő létrehozott egy teremtményt, akinek rendeltetése, hogy elérje a végső jóságot - az abszolút szeretet és az adakozás isteni, örök minőségének megszerzésével.

Azonban a tökéletesség elérésének útja a tökéletlenséggel kezdődik. A Teremtő "összetörte" a teremtett lényt, amely pontosan ellentétes állapotba helyezte - az önmagának való megszerzés minőségébe. Ennek eredményeképpen mindannyian összetört darabok vagyunk a teremtett lényből, és a korporális valóság amelyet ismerünk, a legtávolabbi állapot a Teremtőtől.

Valójában nincs kapcsolatunk az abszolút szeretet és adakozás minőségével. Még akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy másoknak adakozunk, ez egy illúzió; az adakozásunk összekeveredik az önérdekkel. Ezért nem meglepő, hogy a tanulmány résztvevői a legszebb és legmagasztosabb képet választották. Ez a teteje annak, amit az emberi képzelet képes elővarázsolni. Ez azt is megmagyarázza, hogy egyes résztvevők miért választottak olyan képeket, amelyek tükrözik a politikai spektrumon való helyzetüket.

Sajnálom, hogy megölöm a romantikát, de bármilyen emberi kép, akármilyen gyönyörű is lehet, soha nem fog kapcsolódni a Teremtő (a Természet) valódi képéhez. Vagyis a feltétel nélküli szeretet és adományozás minőségéhez.

Akkor hogyan "vonzzuk" a Teremtő helyes képét?

Először : Töröljük el a testi ábrázolást. 

Másodszor : Fogadjuk el belsőleg, hogy a Teremtő nem érzékelhető az öt érzékünkön keresztül. 

Harmadszor : Megtanuljuk, hogyan fejlesszünk ki olyan belső tulajdonságokat, amelyek hasonlóak a Teremtő tulajdonságához.

Az a személy, aki megtanulja, hogyan fejlessze ki a szeretet univerzális attitűdjét és adományozását minden teremtett lény és a valóság egésze felé, belsőleg hasonlóvá válik a Teremtőhöz. Így új gondolataival és vágyaival a Természet képét építheti magában. A Kabbala autentikus bölcsessége olyan módszer, amelyet nemzedékekre szőttek meg azon emberek ezreinek gyakorlati tapasztalata alapján, akik elváltak a testi ábrázolástól és megszerezték a Teremtő belső tulajdonságait. Néhányan írásban rögzítették felfedezéseiket, és továbbadták a következő generációknak. Ma bármelyik ember használhatja módszerüket új, belső "ecsetek és színpaletták" készítésére, amelyekkel a Teremtő képét megrajzolhatják.

Hatalmas örömmel várjuk, hogy kipróbálja: Kabbala Akadémia

Dr. Michael Laitman írása a Medium-ban

2018. július 20., péntek

Használhatom az agyam 100%-t?

Kérdés:

A tudományos adatok szerint az agyunk potenciáljának csak 3-5% -át használjuk. A kabbalisták az agyuk 100% -át használják?

Válasz:

Nem, az agyunk nagyobb százalékát csak akkor lehet hasznosítani, ha integráltan kölcsönösen összekapcsolódunk egymással. Mindannyiunknak be kell lépnie egy olyan rendszerbe, amelyben önmagunkon kívül milliárd részecskét találunk, amelyek ugyancsak rendelkeznek vággyal és intelligenciával. Mindannyiunknak kapcsolódnia kell a Felső Erő segítségével. Csak ezután lesz szüksége egy embernek az agya nagyobb részének használatára. Amikor vágyaink és elménk révén kapcsolódunk egymáshoz, az agyunk már modemként működik. Ma alapvetően csak az állati szintünk jellemzői és megvalósításuk működik.

Kérdés:

Több milliárd ember vágyainak szolgálatára, egy személynek további 97% -ot kell aktivizálnia az agyából?

Válasz:

Ez nem milliárd ember kérdése; ez egy nagyon egyszerű integrális meghatározás csak egy bizonyos módon adhatok valakinek és egy másiknak egy másik fajta módon, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy egy személy elkezd kapcsolódni és beilleszkedni egy végtelen láncolatba, amelyet hozzá kötődik, ő pedig ahhoz.. Így folyamatosan kiszámolja az összes lehetőséget. Ez lehetetlen megtenni ebben a linearitásban, csak spirituálisan! Azonban ez a számítás nem az intelligenciánk révén valósul meg. Az intelligencia felöleli a vágyat, és innen egy elemi, szerves, kölcsönösen összekapcsolt és végtelen lánc keletkezik. Pontosan ezt ismerjük meg a Kabbala bölcsességében, a Partzufok közötti kapcsolatokról, a világok közötti kapcsolatokról, ahol minden olyan részecske, amelyben a változás történik, változást okoz a teljes rendszerben. Minden változás valóban a teljes rendszert stimulálja. Ezért hatalmas elme és érzelmek szükségesek minden számításhoz és érzéshez, hogy megértsék, hogyan áramlik az örök és végtelen harmónia. A kabbalista látja, hogy az általános vágy minden részecskéje rendeződik és folyamatosan újra elosztódik, fokozatosan, mint egy óceán, amelyben több milliárd csepp áramlik egyik helyről a másik helyre, és minden együtt érez. Ezt nevezik a Shechina (Istenség) sugárzásának.

Via - Laitman Blog

2018. július 6., péntek

Holnap kezdődik a ma

Idő, tér és mozgás nem létezik. Ez csak a te tudatodban létezik a felfogásod szerint, a te paramétered határozza meg: év, idő, mozgás, tér. Ennek megfelelően stabilizálod ezt a képet a magad számára.

De rajtad kívül nem léteznek milliárd évek.

Ha azt kérdezed, hogy történt valami tegnap?

Volt “tegnap”?

Valóban megtörtént?

Vagy ezer évvel ezelőtt?

Mit értesz azon hogy “volt”?

Most egy ilyen helyzetben vagyok, és úgy nevezem, hogy “tegnap” “tegnapelőtt” “holnap”.

Ha lekapcsoljuk ezt a pontot, az “én aki érez”, akkor nem marad semmi.

Mi csak arról beszélünk, hogyan lehet kijutni ebből az illúzióból. Mi teljesen összezavarodunk, mi ebben az illúzióban vagyunk, és nekünk arról kell beszélnünk, hogy mi történik itt, és most. Nem az agyunkról, nem a szívünkről, semmi másról. Csak egyetlen dolog van amiről beszélnünk kellene, hogyan emelkedünk ki ebből, amit most érzünk és megértünk, és hogyan fogjuk megérezni, megérteni a valóságos önmagunkat, és megbeszélni a jelenlegi állapotunkat. Amíg mi benne vagyunk, nem tudunk megítélni semmit, ez teljesen felesleges. Nekünk erről a valóságról kell beszélnünk, mert ezt a jelenlegi valóságot kell kijavítanunk. Mikor én odafordulok hozzád, én valójában magam korrigálom.

Ki vagy te?

Te nem létezel! Létezik bennem valamilyen képed, amely úgy tűnik számomra, mintha le lenne kapcsolva rólam és még ellenem is dolgozik. Azonban valójában ez az én saját részem, és ezt a részt ki kell javítsam. Én idegennek látom az összes részt, ezt nevezzük “törés”-nek. És abban a pillanatban, amikor én kijavítom magam, ezek a részek csatlakoznak hozzám, összekapcsolódunk eggyé.

Az első szinten, én megkapom a helyes benyomást, arról, hogy mi az idő, a mozgás és a tér, mivel felfedeződik a felső dimenzió. Már elkezded érezni bizonyos mértékben, melyek a spirituális tulajdonságok, melyek ez a három tengely: mozgás, tér és idő. Megérted, hogy az “idő”, az ok és okozat láncolata, amelyek között nincs távolság, amely nem valamifajta mechanikus cselekedet által jönnek létre. A spirituális koncepció az, hogy mi magunk határozzuk meg az időt, a korrekció sebességét. Nem aszerint határozzuk meg az időt, hogy valamiféle tömegek keringenek, egyik a másik körül: nap, hónap, év.

Mik ezek a dolgok?

Valamifajta test, vagy többmilliárdnyi tonna testnek kell forognia az űrben, vagy két hatalmas planetáris test egymás körül forog és ez adja meg nekem az idő érzetét, ennek megfelelően kell éljél?

Valamifajta kövületi tömeg forog, egyik a másik körül?

Nincs idő a spiritualitásban, hanem minden cselekedet párhuzamosan történik. Van egy cselekedet, kapsz egy impulzust, a következő cselekedetet, és kaptál megint impulzust, nincs távolság közöttük. Végtére is, nem vesszük figyelembe, hogyan forog a Föld, a Hold, a Nap ugyanazon időben.

A probléma az, hogy egyelőre mi nem érezzük a spirituális időt. Azonban abban a pillanatban, ha belépsz a spirituális világba, még ha a legelső spirituális szintre is, akkor elkezded a világot egy új megfigyelésben megismerni. Ez nem illúzió, hanem valódi érzet. Ez egy olyan világos összefüggés, amely szerint az adott, ahogy most érzed a világot magad körül, te belső képzeteiddel, és korrekcióval majd egy másik képet kapsz, amelynek megfelelően új részletekkel rendelkezel. De a korrekció végéig két dimenzióban maradsz: ennek a világnak a részletében és egy új dimenzió részletében – a spirituális világban. 

Miért? 

Mivel amíg nem korrigáltad magad teljesen, megmarad belőled egy rész a legalacsonyabb szinten, az úgynevezett “e világ”. Innen állandóan kivonunk részleteket és amelyeket korrigálunk kell.

                                                                                                                            Dr. Michael Laitman

2018. június 26., kedd

A természet törvénye

Amikor a szívünk végül az egységre törekszik elkezdjük érezni, hogy a "szeresd felebarátodat," amiről a kabbalisták írnak, az nem erkölcs, hanem a természet törvénye, minden teremtmény törvénye. Az egység csak csoportos munkával érhető el! Így kötelezzük a Természetet az egység megvalósítására. A Teremtő is akadályokat teremt számunkra az egység eléréséhez, amelyen felül kell emelkednünk, annak érdekében, hogy összegyűjtsük a lelkeket és feltárjuk a teremtés célját. 


Dr. Michael Laitman

2018. június 18., hétfő

Kommunikáció az univerzum egyedülálló agyán keresztül

Moran Cerf professzor a Northwestern University-ről azt mondja ...…

"A megfelelő barátok kiválasztása azért fontos, mert az agyhullámok olyan emberekéhez hasonlítanak, akikkel a legtöbb időt töltjük. ...

"Ez azt jelenti, hogy elkezdesz hasonlóvá válni, és felvenni a kívánatos viselkedésüket és a világlátásukat, anélkül, hogy tudatában lennél.

"Minél többet tanulunk elkötelezettséggel, újra és újra látjuk, hogy pusztán az, hogy bizonyos emberek mellett vagy, elég, hogy az agyad igazodjon hozzájuk "- mondja a professzor.

"Ez azt jelenti, hogy az emberek, akikkel együtt tanulsz, ténylegesen befolyásolják az elkötelezettségedet a valósággal szemben, amit nem tudsz megmagyarázni és az egyik hatás az, hogy hasonlóvá válsz hozzájuk. "

"A kutatók korábban azt állították, hogy ez a" neurális összekapcsolódás "a kommunikáció kulcsfontosságú része.

"Ha ugyanolyan hullámhosszon vagyunk, mint valaki más, előre el tudjuk mondani, amit mondanának, és ezért jobban megértjük őket.

"Ez pedig evolúciós előnye, mivel azt jelenti, hogy jobban és gyorsabban dolgozunk együtt, mint egy csapat.

Dr. Michael Laitman megjegyzése: Valójában az agyunk kommunikál az univerzum általános elméjével. Csatlakoztunk hozzá, mint a modemek. Hatalmas rendszer van köztünk és mindenki információt kap rajta keresztül.

A "közvetlen" kommunikáció gyakran illúzió. Amit mondok, és ami eléri a hallgatót, az nem ugyanaz a dolog. A környezet fő hatása különböző csatornákon keresztül halad át. Ezért szeretném, ha a tanulóim egy adott rendszer szerint tanuljanak, ugyanabból a forrásokból, olvashatnák a blogomban, a Twitteren és így tovább. Csak így jutunk közelebb egymáshoz.

A Kab TV műsorából:  “Hírek Dr. Michael Laitmannal” 2018-03-13


2018. június 11., hétfő

A Kabbala három posztulátuma

Mi a Kabbala módszerének három alapvető törvénye?

Az első posztulátum, hogy a Természetben egyetlen felső erő létezik, a "Teremtő" vagy a "Természet". Nem tulajdonítunk neki más tulajdonságot, mint, hogy ez egy közös erő, amely magában foglalja mindazt, ami a teremtésben létezik.

A második posztulátum, hogy a felső erő létrehozta a természet élettelen, vegetatív, állati és emberi szintjét, amelyet automatikusan a felső erő irányít alatt álnak, anélkül, hogy szabad akaratuk lenne. Ebben a helyzetben az ember a természet része, aki képes tudatosan és függetlenül reagálni annak jeleire. A héberben az "ember" az "Ádám" (a "Domeh" "hasonló" szóból) szó, ami azt jelenti, hogy "hasonló a Teremtőhöz".

Hasonlóan abban, ahogy a Teremtő a cselekvés szabadságával rendelkezik, lehetősége van önállóan cselekedni, ha valaki a természete fölé emelkedik és képes a saját természete felett cselekedni.

A harmadik posztulátum, hogy a különleges cselekvések és gyakorlatok eredményeképpen mindenki képes elérni a Teremtővel való formaegyezőséget oly módon, hogy szabadon fog cselekedni a Teremtőhöz hasonlóan.

2018. június 8., péntek

Jótékony vírusok

Nem veszélyes az emberekkel való egységre lépés? Nem adhatják át betegségeket és a negatív érzéseket? 

Életünkben összeütközésben és kölcsönhatásban vagyunk az emberekkel, és mindenféle baktériumokat és vírusokat adunk át egymásnak az életben. Azonban éppen ennek köszönhetően erősebbé válunk, és immunitást építünk. Ugyanez történik, amikor beteljesítjük az egység módszerét. Ha külön - külön dolgozunk az egon, ez káros, de amikor elkezdünk együtt dolgozni és fölé emelkedni, megtudjuk, milyen hasznos ez. Segítséget nyújt ellenünk. Ez a korrekciós módszer, amelyet tanulmányozni kellene. Hálásnak kellene lennünk az egoizmusunkért, mert segítségével felemelkedhetünk a spirituális létra 125 szintjén. Minél magasabbra emelkedünk a létrán, annál inkább nő és fejlődik az egoizmusunk. Ez egy csodálatos folyamat, amelyben minél magasabbra emelkedik az ember, annál egoistább lesz, és ugyanakkor egyre spirituálisabbá válik. Ez az, amiben a Kabbala bölcsessége minden más módszertől különbözik, mivel a természet valamennyi elemét felhasználja, beleértve az egoisztikus erőket is. Semmi sem marad a korrekciómon kívül. Felhasználom az összes negatív és pozitív erőt, és egyesítem őket egy szimbiózisban, egy speciális kapcsolatban, melynek köszönhetően felemelkedem a spirituális létrán.
                                                                       
- Michael Laitman -
http://laitman.com/my-blogs/

2018. május 31., csütörtök

Élet és Halál

A fény, amit az emberek a klinikai halál során látnak, ami a béke érzését adja nekik, annak van valami köze a Körülölelő Fényhez?

(A Fény, a felső erő, az egyetlen és kizárólag létező erő az univerzumban A Körülölelő Fény elnevezése ennek a Fénynek, azon hatása szerint, amikor ez befolyásolja, és a következő szintre fejleszti a kabbala tanulót)

Ez a fajta érzés egy általános pszichológiai jelenség a klinikai halál során. Megtapasztaltam ezt, amikor egy hétig kómában voltam, és tisztában vagyok a hatásaival. Ez a szervezet fiziológiai reakciója. Miért kapna egy állati test Fényt csak azért, mert meghalt? Miért gondolják úgy, hogy a fizikai test halála korrekciót jelent? A halál után a test az állati szinten marad, éppúgy, ahogy élt. Hogyan hat ez a lélekre?

Az egyetlen dolog, ami hatást gyakorol a lélekre, az a korrekció. Ezzel szemben, ha a lélek egyszerűen kilép a testből, anélkül, hogy bármilyen spirituális munkát végzett volna, miért lenne jogosult a Fényre? "Szégyen" lenne, mint "a kenyér, amely nem az övé". Ha a Felső Világot egyedül úgy érnéd el, hogy a Felső Erő irányít, amely a születéstől a halálig működik rajtad, akkor hol lenne a szabad akaratod és a tudatos erőfeszítése? Ha a saját munkámon keresztül nem alkotnék magamban egy olyan edényt,, amely képes érzékelni a Felső Világot, hogyan ismerném ezt a Felső Világot?

Mi nem kapunk semmit a testünk halála után, mert az ugyanolyan állati szinten marad, mint életében. A halál utáni egyetlen dolog marad, a Reshimok (információs adatok, emlékképek). Ha azonban egy ember nem valósítja meg a Reshimokat, akkor egy új testben születik meg a régi Reshimokkal. A korporális test húsában nincs semmi spirituális vagy szent. Tiszteletben tartjuk a halott testet, mert ez a lelket reprezentálja a számunkra. Ezért arra törekszünk, hogy tükrözzük a Felső spirituális cselekményeket, ilyen szertartásokat végzünk. Ha ugyanezt tesszük a lelkünk erői által, akkor tényleges korrekciókat fogunk végrehajtani

Baal HaSulam ezt írta: "Nem érdekel, hol temetik el a csontjaimmal teli zsákot."


Michael Laitman 

http://laitman.com/my-blogs/

2018. május 20., vasárnap

Világok rendszere

A kabbalisták egy időben érezik világunkat és a spirituális világot, és élnek azokban, és átadják nekünk a tudásukat és a megismeréseiket. Azt mondják, hogy a világon kívül sok más világ is létezik. Ezek a világok olyanok, mint a körkörösen elhelyezkedő körök. A világunk a legbelső körben van. Ezt a kis kört hívjuk "univerzumunknak".

Mindegyik kör önmagában egy világ. Öt kör van összesen, vagy öt "világ". Minden kör érezheti magát és az alsóbbakat, de a felsőbbeket nem. Ezért mi, akik a legalacsonyabb körben vannak, csak saját világunkat érezzük. Azonban ha valaki képes felemelkedni az érzékeivel a spirituális világ felé, egy magasabb körhöz, képes lesz arra, hogy érezze azt a világot, és az alatta lévő világokat is.

Így a kabbalisták számos világban élnek egyszerre, ezért tudatában vannak a világ minden eseményének okainak és következményeinek. A Kabbala bölcsességével és a további érzékszervekkel az ilyen emberek minden érzésen keresztül érzékelik a tágabb képet. Gondolataik és cselekedeteik világossá válnak, mert felfedezik eredetüket, a spirituális gyökereiket.

                                                                      Dr. Michael Laitman

2018. május 9., szerda

A Kabbala az erők tudománya

A Kabbala azon erők tudománya, amelyek a világot irányítják, de leginkább azé, hogy hogyan képes az ember felfedni (elérni) őket. Bennünk, ezen az erők férfi és női hajlamként működnek. A harmadik erő, ami  a pluszt és a mínuszt is magában foglalja, az maga a természet , a felsőbb ragyogás a középső vonal. Mi egymás között ezeket a minőségeket tárjuk fel..

Fontos tudni: 

Mi nem a vágyakat és cselekedeteket korrigáljuk, hanem a szándékot! Ez már egy más szintű látás, mintha más szemüveget választanék, hogy keresztül nézzek az életen. A korrekció befejezése nehéz. Ha a szándékom az hogy úgy használjam a vágyaimat mint a Teremtő, akkor a fény minden mást elvégez!


                                                                                                                                      Dr. Michael Laitman  

2018. április 23., hétfő

Korrigált látomás

Ameddig nem érjük el a korrekció végét és a világunk ebben a formában folytatja a létezését ahogyan azt most érzékeljük, nem fogunk tudni tovább fejlődni. Abban az állapotban kell élnünk, ami elkülönített a spiritualitástól, hogy folyamatosan be és kiléphessünk belőle, hogy elhozzuk a korrigált vágyak darabkáit a spirituális állapotokba és ez addig folytatódik, mígnem a tökéletesen korrigált lélek meg nem teremtődik. Amikor az összes vágyunk ki lesz javítva, már nem lesz rá szükségünk, hogy érzékeljük az anyagot, amit a világunknak nevezünk. Egyszerűen eltűnik majd, mert nem lesz már korrigálatlan vágyunk.

Mi a különbség például aközött, hogy ki vagyok most és ki voltam 60 évvel ezelőtt? 

Más vágyaim vannak, mint, amit akkor éreztem, amikor még gyereknek hívtak. A vágyak megváltoztak és a gyerek felnőtt lett, aki másképp látja a világot és másokat. Ez azt jelenti, hogy az ember vágyai növekedve változáson mennek keresztül az élete folyamán, a mozgás, és a világ is másnak tűnik. Ebben hasonló a történet itt is. A vágyak más szintre emelkednek és ebben a formában nem fogjuk érzékelni már ezt a világot.

                                                                 A KabTV „Az Örök Könyv titkai” c. műsorából 3/12/14


                                  
                                   

2018. április 7., szombat

Az agy egy modem

Az első tervezett emberfej-transzplantáció 2017-ben lett volna. Hogyan érzi majd magát az ember egy ilyen műtét után?


Hasonló kérdések merültek fel az első szívátültetés tervezésekor, és mi változott? Mi olyan különleges ebben?

A fej egyszerűen a vezérlőegység, amely a testet irányítja, úgy, hogy jeleket küld, hogy a test megfelelően működjön, és nem több annál. A test addig működik, amíg a fej pontosan van a testhez csatlakoztatva. Nem látok semmi természetfelettit ebben.

Hány szívátültetés zajlik ma? Amikor egy ilyen művelet először hajtottak végre Dél-Afrikában, úgy tűnt, hogy ez egy forradalom, de nem, egyszerűen új szivattyút helyeztek el, ami biztosítja a véráramlást. Ugyanez a helyzet a fejjel is.

A fej nem egy információkat rögzítő szerv. Az összes információ rögzítése a körülöttünk lévő térben történik, és a fej csak egy modem, amely összeköti a testet a körülöttünk lévő térrel, annak érdekében, hogy a testet az ott kapott parancsok szerint működtesse.

Minden törvény, feljegyzés, információ, minden a körülöttünk lévő térben tárolódik. Agyunk érzékeli ezt az információt, feldolgozza és átadja a parancsokat a testnek, és így működteti azt, úgy, hogy a szervezet, az általános működés mellett bizonyos lépéseket tudjon végrehajtani, ez minden..

Dr. Michael Laitman