2023. február 28., kedd

Az idő mestere

Kérdés: Honnan vesszük az idő érzését ? Miért nagyon precíz ez az érzés, az egyik személyben a percekig vagy a másodpercekig terjed, míg a másik emberben az idő érzete egyáltalán nem létezik?

Válasz:  Ez az élvezet iránti vágy fejlődésétől függ. Ha élvezetet akarok, akkor a vágyamat a másodperc töredékeire osztom, hogy a másodperc minden töredékét beteljesüléssel, élvezettel töltsem meg. És ezért fontos számomra az idő érzése.

Az élet soha nem tűnik hosszúnak, mert sok örömmel tölthetem el, sokféle változóval: étellel, szexszel, családdal, pénzzel, tisztelettel és tudással. És akkor a 80 év élet csak rövid idő számomra, ezer év sem lenne elég mindenre.

Kérdés: Néha az időt negatív jelenségként érzékeljük: Idővel a dolgok elromlanak, összeomlanak, és testünk öregszik. De másrészt az idő hasznos lehet, mert gyógyít, megnyugtat és kiegészít. Hogyan érzékeli az időt: jó vagy rossz jelenségként?

Válasz: Az idő attól függ, hogy mivel töltöm meg. És mindenekelőtt meg kell értenünk, hogyan gazdálkodhatok az idővel, és nem szabad hagyni, hogy az idő irányítson engem. Nem értek egyet az olyan mondásokkal, mint „az idő minden sebet begyógyít”, és hogy nyugodtabban kell fogadni a dolgokat, mintha ez az idő valami rajtam kívüli dolog lenne. Ez a gyenge emberek hozzáállása, akik nem tudják, hogyan kell beosztani az idejüket. Ezzel az időhöz való hozzáállással sok kellemetlenséget hívunk magunkra.

Az időnek az irányításunk alatt kell lennie, és felé kell emelkednünk. És ez nem azt jelenti, hogy a biológia vagy a genetika sikereinek köszönhetően 100 évre kell meghosszabbítani az életet. Mert akkor még 200 év sem lesz elég nekünk, és az élet túl rövidnek tűnik.

Egy 500 évvel ezelőtt élt ember nem érezte rövidebbnek életének 30 évét, hanem még hosszabbnak, mint egy ma 80 évet élő ember. Tehát nem hiszem, hogy érdemes ebbe az irányba haladnunk. Egyszerűen felül kell emelkednünk az idő fogalmán, és ez az, amivel kezelni kell.

Az idő attól függ, hogy több vagy kevesebb örömöt szerzek. Az öröm megszerzésére irányuló vágyamban bekövetkezett változások a múló idő érzését keltik bennem. De ha változatlan vágyakkal rendszeresen éreznék valami örömet, akkor egyáltalán nem érezném magam élőnek. Nemcsak az idő érzését veszíteném el, hanem általában az élet érzését.

Ez azért van így, mert semmi változás nem történne bennem, és változások nélkül nincs az az érzés, hogy élek. Az élet nem csupán egyfajta érzés, hanem inkább az egyik és a másik állapot közötti különbség. Ha az állapotok nem változnak, akkor ez az állapot folyamatosan folytatódik, és nem érzem magam létezőnek.

Ebből következik, hogy az időérzés belső fogalom, érzelmi és teljesen szubjektív. Nem kell mást tennem, mint megváltoztatni az érzékszerveimet (az érzékelés eszközeit), az egész belső programot, ami ma is működik bennem, mint minden élő testben. Ha felülemelkedem ezen a programon, és másként kezdek működni, nem azért, hogy kielégítsem az örömre irányuló vágyat, ne abból éljek, ami jön hozzám, hanem hogy önmagam kiteljesítsem és kezeljem a beteljesüléseimet, akkor mestere leszek az időnek. Ehhez csak fel kell emelkednünk egoista vágyunkon, abba kell hagynunk az attól való függést.


Forrás : https://laitman.com/2014/06/master-of-time

2023. február 16., csütörtök

Tudjuk ábrázolni a spirituális világot ?

Kérdés:

A korporális világban vannak színek, árnyalatok és hangok, és leírhatunk valamit és rajzolhatunk. Hogyan képzeljük el a spirituális világot? Vannak ott olyan korporális tárgyak, mint a házak és a fák?

Válasz:


Nem, és egyik sem létezik a mi világunkban sem. A házak, fák, színek, árnyalatok és hangok csak a mi érzékelésünkben léteznek. Objektíven nincs semmi az érzékeinken túl.

Az egész valóság leképeződik agyunkban, majd rögzül érzékszerveinkben. Így érezzük meg belső tulajdonságainkat, amelyek azt ábrázolják bennünk, ami a környezetünknek tűnik.

A spirituális világ objektív és külső számunkra, és így kezdjük érezni a tökéletes örök természetet ott, a felső természetet, amely tökéletes harmóniában van, és nem a saját természetünket.

Olyan szorosan hozzá vagyunk láncolva világunk kereteihez, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy mi az igazi valóság érzékelése. Amikor megszabadulunk testünktől, az aktuális dimenzióban való létezés érzésétől, minden világossá válik, ahogy mondják: „Ízleld meg és lásd, hogy az Úr jó.”


Forrás : https://laitman.com/2016/05/can-we-picture-the-spiritual-world

2023. február 8., szerda

A felbecsülhetetlen értékű tudomány !

Baal HaSulam „Bevezetés a Panim Meirot uMasbirot című könyvbe”, 5. pont: Ez azért van így, mert többé nem kell félni attól, hogy valaki esetleg nem tartja fenn érdemeit, és cseréli el a bölcsességet a piacon, mivel a tömegből senki sem fogja megvenni. A bölcsesség olyan utálatos lesz a szemükben, hogy sem dicsőséget, sem vágyat nem lehet kapni érte cserébe.

Ezért mindenki, aki be akar lépni, jöhet és beléphet. Sokan barangolnak, és a tudás gyarapodik az arra érdemesek között.

A Kabbala tudományát generációk óta miszticizmusnak tekintették, mint a Tarot kártyákat, áldásokat és átkokat, fekete mágiát, szellemeket, ördögöket és mindazt, amit az emberi képzelet képes előállítani. Évszázadokon keresztül az emberek azt hitték, hogy ezek az eszközök lehetővé teszik a világ irányítását, a győzelmet, a meggazdagodást, az uralkodást stb. Így hát sokan szerették volna megismerni, megérteni és uralni azokat a természetfeletti erőket, amelyek állítólag ott rejtőznek. Mindenki arról álmodozik, hogy sikerrel járjon, és másokat felülmúljon, ez egyértelmű.

Ezért a Kabbala bölcsességét ennek megfelelően kezelték: „A zsidók titkos bölcsességgel rendelkeznek, amely hatalmat ad…” Szabadkőművesek és mindenféle szekta; rengeteg találmány volt, de a kabbalisták elrejtették az igazságot. Így senki sem tudta, hogy valójában a Kabbala lényege az emberek közötti egység tudománya.

Ma, ahogy jobban megértjük, mi a Kabbala tudománya, az emberiség fokozatosan megválik annak misztikus aurájától, és ennek következtében már nincs is rá szüksége. „Miért van szükségem rá? Egyesülni?! Valami trükköt, jóslást reméltem, sikert a kereskedelemben, gyógyszert minden betegségre, csodatételt. De az egységet az emberek között, tartsd meg magadnak, nekem erre nincs szükségem, még ha fizetsz, akkor sem."

Tehát az emberek elutasítják ezt a bölcsességet, és itt megjelenik az igazság pillanata, mert az egoizmusunk valójában elutasítja az egység tudományát, nem fogadja el. Ez a természetes hozzáállás: az ember kerüli a többieket, megveti az egység hírét, gyűlöli és megveti, mint valami undorító dolgot. De aztán látja, hogy nincs más választása. Különféle tényezők vezetik majd felé: terjesztésünk, problémák és annak megértése, hogy a válságból csak összefogással lehet kikerülni.

„De hogyan lehet ezt megtenni? Honnan szerezhetünk ehhez erőket? Mi a cselekvések sorrendje?” Ekkor az emberek felfedik a Kabbala tudományát, mint az egység bölcsességét annak helyes és valódi formájában.

Az ehhez a tudományhoz kapcsolódó forradalomnak ma meg kell történnie, és fel kell gyorsítanunk a fejlődés ütemét. Az általános megvetés pedig úgy védi a Kabbalát, hogy csak az kötődjön hozzá, aki valóban egyesülni akar és erőfeszítést akar tenni, mindenki a maga képessége szerint. Így alakulnak ki a külső körök a Kabbala körül.


Forrás : https://laitman.com/2012/09/the-priceless-science/#gsc.tab=0