2019. május 18., szombat

A holnap ma kezdődik

Idő, a mozgás és a tér nem létezik. Mi vagyunk, akik a tudatunk néhány paraméterében való érzékelését nevezzük úgy mint: évek vagy idő, míg másokat, mint mozgás és tér. Ennek megfelelően egy bizonyos képet látunk. Azonban nincs több milliárd év rajtunk kívül. Ha megkérdezed, hogy van-e „tegnap”, akkor meg kell találnunk, hogy mit jelent az, hogy „tegnap” vagy ezer évvel ezelőtt. Mit jelent az, hogy „volt”? Most, hogy ezeket az állapotokat érzem, elnevezem őket úgy, mint „tegnap”, „tegnapelőtt” vagy „holnap.” Azonban ha ebből a pontból elválasztjuk az "Én az érzékelő” pontját, semmi sem marad

Csak azzal foglalkozunk, hogy kilépjünk az illúzióból. Teljesen össze vagyunk zavarodva, és nincs szükségünk arra, hogy megvitassuk, mi folyik itt. Csak azt kell keresnünk, hogyan kell felemelkednünk ezen anyagi érzékelés és megértés fölé, és ezután majd érezzük és megértjük az igazságot, és meg tudjuk ítélni az állapotunkat. De amíg még mindig a belsejében vagyunk, nem tudjuk megítélni; ez teljesen haszontalan. Ebből a valóságból indulunk ki, mert korrigálnunk kell magunkat, amíg ebben tartózkodunk. Azzal, hogy hozzád fordulok, lényegében korrigálom magam. Létezik valamiféle kép rólad, ami különállónak, sőt még ellentétesnek is tűnik. De a valóságban ez az én elválaszthatatlan részem, és nekem korrigálnom kell. Minden részemet látszólag idegennek látom; ezt nevezzük törésnek. Amint kijavítom magam ezek a részek mind összekapcsolódnak.

Még az első szinten is kapok egy helyes képet az időről, a mozgásról és a térről, mert egy magasabb dimenzió jelenik meg bennem. Elkezdem érezni, hogy mit jelentenek a spirituális tulajdonságok; bizonyos mértékben kezdem érzékelni, hogy milyenek a spirituális tulajdonságok, a három térbeli koordináta és az idő. Megtanulom, hogy az időt az okok és hatások lánca képezi, és nincsenek időközök, amelyek mechanikai cselekedetekből származnak. A spiritualitás fogalma bennünk van, és időt teremtünk magunknak, és a korrekcióinkkal meghatározzuk a sebességet. Nem egyes bolygók egymás körüli forgásával mérjük az időt napokként, hónapokként vagy évekként. Az egyik kozmikus test forgása a másik körül meghatározza az idő fogalmát, amely szerint élek? Szükségem van-e egymáshoz képest mozgó űrsziklák szerint élni?

Nincs idő a spirituális világban. Minden egyes cselekvés egymás után következik be: végrehajtasz egy cselekedet, egy impulzust okozol vele, a következő cselekvés, még egy impulzus, késés nélkül. Nem vesszük figyelembe, hogy a Föld, a Hold vagy a Nap forog abban az időben. A probléma gyökere az, hogy még nem érezzük a spirituális időt. Azonban abban a pillanatban, amikor akár az első spirituális szinten is bejutunk a spiritualitásba, új kategóriákban fogjuk érzékelni a világot. Ez nem lesz illúzió, hanem valódi érzés lesz. Ugyanígy úgy ahogy a körülöttünk lévő világot érezzük, a belső érzékelésünkben, további képet kapunk, amely új definíciókat fog adni nekünk. A korrekció végéig két dimenzióban fogunk élni: ennek a világnak egy dimenziójában és a spirituális világ egy további dimenziójában. Végül is, egészen addig, amíg teljesen korrigáltak nem leszünk, e világ legalacsonyabb szintjének egy része mindig megmarad bennünk. Feltárjuk és kivonjuk ebből az „Egyiptomból” az összes új tulajdonságot és kijavítjuk őket.


                                                                                  Dr. Michael Laitman


2019. április 28., vasárnap

A természet erejének forrása

Ki a Teremtő?

A Teremtő a felső erő, amely magában foglalja a világ összes erejét.

Az eredeti forrásokban írva van: „Lehetetlen megérteni a Teremtőt anélkül, hogy megtapasztaltuk volna Őt.” 

Ez igaz?

Igen, mert minden, amit megértünk, azt az érzésekből tanuljuk meg - mint egy gyermek, aki mindent a szájába vesz, hogy megérintse, érezze. Számára az ízlelés a legfontosabb receptor, az érzés legfontosabb szerve. Ugyanígy meg kell tapasztalnunk mindent az öt érzékünkben, beleértve a látást, a hallást, a szaglást, az érintést és az ízlelést.

Amikor valamit érezünk bennük, az összegyűlik egy pontos rendszerbe, és minden tudományunk ebből ered. Ezen kívül kiegészítjük érzékeinket olyan eszközökkel, amelyek a természetes érzékszervek körét bővítik: távcsövek, mikroszkópok, teleszkópok stb. Vannak azonban erők az univerzumban, amelyeket érzékeink nem érzékelik. A Kabbala tudománya lehetővé teszi, hogy egy újabb érzékszervet alakítsunk ki, amely ugyanazokat az öt érzékeket tartalmazza, de más szinten.

Természetük feltárása során feltárjuk közös forrásukat a „Teremtő”-t, és elkezdjük elérni, hogyan hatnak ránk, hogyan határozzák meg az összes feltételt, erőt és körülményt, amelyben létezünk. Aztán már az életünket meghatározó erők rendszerét tanulmányozzuk. Így kezdődik az ember tudatos létezése, amikor már tudjuk, mi volt, mi lesz, miért volt, és miért lesz, hogy megváltoztathatunk-e valamit a jövőben....?

Ez a Kabbala tudományának tárgya és célja.

                             
                                                                                                             - Michael Laitman -
                                                                                               http://laitman.com/my-blogs/ 

2019. április 21., vasárnap

A tudatunk is energia ?


Albert Einstein, talán minden idők legnagyobb elméje azt mondta, hogy az anyag az energia, és az energia nem más, mint fluktuáló atomok halmaza, az atomok pedig kvarkokból állnak, és e mellett van tudatunk. Mindez azt jelenti, hogy tudatunk is energia?

Az anyag a vágy külső megnyilvánulása, avagy annak burka. A tudat a vágy önmagáról, és saját létezéséről alkotott felfogása. A kabbalában az anyag a vágyat jelöli, az egyetlen dolog melyet a Fény alkotott.

                                          Dr. Michael Laitman

                                                                                         
                                                                         

2019. április 13., szombat

A jövő társadalma születik meg közöttünk


Merre halad a világ?


Ha megnézed a végső célt, akkor a világ a korrigált állapot az univerzális korrekció felé halad. Ezt a célt kell elérnünk. Elvileg már kezdetben is a spirituális világban létezett. Először is, a cél mindig meghatározott, és csak utána alakulnak ki az események, amelyek a mi viselkedésünktől függnek. Mi határozzuk meg, hogyan érjük el azt. A spirituális világ másképpen épül fel, mint a mi világunk. 

A végétől a kezdetig kibontakozik. Vagyis fokozatosan meghatározod, hogy mit kell elérned, és azt hogy hogyan érheted el. Ha például egy építész tervez egy épületet, elképzeli a végső célját, de az még nem létezik. Itt a cél létezik. Mindent a részvételünk által van meghatározva. Pontosan meg kell határozni, hogy mi a cél, hogy mindig előttünk álljon, és minden pillanatban az irányában mozduljunk el. A Kabbalában ezt úgy tekintik, hogy  az értelem felett hitbe emelkedünk, amikor a megszerzés felett az adakozásba megyünk át, tisztán elképzelve a spirituális világ tulajdonságait, és megpróbáljuk megvalósítani őket, mintha már benne léteznénk.


                                                                                                                                        Dr. Michael Laitman

                                                                                                                        

2019. április 10., szerda

Megszabadulni a téveszméktől

A filozófia és az emberek többsége általában úgy véli, hogy az anyagi világ a spirituálisból származik. Valóban, a kabbala azt állítja, hogy a világok és a kollektív lélek törése után a vágyak elvesztették a szűrőt, egoistavá váltak, és alacsonyabbra és alacsonyabbra zuhantak, amíg bele nem estek „ebbe a világba”. Ez határozza meg a létezésünket ebben a világban és minden érzékünkben, érzékszervünkben. Ebből az következik, hogy a spirituális világból "jöttünk" és nem más helyről. Így vagy úgy, a korporalitás a spiritualitás következménye. 

Az egyetlen kérdés az, hogy a testi világ teljesen elkülönült-e a spirituális világtól, vagy még van valamilyen közvetett kapcsolatuk?

Sem a filozófia, sem a természettudományok nem tudják megvizsgálni az adakozás erejét, csak az egoisztikus vágyon belül. Emiatt nincs kapcsolatuk a spirituális világgal, és csak fantáziálnak.

Vannak olyan „tudományos” kísérletek, amik a „lelket” veszik figyelembe, vagy annak állítólagos kapcsolatát, amely megragadható, és amelyek a spirituális világ helytelen definícióin alapulnak. És vannak emberek filozófiai érvei, akiknek nincsenek kutatási eszközei és valódi kapcsolatuk a spirituális világgal, ami tudományos megközelítést jelent, és egyszerűen csak feltételeznek dolgokat.

Az emberek bármit elképzelhetnek. Az emberi fantáziának nincsenek korlátai. Például megfigyelték az emberi test tömegének változásait a halál előtt és után. Állítólag a különbség meghatározta a lélek súlyát. Így mérték meg a lelket. Elektromos impulzusokat is regisztráltak az agyban a halál pillanatában, és úgy vélték, hogy ez a lélek testből való kilépésének megnyilvánulása.

Mi a helyzet az agy különböző hallucinációival a klinikai halál pillanatában, amelynek jellege hasonlít az álmokhoz?

Ezeket a spirituális világ érzéseinek tekintették, ahol a személy „felemelkedik”, majd „visszatér” hozzánk, amikor visszanyerik a tudatot. Mindezeket a koholmányokat a spirituális világ helyes meghatározásának hiánya okozza. Ez az oka annak, hogy az emberek megzavarodnak, és úgy gondolják, hogy megérinthetik a spirituális világot, és megvizsgálhatják azt.


A spirituális világ azonban egy olyan valóság, amely az egoisztikus vágyunk felett van, az anyagunk fölött. Itt felbukkan a valóság problémája, mert az emberek megzavarodnak attól, hogy mi az anyag. A híres meghatározás szerint az anyag objektív valóság, amelyet az érzéseink adnak nekünk.

Mit érzékelek?

A vágyamat.

Ez zavaró az embereknek. Úgy gondolják, hogy az anyagot a szilárd testek jelentik, a folyadék, a négy alapelem: tűz, víz, levegő és föld, vagy a természet, a növényi, az állati és az emberi szint. A kabbalisták azonban azt mondják, hogy az anyag vágy, és azt a vágyat vizsgáljuk, amely valójában a miénk!

Ez teljesen zavaró számunkra. Egy fémcsövet látok magam előtt, amit egyáltalán nem tudok mozgatni, és azt mondják, hogy ez az enyém és bennem létezik. Itt az emberek teljesen megzavarodnak, és ettől a ponttól nagyon nehéz velük beszélni.

Más szavakkal, sok akadályt kell leküzdeni, amíg meg nem találjuk az összes olyan jelenség szemléletét és meghatározását, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a tudósokkal és filozófusokkal közösen tekintsünk a valóságra. Eddig mindenki a saját kis fülkéjében van, ami hatalmas zavart eredményez.

A fő probléma a „spiritualitás” és a „korporalitás” különböző definícióiban rejlik. Leggyakrabban az emberek azt feltételezik, hogy a kultúra és a különböző emberi tevékenységek a spirituális élet alá tartoznak. Ebben az értelemben a tánc is spirituális.

Ezek a helytelen definíciók valóban összekeverik az embereket és megakadályozzák a komoly beszélgetést. Emiatt először is egy helyes meghatározást kell adni a világnak a spiritualitásról és a korporalitásról, az életről és a halálról, valamint a felső valóságról.

Így megoldjuk az összes problémát. A helyes definícióknak szilárdan be kell ivódnia a fejedbe a valóságot csak ezeken keresztül kell érzékelned. Akkor biztosan nem fogsz hibázni.

                                                                               Részlet : „A kabbala és a filozófia bölcsessége”

2019. március 17., vasárnap

Az Élet Fája


Abban a pillanatban mielőtt a kiáradások kiáradtak volna és a teremtmények megteremtődtek volna, az egyszerű felső fény kitöltötte a teljes létezést.
Nem létezett üresség, sem üres atmoszféra, lyuk, vagy üreg,
De a mindenség határtalan fénnyel volt betöltekezve.
Nem létezett fej, vagy farok,
De minden egyszerű volt, finom fény, egyenletesen és egyenlően kiegyensúlyozva
És Végtelen Fénynek hívták.

És az Ő egyszerű akaratára, vágy született rá, hogy világ teremtődjön és a kiáradások kiáradjanak,
Hogy az Ő valóságai, Ő nevei, Ő megjelölései a fényben mutassák meg tökéletességüket,
Ami a világ keletkezésének eredője volt,
Majd Önmagát a Középrészre korlátozta,
Pontosan középre,
Lekorlátozta a Fényt.
És a fény azon középső pont széleire vonzódott ki.
És üres tér maradt, vákuum
A középső pont körül körözve,
És a megkötés állandóvá vált,
Az üres pont körül,
Így hát az űr
Egyenletesen körözött körülötte.

Ott, a megkötés után,
A vákuumból és az űrből formálódva
Pontosan a középső pont közepén,
Egy hely keletkezett,
Ahol a kiáradott és teremtett lakhatott.
Aztán a Végtelen Fényből egyetlen vonal indult ki,
Abba az űrbe aláereszkedve.
És azon a vonalon keresztül, Ő teljesedett ki, teremtett, formát, és
Elkészítette az összes Világokat.
Mielőtt ez a négy világ létrejött
Egy végtelen volt, egy név, csodálatos, rejtett egységben,
És még a hozzá közeli szegletekben
Sem volt erő és megszerzés a végtelenben
Nem volt elme, ki felfoghatta volna Őt,
Az ő számára nem volt hely, nem volt határ, nem volt név.

                                                                 Isaac Luria Ashkenazi (a Szent Ari) (1534–1572)
A YouTube csatornánkon megtekinthető, zenei aláfestéssel, feliratozva.

https://www.youtube.com/watch?v=LgJAOPzBd_E

2019. március 13., szerda

Titkok és angyalok


Adam HaRishon írt egy "A titkos angyal" című könyvet. 

Kérdés :

A kabbala tudománynak tűnik, de ez a könyv a titkokról és angyalokról szól?

Válasz: 

A „titkos”azt jelenti, hogy rejtett és semmi mást. Minden, ami rejtve van előlem, az titok, és abban a pillanatban, amikor feltárul, valósággá válik. Az „angyal” egy erő. A természeti erőket angyaloknak nevezik. Például a gravitáció ereje: ha most valami a földre esik, azt jelenti, hogy a Földnek van egy ereje, amely mindent, ami fölötte van, vonz. Ezt az erőt a vonzás angyalának nevezik. „Angyal”, a „Malach” héberül, a „Malchut” szóból származik.

Kérdés: 

Mennyire különbözik az Ádám által elért rejtett erő az elektromágneses hullámoktól és a gravitációs erőtől?

Válasz:

Ádám feltárta a természet közös erejét, amely az egész világegyetemet, a teremtést, a világunkat és a felső világot irányítja. Ő hívta a Teremtőnek, „Boreh” -nek, ami azt jelenti, hogy „Teremtő”. Rájött, hogy ez az erő teremt. Boreh, azt jelenti, hogy „Bo” és „Reh”: jöjj, és fedezd fel, és lásd, érd el. Ádám mindezt megtapasztalta és leírta a Titkos angyal című könyvben.


                                         - Michael Laitman -

2019. március 10., vasárnap

Az emberi lény a gondolatok és érzések rendszereMi csak egy vágy vagyunk, egy erő. Ez az erő magához vonzza a kellemes  kitöltéseket, amik szükségesek és alapvetőek számunkra és elveti és eltávolítja mindazt, ami kellemetlen, felesleges vagy önmagában káros. Ez azt jelenti, hogy létezik egy erőrendszer, amely hat bennünk.

A kabbala valóságérzékelés részében megtanuljuk, hogy az összes érzékszervünk által érzékelt jeleket, magunkban  jónak vagy rossznak érezzük. Például az orrunkban kis szőrszálak vannak, amelyek elnyelik a különböző illatanyagokat. A szagláson keresztül élvezzük az illatokat.

Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos frekvencia befolyásolja a szaglásunkat. Ez a szaglásérzet elektromos jelet küld az agynak, és az agy meghatározza az illat szintjét és minőségét a különböző paraméterek, mint kellemes, kellemetlen és így tovább.

Rendszerekről beszélünk. Megértem, hogy az érzésekről akarsz beszélni, de helyesebb lenne mindent a hullámok szerint rendezni az erők szerint, ahogy a szokás a Kabbala bölcsességében. Hiányzik a belső fejlődésünk. Minden bennünk létezik: minden ember, a teljes világ és a Teremtő, aki a legnagyobb örömként érezhető.


                                                                                                            - Michael Laitman -
                                                                                              http://laitman.com/my-blogs/

2019. február 25., hétfő

A Teremtő mindenben létezik

 Kérdés:

Vajon különbséget tesz-e a Teremtő, hogy hogyan adakozom Neki, mondjuk, a gyermekemnek adakozok, vagy egy Dél - Amerikában élő őslakosnak?

Válasz:

A Teremtő az adakozás és a szeretet általános minősége, amely magában foglalja az élettelen, növényi, állati és emberi természet minden részét. Ő minden ilyen állapotban létezik.. Az érzékelésünk problémája az, hogy nem tudjuk megtapasztalni Őt a teremtés egészétől elkülönülve. Más szóval, ez a minőség a teremtés minden részében létezik, a velük való kapcsolatunkban, és semmiképpen sem különbözik tőlük. Nem lehet elválasztani a Teremtőt tőlük, és azt mondani: „Itt van a Teremtő, és ez az Ő megtestesülése az emberekben.”

Megjegyzés:

Általában a Teremtőn gondolkodó személy valamilyen objektumként képzeli el, akár könyörög, akár köszönetet mond Neki, anélkül, hogy kapcsolatba hozná az emberiséggel.

Válasz:

A probléma az, hogy nem tudjuk elképzelni a Teremtőt az emberiségtől elkülönítve, az emberektől elkülönítve, csak velük együtt. Minden ember mögött meg kell látnunk a Teremtőt. Ellenkező esetben nem fogjuk megtapasztalni Őt. Amikor megfelelően viszonyulsz az emberekhez, bennük meg fogod találni azt az egyesítő erőt, amelyet „Teremtőnek” nevezünk.

Kérdés:

Ha megpróbálok valamit tenni valakinek, azt jelenti, hogy valamit akarok tenni a Teremtőért?

Válasz:

Ha megpróbálsz valamit kifejezetten a másikért tenni, anélkül, hogy valahogy összekapcsolnád a saját képeddel, akkor a másikban felfedezed a Teremtőt.

                                                         
                                                                                                                    - Michael Laitman-

2019. február 12., kedd

Kizárólag az egység fogja megmenteni a világot

A kabbalistáknak egy célja van: a minden nehézség, viszály, küzdelem, feletti egység, ami meg fogja menteni a világot. Az embereknek meg kell tanulniuk a gyűlölet feletti szeretet építését. Nem a gyűlöletet elpusztítása által, hanem pontosan felette. lefedve, megőrizve azt, építve a szeretetet, a kapcsolatot. Ezt tanítja a Kabbala.

                                                                                                                          - Michael Laitman -
                           http://laitman.com/my-blogs/
                                                           

2019. január 27., vasárnap

Változtasd meg az életed filmjét egy jobbra


Nem létezik egy mereven meghatározott valóság, mert a valóságban minden tőlünk függ. Ez az első lecke, amit meg kell tanulnunk. Az a kép, amit észlelsz, látsz és amiben élsz, egyszerűen egy olyan film, amelyet levetítenek neked, viszont képtelenség kilépni belőle. Születésedtől ebben élsz és azt érzékeled, mintha az életed valódi lenne.

Egy nap azonban azt találod, hogy szörnyen unatkozol ebben a filmben, mivel a vágyaid folyamatosan fejlődnek, a szenvedés, amit megmutatnak neked, elviselhetetlené válnak. Szeretnél e fölé emelkedni, hogy láss valami mást, valamilyen más filmet. Régóta meg akarod kell változtatni a filmet. Ezen a ponton azt mondják neked: „Lehetséges! Már tudod, hogy az életed csak egy olyan film, amit vetítenek neked, így menjünk át egy másik moziba, és nézzünk meg egy másik filmet."

A kabbalisták azt tanítják, hogy ha nem fedjük fel a spiritualitást és nem nyerjük el a képességet, hogy más filmeket nézzünk, nem fogjuk megérteni, hogy csak álmodunk. Néha ugyanúgy érezzük magunkat, amikor alszunk: alszol, és aggódsz valami miatt az álmodban, de azt a benyomást kelti, hogy ez a valóságos élet, mintha örökké az álomban maradnál. Pontosan ez történik veled most - alszol!

A kabbalisták, azok, akik egy másik valóságra váltottak, elmondják: „Aludtál és álmot látsz. Kelj fel, emelkedj fölé, ébredj fel! ”

                                                                                                                        - Michael Laitman -
                                                                                                                        http://laitman.com/my-blogs/

2019. január 21., hétfő

Minden egy személyen belül van.

A Zohar könyve: Minden világ, a felső és az alsó is az emberen belül van. Minden, ami a világban létrejön, az ember érdekében van, és minden az ember miatt él és fejlődik. Úgy tűnik az ember számára, hogy más emberek között létezik, állatok, növények és az élettelen természet között, beleértve az egész univerzumot is. Valójában ezek a szintek csak egyetlen vágy. Ez az „ember”. Minden mindannyiunkon belül van: az egoisztikus és altruista világok, a Teremtő és a teremtés egésze. Az ember a Teremtő által teremtett vágy, amely magában foglal mindent. Feladatunk az, hogy olyanok legyünk, mint a Teremtő, megváltoztatva az egoista tulajdonságaink alkalmazását a megszerzésből az adakozásba.

 
                             - Michael Laitman - http://laitman.com/my-blogs/

2019. január 13., vasárnap

Teljesen emberré válni a társadalmi kapcsolatokon keresztül


Nem válhatunk teljesen emberré társadalmi kapcsolat nélkül. A társadalommal való kölcsönhatás erőt biztosít számunkra, hogy fejlődhessünk és élő spirituális lényekké váljunk. 

Ez azért van, mert az előtted álló személy olyan, mint egy tükör, amelyben mérni tudod saját magad és a rejtett spirituális potenciálod. A helyes belső kommunikáció egy másik emberrel spirituális érzékeket nyit meg egy személyben, és feltárja a magasabb világokat. 

Az alapelv betartásával: "szeresd felebarátod, mint saját magad" megtanulod, hogyan szeress másokat, ahogy önmagukban léteznek. Ha a saját magam fontosságát áthelyezem a másik személy érzékelésére, az ő vágyait érzéseit, mint saját vágyaimat megkísérlem kitölteni, kezdem érezni a Teremtőt.

                                                                      Dr. Michael Laitman