2016. január 26., kedd

Ne pazarold az életed felesleges dolgokra

Kérdés: Bármilyen mozgalmat, vagy tant, a népszerűségével arányosan kell képviselni a médiában. Azonban a Kabbala nem annyira népszerű a médiában, mint ahogy lennie kellene.

Michael Laitman válasza: Ez azt jelenti, hogy népszerű lesz.

Én a legnagyobb fontosságot adom neki! Úgy gondolom, a Kabbala bölcseletén kívül nincs más tan a világunkban, amit az embereknek tanulniuk kellene. Semmi mást nem kellene tanulniuk, mint azt, ami jó élethez vezet minket, illetve a felső világ eléréséhez, ami a valós létezést, és a rendszer irányítását adja meg nekünk.

Szeretnéd érezni a teljességet és az örökkévalóságot most rögtön? Érezd! Létezz benne! Ugyanakkor ezzel nem pusztítod el ezt a világot, inkább összekötöd a kettőt.

Miért pazarolod az életed mindenféle értéktelen dologra, ha képes vagy minden jót biztosítani a magad számára; elvégre minden a Felső Fény bőségéből jön, az energiájából, ami leereszkedik a világunkba. Csináld úgy, hogy közvetlenül elöntsön a Fény folyama, és minden a tiéd lesz.

A KabTV “Szembenállás. Hogy működik a valóságban” című műsorából. 2015. október 28.

Ne bántsd a csoportot

Kérdés: Hogyan lehetséges elérni a csoport fontosságának olyan hatalmas érzetét, hogy egy igazi félelem ébredjen azzal szemben, hogy nehogy bántsuk azt? Hogyan tudom fejleszteni ezt az érzést, hogy ne hagyjon el? Vagy ez is az „értelem feletti hit"?

Válasz: Az aggodalom, hogy ne ártsunk a csoportnak fokozatosan jön el, a Körülölelő Fény (Ohr Makif) hatására, és nem valami más formában.

A csoport félelme, hogy nem lesz képes megtartani magát, a Teremtőért dolgozni, és a Teremtő felé haladni, a felelősség érzése, hogy ez rajtam múlik – mindez a Felső Fény hatása alatt ébred fel.

Nem tudom ezt megépíteni magamban egy mesterséges módon. Megpróbálom, hogy bizonyos cselekedeteket tegyek ennek irányába, de nem több.

Erőfeszítéseink fognak minket fokozatosan elhozni ehhez, de az embernek szüksége van, hogy állandóan keressen magán belül, ha ez az állapot már felébredt benne.

2016. január 23., szombat

A spirituális elérés kifejezése

Kérdés:

Miért van az, hogy sok kabbalista zenét is szerzett?

Michael Laitman válasza:

A zene, színház és tánc, mind módjai annak, hogy a spirituális megértést, elérést kifejezzük. Az nem meglepetés, és véletlen, hogy a zene és a tánc része volt a hét tudománynak, melyet a személynek el kellet sajátítania, annak érdekében, hogy a múltban Kabbalát tanulhasson. Mindezeket akkor tudományoknak tartották, mivel a személynek a Felső Megértését a zene hangjaival, valamint a tánc mozdulataival és énekkel kellett kifejeznie.

A szavak ugyancsak zenének számítanak. Kifejezhetem érzéseimet szavakon, vagy kottajeleken keresztül is. Minden zenei kompozíció ugyancsak “elmesél” valamit az ok okozat törvényei alapján. A zene az egy külön nyelvezet.

Baal Hasulam dallamai:kabbalah.info2016. január 21., csütörtök

A jó gondolat ereje betör a világba

Kérdés: Rendelkeznek gondolataink valódi erővel?

Michael Laitman válasza: Természetes, hogy a gondolatok rendelkeznek erővel, nem véletlen az, hogy léteznek olyan koncepciók, hogy “gonosz szem”, vagy “jó szem”. 
A mi értelmünk ereje a legerősebb erő a létezésben, erősebb mint egy nukleáris robbanás. Az a legmélyebb rétegekben van elrejtve, az atomok között. Az értelem ereje az utolsó szint a spirituális erő előtt. 

Azonban a gondolatok csak akkor válnak valóban erőteljessé, amikor összekapcsolódnak, amennyiben mindegyikőnk csak egyedül gondol valamire, akkor még kis mértékben sincs hatással a rendszerre, hanem csakis a korporális szinten marad. Azonban amennyiben mi elkezdünk összekapcsolódni, annak érdekében, hogy felfedjük az általános adakozás erejét, akkor mi felélesztünk és felújítunk, mintha begyújtanánk és működtetnénk a teljes spirituális kapcsolati hálózatot egymás között. És akkor felfedjük a Teremtő Erőt azon belül. 

Nem kell nagy értelmi erővel rendelkeznünk, a legfontosabb a gondolataink minősége, hogy az legyen helyes, és képes legyen a kölcsönös adakozás erejét felfedni magunk között, azaz a Teremtő Erőt és amikor a megjelenik, akkor fedezőik fel a valódi intenzitás. Ez már a NRNHY Fénye és nem jelenlegi kicsiny világunk. Mi összekapcsolódunk és a Természeti Erő hatása alá akarunk kerülni, hogy őt érezzük közöttünk, és irányítson minket, hogy mi Ő vele legyünk harmóniában, szinkronizált cselekedetekben. 

Ahogy a Természet az adakozás állandó állapota, ugyanígy mi magunk is az adakozás állandósult állapotába akarunk kerülni, és akkor mi felélesztjük az általános hálózatot, és amekkora mértékben mi abba beleépülünk és összekapcsolódunk egymás között, a Teremtő Erő megjelenik. Ez egy elképesztően hatalmas erő, amellyel szemben az összes evilági korporális erő hatástalan és értéktelen. Az egész korporális világ elkezd az emberiség ezen belső erejének megfelelően forogni, minden megváltozik a legkisebb összekapcsolódásunktól kezdve, és a legfontosabb az, hogy ezen összekapcsolódásunk helyes legyen. 

Láthatjuk azt hogy az előző év során a „Kölcsönös Garancia” kifejezés milyen népszerű lett, mindez azért van mert, mi, mint egy csoport kapcsolódunk össze, és amint összekapcsolódunk gondolatainkban és cselekedeteinkben, ez az értelmi erő betör a világba. Amennyiben ez a kifejezés spirituális cselekedetben fejezi ki magát, az képes az egész globális hálózatot befolyásolni, és elfogadtatásra talál mindenki által.

2016. január 18., hétfő

A természet erőit angyaloknak nevezzük

Az Úr haragja azonban fölgerjedt ellene, mivel elment, és az Úr angyala elállta útját, amikor szamarán két szolgája kíséretében tovalovagolt.

Csak egy törvény van a természetben, amely a létezés összes szintjére utal, ezt hívják a szeretet és adakozás törvényének. A Tóra ennek a törvénynek az egyes erőit "angyaloknak" nevezi.

A gravitáció törvényét, például le lehet írni, mint egy angyalt, aki ül a föld belsejében, és elkap mindent, ami a levegőben, és a föld felszínén található, és húzza a föld felé.

Egy ember úgy érzi az angyalokat, mint pozitív vagy negatív erőket, mert az ember csak olyan jelenségeket képes megmérni, és érezni, amelyek egymással ellentétesek, mint a fény és a sötétség, hideg és meleg, keserű és édes, erősség és gyengeség, és így tovább. Ez az, ahogy minden jelenség a természetben felbukkan, mert mindennek egyensúlyban kell lennie.

Egy ember először a Teremtővel ellentétes formában létezik. Bár a Teremtő rejtve van előlünk, mi mindent a vele való kapcsolatban mérünk meg. Ez a mi természetünk, és így, valójában ezen az ellentéten keresztül érezzük, hogy létezünk.

A KabTV “Az Örök Könyv titkai” című műsorából, 2015. december 8.
Via - laitan.com


2016. január 16., szombat

A barát vektora

Úgy kell a barátaidra tekintened, hogy a vágyaikat lásd, nem az arcukat, és nem a cselekedeteiket, tehát még azt sem kell figyelembe venned, hogy mit tesznek, kizárólag a vágyaikat kell látnod, a tendenciát, hogy mit ábrázolnak nekem. Így kell mindenkire tekintenem. Ez az erő, ez a vektor, a barátom vektora, hogy milyen mértékben ábrázolják ezt nekem, és így tudom megkülönböztetni mindegyiküket, hogy hogyan illeszkednek egymáshoz, és ezután ezen vektorok között elkezdem azonosítani a jó és gonosz erőket.

Elkezdem kezelni a kapcsolatoknak ezt a mezejét, az erők mezejét, de nem egy pszichológiai formában. Elkezdek törődni velük, azzal, hogy mit szeretnek, mit nem az emberek közötti korporális kommunikáció formáiban. Én ezt mind a kapcsolat irányában kezdem el érezni.

Ez az, amit mindegyiküknél azonosítani akarok, olyan tisztán, amennyire csak lehetséges, az arcoktól, a személyiségüktől függetlenül, függetlenül attól, hogy én hogy látom őket, vagy a tulajdonságaikat. A legfontosabb a belső hajlam, a belső tendencia. Így kezdem el látni őket egyre tisztább és jobb formában, és ezután, ami feltárul köztünk, az lesz a gonosz hajlam, minden méltósággal és dicsőséggel együtt, amit felfedezek. Ezt egyfajta fekete felhőként fedezem fel. Próbáljátok meg, ez az, amit el kell kezdenünk, és amivel dolgoznunk kell.

Részlet a 2015-12-08-i reggeli leckéből (Kabbala és filozófia)

2016. január 15., péntek

A végső határ

Nem vagyunk képesek önző módon tovább fejlődni. Önzőségünk hirtelen ellenségünkké vált. 

Csodálkozhatunk: “Hogyan lehetséges mindez? Folytassuk tovább fejlődésünket a technológiában, kultúrában és tudományban, utazzunk más bolygókra. A végső határok keresése végtelenül lehetséges”. A probléma az, hogy a végcél, a szándék, a Teremtés alapgondolata az valami más. 

A Természet úgy működik, hogy azok után, hogy elértük végső egoisztikus állapotunkat, mi elkezdünk kimondhatatlan módon szenvedni önzőségünktől, és nem akarjuk azt már tovább fejleszteni többé. Más szóval mi eljutottunk egy bizonyos válsághoz, mely azt mondja nekünk, hogy az önzőség az véges. Ez a mi végünk, semmi mást nem tehetünk. Nem leszünk képesek tovább fejlődni azon belül, és nem leszünk képesek kielégíteni magunkat többé, nem leszünk képesek azon keresztül egy kényelmes állapotot elérni. Csak üresnek, végesnek és átmenetinek érezzük magunkat.

 Ez egy kihívás annak érdekében, hogy felemelkedjünk a következő szintre – a Teremtő szintjére, a Felső Természet szintjére. Ez az a küszöb melyet a világ elért mára, az összes kabbalista korábbi jóslatainak megfelelően. Akár tetszik ez nekünk vagy sem, önzőségünk demonstrálja majd nekünk saját jelentéktelenségét, és képtelenségét, hogy nekünk beteljesülést adjon, az válik a “segítséggé magunk ellen”. Nem adja majd  meg nekünk amit akarunk sem a munkánkban, vagy otthon, sem egészséget sem biztonságot nem biztosít majd. 

Legfontosabb az, hogy nem segít minket a legnyomasztóbb kérdésünk megválaszolásában: “Mi az értelme életünknek?” Ezzel a kérdéssel szemben állva, a mi teljes “énünk” el lesz söpörve. Ez a legfontosabb, legdrámaibb kérdés, mely lenullázza az ember “énjét”, büszkeségét, létezését, és esszenciáját: “Mi vagyok én, minek érdekében létezem?” Egy apró rovar, vagy állat nem foglalkozik mindezzel, azok csak élnek, beteljesítik magukat, elvégezve azt a programot ami bennük van. Mi nem vagyunk minderre képesek, mi sokkal rosszabbul, szerencsétlenebbül érezzük magunkat náluk. 

Ha nem létezne a fejlődés felső programja, folytatnánk létezésünket ahogy azelőtt. Az Egyesült Államok fogyasztói társadalma, és Hollywood végtelen lehetőségei tökéletesen természetesnek tűntek, az emberiség azt hitte hogy ez a mi jövőnk, és semmi sem korlátoz minket. Kiderült, hogy a vég nagyon gyorsan, és meghatározó módon érkezett el. Ez az a tény melyre rá kell ébredjünk, melyet nem hagyhatunk többé figyelmen kívül: mi egy globális válságban vagyunk, a mi saját attitűdünk válságában magunkkal és a Természettel szemben. 

Ez nem átmeneti, nincsenek alternatívák. Mi korábban forradalmakat bujtottunk, szociális reformokat végeztünk: megpróbáltunk valamit kezdeni magunkkal vagy a környezettel, hogy valamit jobbra változtassunk. De most már nincs hová fordulnunk. Mi érezzük, hogy már vágyunk sincs arra, hogy bármit is megváltoztassunk. Igazából erről szól a válság. Másrészről, azonban ez az a szint, ahonnan mi elkezdünk felemelkedni a felső világba. Az emberiség, egyik szociális réteg a másik után elérkezik majd ehhez a felfedezéshez, elkezdi majd ezt érezni, és apránként megközelíti majd a felismerést, és a következő állapotba való átlépést.

Igazából mi vagyunk az elsők akik átlépnek ebbe az új állapotba. Mások követnek majd minket, és láthatjuk, hogy minden egyes nappal egyre több ember kezdi el legalábbis megérteni célunkat, és ha nem is fogadják azt el, legalább elgondolkoznak azon. A világ problémája és megoldásunk egyre közelebb kerül egymáshoz, és ez a megoldást egyre érthetőbbé teszi, az emberek már hajlandóak azt meghallgatni. 

És bár a változás egy hatalmas belső forradalmat kíván meg a személy szívében és értelmében, hogy az emberiséget egy új állapotba hozhassa, a folyamat nagyon gyorsan fejlődött tovább az elmúlt évek alatt. Az emberiség soha nem élt át olyan éles változásokat mint most. A Kabbala csak egy évtizede lépett be a köztudatba, és nézzük meg mi történt. Az események őrült sebességgel fejlődnek tovább. Mégis, még egy pár évnek el kell telnie ameddig úgy leszünk képesek a világhoz fordulni, hogy az elkezdjen odafigyelni ránk.

2016. január 10., vasárnap

Van a futballnak spirituális gyökere?

Két kérdést kaptam a futball és a Kabbala kapcsolatáról. 

Kérdés: A labdarúgás sok ember figyelmét felkelti. Mi ennek a spirituális gyökere?

Úgy hallottam egyszer behajtott egy focipályára Rabash-sal, és Ő azt mondta, hogy ez egy különleges hely, mert az embereknek örömet és élvezetet ad.  A labdarúgás tele van a rajongók fizikai, önző vágyaikkal. Miféle felemelkedést látott Rabash ezen a helyen? Talán csak viccelt, vagy ez egy példázat volt, vagy valóban van spirituális gyökere a futballnak? 

Michael Laitman válasza: Nem a futball játéka a fontos, hanem az hogy az egyén örömet kap az élettől. És ez az öröm természetesen a Teremtőtől jön. Nagyon sok ehhez hasonló példázat van.

Ha egy ember szívben lévő pontja - a Teremtőre valós sóvárgása -, még nincs a felszínen, akkor spirituális száműzetésben létezik, még anélkül is, hogy a tudatában lenne. Amíg ebben az állapotban van, élvezi a világ kis örömeit, ezt úgy hívjuk, hogy ez "egy gyenge ragyogás". 

Itt még beszélnünk kell azokról az emberekről, akik még nem készek a spirituális munkára. A Fény összegyűjti az embereket és ad nekik egy kis megelégedettséget - és ezért egy különleges hely ez. Azáltal hogy ott vannak, nem okoznak kárt senkinek, hanem épp ellenkezőleg - egyesülnek egymással. 

Kérdés: Mi van akkor, ha futball játékos és kabbalista is akarok lenni egyidejűleg? 

Michael Laitman válasza: Próbáld meg!

2016. január 7., csütörtök

Kabbala tippek garmadája

Kérdés: Hogyan befolyásolják az előző életeink a jelenlegi életünket?

Michael Laitman válasza: Nincsenek korábbi életek! Minden a lélekben halmozódik fel, ebben a spirituális génben. Kezd el feldolgozni és a fejleszteni azt, és minden feltárul ebben. Nem fogsz találni semmilyen testi változást, illetve a testi történeteket magadban, és ezért nincs értelme foglalkozni vele! Ne légy olyan, mint a fáraók, akik bebalzsamozák magukat. Ez értelmetlen.

Kérdés: Szenvedhet többet az ember, annak érdekében, hogy könnyebb legyen másoknak elérni a spiritualitást?

Michael Laitman válasza: Nem, és nem kell ezt tenned. A szenvedés nem egy parancsolat, és nem önmagáért való cél. Éppen ellenkezőleg, a személynek élnie és élveznie kell az életet, elégedett kell, hogy legyen az életével, mert a Teremtő így teremtette őt. Ugyanakkor, segíteni kell másoknak, hogy elérje pontosan ugyanazt az állapotot.

Kérdés: A lélek kapcsolódik a testhez, és ki vagyok „én”?

Michael Laitman válasza: A jelenlegi "én"-ünk a mi korporális állapotunk, mert az ember úgy érzi, hogy ő a fizikai, korporális testében létezik. Ezért jelenleg ő egy egoista én, aki élvezni akar.

Kérdés: Igaz, hogy egy nő az összes életében nőként születik és a férfiak férfiként?

Michael Laitman válasza: Igen

Kérdés: Hogy viszonyul a Kabbala az eutanáziához?

Michael Laitman válasza: A Kabbala ellene van az olyan cselekedeteknek, amelyekben egy ember látszólag eldönti, hogy mit kell tenni a saját, vagy mások életével. Ugyanaz vonatkozik az abortuszra és az idő előtti halálra.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. november 1. - Laitman Blog

2016. január 5., kedd

Utasítások az élet irányítópultjához

A Kabbalában azt a folyamatot tanuljuk, amelyen keresztül kell mennünk. Ez elmagyarázza számunkra mi is a világ, miért és mi okból létezik az, mi hogyan létezünk abban, és hogyan vagyunk képesek megvalósítani a teremtés célját.

A Kabbala arra a részre mutat rá, ahol meg kell valósítsuk magunkat, azáltal hogy azt a pontot leválasztja minden másról, mely más dolgok nem rajtunk múlnak. nekünk minden erőnket pontosan arra pontra kell összpontosítanunk, mely tőlünk függ, hogy elérhessük a győzedelmes áttörést, és elérhessük a sikert a célhoz vezető úton.

Itt található a Kabbala módszere: hogy megmutassa az embernek ezt a pontot, azt az apró gombot a többi különböző gomb és kapcsoló között, melyek sehova nem tartoznak. Mindez olyan, mintha a világ egy hatalmas irányítópultja előtt állnánk, de valójában az csak egy díszlet.

Csak egy gomb kapcsolódik a rendszerhez, és ez az egy gomb el van veszve a hatalmas kapcsolók, égők és színjelzéssel ellátott panelek között. Egész életünk során gombokat nyomogatunk, tekerőket tekerünk, emelőket emelünk, húzókapcsolókkal kapcsolgatunk, kerekeket pörgetünk, és különböző kijelzőket hangolunk, de semmi eredményt nem érünk el, mivel valójában semmit sem mozgatunk.

2016. január 3., vasárnap

Idézetek Baal HaSulam cikkeiből

Amikor az emberiség eléri célját, azaz eléri felebarátai iránti teljes szeretetét, amikor a világ minden embere egyetlen szívvé tömörül 
– csak akkor lesz az emberiség számára szánt tökéletes boldogság teljes pompájában felfedve.

Az akarat szabadsága Először, és legfőképpen minden személynek meg kell tökéletesen értenie, és másokkal is meg kell értetnie, hogy a társadalomban, országban, illetve a bolygón uralkodó béke teljesen egymáshoz kötődik.
Béke a VilágbanAz etika, mely a föld minden nemzetére vonatkozik, először is azt kell kötelezővé tegye mindenki számára, hogy adakozniuk kell egymásnak a "szeresd felebarátodat, mint saját magad" elv alapján. Ez lesz minden nemzet szociális öntudatának alapja. De emellett, minden nemzet továbbra is követheti saját vallását, és tradícióit, és semelyik nemzet nem avatkozhat bele a másik életébe.
A Jövő GenerációjaAz emberek és nemzetek közötti önző ellenállás csakis a Teremtő (Természet) Felső Fényének segítségével szűnhet meg, amennyiben mi azzal azonosulni akarunk. Ez eredetileg a Teremtés alapgondolatában lett megtervezve. És amennyiben mi továbbra is erőfeszítéseket teszünk a Teremtővel való azonosulás célja felé, akkor az irigység, büszkeség, és gyűlölet eltűnik majd, és mi mindannyian egy, a Teremtő tudatával megtelt szívvé gyűlünk össze.
A Béke