2018. augusztus 29., szerda

Világunk és fizikai testünk spirituális funkciója

Amennyiben ez a világ csak képzelt, akkor azt is jelenti, hogy e világi cselekedeteinknek nincsen kapcsolata a teremtés céljával?

Nem, mivel működnünk kell, fenn kell tartsuk magunkat és fel kell építsük életünket ebben a világban, hogy létezhessünk. Annak érdekében, hogy elérjük a spirituális világot, először is csalódnunk kell korporális létezésünkben. Ez elgondolkoztat majd minket arról, hogyan végezzünk spirituális cselekedeteket, és akkor elkezdjük majd hozzákapcsolni evilági életünket a spiritualitáshoz. Akkor egész itteni létezésünk a lelkünk kifejlesztésének irányába lesz irányítva. Minden, amit ebben az elképzelt világban teszünk, spirituálissá válik majd. Ennek eredményeképpen ez a világ eltűnik majd, mivel mindent megszereztem belőle, amire szükségem volt örökkévaló létezésemhez. Mindez eltűnik, mivel teljesen feloldódik abban a folyamatban, hogy szívünkben levő pontunkhoz asszisztált.

Ez jelenti a világ korrekcióját. Azonban az önmagában nem változik meg, mivel képtelen közvetlenül az adakozás tulajdonságát megszerezni. A mi protein testünk és fizikai anyagunk nem képes az adakozás érdekében létezni. Bár annak összes összetevője a kövületi, növényi és állati szinteken adakozik egymásnak annak érdekében, hogy létezhessenek, azt nem tudatosan teszik. Azonban amennyiben én az egész világot annak érdekében használom, hogy létezzek és lelkemet kifejleszthessem, akkor ezáltal ezt a világot a megfelelő módon hasznosítom, és teljesen kiürítem azt. A természet többi szintjei (kövületi, növényi és állati) tudattalanul kapcsolódnak egymáshoz, egy globális és harmonikus kapcsolatban. Ugyanakkor az emberi lények is használják ezeket a szinteket, saját állati mivoltjukat beleértve, annak érdekében, hogy a lelkükben az adakozás cselekedetét végezzék egy magasabb szinten. Az ember ezáltal a teljes korporális teremtést felemeli magával együtt.

A személynek nincs szüksége arra, hogy a természet kövületi, növényi illetve állati szintjeit korrigálja, azok már korrigálva vannak. Ehelyett amíg fizikai testemben létezek, csak a szükségleteket kell életem számára használnom, és minden mást arra kell irányítanom, hogy szívben található pontomat korrigáljam. Akkor minden ennek a világnak a kövületi, növényi, állati és emberi szintjein egyensúlyba kerül a spirituális szinttel. Az történik, hogy a kövületi, növényi és állati szintek kölcsönösen benne foglaltatnak egymásban, és a Teremtő irányítja őket, az ő személyes szándékuk nélkül. Nekünk embereknek ugyancsak biztosítanunk kell mindent állati testünknek létezéséhez, annak érdekében, hogy képesek legyünk spirituálisan fejlődni. Az állati testeink már előre fel vannak arra készítve, hogy azokat spirituális formájukban használjuk. Nem vagyok képes testemet adakozásra használni, és nem vagyok képes annak törvényeit megváltoztatni. Azonban ameddig az a kövületi, növényi és állati szinteken létezik képes vagyok azt a szándékot hozzáadni, hogy azt megfelelő módon használjam a testem létezésére, és lelkem kifejlesztésére. Ily módon az részt vesz a teljes korrekcióban. Ezzel a hozzáállással részünkről az egész teremtés képes tökéletességet és korrekciót elérni. Ennek eredményeképpen nincs egyetlen olyan része a vágynak, akár még ebben az elképzelt világban sem, mely nem megy át a korrekción.
                             
                                                                                                                         Dr. Michael Laitman

2018. augusztus 19., vasárnap

Érdemes földönkívüli civilizációk után kutatni?

Kérdés:

Kabbala bölcsességének szempontjából van értelme a földönkívüli civilizációk keresésének?

Válasz:

Amikor valami létezőről beszélünk, akkor azt értjük ezalatt, hogy egy személy elérése szempontjából létezik és mit vár.
Minden, amit lát, az magán belül történik. Tehát ha azt feltételezzük, hogy van egy Mars bolygó, akkor azt jelenti, hogy egy személyen belül van, mint annak a vágyának a kifejezése, amivel rendelkezik.

Létezik az élet a Marson?
Mit jelent az élet?
Mik a fehérje tulajdonságai?

A valóság észlelésének szempontjából sehol nincs élet. Minden, amit egy személy vizsgál, azt magában vizsgálja. Minden törvény, mindent, amit látok és értek, az mind bennem van.

Kérdés:

Ha egy személy 1940 -ben született, mielőtt én születtem, hogyan lehet a részem?

Válasz:

Minden megértés egy megfigyelő személy viszonyában történik. Tehát a történelem, ahogyan az látszik a számunkra, hogy több ezer, akár több millió év eltelt, a számok, és a feliratok, az idő tengelye és láncolata és a cselekedetek, ez mind mindannyiunkon belül van.

Kérdés:

Ez azt jelenti, hogy nincs történelem és nem volt dinoszauruszok?

Válasz:

Semmi sem volt. Minden benne van. Így vannak olyan vágyak, amelyek bennem maradnak, mint különleges emlékek. Végtére is, ez nem anyag, ez csak Reshimo  (információs gén).

2018. augusztus 13., hétfő

Az agy, mint a legfelsőbb koordinátor
Az agy, az értelmünk csak azzal a feltétellel működhet megfelelően, hogy egy magasabb rendszert érez, amellyel kapcsolatot kell fenntartania, amelyet szolgál és ahonnan parancsokat kap.

Minden embernek, mint az egész test "sejtjének", fenn kell tartania a teljes kapcsolatot a többiekkel és a természettel. Ideális esetben az agynak ismernie kell a személyes funkcióját az általános rendszerben. Meg kell ismernie ezt a rendszert önmagával kapcsolatban, és ezáltal megtanulja megőrizni az egészségi állapotát, és mindent kiszolgálni.

Aztán az agy elkezdi helyesen aktiválni a testet, beleértve minden szervét: a szív, az idegi, nyirokrendszeri és keringési rendszereket és így tovább. Az egész szervezet az általános rendszerrel fenntartandó teljes összeköttetésnek megfelelően fog működni.

Ezért fizikai egészségünkben és különösen mentális vagy spirituális egészségünkben teljesen kapcsolatban állunk másokkal és az egész univerzummal. Valójában minden rendszer összekapcsolt. Azonban az EGOnk minden szinten és szekcióban hibát visz bele ebbe. Ezért azáltal, hogy egy ember megváltoztatja mások iránti hozzáállását, elindítja az összes rendszer globális változását. De mi ezt nem látjuk azonnal, a kölcsönös függőségünk miatt. Mindaddig, amíg mindannyian korrigálva nem leszünk, lehetetlen valakinek a külön gyógyulásáról beszélni.

Hasonlóképpen, minden betegségünket az agyból származó rossz parancsok, hibás jelek okozzák. Valóban mindent ez vezérel; annak ellenére, hogy csak "koordinál" közöttünk és az általános rendszer között. Ez önmagában a rendszer utasításai szerint jár el, és a szervezetet az általános külső szükséglet szerint irányítja.

Akár akarjuk, akár nem, mindannyian az emberiség része vagyunk. Ezért agyunk parancsokat kap az általános "mezőtől", amelyhez mindig kapcsolódik, és mindannyian benne vagyunk. Ez a rendszer túlmutat anyagi keretünkön, ez egy, és magában foglal mindenkit és az agyunk pedig képviseli ezt.

A probléma, hogy az nem képes megfelelően működni, amíg nem tudjuk, honnan kapja a parancsokat. A jeleket a bölcsesség általános "mezőjéből", a fény mezőjéből, a teremtés gondolatából küldik és ahhoz, hogy megfelelően működjön, az agynak fenn kell tartani az egyensúlyt ezzel az általános aggyal.

A kvantumfizikához és más tudományokhoz hasonlóan ezen a területen is elértünk egy határvonalhoz, amin túl az ismeretlen homálya fed mindent. De ez a terület is kutatható. Tehát ha tudni akarod, mi a valódi oka annak, hogy mi történik, akkor feljebb lépsz. Itt az ideje, hogy végül felemelkedjünk az okok szintjére. Amikor orvosolni fogjuk őket, nem lesz szükségünk már gyógyszerre.
                                                                                                                           
                                                                                                                            Dr. Michael Laitman

2018. augusztus 6., hétfő

Mennyire félrevezető azt gondolnunk, hogy Isten hozzánk hasonló

Már gyermekkoromban is, még mielőtt megismertem volna a Kabbala bölcsességét, soha nem gondoltam arra, hogy a felsőbb erő hasonlít egy olyan hús, vér emberhez aki eszik, iszik, alszik és időről időre megbetegszik, illetve kinézetre sem mindig vonzó látvány. Számomra az sem volt érthető hogy egy ilyen a korlátozott, átmeneti test olyan erőt tükröz, amely állítólag univerzális, örök és magasztos.

Szóval meglepődtem, amikor meghallottam, hogy egy új kutatásban azt kérték a résztvevőktől, hogy írják le, mit gondolnak, hogyan nézhet ki Isten arca. Több száz amerikai hívő eredményeit összevonva a kutatók összerakták az "Isten arcát".

Ha a Teremtő képe valóban olyan mint egy emberi lény, akkor valami baj van azzal a Teremtővel ...

Kabbala szerint az "Isten," vagy "a Teremtő" a teljes, feltétel nélküli szeretet és adakozás minősége. Ez egy spirituális erő, amely nem rendelkezik semmiféle testi ábrázolással, ez egy olyan erő, amely az egész valóságot irányítja és támogatja, és a célja egy: a jót cselekedni. E célból a Teremtő létrehozott egy teremtményt, akinek rendeltetése, hogy elérje a végső jóságot - az abszolút szeretet és az adakozás isteni, örök minőségének megszerzésével.

Azonban a tökéletesség elérésének útja a tökéletlenséggel kezdődik. A Teremtő "összetörte" a teremtett lényt, amely pontosan ellentétes állapotba helyezte - az önmagának való megszerzés minőségébe. Ennek eredményeképpen mindannyian összetört darabok vagyunk a teremtett lényből, és a korporális valóság amelyet ismerünk, a legtávolabbi állapot a Teremtőtől.

Valójában nincs kapcsolatunk az abszolút szeretet és adakozás minőségével. Még akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy másoknak adakozunk, ez egy illúzió; az adakozásunk összekeveredik az önérdekkel. Ezért nem meglepő, hogy a tanulmány résztvevői a legszebb és legmagasztosabb képet választották. Ez a teteje annak, amit az emberi képzelet képes elővarázsolni. Ez azt is megmagyarázza, hogy egyes résztvevők miért választottak olyan képeket, amelyek tükrözik a politikai spektrumon való helyzetüket.

Sajnálom, hogy megölöm a romantikát, de bármilyen emberi kép, akármilyen gyönyörű is lehet, soha nem fog kapcsolódni a Teremtő (a Természet) valódi képéhez. Vagyis a feltétel nélküli szeretet és adományozás minőségéhez.

Akkor hogyan "vonzzuk" a Teremtő helyes képét?

Először : Töröljük el a testi ábrázolást. 

Másodszor : Fogadjuk el belsőleg, hogy a Teremtő nem érzékelhető az öt érzékünkön keresztül. 

Harmadszor : Megtanuljuk, hogyan fejlesszünk ki olyan belső tulajdonságokat, amelyek hasonlóak a Teremtő tulajdonságához.

Az a személy, aki megtanulja, hogyan fejlessze ki a szeretet univerzális attitűdjét és adományozását minden teremtett lény és a valóság egésze felé, belsőleg hasonlóvá válik a Teremtőhöz. Így új gondolataival és vágyaival a Természet képét építheti magában. A Kabbala autentikus bölcsessége olyan módszer, amelyet nemzedékekre szőttek meg azon emberek ezreinek gyakorlati tapasztalata alapján, akik elváltak a testi ábrázolástól és megszerezték a Teremtő belső tulajdonságait. Néhányan írásban rögzítették felfedezéseiket, és továbbadták a következő generációknak. Ma bármelyik ember használhatja módszerüket új, belső "ecsetek és színpaletták" készítésére, amelyekkel a Teremtő képét megrajzolhatják.

Hatalmas örömmel várjuk, hogy kipróbálja: Kabbala Akadémia

Dr. Michael Laitman írása a Medium-ban