2016. június 30., csütörtök

A Természet az egység - 2. rész

Nagyon szigorú szakaszok jellemzik általában a természetes fejlődést. Ezek hasonlók egy nehéz szüléshez. Össze vannak kötve a stresszel, problémákkal, veszélyekkel, dramatikus természeti jelenségek kíséretében. A Föld évmilliók alatt lehűlt, megszilárdult, majd újra felmelegedett, szétszakadt a magma nyomása miatt. Földtörténeti korok váltakoztak, a Földön a természet megváltozott. Egyes fajok kihaltak, mások megjelentek. Felmelegedések és lehűlések váltakoztak, míg végül elértük a jelenlegi helyzetünket, ami még nem végleges, továbbra is fejlődünk. Ráadásul ez sokkal gyorsabb, mint a korábbi időszakokban. 

Általában ezek már mind a természet általános erejétől függtek, amit a Kabbala bölcsessége mélyebben kutat. A fogalmak, mint "isteni" és "természet" azonosak, ezek egy erőről beszélnek, ami egy precíz általános terv, amelyen beleül integrálódnunk kell, ennek fokozatos megértésével és elérésével. Nekünk kell egyre több és több részvételt megvalósítani ebben tudatosan, felismeréssel és felfedezéssel. Ez az integráció szintén rögzítve van benne. 

Visszatérve Ádámhoz, Ő volt az első, aki felfedezte ezt a programot és megértette azt, hogy a Természet egyensúlyra törekszik. Ez azt jelenti, hogy mi egyensúlyba hozzuk magunkat a Természettel mozdulatlan, vegetatív és állati szintjeivel, hasonlóképp egyensúlyt építünk ki egymás között az emberi szinten, oly módon, hogy végső soron minden ember érezni fogja a föld színén azt, hogy nincs szakadás, vagy leválás köztünk, és semmi között, amit magunkon kívül találunk. Ezt a tudat fejlődésének hívjuk. Elérek egy tudatosságot, egy megértést, egy érzést, hogy a Természet egy egységes mindent átfogó rendszer, és ezzel az egységes rendszerrel vagyok harmóniában, kölcsönösségben, homeosztázisban. Ez az anyagok, gondolatokkal és vágyak kölcsönös cseréje. 

Ebben az értelemben nekem kell érvényteleníteni minden leválást és tátongó űrt aközött, amit magamon belül, és amit tőlem kívülre érzek. A bőröm többé nem választ  a világtól és a környezettől. Elérem a tudatosságot, és egy megértést hogy minden egyetlen egységes rendszer része. Ez mindennek az önálló lényege, eszenciája. 

Az emberi szinten így működik. A testünk az állati világhoz tartozik, habár a lényegünk meg az emberi szinthez, ami magasabb. Egyediségünk, hogy a világot egy egységes egészként látjuk és érzékeljük. 

Ebben az egyetlen és egyedülálló világban felfedezzük a természet egyedülálló erejét, ami mindent irányít, felismerjük és eggyé válunk vele. 

Aki már megpróbálta elérni a természet egyetlen egészének az egyensúlyát, felfedezte és elérte ezt a folyamatot, pontosan a végleges állapotában, ahova csatlakozunk, és eggyé válunk a természet körülvevő erejével. 

Az utolsó "állomás", a fejlődésünk útján ez lesz. Nem tudjuk mi fog történni ezután. Valójában, van még néhány további fokozat...
Via - Laitman Blog

2016. június 24., péntek

Kabbala, a legvalóságosabb tudomány

Kérdés: Miért hívja a Kabbalát tudománynak, és nem egy tannak?

Michael Laitman válasza: A kabbalisták és azok az emberek, akik megpróbálták megérteni őket, azt mondják, hogy a Kabbala egy tudomány. A Kabbala kimeríti az összes meghatározást amivel a tudományt definiáljuk, sokkal inkább, mint valami tanítás.
 A tanítás nem tényeken alapszik. Ez a gondolatok és feltételezések szintézise, amit egy személy megtapasztal, de semmiképpen sem tényeken; nem világos, pontos dokumentáción, annak a szabálynak megfelelően: "a bírónak csak az áll rendelkezésére, amit a szemével lát", a világunk megfigyelésén, és mérésén, olyan mértékben, hogy valami feltáruljon a számára.

A kabbalista egy olyan ember, aki extra érzékeket fejlesztett ki, amellyel másoknál mélyebben kutatja a természetet. A természetnek azt a szintjét vizsgálja, ahol az erők irányítása található, a világunk irányításának terve és adatai, és ez a valóság számára. Ő teljesen pontosan eléri ezt, feljegyzi, és építi azt. Az a világ nem kevésbé valóságos neki, mint a mi világunk, és így az ő felső világról való kutatását tudományos kutatásnak, őt magát pedig tudósnak tekintjük.

Sőt mi több, a kabbalisták azt állítják, hogy a Kabbala az összes tudománynál jobban megfelel a tudomány követelményeinek és meghatározásainak, mert a természetet a maga igazi formájában tárja fel – nem a szűk keretek között, amit egy sor behatás zavara alatt kapunk: gondolatok, az értelmünk és érzéseink törése, és a mi a környezetre gyakorolt hatásunk következtében.

Jelen pillanatban a világot csak az öt érzékszervünkön keresztül tapasztaljuk meg, vagy olyan eszközök segítségével, amelyek kitágítják egy kicsit az érzékelésünk skáláját, míg a kabbalisták a természetet abszolút formában érzékelik, mert kifejlesztették a képességet, hogy kilépjenek magukból azáltal, hogy az egoizmus fölé emelkedtek, ami megnehezíti azt, hogy megértsük a természetet az egoista érzések és az elme által; igazi kutatókká váltak, tudósokká, akik teljesítményükben felülmúlják világunk tudósait.

2016. június 18., szombat

A Természet az egység - 1. rész

Egy természeti "buborékban" élünk, mind a mozdulatlan, vegetatív és élő szintek. Ez által biztosítjuk létezésünket, és ez a környezet továbbítja, vagy elrendezi a számunkra pontosan azokat a körülményeket, amiket igényelünk a fejlődésünkhöz. 

Ily módon az állandó változások sokasága adatik meg nekünk. Valójában, összességében véve meg kell értenünk, hogy az ősrobbanástól kezdve ez a folyamat folytatódik a mai napig is, és annak teljes terjedelmében, a fejlődés általános ereje vitt minket előre a célja, a teljes egyensúly felé. 

A folyamat során a mozdulatlan, a vegetatív és az élő természet létrejött a föld színén, és utána az emberi faj. Egy adott pillanatában a történelemnek, ha akarta, ha nem, az emberi fajnak a "gyeplőt", azaz a vezetési eszközöket a kezébe kellett venni, hogy megfelelő módon váljon a fejlődés részesévé. 

Ettől a pillanattól fogva nem úgy vagyunk részesei a folyamatnak mint korábban. Amíg nem tudatosult a helyzetünk, mi ösztönösen fejlődtünk a mozdulatlan, vegetatív, és élő természethez hasonló módon, akik között szintén sok a gond és a probléma, és a körülmények nyomása, beleértve a katasztrófákat. 

Azonban minél többet fejlődtünk, annál jobban összekapcsolttá váltunk a folyamattal; mi tudatosan veszünk részt benne és megértjük azt, és ezért van több problémánk. Jelenleg ettől függünk: Elfogadjuk-e az üzenetet mi magunk, hogy együtt fejlődünk a természettel? 

Ha igen, akkor jó lesz nekünk, és ha nem akkor rossz lesz nekünk. Attól függően mi a fejlettségi szintünk. 

Ádám volt az első felfedezője az evolúció általános folyamatának, amelyen keresztül kell mennünk nem csak a "bestiális" anyagi szinten, hanem az emberi szinten is. Ádámtól kezdve, aki 5775 évvel ezelőtt élt, mi egy új periódusba költöztünk. A természeten belül "ágyazódtunk" be, a részvétel fokozata szerint, azzal hogy, készek vagyunk felkelni és meghívni magunknak, illetve a mozdulatlan, a vegetatív és az élő általános szintjei számára, egy jó, kellemes, gyors, és könnyű fejlődést.


2016. június 14., kedd

Megváltoztatni az emberi természetet

Kérdés: Gondolja, hogy az egoizmus a legnagyobb emberi bűn? 

Válasz: Ez a mi természetünk,és semmi több. 

Kérdés: De az összes bűncselekmény és bűn középpontjában az egó van. Például: Az Iszlám állam tagjai, akikről mindenki beszél, ők szimplán egoisták vagy barbárok?

Válasz: Ők egoisták, de az egójuk megtalálhatóan kifejeződik a fanatizmusukban.

Kérdés: Ez azt jeleni, hogy, amikor legyőzzük az egót, ők egy egyetemes jólétben lesznek?

Válasz: Akkor mi kapcsolódni fogunk egy jó és harmonikus kapcsolattal, nem csak egymással, hanem a környező természettel, és az általános irányítási rendszerrel. 

Mi igazán érezni fogjuk azt, hogy egy kiegyensúlyozott világban élünk,és elkezdjük érezni az eljövendő magasabb állapotokat a Természet rendszerén keresztül. 

Ez a legfontosabb dolog, amit a Kabbala bölcsessége felfed. Ez ad nekünk perspektívát, nem csak ezen a világon, hanem az összes többi állapotunkban. 

Az nagyon befolyásoló az egyén számára, ha elkezdi megérteni, hogy ebben a világban a létezésének a folyamata alatt rajta múlik, hogy vegye számításba az összes egyéb lehetséges állapotát teljesen reálisan.

2016. június 11., szombat

Uraim, legyünk Jól!

Az új társadalom olyan egyensúlyban létezik a természet törvényeivel, ami nem néz szembe a mindennapos problémákkal. El fogjuk érni azt az állapotot, ahol az emberek testileg egészségesek, mert a fizikai problémák a természettel való szembenállásunk következményei.

Nem értjük, hogyan lehet egy megfelelő és jó életet élni. Fóbiákat, és félelmeket érzünk, ez tart minket abban, hogy biztosan káros tetteket hajtsunk végre, és ez stimulál egy hasonló társadalmi viselkedésre is. Azonban, egy integrált rendszerben az összes társadalmi félelmek eltűnnek.

A rendszer kölcsönös, integrált belső függőséggel működik, ugyanúgy mint a szervezetünk rendszere, amikor annak minden része összhangban működik. Minden része azt teszi amit tennie kell, és támogatja a közös testet. Ily módon, az egészséges marad. Ugyanez alkalmazható a társadalomra is. Egy egészséges társadalom, ahol mindenkinek megvan a helye úgy tűnik, hogy ez a belső erő beragyog mindenkit, és fenntart minket egy egészséges állapotban.

Az egészség az egy emberi szervezet minden belső paraméterének  az egyensúlya, úgy mint a vérnyomás, a cukorszint, és így tovább. Mikor egyensúlyba kerülünk a természettel, helyreállítjuk az egyensúlyt magunkban is.  Az egész Természet az egyensúlyon alapul. Bármelyik törvény az egyensúly törvénye. Bármilyen képlet, amit találunk, alapvetően egy képletté válik. : A mi belső egyensúlyunk a Természettel, amikor mi igazán belépünk abba, mint egy integrált részbe. 

Az állatok a fennálló normális körülmények között nem betegednek meg, csak azért szenvednek és betegednek meg, mert mi rendellenességeket vezettünk be a természetbe, és leváltunk róla.

Minden probléma kizárólag az embertől származik, mert az emberi szint a Természet a vegetatív és az élő szint utáni legmagasabb fokán áll a fejlődésnek. és így hat az összes alacsonyabb szintre, és ez az, amiért mi vagyunk a problémák forrása az egész világon . A világ állapotát az fogja meghatározni, hogy  milyen mértékben törekszünk az integráció felé.

2016. június 3., péntek

A vegetarianizmus fogja megmenteni a világot?

Megjegyzés: Az Oxfordi tudósok számítása alapján az emberiségnek az előnyére válna ha vegetáriánus lenne. A modell szerint, ha a világ népessége egyet értene abban, hogy egy hirtelen fordulattal vegetáriánus legyen, akkor közel 8 millió embert lehetne megmenteni. Ezen felül képesek lennének megóvni a természetet, a fákat, az erdőket, és sok mást. 

Válasz: Ez egyértelműen egy fantázia. Beutaztam az egész világot, és az emberek mindenhol ettek mindent. Tengergyümölcseit, kígyókat, gyíkokat, békákat, kutyákat, juhot, szarvasmarhát, szárnyasokat, és sok mást is. 

Lehetetlen az embereket megállítani hogy ne egyenek húst. Ez nem csak egy ősi viselkedés, vagy szokás, egy személy a létezésnek ebbe az állapotába születik. 

Hasonlóképpen továbbra is szükség van bizonyítani, hogy az egyén nem létezhet húsevés nélkül. Az én véleményem az, hogy semmi nem pótolhatja a húst. 

Az ember is egy állat. Nem olyan állat, ami füvet eszik, egy olyan állat, ami mindent megeszik. Ebben nincs semmi, ami rossz, vagy jó lenne. ez, ahogyan a természet irányít, és ezt nem lehet rombolónak tekinteni. Ha mi eltávolítjuk az étrendünkből az állati eredetű húsok evésének szükségét, kénytelenek leszünk olyan állati termékeket sem enni, mint a tojás, zsírok, proteinek, és szénhidrátok, nem fogunk állati bőrből készült termékeket gyártani, és sok hasonlót. 

Így aztán át kellene állni a növényi táplálékokra. Mi  alapján tudjuk befogadjuk azt, talán egy növény is érez?! Végtére is, még a kő is érez. Így még őket is el kényszerülnénk utasítani. Szóval, így hova jutunk akkor? Nincs elég tudásunk, ami megmutatná azt, hogyan tudunk túlélni a megfelelő felhasználású normál, és változatos étrend nélkül, ami a természetből jön. 

Nekünk szükségünk van minden fogyaszthatóra. A világot úgy alkották meg, hogy alacsony szinten az egyén képes legyen használni mindent, ami megtalálható benne. 

Az ember a piramis tetejére emelkedett. És az teljesen létezik az ő számára, a megfelelő táplálékként mind fizikailag, és lelkileg. 

Az egész világ a-célból teremtetett, hogy igazoljuk a létezést, és ezt semmi nem változtatja meg.