2017. május 29., hétfő

Miért nem tekintjük a Kabbalát vallásnak?


Miért nem tekintjük a Kabbalát vallásnak, pedig az a felső erőről, a Teremtőről beszél?

Ez azért van, mert nem hitbéli témákkal foglalkozik, a Kabbala bölcsessége feltárja és tanulmányozza a felsőbb erőt. Hasonlóképpen, mint egy fizikus a mi világunkban, aki vizsgálja, kutatja a fizikai erők törvényszerűségeit.

A Kabbala bölcselete is egyfajta tudomány, csak éppen nem evilági a kutatási területe, sokkal inkább a fizikai világ határain túli. A bölcselet a felső világ "fizikai" törvényszerűségeivel foglalkozik.

2017. május 26., péntek

A Természet fejlődésének törvénye


Mi a természet fejlődésének a törvénye? Hogyan formálódik ez meg?

A természet fejlődési törvénye azt mondja, hogy a természet valamennyi részét egy integrális összetapadásban kell egybegyűjteni.

A Természet olyan, mint a darabjaira tört puzzle, amiben a részeinek meg kell találniuk a helyes kölcsönkapcsolatokat egymás között.

Valójában a Természet abszolút harmóniában él, de ebből a harmóniából hiányzik egy elem - az ember, az "Én". Ez hiányzik a természet harmóniájából az emberben rejlő egoizmus miatt, amelyet szándékosan lett megteremtve benne. Amikor a természet az ember egóján keresztül látszik, akkor az kaotikusnak és harmónia nélkülinek tűnik.

Van egy világ és egy természet, amely sokkal szélesebb és nagyobb, sokkal integráltabb és globálisabb, mint amit látunk. Ez magában foglalja az univerzum egész rendszerét, ahol minden elem ideálisan össze van kötve. És ezt az egész rendszert olyan erők irányítják, amelyeket nem érezhetünk és nem láthatunk. Az ok, amiért eltérítik észlelésünket és megértésünket, az egoizmusunk. Egoizmusunk az útban áll, és torzítja a Természet tökéletességét.

Így a hatalmas globális és tökéletes rendszert tökéletlennek látjuk, mert az egoizmusunk torzítja azt. Ez azonban lehetőséget nyújt számunkra, hogy kijavítsuk magunkat: A korrekció érdekében tett erőfeszítéseinkkel egyenlővé válunk a Teremtővel.

Képzeljük el, hogy vásároltam egy puzzle-t egy játékboltban. Hazahozom, kevergetem a darabokat, és odaadom a kisgyermekemnek, hogy összerakja. Miért kevertem össze a puzzlet? A fiam miatt, hogy megtanulja és rájöjjön, hogyan kell összeállítani a darabokat.

Így az egész társadalom, amit az ember az évezredek során teremtett, egész kultúránk és civilizációnk, nem más, mint egy olyan játék, amelyet el kell sajátítanunk ahhoz, hogy olyanná váljunk, mint a Természet (a Teremtő). Ezután ez az egész világ eltűnik a felfogásunkból, és megszűnik létezni. Amikor elérjük a spirituális világot, akkor az egész univerzumunk, mindaz, amit ma öt érzékünkön keresztül érzékelünk, beleértve magunkat és a körülöttünk lévő világot, eltűnik. Ez a világ eltűnik, mint egy régi játék.

Ehelyett a létezés egy másik szintjét fogjuk érzékelni, egy másik világot, a különböző kölcsönhatásokat és a valóság egy másik rétegét - amely örök és tökéletes.

- Michael Laitman -

2017. május 15., hétfő

Feltárni a minden között létező kapcsolatot

Lényegében a Kabbala az ember és az emberi természet korrekciójának módszere. És így a tanulásunk keretmunkáján belül ezt az információt széles körben terjesztjük. 

A Kabbala bölcsességét csoportokban tanuljuk. Ez nem arról szól, hogy másoktól elszakadunk; hanem sokkal inkább arról, hogy egy ember egyénileg fejlődik, amikor a csoportban van, a környezetben, és folyamatosan megváltoztatja magát a csoport dinamikáján keresztül. Lényegében egy ember alkalmazkodik ahhoz a környezethez, amelynek időről időre meg kell mutatnia, hogy szüksége van az egoizmus fölé emelkedni és kilépni önmagából a mások szeretetébe. Az ember ezt gyakorolja a csoportban. A környezettel való kapcsolattartás révén az ember érzi a szükségleteiket és egyesül ezekkel. Ezután feltárja a mindenki között létező kapcsolódási hálózatot; ami a személyes egoizmus fölött van, és az ember érzi a közös kötelékeket, a közös erőt, amely köztük lakozik. Ennek eredményeként olyan, mintha mindenki kilépne saját magából, és csatlakozna ehhez a kollektív erőhöz. Ennek köszönhetően azt találjuk hogy az ismert valóságunk fölött létezik egy magasabb valóság. 

A mi jelenlegi valóságunkat belül érzékeljük a saját vágyunkban (edényünkben), így korlátozva vagyunk. Örömöt szeretnénk szerezni, és amikor az öröm belép a vágyba, kölcsönös ellentétük miatt eltörlik egymást. Kiderül, hogy minden alkalommal, amikor valamit elérünk, egy pillanatra élvezzük azt, és az öröm azonnal eltűnik. Azután a következő öröm után futunk, megérintjük, és eltűnik az is. Amint az öröm belép a vágyba, egyszerre semlegesíti az utóbbit: A plusz és mínusz közötti rövidzárlat a megsemmisüléshez vezet. Másrészről, amikor egy ember kilép önmagából és az egoja felett elkezd egyesülni a csoporttal, más emberekkel, egy edényt hoz létre önmaga felett, egy külső vágyat. Most már a vágyon és az élvezeten kívül érzi magát, és azok nem tűnnek el. Éppen ellenkezőleg, a valóság az idő feletti végtelen életfolyammá válik. Az öröm, amely újra és újra belép és eltűnik, teremti meg az idő érzetét. Azonban ha az öröm nem szűnik meg, ha úgy érezzük, hogy végtelenül áramlik, akkor az időérzék fölé emelkedünk, és elkezdjük érzékelni a természet általános erejét, amely körülvesz és elrendez minket együtt. Elkezdjük felismerni a kapcsolatot a valóság minden részével, amely hasonlít a hímzett kép hátoldalán lévő összefonódó szálakra. Kívül a világunk "mintázatát" látjuk, de ha a felülete mögé nézünk, látni fogjuk a kép egyes részeit összekötő szálakat. 

Ezt fedezzük fel a Kabbala tudományának segítségével: a kapcsolatot és a kölcsönös befolyást közöttünk. Ez nagy hatással van az emberekre, és ők megváltoznak. Látva ezt a valóságot, megértik, hogy mi nem tudunk megbirkózni semmivel kapcsolat és kölcsönös megértés nélkül, mert már képesek látni az általuk másoknak okozott károkat. Így nem hitre van szükségünk, hanem elérésre. Így egy ember szabaddá válik és elkezdi tisztán látni a világot. Majd fokozatának megfelelően meghatározza a helyes cselekvési folyamatot.

Dr. Michael Laitman

2017. május 1., hétfő

A bölcsesség, ami garantálja a sikert az életben

A Kabbala bölcsessége leginkább a közönséges embereknek szól, és semmi köze sincs a vallásokhoz: sem a judaizmushoz, sem a keleti hitekhez, sem a kereszténységhez, sem az iszlámhoz, és semmilyen miszticizmushoz. Ebben kizárólag a felső erő minden feltárulásáról van szó minden ember számára. A Teremtő a Természet elérése, az általános terv elérése. Ez megnyitja a szemünket, és lehetővé teszi számunkra, hogy megnézzük, milyen világban élünk, ki irányítja azt, és a hálózatot, amelyben vagyunk. Mindez segít nekünk abban, hogy sikeresebbé váljunk, ami ma az emberiség számára szükséges, mert szenved .

Azoknak az embereknek akiknek megadatott a korrekció terve azt fel kell ismerniük. Ráadásul a feladatunk hogy az egész emberiséget be kell vonnunk ebbe a tervbe, és mindaddig, amíg ezt nem tesszük meg, gyűlölni fognak minket és egyre nagyobb nyomást helyeznek majd ránk. A globális nyomás csak nemrég kezdődött. Ennek a feltárásnak köszönhetően egy ember nem fog rosszul élni az életében. Ráadásul elkezdi felfedezni a felső dimenziót, és rájön, hogy életünk nem ér véget, amikor a korporális test meghal. Nem ez a létezés lényege, amely csak néhány évtizedre korlátozódik, és azon is fájdalomban és háborúkon megy át.

Ennek az életnek a jelentése, hogy a következő szintre emelkedjünk. Ez nem a fizikai világ szintje, hanem egy új tudatszint, egy új érzelmi szint. Felemelkedünk egy másik dimenzióba, és új távlatokat fedezünk fel, egy új világot. Ez az, amire a Kabbala bölcsessége meghív mindenkit, és ez az, amiről szól, ez a felsőbb erő feltárása, a Teremtő elérése, az örökkévalóság és a természet tökéletességének feltárása.
                                                                                                          
                                                                                                           Dr. Michael Laitman