2016. szeptember 27., kedd

Hol van Jézus Krisztus a Kabbalában?

Kaptam egy kérdést nem sokkal ezelőtt az egyik tanulótól: "Az információk amiket te bemutatsz nekünk, a minket körülölelő világról elbűvölő. Mindenki a családomban ortodox keresztény vallású, olvastuk a Bibliát és az Új Testamentumot még gyermekkorunkban. A kérdésem azonban az lenne, hogy hol van Jézus Krisztus a bemutatott tudományodban? Ez aggaszt engem a legjobban, és ez az egyedüli dolog, ami zavar a te módszeredben."

A következőket válaszoltam neki: Jézus nem található meg, mivel az én tanításom a három fő kabbalista tanítására épül. Rashbi (A Zohár könyve), Ari, és Baal HaSulam (nézz utána munkásságainak, már magyarul is elérhető). Csakúgy mint más tudományok, a Kabbala sem képvisel semmiféle vallási kötelmet. Ez a fizikai erőkkel foglalkozik, melyeket a hatodik érzékszervünkön által igyekszünk vizsgálni, annak érdekében, hogy vágyaink korrigálódhassanak.

Ezzel ellentétben a vallási irányzatok bizonyos tevékenységek, vallási rituálékról beszélnek, kevésbé vagy egyáltalán nem az egyén önző vágyainak Felső fény által való korrekciójáról. Habár végső soron, minden vallás ugyanerre vágyik, amit aztán saját maga cselekedeteinek szeretne tulajdonítani.

- Michael Laitman -

2016. szeptember 22., csütörtök

Hogyan oldjuk meg a terrorizmus kérdését? - Riport Dr. Michael Laitmannal

Ha egységre lépünk, képesek leszünk legyőzni a terrorizmust?

A Kabbala bölcsessége szerint nekünk egységre kell lépnünk a belső gonoszunk, az egoizmusunkkal szemben. Ez a gonosz nem az emberben magában található, hanem az emberek között. Ha összefogunk, a terrorizmus és az összes többi probléma el fog tűnni majd a világon.

Meddig fog tartani, amíg a világ összes nemzete baráti kapcsolatokat hoz létre egymás között? Vajon addig folyamatosan lőni fognak egymásra?

A természetnek megvannak a maga szabályai. El kell érnünk egy integrált társadalom szintjére, ami az evolúció új szintjét jelenti, ami által felfedezzük a következő világot, a felsőbb világot. Ma az állati szinten élünk, ez nem az emberi szint. Az "ember" szó héberül Adam, ami a Domeh, hasonlítani szóból ered. Tehát az emberi szint eléréséhez saját magunk fölé kell emelkednünk.

Amikor elkezdjük érzékelni a világot a két ellentétes erőben, amelyek egyensúlyt teremtenek a jó és a gonosz között, akkor egy teljesen más képet fogunk látni. Azon túl, amit most látunk, az erők és a kölcsönös cselekedetek tökéletes és örök világát fedezzük fel. Ez az a világ, amit fel kell fedeznünk addig, míg a testünkben élünk, és ez az, amit a Kabbala tanít nekünk.

Abba kell hagynunk az terrorszervezetek bombázását, hogy csak a saját személyes növekedésünkkel foglalkozzunk?

Nem, folytatnunk kellene a harcot az Iszlám Állam és más terroristák ellen. Ha megtámadnak, vagy fenyegetnek téged, akkor meg kellene előznöd a katonáidat és neked kell elpusztítanod azokat előbb, de nem fizikai intézkedések által.

A fizikai intézkedésekkel önmagukban nem fogunk elérni semmit. Meg kell teremteni a helyes kapcsolatokat közöttünk, a helyes kölcsönös kapcsolatokat, amelyeken keresztül a jó erő - amit jelenleg a természet elrejt előlünk - feltárulhat a világon. Ekkor elkezdődik a gonosz erő kiegyensúlyozása és az olyan szervezetek, mint az Iszlám Állam és a gonosz minden formája ebben a világban el fog tűnni.

Most egyszerűen vissza kell tartani őket bombázásokkal, az ellenük való harcokkal, de tudnunk kell, hogy ezek által nem fognak eltűnni, csak a a természet jó erejének hatására tűnhetnek el.

Ez történik Európában is, és mi tehetetlenek vagyunk. A terrorizmus a világ egyre nagyobb részeit keríti markába, mígnem betölti az egész világot. Nincs más út, kénytelenek leszünk elfogadni a korrekció módszerét.

2016. szeptember 14., szerda

A Kabbala bölcselete miről szól, kinek és miért?

Miről szól a Kabbala bölcselete?

A Kabbala bölcselete azt mondja el nekünk, hogyan kell az egoizmusunk fölé emelkedni a természetben található erő, a Fény segítségével, hogyan változtathatjuk át egoizmusunkat, és hogyan kapcsolódhatunk össze mindenki mással egyetlen teljes vágyban. A szeretet és az adakozás pozitív tulajdonsága, amit feltárunk egymás között, ezt nevezzük úgy, hogy felső erő, ez az egoizmusunk felett található. Ezt nevezik Teremtőnek, mert Ő teremtett minket egy olyan tulajdonsággal, amely Vele ellentétes, ahogy írva van: "Én teremtettem a gonosz hajlamot."

Kinek van szánva a Kabbala bölcselete?

Bárkinek, aki vágyat érez, hogy felfedezze születésének titkait, a sorsát, és az élet értelmét. A Kabbala összes forrása szerint nincs semmi korlátozás a Kabbala tanulmányozásában.

Miért ellenzik a vallásos emberek, hogy az emberek Kabbalát tanuljanak?

Csak azok a vallásos emberek tiltakoznak ellene, akik nem értik a Kabbala célját. Azt tudnunk kell, hogy a Kabbala semmilyen módon nem utal a vallásra, mert a vallásnak nem az ember tulajdonságainak megváltoztatása a célja - önzőből adakozóvá -, hanem csak olyan keretek között akarja tartani a hívőket, ahol a koorporális szokásoknak megfelelően tudnak élni. Baal HaSulam leírja ezt részletesen "A vallás lényege és célja." című cikkében.

2016. szeptember 1., csütörtök

A spirituális korrekció

A spirituális korrekció nem érintheti csupán az élet néhány szűk szegmensét, néhány atomját, vagy parányi részecskéjét. Az csak mindenre kiterjedően mehet végbe.

Az érzékelésünk finomításával a valóság helyes módon való érzékeléséhez jutunk, ami megváltoztathatja az egész addigi életünket. A Kabbala azt tanítja nekünk, hogyan kell felfedeznünk a valódi valóságot, egy új világot. De ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnunk mindent a jelenlegi földi életünkből, csupán annyit, hogy a körülöttünk lévő valóság miként alakulhat át lépésről lépésre egyik szegmensétől a másikig. A belső tulajdonságaink változásának köszönhetjük mindezt, azt ami a külvilágot is megváltoztatja, hiszen a világ, amit magunk körül látunk az a belső tulajdonságaink lenyomata.