2016. augusztus 25., csütörtök

Kezdj el kommunikálni a Teremtővel

Minden, ami létezik, az a Teremtő. Úgy is mondhatnánk, hogy "Nincs más rajta kívül."

Minden, a világ, annak minden lakója, minden, amit magunk körül érzünk, magunkat is beleértve csak a Teremtőből egy rész. Még pontosabban, mi vagyunk Ő. Minden gondolatunk és cselekedetünk vágyaink által van meghatározva. Az értelem csupán ahhoz segít minket hozzá, hogy elérjük azt, amire vágyunk.

Amikor megkapjuk vágyainkat, amikkel Felülről vagyunk elhalmozva, mi magunk nem tudjuk azokat megváltoztatni, arra csak is a Teremtő saját maga képes.

A Teremtő szántszándékkal teszi mindezt annak érdekében, hogy megértsük minden, ami történik velünk akár a múltban, akár a jelenben vagy a jövőben fog megtörténni, az élet minden területén az teljességgel csak Tőle függ. A helyzetünk csak akkor tud továbbfejlődni ha Ő úgy akarja, mert ő az oka mindannak ami történt, történik vagy történni fog.

Mindez szükséges ahhoz, hogy felismerjük és érezzük a szükségességét a hozzá fűződő kapcsolatnak. 

A Teremtő segítsége szükséges a haladáshoz

Amikor valaki azt tapasztalja, hogy vágyat érez ahhoz, hogy közelebb kerüljön a Teremtőhöz, a spiritualistához kerül közelebb, ekkor a Teremtő maga helyezett el a személyben egy vágyat erre. Fordított helyzetben az ember anyagi, szociális és egyéb helyzetei, kudarcai, nélkülözései fokozatosan vezetik el erre az állapotra, melyet a Teremtő szándékosan rendez számára.

Ezen a módon való fejlődés által az egyén kiemelten érzi annak szükségességét, hogy rajta csakis a Teremtő tud és fog segíteni, a szándékosan elrendezett környezet és körülmények segíteni fogják számára annak a szilárd meggyőződésnek kialakulását, mely ösztönzi a lelki állapotának megváltoztatását. Ez által vágyik a személy a Teremtő közelségére, és az összhangra vele.

Láthatjuk, hogy a Teremtő segíteni kívánja utunkat, olyan helyzeteket alkot, melyben a meghatározott cél felé léphetünk, mert Ő küld minden szenvedést, kudarcot felénk, mind fizikai, mind lelki szinten, a környezet, család, barátok, kollégát és ismerősök által.

A spirituális fejlődés a Teremtőtöl függ

Azért lettünk teremtve, hogy érzékeljük, hogy minden öröm attól függ, hogy milyen közel vagyuk Őhozzá. Mi érzékeljük az ellenkezőt is: hogy minden kellemetlen rossz dolog annak az eredménye, hogy nagyobb távolságra vagyunk a Teremtőtől. Ebből az okból, a mi világunk olyan módon lett megalkotva hogy függőségi helyzetben legyünk az egészségtől, családunktól és szeretnünk és tisztelnünk kell azokat, akik körülvesznek minket.

A Teremtő számára, az előbb említett tényezők egyfajta üzenő alkalmazásként szolgálnak, így Ő képes arra, hogy negatív élmények révén rávegyen minket, hogy keresni kezdjük Őt, azt, hogy az egész világ csakis tőle függ. Aztán, elegendő erő és türelem révén, mi képesek lehetünk arra, hogy felfedezzük még a saját életünk alatt, hogy minden ami történik a Teremtő kívánsága, semmint valami más okra visszavezethető, semmint a mi saját cselekedetünk. Idővel minden tisztává válik majd, a Teremtőtől származik minden, ami történik.

Az utunk melyet fentről kapunk követendő mindannyiunknak, mint ahogy az emberiség számára is általánosságban.

2016. augusztus 22., hétfő

A boldogság forrása az egység

Az egységből származó boldogságot az erő feltárulása jelenti, ami az egész természetet irányítja.
Végtére is, az egész természet egy pontból jött létre az ősrobbanás során. Ha összefogunk a széthúzás helyett, és egyre közelebb kerülünk ehhez az egyetlen, adakozó felső erőhöz, amely megteremtette az egész univerzumot, minél közelebb kerülünk hozzá, annál inkább élvezetet nyerünk belőle.

Ez az egységes, egyetlen felső erő az ellenkező részecskékből (a pluszból és mínuszból) megteremtette az anyagot. Eleinte ezek a részecskék különböző irányokba repültek szét, szétszóródtak az ősrobbanás következtében. Aztán elkezdtek összekapcsolódni egymással, mintha visszatértek volna ugyanazon erőhöz, egy egységes formában csak most újrateremtve, anyag formában.

Az anyag elkezdett egyre jobban összekapcsolódni, míg végül megjelentek a feltételek az élethez: kialakultak az élettelen, vegetatív, és élő természeti szintek és az ember. Az ember folytatja az egységes erő felé vezető utat, de ő ezt már saját akaratából, megértéssel teszi, az intelligencia, és a tudat segítségével.

Kezdetben az anyag szétáradt és kiterjedt az ősrobbanás pontjából, de ezután éppen ellenkezőleg, elkezdett sűrűsödni vissza az egységbe. Ha törekszünk ennek az egységnek az elérésére, ha visszatérünk a forráshoz, akkor örömöt nyerhetünk ebből. Ma ez az elmélet erősödik és kivívja az elismerést.

Michael Laitman

2016. augusztus 16., kedd

Szeresd felebarátod, mint önmagadat

A kabbalisták a tanácsok sokaságával látnak el bennünket, miként alakíthatjuk ki a megfelelő kapcsolatot magunk között, hogyan érhetünk el a csoporton belül azt az állapotot, ahol mindenki saját magán túl a társát érzékeli.

Mindez egy nagyon egyszerű törvényen keresztül elérhető számunkra, a "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." által (Lev. 19:18). Vagyis viszonyuljunk úgy másokhoz,mint ahogy saját magunkhoz, a világra a társunk érzékelésén keresztül tekintsünk. Ez az a szemléletmód, amit úgy hívunk, hogy "kívül kerülni saját magunkon".

Ezzel a módszerrel képesek vagyunk egy új nézőpontból, a másik érzékelése által, egy magasabb állapotot érzékelni, ami által leválhatunk magunkról, és integrálódhatunk azzal. Ezt követően mindegyikünk a világ struktúrájának új rendszerét kezdi el érzékelni, ami magunkon kívül található.

A világunk érzékelésének minden korlátozása eltűnik, elkezdjük a rajtunk kívül álló dolgokat érzékelni, ami által új külső érzékeket fejlesztünk, de ezeket nem az öt fizikai érzékhez tartoznak majd, mint a látás, hallás, ízlelés, szaglás, és tapintás.

A külső érzékek kiépülésekor az ember a vágya fölött találja magát, az egoista ösztön felett, mely ösztön magába szív és elnyel mindent. Új tulajdonságokat szerzünk meg, az adakozás, a szeretet tulajdonságait, amik rajta kívül találhatók.

Az új érzékelési lehetőségünk által képesek vagyunk elérni a "lélek" szintjét, melyben felső világot kezdhetjük el érezni, ebben az állapotban már nem számít az öt fizikai érzékszervünk korlátozottsága. Elkezdjük megérteni, elérni és érezni azokat a dolgokat, amik igazából történnek velünk, valamint a teremtés egészét.

- Michael Laitman -

2016. augusztus 9., kedd

2016. augusztus 6., szombat

Egy a sorsa mindenkinek

Kérdés: Mi egy nő sorsa és mi egy férfi sorsa a Kabbala bölcsessége szerint?

Michael Laitman válasza: Az emberiségen belül mindenkinek ugyanaz a sorsa. A Teremtő minden egyes személynek biztosít egy különleges lehetőséget hogy közel kerüljön Hozzá. Megvalósítani ezt lehetőséget nevezik egy "sikeres sorsnak", ha nem teljesítjük be, akkor pedig "sikertelen sorsnak" .
Ez az egyetlen módja egy személy sorsának meghatározására, semmi más nem számít.
Feleségeddel a Teremtő felé.

Kérdés: Hogyan tudok a feleségemmel együtt a Teremtő irányába menni, és milyen módon különböző a spirituális munka a családban, mint egy csoportban? Mi együtt nézzük a reggeli leckéket, és hangosan olvassuk Baal HaSulam írásait. 
Vannak konkrét javaslatok, és források, hogy erről beszéljünk?

Michael Laitman válasza: A feleségeddel tanulni ajánlott,és segít is. Ezt nagyon sok anyagunk le is írja.

2016. augusztus 1., hétfő

Oszlassuk el a Kabbalát övező mítoszokat - 3. rész

Szekuláris emberek és a Kabbala

Kérdés: Miért vélekednek az emberek úgy, hogy csak azután tanulhatják a Kabbalát, miután elsajátították a Tórát és a Talmudot?

Michael Laitman válasza: A nagy kabbalista, Ari és tanítványa, Haim Vital kifejtik a könyveikben, hogy az embernek meg kell vizsgálnia az összes könyvet a Tórát és a Talmudot, de csak miután felfedte a Teremtőt. Csakis a feltárulás után tudja megtölteni magát a Fénnyel a Talmud tanulmányozása által.

Az emberek a Talmudot azzal a céllal kezdik el tanulmányozni, hogy felfedjék a Teremtőt, még a templom lerombolása előtt. Végtére is, az egész Tóra a felebarát iránti szeretet törvényéről beszél, az emberek elkezdhetik szeretni a másikat, megérezhetik és magukba foglalhatják a teljes spirituális világot, ami kívül van az egójukon.

Azonban amikor megszerzik az adakozás tulajdonságát, és elkezdik tanulni a Talmudot, és mindent, amit ott le van írva, azt helyes módon kezdik el érzékelni, látni fogják, hogy az ott leírtak spirituális fogalmakról szólnak, az anyagi világbeli ágaik helyett.

Tehát, az aki szeretne a kabbalával foglalkozni, az elkezdheti azt mindenféle előképzettség nélkül is. Fontos azonban az, hogy megszerezze az adakozás tulajdonságát mielőtt a Gemara, Misna, és a Tóra mesterévé válna.

Elmesélem most, hogy egyszer negyven diákot kísértem Tel Avivból a tanáromhoz, Rabashoz. Voltak teljesen világi emberek is közöttük, legtöbbjük nem tudta mi is az a Tóra, még az iskolai tananyagban sem hallottak róla. Mégis Rabas elfogadta őket, és elkezdték tanulmányozni Kabbalát.

Korábban valóban tiltott volt a Kabbala tanulása, mert a zsidók száműzetésben voltak, mely idő alatt nem volt tanácsos a Kabbalához fordulni. Meg kellett várni a száműzetés végét, ami a 20. században történt, mintegy 20 évvel ezelőtt.

Azonban ettől a ponttól kezdve, a Kabbala nyitva áll mindenki számára. Ahogy Baal HaSulam írta, a száműzetés időszaka teljesen ért véget 1995-ben. Attól a pillanattól kezdve, ezt a bölcsesség mindenki számára nyitva van.

Kérdező: Néhány ember úgy gondolja, hogy a száműzetés Izrael állam megalapításával ért véget.

Michael Laitman: Én a Kabbalisták által elfogadott meghatározást értem ez alatt.

Izraeli Rádió Programjából, 103FM, 2016-02-28 - Laitman.com