2020. március 27., péntek

Hogyan illeszkedik az ember az összefüggő világba ?

A Kabbala az egész Univerzumot - világunkat és a rejtett Felső Világot - mint egyetlen valóságot szemléli, mely valóság csak számunkra osztódik két részre. Azáltal, hogy korrigáljuk magunkat, felfedezhetjük a valóság második részét is.


A teremtés anyaga a megszerzés iránti vágy. Ennél fogva az egész teremtés egyetlen, érzékeny, élő kreatív organizmus. A teremtés egyetlen része sem egy véletlenszerű mechanikus folyamat következménye, hanem inkább minden, beleértve a mi világunkat is, egy általános terv részeként létezik: hogy minden teremtményt eljuttasson a tökéletességhez. Az ember korrekciója határozza meg a rendszer működését, akár aktívan, intelligensen és fenntartható módon. 


Van egy törvény mely kimondja: “az egész azonos mindegyik alkotó elemével”, és ebből kifolyólag minden az egész működését irányító alapelv kötelezően hat az alkotó elemekre is, az egész ökoszisztémában, minden családban, társadalomban és a globális gazdaságban. Mivel az Univerzumban minden mindennel összefügg, minden élőlénynek minden szinten egészségesnek kell lennie, ellenkező esetben negatívan befolyásolják az egész rendszer egészségét. Teljes összefüggőségük, a különböző alkotó elemek kölcsönös egymásba fonódása erre kötelezi őket.

                                                                               Dr. Michael Laitman

2020. március 14., szombat

Részletek Dr. Michael Laitman cikkeiből


"Az egyetlen igazi hajtóereje a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden... Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását."


"A mi legnagyobb üzenetünk az emberiség számára, hogy létezik egy kidolgozott, gyakorlati módszer az ember valóságérzékelésének korrekciójára, és magasabb dimenziókba való felemelkedésére, ezáltal egy örök létezés elérésére. Ez a módszer bár nem könnyű, minden igaz kereső számára elérhető. Ezt a módszert az Örök Szeretet hozta el a számunkra, hatalmas Bölcsek láncolata őrizte és és adta át generációról generációra. Aki már az úton van, annak egyetlen kötelessége van... Átadni ezt mindenkinek, akinek csak lehetséges." 


"Amikor eljön a lelkek korrekciójának ideje, nincs olyan testi tulajdonság, vagy tehetség, ami meghatározza a sikert. A spirituális siker az erőfeszítésektől függ, amelyeket a szeretet és az adakozás tulajdonságaira irányuló vágyak megteremtésére fordítunk. Semmire nem használható egyetlen testi képesség sem, amelyet a természet adott a születésnél."


"A test a Kabbalában nem a biológiai testünkre vonatkozik, hanem a beteljesülés iránti vágyra, mely teremtésénél fogva uralkodik a személy felett. A “test elhagyása” azt jelenti, hogy a személy képessé válik arra hogy önző vágyai fölé emelkedjen, és képes legyen lelke vágyait követni." 


"A különbség a mi materiális világunk és a spirituális világ között, hogy a spirituális világban nincs idő, hely, és a mozgás, hanem csak emelkedések és zuhanások a megszerzés vagy az adakozás tulajdonságába."


"Egoista természetünk fölé kell emelkednünk, a magasabb rendű elme szintjére, ahol a működést irányító parancsok találhatók."


"A Kabbala tudománya elmagyarázza, hogy egyáltalán nincs érzékelhető valóság rajtunk kívül. Nem befolyásol minket semmi kívülről, mert magunkon kívül nem észlelünk semmit. Tőlünk kívülre csak egy állandó Felső Fény van. Az egész világ bennünk van, és azért érezzük úgy, hogy valami hatás ér minket kívülről, mert így lettünk megteremtve."


"A tér érzékelését a Teremtőtől való minőségi távolság, az idő érzékelését pedig ennek a távolságnak az áthidalásához szükséges belső állapotok sorozata határozza meg az ember számára. Ahogy az ember belső világának minősége közelít a Természethez megszűnik a tér érzékelésének rabsága, és az ehhez szükséges állapotok ugrásszerű elérése pedig az idő bilincse alól szabadítja fel a személyt. Így léphetünk át a Kabbala segítségével a végtelen és örök valóságba."


"A korporális testet azért kaptuk, hogy elkezdhessük az azonosulást a lélekkel, fejlesszük, feltárjuk, és egy bizonyos állapotot elérve, mintegy kilépve a testből a lélekben fogjunk munkához. "Mi egy holisztikus, átfogó rendszerben élünk, amelyben mindegy egységben működik, ahol mindannyian hatással vagyunk egymásra, minden cselekedetünkkel, gondolatunkkal és érzésünkkel. Ezért a legkevesebb, amire el kell köteleznünk magunkat, hogy „nem teszünk olyasmit másokkal, amit nem szeretnénk, ha bárki megtenne velünk.” Más szóval, tartsuk távol magunkat attól, hogy kárt okozzunk másokban."
                                                                      

                                                                                         2020. március 13., péntek

Koronavírus és az emberi kitörés következő szintje


Koronavírus és az emberi kiemelkedés következő szintje

Két erő működik a valóságban: a pozitív (plusz, adás) és a negatív (mínusz, megszerzés). Az evolúciós folyamatban, amely egy egységes entitás felépítéséhez vezet, a negatív erő természetesen fejlődik ki, az egész rendszert kibillentve az egyensúlyából, míg a pozitívot nekünk, embereknek kell hozzáadnunk.

A mai individualista életmód felébresztette a természet negatív erőit, és a koronavírust, mint egy „betegség” megnyilvánulását hívta elő a rendszerben.   

Ezért, ha meg akarunk szabadulni a koronavírustól, a pozitív erőt kell magunkra vonnunk a természetből a tudatos kapcsolatunk és együttműködésünk révén.

Ezzel egyensúlyba hozzuk a rendszert, és az emberi felemelkedés következő szintjére kerülünk.


                                 Dr. Michael Laitman

                          
                                l

2020. március 8., vasárnap

Miért most ?

Évszázadokon keresztül, a Kabbala „tiltott" téma volt, csak kevés kiválasztott tanulhatta. A Kabbalisták ennél is messzebbre mentek, történeteket találtak ki, hogy elvegyék az emberek kedvét a tanítások tanulmányozásától.

Miért van az, hogy a Kabbala nyíltan oktatható, és tanulmányozható mindenütt manapság?

Ahogy azt a Kabbalisták Rav Yehuda Ashlag, és Vilna Gaon (AGRA), és sok más, neves Kabbalista, előre látta, a XX. században, az emberiség történetében először, szembekerült a világunk globális Természetével, olyan vonatkozásokban, mint az Internet, a gazdaság, a környezeti kihívások, csak néhányat felsorolva a problémás területek közül. Pontosan ez a pillanat volt az, amire a Kabbalisták vártak, mivel a Kabbala eszközöket kínál ennek a megváltozott, új, globálisan összekapcsolt világ működtetéséhez. A Kabbalára vonatkozó tilalmakat most mindez feloldotta, és mindenki számára lehetségessé vált a tanulmányozása. Az emberiség, a XXI. században készen áll a Kabbala megértésére, hogy valójában mi is a Kabbala - egy tudományos, hosszú időn át vizsgált és tapasztalásokon alapuló módszer egy teljesen új megközelítési mód a látható és láthatatlan világok felfedezéséhez.


                                                                                                                         Dr. Michael Laitman

              

2020. március 1., vasárnap

Látni egy angyalt


Úgy tanuljuk, hogy az erőket angyaloknak nevezzük. Mikor kezdi el az ember tisztán érezni őket belsőleg?
                                                                                                                                            fizikai világunkban különböző erőket érzünk, melyek a természet kövületi, növényi, állati és beszélő szintjeihez kapcsolódnak. Ezek az erők összefüggésben vannak a gravitációval, a különböző időjárási jelenségekkel, a bennünket körülvevő világgal. Részt vesznek az ember életében, pozitívan vagy negatívan hatnak rá. Ezek az erők az úgynevezett „angyalok”. Ezért amikor azt olvassuk, hogy Ábrahámhoz három „ember” jött el Rafael, Michael és Gabriel angyalok, ez azt jelenti, hogy ezek az erők érzékelhetők belül. Az angyalok a lelkünk erői, nem pedig valaki más kívülről. Néhány ezek közül az erők közül megjelenik, egyesek eltűnnek, s a hatások folyamatosan változnak. Az igazság az, hogy az angyalok nem mások, mint a vágyak a különböző szinteken. A személy érzékeli és osztályozza őket aszerint, hogy melyik által tud előre haladni, és melyik által nem. Ugyanez figyelhető meg a világunkban is. Csak itt, ezeknek az erőknek a külső formáit ismerjük : mint a szél, eső, hang, emberek, állatok, belső érzések és ezek mind angyalok. Egy Kabbalista, a világunkban nem a külső jelenségeket nézi, hanem meglátja rajtuk keresztül, hogy mit akar mutatni neki a Természet, és hogyan akarja befolyásolni. Ezért az események belső lényegére, és annak jelentésére összpontosít. Végül is, ilyen hatások által beszél hozzánk a Teremtő. Mit akar mondani? Azt akarja, hogy egyesítse bennünk a hatásokat minden szinten: kövületi, növényi, állati és beszélő szinten, és a szívünkben, mindegyik mögött, Őt érezzük. Akkor ezek már nem fognak akadályozni bennünket többé azzal, hogy elrejtik előlünk a Teremtőt.                                              2010.10.22, Részlet a “Tóra heti szakassza”- ból