2022. szeptember 16., péntek

Mítoszok eloszlatása a Kabbaláról 1.rész

Hallgass Sárára


Kérdés: Az emberek azt mondják, hogy csak a zsidók tanulhatják a Kabbalát. Igaz ez?

Válasz: Van még egy kérdésem: Kik ezek a „zsidók”? Eredetileg zsidóknak hívták azokat, akik a Kabbala bölcsességét tanulták.

Azok az emberek, akik Ábrahám pátriárka körül gyűltek össze, zsidóknak nevezték magukat. Ő hozta őket az ókori Babilonból Kánaán földjére. Izrael nemzete ebből a csoportból származott. A „zsidók (Yehudim)” az „egység (Yehud)” szóból ered – kapcsolat. Vagyis a „zsidó” fogalom eredeti jelentése pontosan az, aki a Kabbalával foglalkozik.

Kérdés: Mi van akkor, ha egy török-muszlim tanul Kabbalát?

Válasz: Nem számít, ki ő. Az ókori Babilonban sok törzs és különféle közösség élt. Akik Ábrahámhoz csatlakoztak, ők „zsidók” lettek.

Lényegében a zsidó nem nemzetiség, mint az összes többi nemzet. Lehet valaki francia és lehet zsidó. Zsidónak lenni nem azt jelenti, hogy apához és anyjához tartozunk, hanem inkább egy eszméhez, az élet értelmének, a fejlődés céljának megtalálására való törekvéshez.

A zsidó egy spirituális fogalom. Ezért bárki lehet zsidó. Egy francia vagy német, aki ennek a megközelítésnek szenteli magát, az egy felső erőnek (a jónak, aki jót tesz), ahol nincs más ezen az erőn kívül, és a szeretet törvényének, a másik szeretetének, mint, ahogyan önmagát szereti, ő lesz zsidó. Ez határozza meg a „zsidóságát” (Yehudiut).

Kérdés: Tanulhat-e egy nő a Kabbalát? Voltak női kabbalisták a múltban?

Válasz: Természetesen! Minden zsidó ősanya és prófétanő kabbalista volt. Egészen a Templom lerombolásáig Izrael nemzetéhez tartozó férfiak és nők egyaránt rendelkeztek spirituális fejlődéssel. Egyszerre éltek a két világ egy egésznek való érzékelésében.

Kérdés: Kiderül, hogy a Kabbalában nincs különbség a férfiak és a nők között?

Válasz: Van különbség. Csakúgy, mint a mi világunkban, a nő a valóság felfogásában és viselkedésében különbözik a férfitól. A felső erőt és a teremtési célt tekintve azonban mindkettő azonos irányú. Ezért bárki tanulmányozhatja a kabalát nemzetiségétől és nemétől függetlenül.

A korábbi évszázadokban olyan prófétanők voltak, mint Hulda, Deborah, Miriam és a zsidó nemzet ősanyái. Spirituális szintjük nem volt alacsonyabb, hanem még magasabb is, mint a férfiaké. A Teremtő nem ok nélkül mondja Ábrahámnak: „Figyelj arra, amit Sára mond neked.”


Forrás : https://laitman.com/2016/03/dispelling-myths-about-kabbalah-part-1