2018. szeptember 22., szombat

Ádám felfedezése és a modern tudományok hiánya

Kérdés : 
Hogyan fedezték fel a kabbalisták, hogy minden a felsőbb erőből származik?
Válasz : 
Az első, fokozott érzékenységgel rendelkező személy 5779 évvel ezelőtt jelent meg; aki rájött, hogy minden a felsőbb erőből származik, és ezt elmagyarázta. A neve Adam volt.
A Titkos Angyal (Malach Raziel Ha) című könyvben leírta felfedezését. Ez egy 70-80 oldalas kis füzet volt, de akkoriban tiszteletre méltó kiadványnak számított. Mint minden kabbalisztikus mű, kezdetben ez a könyv is el volt rejtve a nyilvánosság elől, és csak 3500 évvel ezelőtt jelent meg. Gyakorlatilag a természet valamennyi erőit leírta benne, de nagyon nehéz, lényegében titkosított formában. Ettől az időtől kezdve az egész módszer feltárult, és mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy mélyre ásson benne, tanulmányozhassa és megtanulhassa.
Kérdés :  
A tudósok még nem beszélnek róla?
Válasz:  
A tudósok egyre inkább képtelenek megérteni azt a világot, amelyben élünk. Bár világunk folyamatosan egyre jobban feltárja magát, mégsem az a fajta kinyilatkoztatás, amelyet az emberi tanulási eszközök révén megérthetnek. Ehelyett sokkal magasabb rendű megértés szükséges. Paradox kép jelenik meg: csak a teljes alkotás apró, töredezett darabjait tárjuk fel, és az egész tudományt ezekre a töredékekre építjük fel. Azonban a közelmúltban olyan jelenségeket tártak fel, amelyekre nem tudunk magyarázatot adni.
Einstein, Hugh Everett és más tudósok megértettek valamit, de mindazonáltal a világ, amelyben élünk, egyre érthetetlenebbé válik. A mai napig felmerülő kérdések többségére nem válaszolunk, mivel ezek a kérdések egy teljesen más megközelítést igényelnek, amellyel még nem rendelkezünk. Nem tudunk az idő, a tér és a végtelen sebesség fölött létezni, és nem élhetünk más mátrixban, mint amelyben jelenleg létezünk.
Ezért van az hogy a tudomány, vagyis tudásunk egy potenciális zsákutca, de nem maga a természet, hanem sötét anyag, sötét energia, fekete lyukak, és hasonlók formájában tárul fel. De ki tudja mindezt megmagyarázni? Ugyanez vonatkozik a mikró - világra is. Ez arra a tényre utal, hogy kognitív eszközeink nagyon korlátozottak. A tudomány megadja nekünk a lehetőségeket, ez a képességeink terméke és semmi más.
                                                                                                                                             Via – Laitman Blog

2018. szeptember 17., hétfő

Miért élünk ebben a világban?

Minden gyermek olyan ötéves kora körül elkezdi feltenni ezt a kérdést, és ez azért van, mert bennünk van egy Reshimo egy spirituális gén, amelyet fejleszteni kell. Ez belülről hajt bennünket. Ez a gén, ez a vágy megköveteli a beteljesítést, a választ arra a kérdésre, hogy: 

"Miért élünk?" 
"Mi az élet értelme?" 

Később elfelejtjük ezt a kérdést, és az életünk folytatása során már nem térünk vissza hozzá, mivel nincs időnk erre gondolni, és ezt haszontalan gondolatnak tekintjük. Mindazonáltal látjuk, hogy ez a kérdés állandóan felhívja a figyelmet magára különféle helyzetekben az egész életünk során, és figyelembe véve, hogy hány ember esik kétségbe, válik el, és szorul gyógyszerekre, és antidepresszánsokra látjuk, hogy mindezek ellenére ez a kérdés még mindig nagyon erős. Ez a gén a fejlődésünk vége miatt lett belénk ültetve, az evolúciónkban olyan állapotot kell elérnünk, amelyben mindannyiunkban felmerül a kérdés: 

"Miért élünk?" 
"Mi az életünk értelme?" 
"Mi a jelentése?" 

Ezt a kérdést más módon is feltehetjük: "A természet, amely annyira tökéletes és céltudatos, miért olyan embert hozott létre, aki ilyen nagy potenciállal rendelkezik, mégis válasz nélkül hagyja, hogyan építse fel az életét, és mit érjen el az életben?" Látjuk, milyen hatalmas bölcsesség látszik minden sejtben, minden testben, a köztünk lévő kapcsolatban, és látjuk, mennyi információt még fel sem fedeztünk. Azonban még a tudomány segítségével tett felfedezésünkből is látjuk, hogy milyen  csodálatos bölcsesség van rejtve mind ezen gazdag mechanizmusokban, és mégis, akik a tudomány legmagasabb csúcsán állnak, még ezekről a csúcsokról sem látnak semmilyen jelentést az életükben. Hogyan lehetséges egy ilyen dolog? Kétségtelen, hogy létezik egy célunk, de nem tudjuk, mi az, és fel kell fedeznünk azt. Tehát valaki, aki felteszi magának az élet értelmére vonatkozó kérdést, végül eléri a Kabbala bölcsességét.

                                                                                                                                                 Dr. Michael Laitman 

2018. szeptember 10., hétfő

A modern tudomány az ismeretlen határán

Ma már látjuk, hogy a kutatások szintjének növelése érdekében, a tudósnak meg kell változni; egyetért majd ezzel?

Lesz választásuk? Ez nemcsak a tudósokra vonatkozik, hanem más szakemberekre is, például tanárokra vagy üzletemberekre. Mert különben az üzletemberek nem tudnak majd üzletet kötni. Ma hirtelen felfedezik, hogy nem tudják megtenni. Ez az oka annak, hogy a középosztály eltűnik, mert az emberek nem tudják, hogyan kell működtetni az üzletet és hogyan kell integráltan dolgozni. Még nem találták meg a válság okait.

Ma a gyengék gyengék maradnak, és nem éreznek semmilyen értelmes változást; a gazdagok még válság idején is minden lehetőséget megragadnak, hogy növeljék nyereségüket, és a középosztály szenved. De végül az emberek meg fogják érteni, hogy változtatniuk kell, mert egyszerűen nincs más út. Nyilvánvaló lesz számukra, hogy lehetetlen folytatni az üzleti menedzsment régi módszereit.

Ma a nagy megbízható kereskedelmi mechanizmusok már nem működnek. Az elit elveszíti az irányítást, és ez végül mindenkit arra kényszerít, hogy azon gondolkodjon, hogyan nyerheti vissza a dolgok feletti irányítást. Akkor világos lesz: az egyetlen módja annak, hogy visszanyerje az irányítást, hogy áttérjen a adakozásra. Csak akkor fogja irányítani a helyzetet.

Mindenki érezni fogja ennek szükségességét, beleértve a tudósokat, akik jobban fogják érteni, mint a többiek - a tudományos adatok alapján. Valójában minden tudományos terület zsákutcába jutott, és a tudósok már megértik a radikális változások szükségességét. Rövidesen belátják, hogy ezeket a változásokat belsőleg kell megtenni. Így fel fogják ismerni a gonoszt, de önmagukban nem képesek átállni a jóságra. Itt meg kell mutatni nekik a korrekció erejét.

Ráadásul egy tudós is vonzódik ehhez az erőhöz, és helyesen fog cselekedni, ha látja az integrált megközelítés szükségességét. Ennek az az oka, hogy a teljesen összekapcsolt, integrált természet feltárul a számára. Látja, hogy nem lesz képes semmilyen eredményre, mivel kénytelen szembesülni az  Ein Sof-fal (Végtelenség), az ismeretlennel. Egy integrált kép van előtte, és minden részében végtelen kölcsönhatások kapcsolják össze, és nem tudja megmagyarázni mindezt, nem képes "megemészteni" ezt a teljességet és dolgozni általa. Nem építheti az általános egységes képmintát magán belül.

Addig is lehetetlen ilyen belső modell nélkül kezelni ezt. Még az ismert tudományos fogalmakat, mint például Einstein elméletét is csak nagyon kevés ember tudja mélyen megérteni. Tehát mit mondhatnánk olyan jelenségekről, amelyeket ma feltárulnak, és nem a mi világunkból származnak, és csak az integrális elmélettel lehet megérteni. Ezért a tudósok meg fogják érteni, hogy meg kell változtatniuk magukat, a perspektívájukat. De hogyan? A választ erre a kérdésre nem találjuk meg segítségünk nélkül. Nekünk kell lennünk azoknak, akik megmagyarázzák az embereknek, hogy teljesítsék a belső változásokat.

De módszerünk csak egy csoporton belül működik, és a tudósok egyénileg dolgoznak és fedeznek fel dolgokat. Egyetértenek majd a kollektív munka elvével, mint az együttes feltárás eszközével?

Nincs más választásuk. Természetesen beleegyeznek abba. Ráadásul a nagy tudósok felismerik a kapcsolat szükségességét. Érzik azt.

Via - Laitman Blog