2016. május 29., vasárnap

Miért van itt az ideje, hogy alkalmazzuk a “Szeresd Felebarátodat” alapelvét?


Álljon itt egy levél, melyet egyik tanítványomtól kaptam az emberiség jelenlegi helyzetével kapcsolatban:

Végre megértettem a Kabbala alapvető gondolatmenetét:

1. Az állat és ember közötti különbség az embernek ama képességében rejlik, hogy az ember képes a körülötte levő társadalomból vágyakhoz jutni. Ezeket a vágyakat magáévá teszi, és cserében saját vágyait a társadalomnak adja.

2. Ez egy pozitív visszacsatoláson működő rendszert hoz létre, amely eredendően nem stabil. Alacsonyabb szintű rendszerekben, mint például a biológiai rendszerek, az ilyen fajta kölcsönös behatás nem létezik, és ennél fogva az ilyen rendszerek stabilak.

3. Mind a mai napig az emberi társadalom “nyitott” volt. Ebből kifolyólag a rendszerben születő zavarok kijutottak a rendszerből, és eltűntek.

4. Eljutottunk egy olyan állapothoz, ahol társadalmunk zárttá vált. A pozitív visszacsatolással rendelkező zárt rendszerek kaotikussá válhatnak. Pontosan ezt látjuk manapság társadalmunkban.

5. Azonban ezzel a “betegséggel” együtt a Természet megadta nekünk a gyógyszert is. Amennyiben képesek vagyunk szeretetet és adakozást nyújtani egymás iránt a korlátlan fogyasztás helyett, akkor ugyanez a pozitív visszacsatolásos szerkezet képes a rendszert stabilizálni, mindazt a káoszból a harmóniába vezetni. Igazából ez az egyetlen megoldás, mivel külső szabályzók hasztalanok, hiszen vágyaink kölcsönösen növekednek.

6. A “Szeresd Felebarátodat” alapelv nem új. Időről időre az emberiség megpróbált erre az alapelvre építve társadalmakat létrehozni. De a társadalom “nyitottsága” folytán mindig volt lehetőség a pozitív példa elől való elmenekülésre. Azonban manapság elértük azt a pontot, ahol nincs többé hová elmenekülnünk. Ezért itt az ideje, hogy elkezdjük a “Szeresd Felebarátodat” alapelv alkalmazását.

                                                                                                                            Via - Laitman Blog

2016. május 21., szombat

Hogyan vessünk véget a fiatalok körében az erőszaknak

Kérdés: Ön azt mondja, hogy a fiatalok körében tapasztalható erőszakot nem vagyunk képesek
megállítani: 11 éves gyerekek szúrják le egymást. Hova vezet mindez? Mi történik 15 év múlva, amikor ezek a 10 éves gyerekek a húszas éveikben járnak majd?

Válaszom: Először is a gyerekek nem érzik szükségét annak, hogy törvényeinket kövessék, mivel koruk miatt nem büntethetőek. Nem citálhatóak bíróság elé kiskorúságuk miatt. Mi történik ebből kifolyólag? Ahogy a gyerek nő, védekező ereje félelmével együtt növekszik, a felnőttek világában való létezésre való szükségével együtt. Szóval egy dolog mely segíthetne, az ha felnőttként kezelnénk őket.

De valójában a törvényeink nem alkalmazhatóak a gyerekekre. Szükség lenne törvényes előírásokra minden korcsoportra, és ezen belül is különbséget kellene tennünk lányok és fiúk között. Tudnunk kellene mit is várhatunk el tőlük, és hogyan büntethetjük meg őket. Látniuk kellene a megfelelő viselkedési normákat a jutalmazás és büntetés rendszerén keresztül.

A gyereknek tudnia kell mindezt – ez a nevelés valóban megfelelő rendszere. Ez az a rendszer mely működhet az emberek állati durva viselkedése ellen, és képes lehet egy valódi személyt formálni. Minden egyes tettért megfelelő reakciónak kellene léteznie. Ez az az út, ahogy egy anya is neveli újszülöttjét: bátorítást ad bizonyos dolgokért, és büntet másokat.

Ez a módja annak, hogy az “agyagot” formáljuk. És a gyerekek megértik mindezt, mivel ők maguk az “agyag”, mely magában foglalja az élvezeteket kívánó vágyat. Befolyásolhatjuk ezt a vágyat azáltal, hogy elmagyarázzuk nekik: amennyiben egy bizonyos formát öltesz édes jutalmat kapsz, amennyiben másfajta formába öltözöl keserűséget érzel. E módon vagyunk képesek egy emberi lényt formálni.

Azonban, ha megengedünk nekik bármi, amit akarnak, és negatív viselkedési formákat mutatunk nekik, mint amit a gyerekek a durva gusztustalan játékokból – ahol emberek egymást ölik – tanulnak meg, és ugyanezt látják a televízión és az interneten keresztül, és mindezért a társadalom nem bünteti őket, akkor milyen fajta eredményt várunk ettől a neveléstől? Egy imádni való újszülött egy szörnyű gyermekké cseperedik fel.

Szóval először is a szülőket kell felnevelnünk a megfelelő nevelés létrehozásával kapcsolatban. Ellenkező esetben a jövő generációja minden bizonnyal rosszabb lesz, mint a jelenlegi.

2016. május 17., kedd

Törekedjünk az egyensúlyra

Annak érdekében, hogy egy olyan társadalmat alkossunk, ami a természettel egyensúlyban van, nekünk az oktatás egy speciális, egyedi formájára van szükségünk, egy olyan rendszerre, ami a természet mélyéről emelkedik fel számunkra.

A természet követeli tőlünk a formaegyezést, vagyis az egyensúlyt. Vagyis ha a természet "kerek", akkor nekünk is egy "kerek"-nek kell lennünk, egy "kerek" társadalmat kell építenünk szintúgy.

Az integrál oktatási programunk célja pontosan ez. Mindenki számára hasznot hoz, és elvezet minket egy jó állapotba, ami kényelmes számunkra és egyensúlyban van minden szinten.

Amennyiben egységre lépünk, a természet mindenben együtt fog működni velünk: az oktatásban, kultúrában, a mindennapi életben, családunkban, környezetben, kapcsolatainkban, a természet megmutatja majd erejét összes cselekedetünkben.

Menj és járj utána

Kérdező: Rabas, az ön tanára rögtön mesélt az élet értelméről, amikor odakerült hozzá?

Laitman: Bárcsak elmagyarázta volna nekem ennyire egyszerűen, mint ahogy kérdezed. ... Amikor először elmentem a tanáromhoz, két-három lecke után megkérdeztem tőle, hogy én a megfelelő helyen vagyok, ha az élet értelmét akarom elérni. Sok helyen kutattam már előtte, így tudni szerettem volna, hogy vele kell-e eltöltenem az egész életem.

A válasza nagyon egyszerű volt: "Menj, járj utána. Én nem tartalak itt, és nem is küldelek el, de tudnod kell, hogy le kell ellenőrizned, és meg kell bizonyosodnod, hogy tényleg a megfelelő helyen vagy-e."

Nem próbált meggyőzni arról, hogy a megfelelő helyen vagyok, nem akarta ígéretekkel kitölteni testemet, lelkemet; úgysem hittem volna neki. Ezért mondta azt, hogy "Menj, és járj utána!"

Ekként érthettem meg azt, hogy tényleg a megfelelő helyen vagyok, ahol nem tévesztenek meg, és valóban a spiritualitás elérésének a módszerét tanulhatom. Később ezt magam is felfedeztem, és leellenőriztem, hogy valóban így volt-e vagy sem. 

A Kabbala bölcsessége csak az eszközöket adja számunkra, az összes többi csak rajtunk múlik.

2016. május 15., vasárnap

Az élet játékszabályai megváltoztak

Manapság már a bankárok, és gazdasági vezetők is megállapítják, hogy hiányzik a közöttünk levő megfelelő kapcsolat. 

Rendelkezünk természeti forrásokkal és iparral, nyomtattunk elég bankjegyet, és még a vágyunk is megvan – mindenünk megvan! Csak egy dolog hiányzik: az a képesség, hogy létrehozzuk a megfelelő kapcsolatot mindezek között.

Hirtelen minden megszűnt működni, annak ellenére, hogy mindenből megfelelő mennyiség van a világban: repülőgépek, autók, gyárak, bankok, élelem, mindegy mit említünk. Szóval, akkor miért nem működik a rendszer?

Azért nem működik, mert nem tudjuk, hogyan kapcsoljuk össze az alkotóelemeket! De nem voltunk képesek mindezt azelőtt megtenni? De képesek voltunk, csak most olyan helyzetben vagyunk, mintha valaki “kívülről” megnyomott volna egy gombot, és az eddigi kapcsolatok megszűntek megfelelően működni. Új kapcsolatokra van szükség. Mindez olyan mint a “Monopoly” játék, ahol a játékszabályok megváltoztak, és nekünk meg kell tanulnunk az új szabályokat. Ez egy új program, amelyet manapság fedezünk fel az univerzális kapcsolatok formájában.

Az egész emberiség hamarosan érzéketlennek, megfagyottnak érzi majd magát, és ez a mozdulatlanság addig fokozódik majd, amíg az utolsó csepp levegő is kimegy a kerekekből, és az egész masina teljesen leáll. Ez addig fog tartani, amíg meg nem találjuk a megfelelő kapcsolatokat.

A megfelelő kapcsolat azt jelenti, hogy úgy kell viselkedjünk, mint egy globális társadalom, egy “kis falu", ahol mindenki mindenki más érdekeivel törődik. És ez csak a felebarát iránti szereteten keresztül lehetséges. Szóval, amíg nem követjük a “szeresd felebarátodat, mint saját magad” programját, nem leszünk képesek a rendszert működésbe hozni. Háborúkat kezdhetünk egymás ellen, tehetünk bármi mást – semmi nem fog segíteni. A probléma egyszerűen az, hogy a közöttünk levő kapcsolatok törtek szét, és semmi más teendőnk nincsen, mint az, hogy egységre lépjünk, önzőségünk fölé emelkedve. Ez az egyetlen dolog mely segíthet.

2016. május 10., kedd

A Természet rendszerének részévé kell váljunk

A Föld hasonló egyetlen sejthez, és hasonlóan mindenhez, mely rajta él, világunk a versengő individualizmus életfenntartó interakciója alapján fejlődik. A Természet megfelelően mutatja be az összes földön élő élőlény történelmi és globális összekapcsoltságát és egymásra utaltságát.

A gazdasági rendszer az emberi testhez hasonló módon működik. A testet, mint egyetlen, összefüggő élőlényt tanulmányozva felfedezhetjük a magunk és társadalmunk irányítására szolgáló megfelelő alapelveket. Ezek az alapelvek nincsenek belénk építve a természet által, hanem inkább szabad választásunkra vannak bízva, azért, hogy azokat önként vállaljuk fel, és alkalmazzuk magunkra. Ily módon megszabadulhatunk azoktól az alapelvektől, melyek károsak gazdaságunkra és általában az életünkre nézve, és csak azokat az alapelveket használjuk, melyek hasznosak.

Az emberi test folyamatosan regenerálja sejtjeit, ezáltal fenntartva formáját, és megszabadulva attól, melyre nincsen szüksége. A test csak akkor képes életét fenntartani, ha biológiai részei támogatják egymást, és nem akadályozzák egymást. A múltban az életért való versengés, és túlélés volt a fejlődés alapköve. Azonban a mai társadalom olyan, mint egy egyesült egyetlen élőlény, és így egy új alapelv alapján van vezérelve, mely az egyedülálló összekapcsolt élőlény életének alapelve. 


Ez az alapelv azt mondja ki, hogy az élet az élő rendszerek összekapcsoltságán alapul. Ezért van az, hogy a mi generációnkban a határtalan rivalizációról az önkéntes együttműködésre kell átváltsunk. A határtalan evolúció befejeződött. A Természet rendszere felfedte magát, és nekünk annak részévé kell válnunk.

2016. május 7., szombat

A Kabbala elmagyarázza az anyag megjelenését, az Univerzumot és az emberiséget

Kérdés: Hogyan jelent meg az anyag, és honnan képződött? Amennyiben Darwin elmélete hibás, akkor hogyan magyarázza a különböző fajok megjelenését, főként az emberiségét?

Dr. Michael Laitman válasza: A anyag azáltal keletkezett, hogy a Felső Fény egyetlen szikrája robbanásszerűen behatolt a mi világunkba. A fizikában azt hívják az ősrobbanásnak. Mindez körülbelül 15 milliárd évvel ezelőtt történt. A “Tíz Szfira Tanulmánya”, a “Zohár Könyve”, és “Az Élet Fája”, melyet több száz éve írtak, elmagyarázza, hogyan erednek az alsóbb szintek a felsőbb szintekről.

A Felső Fénynek ez a szikrája tartalmazza az összes információt a felülről lefelé való leereszkedésről, és az ősrobbanás után folytatta fejlődését, és realizálta ezt az információt. Ez a szikra alakította ki az Univerzumot, és az emberi lényt, amelynek az a célja, hogy elérje azt az állapotot, ahonnan a szikra érkezett. Az embernek mindezt a fejlődése, és a 125 spirituális szinten keresztül történő felemelkedése révén kell elérnie, az önzőségből az adakozás és szeretet tulajdonságához, és a felebarátja iránt érzett szeretethez.

2016. május 3., kedd

Hogyan illeszkedik az ember az összefüggő világba

A Kabbala az egész Univerzumot – világunkat és a rejtett Felső Világot – mint egyetlen valóságot szemléli, mely valóság csak számunkra osztódik két részre. Azáltal, hogy korrigáljuk magunkat, felfedezhetjük a valóság második részét is.

A teremtés anyaga a megszerzés iránti vágy. Ennél fogva az egész teremtés egyetlen, érzékeny, élő kreatív organizmus. A teremtés egyetlen része sem egy véletlenszerű mechanikus folyamat következménye, hanem inkább minden, beleértve a mi világunkat is, egy általános terv részeként létezik: hogy minden teremtményt eljuttasson a tökéletességhez.

Az ember korrekciója határozza meg a rendszer működését, akár aktívan, intelligensen és fenntartható módon. Van egy törvény mely kimondja: “az egész azonos mindegyik alkotó elemével”, és ebből kifolyólag minden az egész működését irányító alapelv kötelezően hat az alkotó elemekre is, az egész ökoszisztémában, minden családban, társadalomban és a globális gazdaságban.

Mivel az Univerzumban minden mindennel összefügg, minden élőlénynek minden szinten egészségesnek kell lennie, ellenkező esetben negatívan befolyásolják az egész rendszer egészségét. Egymástól való teljes függőségük, a különböző alkotó elemek kölcsönös egymásba fonódása erre kötelezi őket.

2016. május 2., hétfő

Gordon Brown előterjeszt egy tervet az első globális társadalom építésére

Híradás (a The Times Online által):
“A különleges kapcsolat globálissá válik”.

Amikor a történészek visszatekintenek majd erre az időre, és azt fogják mondani, hogy itt történt a korábban soha nem tapasztalt globális változás. A globális banki válság mértéke és sebessége sokszor teljesen lehengerlő volt. Az emberek, akik a bankokra bízzák pénzüket a világ minden részén tehetetlennek érezték magukat és félni kezdtek.

De éppen akkor, amikor a helyzet nehezebbé válik, és a kihívások erősödnek, akkor kell az országoknak tisztán látást, vezető szerepet és bátorságot mutatnia – és még ennél is többet tehetünk, amennyiben nemzetközi szinten együtt működünk. Szóval most van az az idő, amikor a világ minden országának vezetésének együtt kell dolgoznia, és olyan tettekben megegyeznie, amely kivezet minket a jelenlegi válságból, és biztosítja azt, hogy utána erősebbé válunk.

Új típusú kihívások állnak a világgal szemben, mely olyan célok iránti együttműködést kíván, mely az egész világot magába kell, hogy foglalja. A globális pénzügyi stabilitás újjáépítése egy globális kihívás, mely globális megoldást kíván.

Azonban a pénzügyi stabilitás csak az egyike azoknak a kihívásoknak, mely a globalizációval együtt jár. Az a feladatunk, hogy együtt működve egy nagyütemű, alacsony károsanyag kibocsátású újjáépítésbe kezdjünk, komolyan véve a klíma változás globális kihívását. Minden erőfeszítésünknek abba az irányban kell történnie, hogy egy stabilabb világot hozzunk létre, ahol nem csak a globális terrorizmust, hanem a globális éhezést és betegségeket is legyőzzük.

A globalizáció nagy fejlődést hozott, milliókat emelve ki a szegénységből, ahogy azok elkezdték élvezni a gazdasági növekedés, és kereskedelem kedvező hatásait. De mindez új bizonytalanságokat is hozott…A globalizáció nem csak egy lehetséges iránya életünknek, hanem egy tény, a kérdés csak az, helyesen vagy hibásan használjuk azt.

Én oly módon látom ezt az új globális megállapodást, ahol minden földrész nyersanyagokat injektál a globális gazdaságba. Hiszek abban, hogy ennek az új befektetésnek a legfontosabb pontja az, hogy minden ország a jövő zöld fejlesztését segíti, ahol minden ország részt akar venni a nemzetközi pénzügyi rendszerek kialakításában,beleegyezve annak alapvető alapelveibe, melyek nemzetközileg lesznek koordinálva.

Ez egy új globális megállapodás, mely nemcsak lefekteti egy fenntartható gazdasági újjáéledés alapjait, hanem egy valódi új fejezet a nemzetközi kapcsolatok terén, melyben minden ország szerept játszik. Ez a nemzetközileg koordinált terv 6 elemet foglal magában:

– 1. Egy univerzális akció a válság terjedésének megállítására, a globális gazdaság stimulálására, és a globális recesszió mélységének, és időtartamának csökkentésére

– 2. Akció a kölcsönök adásának újraindítására, hogy a családok, és üzletek ismét képesek legyenek kölcsönöket felvenni

– 3. Az összes ország feladja a protekcionizmust, egy áttekinthető mechanizmussal, hogy mindezt figyelemmel lehessen kísérni

– 4. A nemzetközi szabályozás megreformálása, hogy a szabályzati rések megszűnjenek, és a “fekete” banki rendszernek ne legyen tere megbújni

– 5. A nemzetközi pénzügyi intézetek reformja, és egy nemzetközi korai figyelmeztető rendszer létrehozása

– 6. És végül egy nemzetközileg koordinált akció a jövő építésére – azáltal hogy a világgazdaságot egy ökonómiailag, természet barátként és társadalmilag fenntartható alapokra helyezzük, hogy a jövőbeni növekedést és javulást elősegítsük.

Azt szeretném, hogy mindez a remény valóra váljon azáltal, hogy mindannyian együttműködünk a 21.-ik század formálásában, mint az első igazán globális társadalom század.