2016. július 24., vasárnap

Oszlassuk el a Kabbalát övező mítoszokat - 2. rész

A "40 évesek" a Kabbalában

Úgy ismerjük, hogy Kabbalát csak 40 éves kor után kezdhet el tanulni az ember, ez igaz?

Az egy nagy félreértés, hogy nem javasolt 40 évnél fiatalabbaknak a kabbala tanulmányozása. A Kabbala bölcseletében a 40-es száma Bina szintjét jelenti.

Az az ember, aki eléri a Bina szintjét megszerzi az abszolút adakozás tulajdonságát, ahol feltárhatja a teljes Hochma hatalmas Fényét, amely az egész univerzumot irányítja. A Kabbala bölcseletét két részre kell osztanunk, az egyik ahol még a személy nem éri el a Bina szintjét, a másik ahol már felette van. Mindenki képes a Bina szintjéig tanulni a Kabbalát. Azonban fölötte csak azok, akik képesek tovább lépni, folytatni az emelkedést.

A Bina szintjét nevezik a "40 éves kornak". Csak azok az emberek képesek "tanulni Kabbalát" – azaz megszerezni a Hochma Fényét – akik elérik a Bina szintjét, ami a 40-es számként lett meghatározva. Ennek azonban semmi köze egy ember biológiai korához.

Számos bizonyítékot találunk ennek alátámasztására, nézzük csak meg azokat a híres kabbalistákat, akik fiatal korukban hunytak el, és még nem érték el a 40 éves korukat, úgymint ARI, Rabbi Traszk Breslavból, és mások. Nyilvánvaló, hogy ők jóval 40 éves koruk előtt kezdett Kabbalát tanulni.

Hasonló tévhitként él az emberek fejében az, hogy nőtlen emberek számára tilos kabbalát tanulni. Az a vélekedés alakult ki korábban, hogy azok akik családban élnek sokkal stabilabb és kiegyensúlyozottabb életet élnek, ennek eredményeképpen alkalmasabbak a tanulásra, vizsgálódásokra. Azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy abban az időben az emberek már 16 - 17 évesen már házasságra léptek, családot alapítottak.

Via - Izraeli Rádió - 103FM - 2016-02-28 - laitman.com

2016. július 20., szerda

Oszlassuk el a Kabbalát övező mítoszokat - 1. rész

Hallgassunk Sárára

Kérdés: Az emberek azt gondolják, hogy csak a zsidók tanulhatják a Kabbalát. Ez igaz?

Válasz: Engedd meg, hogy kérdéssel válaszoljak most neked. Kik is vannak "zsidóknak" nevezve?

Elmondom most neked, hogy eredetileg, azokat hívták zsidónak, akik a Kabbalát tanulmányozták. Azokat az embereket, akik Ábrahám pátriárka köré gyűltek, őket nevezték zsidóknak. Azokat, akik az ősi Babilonból a Kánaán földjére vándoroltak, és akikből Izrael nemzete származik. 

Tudnod kell, hogy a „zsidó” (Yehudim) szó az „egység” (Yehud) szóból fejlődött ki. Vagyis az eredeti zsidó koncepció szerint az van zsidónak nevezve, aki a Kabbalát tanulmányozza és nem az, akit a mai hétköznapi értelemben annak neveznek.

Kérdés: Mi történik, ha egy török-muszlim tanul Kabbalát?

Válasz: Nem számít, hogy ki ő. Sok törzs és különböző közösségek voltak az ősi Babilonban. Azok, akik csatlakoztak Ábrahámhoz, azok lettek a „zsidók”.

A zsidó nem egy nemzetiség, mint a többi nemzet. Lehet valaki francia, vagy bármilyen más nemzetű, attól még válhat zsidóvá. Zsidóságát valaki nem az apájától és anyjától kapja születésekor. Ez sokkal inkább egy gondolathoz, egy törekvéshez kötődik. Egy olyan gondolathoz, ami az élet értelmének és fejlődésének célját kutatja.

A zsidóság egy spirituális fogalom. Ezért minden ember zsidóvá válhat. Egy franciam vagy német, aki annak a megközelítésnek szenteli magát, hogy van egy felső erő (egy jó, ami jót tesz), ahol nincs semmi más ezen az erőn kívül, a szeresd felebarátod, mint saját magad törvényén kívül, az zsidóvá válik. Ez az, ami meghatározza a "zsidóságát" (Yehudiut).

Kérdés: A nők tanulhatnak Kabbalát? A múltban voltak női kabbalisták?

Válasz: Természetesen! Minden zsidó ősanya és prófétanő Kabbalista volt. Egészen a templom lerombolásáig, mind a férfiak és a nők a rendelkeztek spirituális eléréssel Izrael nemzetében. Egyszerre éltek a két világban, az egész érzésében.

Kérdés: Ebből az derül ki számomra, hogy nincs különbség férfi és nő között kabbalában?

Válasz: Dehogy, van különbség. Csakúgy, mint a mi világunkban a nő eltér a férfitól, a valóságról való felfogásában és a viselkedésében. Ugyanakkor, tekintettel a felső erőre, és a teremrés céljára, mindkettőjük ugyanabba az irányba halad. Ezért minden ember tanulhat Kabbalát, nemzetiségre és nemre való tekintet nélkül.

A korábbi századokban olyan prófétanők éltek, mint Hulda, Deborah, Miriam, és a zsidó nemzet ősanyjai. A spirituális szintjük nem, hogy nem kevesebb, de még nagyobb volt, mint a férfiaké. Nem ok nélkül mondja a Teremtő Ábrahámnak, hogy "Figyelj arra, amit Sára mond."

Forrás: Az izraeli rádió programjából 103 FM, 2/28/16 - laitman.com

2016. július 17., vasárnap

A világ 10%-a depresszióban szenved

A cursorinfo.co.il internetes portál híreiben : "Április 12-én az Egészségügyi Világszervezet
kiadott egy jelentést, miszerint számos ember szenved depresszióban. A jelentés szerint tízből egy ember depressziós, így vagy úgy...

Még ma is az Egyesült Államokban a depresszió a második "leggyakoribb oka" a kórházi ellátásnak, Svédországban az első. 

Az előrejelzések szerint 2020-ra a depresszió lesz az első számú gyilkos. A WHO megjegyzése alapján, ma 45-60%,  az öngyilkosságot elkövető depressziós betegek száma a világban."

Michael Laitman megjegyzése: Nekünk van egy vágyunk az élvezetek felé. Ráadásul, ez a vágy, az egoizmus, folyamatosan növekszik bennünk. Ez kényszerít minket egyfajta előrefelé nyomással az elégedetlenség felé. 

A mi korunkban egyre nehezebb megtalálni az élvezetet, így a depresszió és az elégedetlenség egyre nő. 

A jövőben az öröm el fog tűnni, és mi képtelenek leszünk teljesíteni a magunk számára bármit is. Akkor ott lesz a felismerés, hogy szükségünk van megváltoztatni a természetünket, tehát élvezetet inkább az adakozáson keresztül kapunk, mint a megszerzésen keresztül.  És a Kabbala bölcsességét e célból tervezték, hogy segítsen nekünk megvalósítani ezt a változást.

2016. július 15., péntek

Miként formáljam át az egómat?

Csupán egyetlen erő irányít minket, az egoizmusunk. Annak érdekében, hogy egyensúlyban tartsuk ezt szükségünk van egy másik erőre, ennek ellentéte, amit altruizmusnak nevezzük.

A belső természetünkből fakadnak vágyaink, vágyaink az élethez, jóhoz és élvezeteshez való ragaszkodáshoz. Folyton folyvást a kiteljesedésünket keressük bennük. Mindezen vágyat nevezzük végső soron az "örömök iránti vágyakozásnak", avagy "akarat az élvezethez".

De mit is tehetünk annak érdekében, hogy mindezen vágyakozásunk helyes módon teljesedjen ki? Hogyan tudjuk ezeket az egoizmusból egyensúlyi állapotba átformálni?

Elsősorban törekednünk kell arra, hogy a vágyainkat mindenki javára fordítsuk, azaz minden egyes vágyunkat akként kell felhasználnunk, hogy az a közös javát szolgálja. Tehát úgy kell elfogadnom bármit is, hogy az közben mások hasznára is lehessen.

Miként érhetjük el a spiritualitást?

A spirituális létrájának legalsó fokára lépünk fel, mikor vágyunk felébred bennünk a spiritualitás iránt, majd összekapcsolódik azzal, hasonlóképpen ahogy a vízcseppek merülnek el egymásban.

Nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen barátainkon keresztül szívhatjuk magunkba a spiritualitást. A környezetünkben lévő ismerőseink segíthetnek bennünket abban hogy vágyainkat fejleszthessük.

A vágy, mellyel dolgozunk a tökéletes környezettől származik. Annak érdekekében jelenik meg magunkon belül, hogy saját magunkat kontrollálhassuk, valamint fejleszthessük.

2016. július 10., vasárnap

Így lehet holografikus öntudatod

Minden problémánk megoldása a holisztikus gondolkodásmódban rejlik, a teljességre, egészre való törekvésünkben.

Miként tudunk egy ember gondolkodásmódját átalakítani? Miként tudjuk helyes módon megváltoztatni a világunkhoz kapcsolódó felismerés, megértés, észlelés képességét benne?

Az első embernek muszáj, hogy belsőleg sajátítsa el a tudást erre. Törekedni kell arra, hogy érezzük milyen hatalmas és kiterjed kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. Ez fog hozzájárulni ahhoz, hogy kölcsönös megértést, helyes döntéseket hozzon el számunkra. Ez által tudjuk egy új módon érezni és érzékelni a társadalmunk és a természet kölcsönösségét.

El fogjuk kezdeni érezni a teljes és általános integrál rendszer képét saját magunkon belül.

2016. július 7., csütörtök

Kapcsolat a Teremtővel

Kérdés:

Ha a Teremtő nem változik, hogyan fejleszti a változó természetet?


Dr. Michael Laitman válasza:

Mi vagyunk azok, akik úgy érzik, hogy a Teremtő állandóan megváltoztatja a velünk kapcsolatos hozzáállását, azonban ez a hozzáállás állandó. Más szóval: a Teremtő hozzáállása irányunkba mindig ugyanaz: Ő a teljes jóság. Ugyanakkor érezzük, hogy a velünk kapcsolatos viselkedése állandóan változik annak érdekében, hogy megváltoztasson és fejlesszen bennünket.

Fordította: H.D.

2016. július 2., szombat

Integrálódni a Teremtés Programjával

"Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett."
                                                 
Albert Einstein


"A Tudomány sosem képes a Természet végső rejtélyeit megoldani, mivel a rejtélynek mi magunk is részei vagyunk."

Max Planck


Kérdés: Létezik a "magasabb intelligencia", vagy "Teremtő" fogalma?

Dr. Michael Laitman válasza: Természetesen. Még ha csillagászokkal, vagy fizikusokkal beszél is, azt fogják megerősíteni, hogy létezik egy magasabb intelligencia, egy magasabb program. „A csillagászok azt mondják, hogy a világegyetem egy gondolat, de mi nem érzékeljük. Nem értjük, de így nyilvánul meg. Minden, ami létezik körülöttünk, az a teremtés gondolatának megvalósítása, az Istené, a Teremtőé. Ez a természet.

Kérdés: Sokan látták a Mátrix című filmet, amiben ugyancsak egy program van, és minden ezen belül épül fel.

Dr. Michael Laitman válasza: Részben, ez az igazság. Az emberiség feltevései helyesek, de a Kabbala bölcselete arról beszél, hogy hogyan kell megvalósítani mindezt. A mi szerepünk az, hogy belépjünk ebbe a programba, érzékeljük a benne elfoglalt helyünket, és irányítsuk a sorsunkat. Ez azért van, mert van egy hely mindenkinek, ami kifejezetten a számára készült. A sorsomon keresztül irányítom a világot, a természet programjába való belépéssel kifejezetten fejlesztem azt, és nem tudom elpusztítani ezt a világot, a magasabb rendszerbe való beintegrálódással csak jobbá tudom tenni azt.

Kérdés: Nem számol azzal, hogy veszélyes lehet, ha romboló szándékkal rendelkező emberek csatlakoznak, és irányítják a világot?

Dr. Michael Laitman válasza: Pontosan ez az ötlet. Ők nem lesznek képesek csatlakozni! Általános szabályok, világos és pontos korlátozások vannak érvényben. Amikor teljesen belép az irányítás rendszerébe, akkor szerves részévé válik, ami azt jelenti, hogy a személy megszűnik gazember lenni. Nincs lehetősége itt semmit károsítani. Mindenki jöjjön!


A 2015. szeptember 9.-i Kabbala leckéből