2020. április 1., szerda

Hol a helyünk a Természetben ?

Az embernek nincs joga, hogy beleavatkozzon a Természetbe. Mi csak annyit vehetünk el, és fogyaszthatunk a természetből, ami a túlélésünkhöz szükséges anélkül, hogy bármit is megváltoztatnánk. Ez az egyetlen módja annak, megőrizzük a természetes környezetünket és harmóniában maradjunk vele. Azonban az emberiség önzősége állandóan növekszik, és időnként kitör így egyre nagyobb és nagyobb ellentétbe helyezve a Természettel, mivel a Természet az altruista. 


Ennek következtében az emberi társadalomban is konfliktusok következnek be, és még saját magunkkal is ellentétbe kerülünk. Mivel az ember az egyetlen önző teremtés, ő az egyetlen mely ellenkezik a Természet általános harmóniájával. Ehelyett azon kellene elgondolkodniuk, hogy hogyan kell kijavítani az emberiséget. Az emberiség a mindent irányítani akaró és felsőbbrendű hozzáállása a Természethez, mely együtt jár azzal, hogy nem érti meg saját szerepét, és életének célját, az emberek azon törekvése, hogy uralja, és irányítsa a Természetet, elkerülhetetlenül a kihalás felé vezeti az emberiséget !
 
                                                                                                                                                                                                                     Dr. Michael Laitman

2020. március 27., péntek

Hogyan illeszkedik az ember az összefüggő világba ?

A Kabbala az egész Univerzumot - világunkat és a rejtett Felső Világot - mint egyetlen valóságot szemléli, mely valóság csak számunkra osztódik két részre. Azáltal, hogy korrigáljuk magunkat, felfedezhetjük a valóság második részét is.


A teremtés anyaga a megszerzés iránti vágy. Ennél fogva az egész teremtés egyetlen, érzékeny, élő kreatív organizmus. A teremtés egyetlen része sem egy véletlenszerű mechanikus folyamat következménye, hanem inkább minden, beleértve a mi világunkat is, egy általános terv részeként létezik: hogy minden teremtményt eljuttasson a tökéletességhez. Az ember korrekciója határozza meg a rendszer működését, akár aktívan, intelligensen és fenntartható módon. 


Van egy törvény mely kimondja: “az egész azonos mindegyik alkotó elemével”, és ebből kifolyólag minden az egész működését irányító alapelv kötelezően hat az alkotó elemekre is, az egész ökoszisztémában, minden családban, társadalomban és a globális gazdaságban. Mivel az Univerzumban minden mindennel összefügg, minden élőlénynek minden szinten egészségesnek kell lennie, ellenkező esetben negatívan befolyásolják az egész rendszer egészségét. Teljes összefüggőségük, a különböző alkotó elemek kölcsönös egymásba fonódása erre kötelezi őket.

                                                                               Dr. Michael Laitman

2020. március 14., szombat

Részletek Dr. Michael Laitman cikkeiből


"Az egyetlen igazi hajtóereje a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden... Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását."


"A mi legnagyobb üzenetünk az emberiség számára, hogy létezik egy kidolgozott, gyakorlati módszer az ember valóságérzékelésének korrekciójára, és magasabb dimenziókba való felemelkedésére, ezáltal egy örök létezés elérésére. Ez a módszer bár nem könnyű, minden igaz kereső számára elérhető. Ezt a módszert az Örök Szeretet hozta el a számunkra, hatalmas Bölcsek láncolata őrizte és és adta át generációról generációra. Aki már az úton van, annak egyetlen kötelessége van... Átadni ezt mindenkinek, akinek csak lehetséges." 


"Amikor eljön a lelkek korrekciójának ideje, nincs olyan testi tulajdonság, vagy tehetség, ami meghatározza a sikert. A spirituális siker az erőfeszítésektől függ, amelyeket a szeretet és az adakozás tulajdonságaira irányuló vágyak megteremtésére fordítunk. Semmire nem használható egyetlen testi képesség sem, amelyet a természet adott a születésnél."


"A test a Kabbalában nem a biológiai testünkre vonatkozik, hanem a beteljesülés iránti vágyra, mely teremtésénél fogva uralkodik a személy felett. A “test elhagyása” azt jelenti, hogy a személy képessé válik arra hogy önző vágyai fölé emelkedjen, és képes legyen lelke vágyait követni." 


"A különbség a mi materiális világunk és a spirituális világ között, hogy a spirituális világban nincs idő, hely, és a mozgás, hanem csak emelkedések és zuhanások a megszerzés vagy az adakozás tulajdonságába."


"Egoista természetünk fölé kell emelkednünk, a magasabb rendű elme szintjére, ahol a működést irányító parancsok találhatók."


"A Kabbala tudománya elmagyarázza, hogy egyáltalán nincs érzékelhető valóság rajtunk kívül. Nem befolyásol minket semmi kívülről, mert magunkon kívül nem észlelünk semmit. Tőlünk kívülre csak egy állandó Felső Fény van. Az egész világ bennünk van, és azért érezzük úgy, hogy valami hatás ér minket kívülről, mert így lettünk megteremtve."


"A tér érzékelését a Teremtőtől való minőségi távolság, az idő érzékelését pedig ennek a távolságnak az áthidalásához szükséges belső állapotok sorozata határozza meg az ember számára. Ahogy az ember belső világának minősége közelít a Természethez megszűnik a tér érzékelésének rabsága, és az ehhez szükséges állapotok ugrásszerű elérése pedig az idő bilincse alól szabadítja fel a személyt. Így léphetünk át a Kabbala segítségével a végtelen és örök valóságba."


"A korporális testet azért kaptuk, hogy elkezdhessük az azonosulást a lélekkel, fejlesszük, feltárjuk, és egy bizonyos állapotot elérve, mintegy kilépve a testből a lélekben fogjunk munkához. "Mi egy holisztikus, átfogó rendszerben élünk, amelyben mindegy egységben működik, ahol mindannyian hatással vagyunk egymásra, minden cselekedetünkkel, gondolatunkkal és érzésünkkel. Ezért a legkevesebb, amire el kell köteleznünk magunkat, hogy „nem teszünk olyasmit másokkal, amit nem szeretnénk, ha bárki megtenne velünk.” Más szóval, tartsuk távol magunkat attól, hogy kárt okozzunk másokban."
                                                                      

                                                                                         2020. március 13., péntek

Koronavírus és az emberi kitörés következő szintje


Koronavírus és az emberi kiemelkedés következő szintje

Két erő működik a valóságban: a pozitív (plusz, adás) és a negatív (mínusz, megszerzés). Az evolúciós folyamatban, amely egy egységes entitás felépítéséhez vezet, a negatív erő természetesen fejlődik ki, az egész rendszert kibillentve az egyensúlyából, míg a pozitívot nekünk, embereknek kell hozzáadnunk.

A mai individualista életmód felébresztette a természet negatív erőit, és a koronavírust, mint egy „betegség” megnyilvánulását hívta elő a rendszerben.   

Ezért, ha meg akarunk szabadulni a koronavírustól, a pozitív erőt kell magunkra vonnunk a természetből a tudatos kapcsolatunk és együttműködésünk révén.

Ezzel egyensúlyba hozzuk a rendszert, és az emberi felemelkedés következő szintjére kerülünk.


                                 Dr. Michael Laitman

                          
                                l

2020. március 8., vasárnap

Miért most ?

Évszázadokon keresztül, a Kabbala „tiltott" téma volt, csak kevés kiválasztott tanulhatta. A Kabbalisták ennél is messzebbre mentek, történeteket találtak ki, hogy elvegyék az emberek kedvét a tanítások tanulmányozásától.

Miért van az, hogy a Kabbala nyíltan oktatható, és tanulmányozható mindenütt manapság?

Ahogy azt a Kabbalisták Rav Yehuda Ashlag, és Vilna Gaon (AGRA), és sok más, neves Kabbalista, előre látta, a XX. században, az emberiség történetében először, szembekerült a világunk globális Természetével, olyan vonatkozásokban, mint az Internet, a gazdaság, a környezeti kihívások, csak néhányat felsorolva a problémás területek közül. Pontosan ez a pillanat volt az, amire a Kabbalisták vártak, mivel a Kabbala eszközöket kínál ennek a megváltozott, új, globálisan összekapcsolt világ működtetéséhez. A Kabbalára vonatkozó tilalmakat most mindez feloldotta, és mindenki számára lehetségessé vált a tanulmányozása. Az emberiség, a XXI. században készen áll a Kabbala megértésére, hogy valójában mi is a Kabbala - egy tudományos, hosszú időn át vizsgált és tapasztalásokon alapuló módszer egy teljesen új megközelítési mód a látható és láthatatlan világok felfedezéséhez.


                                                                                                                         Dr. Michael Laitman

              

2020. március 1., vasárnap

Látni egy angyalt


Úgy tanuljuk, hogy az erőket angyaloknak nevezzük. Mikor kezdi el az ember tisztán érezni őket belsőleg?
                                                                                                                                            fizikai világunkban különböző erőket érzünk, melyek a természet kövületi, növényi, állati és beszélő szintjeihez kapcsolódnak. Ezek az erők összefüggésben vannak a gravitációval, a különböző időjárási jelenségekkel, a bennünket körülvevő világgal. Részt vesznek az ember életében, pozitívan vagy negatívan hatnak rá. Ezek az erők az úgynevezett „angyalok”. Ezért amikor azt olvassuk, hogy Ábrahámhoz három „ember” jött el Rafael, Michael és Gabriel angyalok, ez azt jelenti, hogy ezek az erők érzékelhetők belül. Az angyalok a lelkünk erői, nem pedig valaki más kívülről. Néhány ezek közül az erők közül megjelenik, egyesek eltűnnek, s a hatások folyamatosan változnak. Az igazság az, hogy az angyalok nem mások, mint a vágyak a különböző szinteken. A személy érzékeli és osztályozza őket aszerint, hogy melyik által tud előre haladni, és melyik által nem. Ugyanez figyelhető meg a világunkban is. Csak itt, ezeknek az erőknek a külső formáit ismerjük : mint a szél, eső, hang, emberek, állatok, belső érzések és ezek mind angyalok. Egy Kabbalista, a világunkban nem a külső jelenségeket nézi, hanem meglátja rajtuk keresztül, hogy mit akar mutatni neki a Természet, és hogyan akarja befolyásolni. Ezért az események belső lényegére, és annak jelentésére összpontosít. Végül is, ilyen hatások által beszél hozzánk a Teremtő. Mit akar mondani? Azt akarja, hogy egyesítse bennünk a hatásokat minden szinten: kövületi, növényi, állati és beszélő szinten, és a szívünkben, mindegyik mögött, Őt érezzük. Akkor ezek már nem fognak akadályozni bennünket többé azzal, hogy elrejtik előlünk a Teremtőt.                                              2010.10.22, Részlet a “Tóra heti szakassza”- ból

2020. február 18., kedd

Ellentétek kontrasztja

A teremtett lények nem képesek a valóságot érzékelni, csak az ellentétek kontrasztján keresztül. Nyilvánvalóan éreznünk kell magunkat, és ami kívül van, és csak így érzékeljük a valóságot. Ezért először a valóság egoista felfogását fejlesztjük a megszerzési vágyban. Majd ezután a több ezer éves fejlődés után, miután elértük az egoisztikus érzékelés bizonyos szintjét, készen állunk, hogy elmozduljunk az igaz valóság felismeréséhez, ahogyan valójában létezik, nem korlátozva azt az egoizmusunk és természetünk által.

Azonban mi nem  a Teremtő vagyunk, akinek természetes ez a valóság, hanem a teremtett lények, ezért, csak az egoista valóságunkkal ellentétben tárjuk fel az igaz valóságot, amelyben felnőttünk. Az általunk felfedezett felső valóság minden részlete két ellentétet foglal magában: az egyik oldalt, az egoizmusunkban figyeljük meg és érezzük, a másik pedig, amelyet az önzésünk felett érzékelünk.

Olyan, mint egy gyertya, amely olajból és égő kanócból áll, ahol a két ellentét egymást támogatja. Csak így tudjuk megragadni, érezni, tanulmányozni, és elkezdeni élni a “Teremtő” nevű valóságban. Csak a teremtéssel ellentétes állapotunkban lévő ellentétek kontrasztjában tudjuk ezt érzékelni.

Ezért mindig a középső vonalat kell tartanunk, anélkül hogy eltérnénk jobbra, ahol mindent az adakozás érdekében van, vagy balra, ahol minden a megszerzés érdekében. Csak a kettő között középen létezhetünk teremtett lényeként, és érhetjük el a Teremtő természetét.

Nem szabad kétségbe esnünk, hogy egyik végletből a másikba dobnak minket, a valóság teljesen egoista érzékelésétől a kvázi altruizmusig. Ez a két ellentét kombinációja jelenti az igazi valóságot. Türelmesnek kell lennünk, és hozzászokni egy ilyen felosztáshoz, mert az egyik ellentét támogatja a másikat, felfedve a Fénynek a sötétséggel szembeni előnyét. E nélkül nem lehet a felső valóságot érezni.

Ha egyetértek a sötétséggel, és megértem, hogy ez a valóságérzékelésemnek elválaszthatatlan és legfontosabb része, akkor mindkét formában objektíven látok. Egyrészt mindkettőtől függök, másrészt én közöttük vagyok. A Fényhez és a sötétséghez, a kellemes és kellemetlen állapotokhoz, a jóhoz és a gonoszhoz való egyenlő hozzáállásommal helyesen egyensúlyozom magam, és önálló teremtett lényként maradhatok meg, a középvonalon haladva a teremtés céljához, azaz, a felső erővel való összetapadás érdekében.                                                                                     Dr. Michael Laitman

2020. február 9., vasárnap

Hol van a spiritualitásnak a helye ?


A spirituális világ helye, az egy vágy, amely hasonlóságban van a Kibocsájtó vágyához és a fizikai világ helye, egy olyan vágy, amely ellentétes a Kibocsájtóval. A hely, ahol a vágy létrejött. A vágyon kívül nincs semmi. Csak úgy tűnik a számomra, hogy én a korporális testben létezem, és körülöttem az egész világ kövületi, növényi, állati, az emberi szintből álló, egyszerűen az, ami az én vágyam. Minden tehát, amit magam látok körül, az én vágyam, különböző formákban. Ez a vágy mindenféle formákban jelenik meg előttem, betölthetetlen anyag. Az anyag is vágy.

A negatív töltések és a pozitív töltések, kölcsönhatásban működnek mindezek vágyak, amelyek olyan formában fedeződnek fel az érzékelésemben, mintha valami anyag lenne. De csak az én vágyam létezik, egy vágy, amely benne van foglaltatva egy másik vágyba. Vannak egyszerűbb vágyak és bonyolultabb vágyak, vannak vágyak, amelyek csak ösztönös, élettelen instrukciókkal működnek, és vannak amelyek már a teljes program szerint működnek.

Azaz a vágyak összekapcsolódnak és eltávolodnak, és különböző formákat építenek meg. De ez csak vágy. Én magam, aki érzékeli magát, a környezetet, ezt az egész világot az vagyok, aki megtapasztalja a vágyat és nem több. Az én vágyamon belül érzékelek különböző vágyakat, más formákat. Érzem, hogy léteznek vágyak, amelyek alantasabbak, úgy tekintek rájuk mint, hogy én vagyok az első és a többiek alacsonyabb szinten lennének nálam. Az összes többi formája a vágynak, mintha benne lenne foglaltatva az én vágyamban, mindenfajta különböző karaktereket fedezzek föl. A legnagyobb vágyak felfalják a kisebb vágyakat.

A vágyon kívül semmi sincs. Mint ahogy a fizikusok mondják, hogy semmi más nem létezik az erő terén kívül. De ez a vágy terén belül mi mindenféle változásokat érzünk, amelyek lefestik nekünk a valóságot. Már hozzá vagyunk szokva az ebben a képben való létezéshez, nem értjük, ez mennyire szimulált, és ezért ezeket a jelenségeket amik történnek a mi vágyunkban, úgy nevezzük “a mi világunk”.

Dr. Michael Laitman

2020. január 27., hétfő

Olyasmi történik velünk, ami még nem történt azelőtt: teljesen új módon fejlődünk tovább.

A múltban minden személy egyénileg fejlődött, de ma a fejlődés általános, mely az egymás irányában való kölcsönhatásunk következménye. Ezért van az, hogy semmilyen formában nem vagyunk mindezt képesek irányítani! Önzőségünk, mely, mint fal létezik közöttünk, nem rendelkezik semmilyen eszközzel, hogy magát fenntartsa egy tökéletesen integrált rendszerben. Mindez olyan, mintha egy állatot arra erőszakolnánk, hogy részt vegyen egy intelligens rendszerben. Az állat képtelen a magasabb szintű fejlődés felfogására, mely hirtelen ily módon megjelenik előtte. Mi hasonlóan elképedve nézünk az előttünk feltáruló emberek közötti kapcsolatok hálózatára, és még mindig nem értjük meg, hogy felettünk egy magasabb dimenzió létezik.

Ez a teremtés és ebben a rendszerben minden és mindenki tökéletesen összekapcsolódik mindenki mással. Ugyanakkor képtelenek vagyunk ezt megérteni, ebben részt venni, és ennek törvényeihez igazodva viselkedni. Ebből kifolyólag csak sodródunk, mint egy fadarab a viharos tengeren, úgy érezve , hogy egyik irányból a másikba dobódunk, egyik helyzetből a másikba, és nem rendelkezünk azzal erővel, hogy akár elkezdjük megérteni mi is történik. Nem vagyunk képesek a rendszer folyamával együtt haladni, mely rendszer az erők és kölcsönös kapcsolatok rendszere. Azonban manapság még a legegyszerűbb ember is rendelkezik a módszerrel, ami lehetővé teszi számára, hogy a rendszer részévé válhasson. Ez a módszer a Kabbala tudománya, mely felfedi a Teremtőt teremtményeinek.

Az erők hálózata, mely közöttünk működik, jelenleg negatív formában jelentkezik, az ellenkező oldalról. De amennyiben megfelelő hozzáállással közelítünk felé, változtatni tudunk és akkor már a megfelelő formájában láthatjuk. Mindez tőlünk függ. Ez nem azt jelenti, hogy megpróbáljunk a természeten változtatni. Ehelyett magunkat kell megváltoztassuk a megszerzés helyett, adakozásra vágyva. Akkor majd csodálatos módon az áramlatnak megfelelően fogunk fejlődni.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dr. Michael Laitman

2020. január 12., vasárnap

A világ a vágyainkon belüli érzékelés képe

Egyrészt azt mondja, hogy nincs kapcsolat a lélek és a fizikális test között, hogy ez a kettő két párhuzamos világban létezik. Másrészt azt is mondja, hogy ez a jelenlegi világ, meg a másik világ nem is létezik, minden közös és egyesült, és jelenlegi valóságunk a lehető legalacsonyabb szintje a spirituális világnak, mely csak érzékelésünkben jelentkezik ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy a fizikai test is a lélek része, spirituális dolog?

Természetesen, amit most mint világunkat érzékelünk, az a legkisebb vágyunk. A többi vágyaink el vannak rejtve előlünk és olyan mértékben tűnnek majd elő, amilyen mértékben haladunk a spiritualitás felé. Ami ezekben a vágyakban érzékelődik majd, azt hívjuk a Felső Világoknak. Ugyanakkor az összes többi vágyunk is megmarad. Ezért van az, hogy a kabbalistáknak megmarad eme világ érzete, de ezt az érzést kiegészíti a Felső Világok érzékelése. És a teljes korrekció idején az összes érzékelés eggyé forrad össze – a Végtelen Világ érzékelésévé.

Amint a leckéket hallgatom az az érzésem támad, hogy a Felső Világot csak az érdekli, hogy mi hogyan reagálunk mindarra ami körülvesz minket, és amit onnan fentről kapunk. 

Ez így igaz?

Ez így van, és hogy, hogyan kell megfelelően reagálni a Természet behatására, pontosan ezt tanuljuk. Ez az a folyamat, mely alatt megértjük Őt, és egyenlővé válunk Vele.


                                                                               
                                                                                                                       Dr. Michael Laitman