2023. március 19., vasárnap

Spirituális fejlődésünk lelassítása szenvedést okoz a világnak !

Első pillantásra úgy tűnik, hogy nem minden tulajdonságom egyformán hasznos, és szívesen megválnék néhánytól. De csak azért érezzük így, mert nem tudjuk, hogyan használjuk őket helyesen.

A korrekció befejezése után is az ember megőrzi minden eredeti tulajdonságát. Csak annyit tehetünk, hogy különféle módokon használjuk őket. Erről szól a korrekció módszertana, a Kabbala. Nem pusztítjuk el a teremtést, sőt tilos tulajdonságainkat eltüntetni, tönkretenni vagy csorbítani, mivel azokat a Fény teremtette, és csak a Fény tudja azokat a megfelelő módon megváltoztatni.

Spirituális fejlődésünk során olyan tulajdonságok és vágyak alakulnak ki bennünk, amelyek még negatívabbak és megvetendőbbek, de ez valójában ok az örömre, mert ez a bizonyíték arra, hogy haladunk, és van elég erőnk a korrekcióhoz. Ebben rejlik a szabad választás a korrekció folyamatának felgyorsításában, mielőtt olyan negatív események érnének bennünket, amelyek korrekciót kényszerítenének ránk.

Ebben a pillanatban meg kell értened a jelentését mindennek, ami veled történik, és el kell kezdened felhasználni a rendelkezésedre álló összes erőforrást (a tanárt, a csoportot és a könyveket), hogy magadhoz vonzd a Fényt, azt az erőt, amely át fog alakítani téged. Ha nem magad kezdeményezed, külső válságok és események gyakorolnak rád nyomást.

Így vagy úgy, a korrekció végére érsz. A Kabbala bölcsessége egyszerűen lehetővé teszi, hogy úgy haladj előre, hogy elkerüld a sokkokat, és lehetővé teszi a negatív események előrejelzését és elkerülését. Ha lelassítod ezt a korrekciós tempót, ütést kapsz. A kapott találat erőssége közvetlenül megfelel annak, hogy mennyire lassítottad le a fejlődésedet. Ez az egyetlen oka a szenvedésnek a világon.

Csak a cél nagysága nyomja le a prioritások listájáról életünk összes átmeneti és múló dolgait. Rá fogsz jönni, hogy a cél annyira felülmúlhatatlan, hogy még a megrázkódtatások sem számítanak, amelyeket a sors ad a cél felé vezető úton.

Azt a pontot, ahol teljesen abbahagyod az ütések vagy sokk érzékelését, akkor éred el, ha felülemelkedsz egoizmusodon, és megtanulod, hogyan használd fel minden vágyadat a maximális adakozás érdekében, ahelyett, hogy megpróbálnád minimalizálni a sokkokat, amelyeket kapsz.

Forrás : https://laitman.com/2009/11/slowing-our-spiritual-progress-is-the-sole-cause-of-suffering-in-the-world
2023. március 10., péntek

Az egyesülés a természet irányzata !

Kérdés:

Belsőleg folyamatosan távolodunk egymástól. Látjuk, hogy az egocentrikus gondolkodás folyamatosan növekszik, és különböző helyzetekben nyilvánul meg.

Vajon elértük a társadalmi távolságtartás végpontját, vagy továbbra is távolodunk egymástól, mielőtt elkezdenénk az egyesülést? Mi a természet trendje?

Válasz: 

A természet tendenciája minden ember abszolút egyesülésére irányul; ezért arra kényszerít bennünket, hogy minduntalan közelebb kerüljünk egymáshoz. Bármennyire is szeretnénk elhatárolódni egymástól egoizmusunkkal, a természet éppen ellenkezőleg, összeszorít bennünket, és arra kényszerít, hogy közelebb kerüljünk, amíg meg nem értjük, hogy ennek a mozgásnak szívből jövőnek kell lennie.

Kérdés: 

Két irányzat van itt. Egyrészt a természet, amely az önzést táplálja bennünk, elidegenít bennünket egymástól. Másrészt ugyanaz a természet lök bennünket az egyesülés felé. A természetnek két ereje van?

Válasz: 

Természetesen. Ezek azok az egoista erők, amelyek világunk alapját képezik, és az altruista erő pedig a vonzás, a kölcsönös szeretet és az adakozás ereje, amely a spirituális világ alapja. Mindkét erő, különösen a mi időnkben, egyre inkább megnyilvánul bennünk.

Jó, ha megértjük, hová vezet mindez, és elkezdünk együtt járni a természettel. Ebben az esetben nem éreznénk ellentmondásokat, problémákat, sorscsapásokat.

Ha ezt nem akarjuk, és csak egoista erőnknek megfelelően cselekszünk, akkor sok problémánk lesz, beleértve mindenféle háborút, vírusokkal kapcsolatos problémákat, mint most, és így tovább.


Forrás: https://laitman.com/2021/01/unification-is-a-trend-of-nature

2023. március 6., hétfő

Szuperemberek vagy olyan emberek, akik érzik a természetet ?

Kérdés: 

A tudósok úgy vélik, hogy valaha emberfelettiek éltek Izrael földjén. Igaz lehet ez a Kabbala szempontjából?

Válaszom: 

Nem, soha nem voltak itt olyan emberfelettiek, akik felkeresték Földünket, akik állítólag szkafanderes barlangfestményeket hagytak maguk után, vagy valami mást. Ez mind spekuláció!

De az emberek közel álltak a természethez, és ismerték annak belső tulajdonságait. Egyek voltak vele.

Amikor Kolumbiában jártam, négy indián, akik magasan az Andok hegységében éltek, hirtelen eljött az egyik találkozónkra.

Nagyon érdekesen voltak felöltözve, és nem engedték, hogy fotózzuk őket. Amikor beszéltek hozzánk, nem minket néztek, hanem elnéztek mellettünk. Tekintetük csak befelé irányult.

Azt mondták, hogy körülbelül egy hónappal Kolumbiába érkezésem előtt úgy érezték, hogy egy különleges ember látogat el az országukba, és elkezdték keresni a lehetőséget, hogy találkozzanak velem.

El tudod képzelni?! Az Andokban voltak, ahol nincs kapcsolatuk a világgal, nincs áram vagy ilyesmi. Mégis éreztek valamiféle hullámokat, és meglátogattak.

Érdekes volt velük kommunikálni, mert aki érzi a természetet és annak törvényeit, az elvileg érzi a Kabbala törvényeit. Vagyis az Andokban él 4000 méteres magasságban, és érez egy másik embert, akinek el kellene jönnie valahova nem messze tőle. A nem messze több száz kilométert jelent.

Megjegyzés: 

De egy kabbalista és egy ilyen ember teljesen más. Hiszen a természetet érző embereknek még fejlődniük kell.

Válaszom: 

Nem, ez elég nekik. Elvileg nem is kellett beszélniük. Odaléptek hozzám, összeültünk, váltottunk pár mondatot, és ennyi elég volt nekik. Minden mást, ahogy mondani szokás, a természeten keresztül, a levegőből kapnak. Így jut el hozzájuk ez az információ. Nem kell beszélni; mind létezik a természetben.

Megjegyzés: 

Azonban nem jutottak el arra az eredményre, amit egy kabbalista elér.

Válaszom: 

Elérik és érzik, csak nagyon kis szinten. Végül is ugyanabban a természetben vannak, és érzik a mögötte rejlő erőket.

Kérdés: 

De vajon tovább kell fejlődniük ahhoz a tudatossághoz, amit egy kabbalista elér?

Válaszom: 

Lehet, hogy nincs rá szükségük. Egy kevésbé fejlett egoizmust képviselnek, ezért ennek szintjén kell korrigálniuk magukat, semmi több. Kit érdekel? Mindazonáltal mindannyian egyetlen egésszé, egyetlen vágyba kapcsolódunk. Egy kis gyenge részt alkotnak ebben az egyetlen vágyban.

Az én részem ebben a vágyban egoistább. És akkor mi van? Ennek eredményeként mindannyian szervesen egy közös egésszé, egy testté fogunk kapcsolódni, és mindenki pontosan ugyanúgy fog mindent érezni, mint a közös testünket.

Forrás : https://laitman.com/2023/02/superhumans-or-people-who-feel-nature