2016. március 31., csütörtök

A modern nő és a Kabbala

Korábban általános volt az a nézet, hogy a kabbala tanulása a férfiak számára 40 éves kor alatt, a nők számára pedig teljes mértékben tiltott volt. Dr. Laiman, mi az álláspontja ezzel kapcsolatban?

- Baal HaSulam igen részletesen válaszol ezekre a kérdésekre a Tíz Szfira Tanulmány bevezetőjében. Azt mondja, nem létezik korhoz, nemhez köthető korlátozás a kabbala tanulányozásával kapcsolatban. Az emberiség történelme során mindig is voltak kabbalista nők, mint például Sarah, Leah, vagy Miriam, hozzájuk képest a férfiak olyanok voltak, mint a kisgyermekek. Sok nő hagyott nyomot a történelemben spirituális felemelkedésével.

Mitöbb, voltak női próféták is. A próféta egy olyan spirituális szinten van, ahol az ember a Teremtőhöz egy teljesen feltárt módon kapcsolódik. Voltak olyan nők, akik másokkal együtt – a bölcsekkel, idősekkel és tapasztaltakkal - eljöttek, hogy tanácsot adjanak a spirituális felemelkedéssel kapcsolatban. Ők gyakorlatilag a férfiak felett álltak.

A mai modern korban tehát a nők is tanulhatják a kabbalát, ugyanúgy, ahogy az  üzleti életben, a kormányhivatalokban is magas pozícióra törhetnek. Mindez az jelenti tehát, hogy a férfiak nem képesek saját szerepüket betölteni, ez ad lehetőséget, hogy a nők ebben az irányban fejlődnek?

- Igen, ez azt jelzi, hogy közeledik világunk vége, de ezt most nem negatív értelemben mondom. Olyan állapotba kerülünk, ahol a férfiak elveszítik vágyukat a világ irányítására vonatkozóan, miközben a nőkben éppen ennek vágya lobban fel, ez a folyamat mutatja meg, hogy elértük a végső állapotot.

2016. március 28., hétfő

A Kabbalista Sir Isaac Newton

Kérdés: Isaac Newton kéziratainak a nemzeti könyvtárban, Jeruzsálemben található gyűjteménye nemrégiben szerepelt az UNESCO „A világ emlékei” nevű nyilvántartásában, abban a listában, amely megőrzi és hozzáférést biztosít a spirituális értékek kincsestárához, amely hozzájárult az emberiséghez a történelem során.

300 év előzte ezt meg. Newton 1727-ben halt meg, nem volt felesége és gyermeke, és kéziratai az unokaöccséhez kerültek, aki otthonában tartotta őket. Newton rokonai át akarták adni írásait tudományos kutatás céljára, de az egyetem képviselői nem voltak hajlandók elfogadni őket.

Michael Laitman válasza: Newton egy nagyon különleges ember volt. Olyan volt, mint Einstein napjainkban, és emellett a természet mély kutatója is volt. Newton valójában komoly kabbalista volt, megtanult héberül is, kifejezetten ebből a célból.

Kérdés: 1936-ban John Maynard Keynes megvásárolta Newton kéziratait. Olvasta őket egy kicsit, és úgy döntött, hogy távol tartja magát tőlük.

Michael Laitman válasza: Ő egyszerűen félt, hogy megérintse őket, és tönkretegye a Newtonról, mint materialista tudósról kialakult képet.

Kérdés: Később a Tanakh tudós Ábrahám Shalom Yehuda megvette a kéziratot. Megmutatta azokat Einsteinnek, az utóbbi azt mondta, hogy ez egy kincs, amit nem otthon kell tartani. Kiderült, hogy Newton sok idejét fordította a Kabbala héberül való tanulmányozására. Kéziratai kódolva vannak. Úgy vélte, hogy a Templom az univerzum szerkezetének modellje, és arra a következtetésre jutott, hogy az összes korporális törvény eltörpül a felső világ hatalmasságával összehasonlítva, amely előtt állunk, és még csak észre sem vesszük.

Michael Laitman válasza: Newton egyike a különleges lelkeknek, akik elérik és látják a felső világot, és természetesen a spirituális gyökerek kimenetelét ebben a világban. Mindegyikőnket a felső erők irányítanak, és mindegyik befolyásolja a világunkat és megnyilvánul benne. Ezért a felső világ elérésével Newton leírta az összes korporális törvényt az ő fejlettségi szintjének megfelelően.

Kérdés: Miért nem írta le a felső szintet?

Michael Laitman válasza: Ő nem ismerte a rendszert; senki nem tanította neki. Minden elérése az ő saját felfedezéseiből származott. Azonban írt a mi időnkről, a zsidók visszatéréséről Izraelbe, és a Templom újjáépítéséről.

Kérdés: Ő azt írta, hogy 1880-ban a zsidók elkezdenek visszatérni az apáik földjére, és hogy a 1940-es években egy szörnyű holokauszt következik be, amely során milliók fognak meghalni, és hogy ez vezet el a zsidó állam alapjaihoz.

Michael Laitman válasza: Ez valóban így is történt, a zsidók visszatérése a 19. század végén, a holokauszt, majd Izrael állam megalapítása.

Kérdés: Mennyire veszi komolyan Newtont?

Michael Laitman válasza: Newton kabbalista volt. Egyike azoknak a különleges embereknek, akik igazán kapcsolatban voltak a felső világgal, és az eléréseiken keresztül nagy korrekciókat közvetítettek a felső világból a mi világunkba. Meg kell értenünk, hogy nagyon keveset tudunk az ilyen emberekről, és amit tudunk, az nem igazán valós és pontos. Úgy vélem azonban, hogy közeledik az idő, amikor az emberiség gyorsan megérik rá, és felfedez mindent a nagy kabbalistáról, Isaac Newtonról a felső gyökerekből.

2016. március 22., kedd

A spirituális alapelv

Kérdés: Vehetjük a spirituális alapelvet, amit elértünk és használhatjuk az új Internetes térben?

VálaszomA spirituális alapelv a Teremtő felfogása. Az embereket ehhez kell elvezetned. Ahhoz, hogy ezt megtedd, el kell benne ültetned egy erős hiányt, hogy kommunikáljon a többiekkel, és ennélfogva kilépjen önmagából. Mihelyst egy személy elkezd másokat, mint önmagát felfogni, azonnal felfedezi a Teremtőt önmagán kívül.

Miért van szükségünk a közösségre? Ez egy gyakorlat, hogy kilépjünk önmagunkból. A Teremtő rajtam túl van, de nem fogom fel őt. A körülvevő közösség viszont bennem van, viszont a Teremtő szándékosan úgy alakította, hogy ez valami külső közösségként látszódjon. Valójában csak úgy tűnik; csak azt érzem, hogy minden rajtam kívül van.

Viszont ha ezt a képzeletbeli képet a külső és belső testet öltéseinél összeragasztom önmagamban, én és a körülvevő világ egy egésszé válunk, és ezen a módon felkészítem a felfogásom, hogy megragadjam, ami kívül van rajtam. Amikor ez megtörténik, én azonnal és természetesen felfedezem a Teremtőt, mert rajtam kívül csak Ő létezik.

Akkor hol vannak ezek a világok, hol van az egész emberiség? Felfedezem, hogy mindannyian bennem vannak és mindig is ott voltak. Csak abból a célból léteztek kívül, hogy képes legyek magamat, mint egy zenei hangszert, mint a Teremtő érzésének egy új felfogó szervét felhangolni. Ezért van, hogy megkaptam önmagam érzékelését, ami két részre oszlik: rám és a világra. Azonban valójában ez a világ egyáltalán nem rajtam kívül létezik.

Amikor találunk egy módot rá, hogy elmondjuk ezt az embereknek, és megmutatjuk nekik az önhangolás fontosságát, meg fogják érteni, hogy miért tanít arra minket a Kabbala, hogy „másokat úgy szeressünk, mint önmagunkat”. Csak abból a célból van ez így, hogy elvezessen minket a Teremtő felfogásához, ami a végső jóság és a tökéletesség Forrása.

2016. március 21., hétfő

A Teremtő feltárásának formulája


Kérdés:
Einstein megalkotta az energia képletét. Tudna mondani egy képletet a Teremtő feltárására, amit mindenki képes megérteni, és el tudná magyarázni azt, hogy mi is állandóan képesek legyünk emlékezni, hogyan kell egyfolytában leellenőrizni magunkat?


Michael Laitman válasza: Kizárólag arra kell gondolnod, hogy a jó Teremtővel van dolgod, mindig és minden körülmények között, és soha ne hagyd el ezt a gondolatot.


2016. március 14., hétfő

A Kabbala fő feladata

Az élet a Kabbala szerint a Fényen belüli létezés, az adakozás tulajdonsága. Ezt úgy érzékeljük, mint a határtalan létezés érzését, amikor vég nélkül áramlasz ezen az állapoton belül, és végtelennek látod azt.

Ugyanakkor, a testi valóság érzékelése, az idő, a tér, és a korlátozások megszűnnek. Belépsz egy másik koordinátarendszerbe. Ez különböző megkötéseket tartalmaz, ahol meghatározhatod magad a másokkal való kapcsolatban.

Meg kell szoknunk ezt, mivel ez szükséges a belépéshez. Néha beletelik néhány évbe, mielőtt az ember elkezdi érzékelni a felső világot. Azonban a feladatunk az, hogy elérjünk a felső valóság érzékeléséhez, amíg a fizikai világ részei vagyunk. Általánosságban fogalmazva, ez a Kabbala fő feladata.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. november 1.

2016. március 11., péntek

A csoport magasabb intelligenciája

Kérdés: Mi a csoport-intelligencia?

Válasz: Egy szervezett közösségben, ahol elsötétül az értelem, abbahagyják a gondolkodást és a kritikát, a mámor a kollektív beállítottság által jelenik meg, az öröm az érzékek elzsibbasztásából, és a tömegek csordaösztönéből származik. Elveszítjük független ítéletünket és ostobává válunk.

Annak érdekében, hogy ne rángasson bennünket a tömegek akarata, a társadalom akarata, egy kis csoportnak egy közös célt kell maga elé kitűznie, és egységes, őszinte vággyal kell rendelkezniük, hogy elérjék azt.

A mi csoportunkban, ahol a Kabbala bölcsességét tanuljuk, az egyes ember energiája arra irányul, hogy kiegészítsék a többieket az Arvutban (kölcsönös garancia). Amikor megvalósítjuk törekvéseinket a csoport keretmunkájában, a tízes csoportban, senki hangja nem vész el. Ehelyett hozzáadódik a csoporthoz. Ezután, ami megjelenik, az nem csak egy kollektív állati intelligencia, hanem a csoport magasabb intelligenciája.


2016. március 7., hétfő

Miről szólnak a Kabbala könyvek?

Kérdés: A Kabbala könyvek a zsidó hagyományok szerint íródtak?

Michael Laitman válasza: A Kabbala könyveknek semmi köze a hagyományokhoz.

Ezek a könyvek elmondják, hogy hogyan bánjunk más emberekkel, és hogyan építsünk kapcsolatot a világunk és a legfelsőbb világ között, hogy felfedezzük az univerzum titkos részeit – az összes többi világot körülöttünk, amelyek irányítanak minket.

Akkor képesek leszünk a fordított sorrendben irányítani az életünket. Egyúttal meghaladjuk rövid életünk fizikai korlátait, és képesek leszünk keresztüllátni az időn.

Nincs szükség arra, hogy a Kabbala bölcsességét bármilyen tradícióhoz kössük. Egy kabbalista lehet indiai, arab, norvég, vagy dél-amerikai, – nem számít, hogy kicsoda. 

Ezek nem mondanak semmit a földi szabályokról, kivéve egyet: hogy összehozzák az embereket, és egybe integrálják egyetlen egésszé, olyanná, mint a természet egésze.

Fordította: Gável Tamás


2016. március 2., szerda

Miként éljünk harmóniában a természettel

"Csak azokat törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Most menj vissza és vezesd oda a népet, ahová parancsoltam neked. Íme, angyalom előtted halad. De amikor a látogatás napja elérkezik, megtorlom bűnüket." Tóra, Kivonulás Könyve 32:33 – 32:34

Mit jelenthet az, hogy “... amikor a látogatás napja elérkezik, megtorlom bűnüket."?

Jelen pillanatban a nemzetünk még nincs átformálva, még súlyosan egoista tulajdonságokkal rendelkezik, ahol is a legerősebb szikrák, az ego aljáról emelkednek fel, miközben az emberek önmaguknak szereznek meg, a legönzőbb vágyakkal rendelkeznek. 

A kifejezés "... a látogatás napja elérkezik, megtorlom bűnüket.” közvetlenül a mi időnkre utal. Most, amikor elérkezett az utolsó generációnak (a korrekció generációjának) ideje, a legnagyobb, a legrondább, és a legszörnyűbb egoista tulajdonságok kerülnek a felszínre. 

Mi több, az emberiség ezeket igazolja és elfogadja őket, olyan természetesnek érzik azokat, hogy nem is érti, miért kellene egyáltalán bármit is kijavítani! Miért? Minek? Nagyon nehéz lesz számunkra, hogy megértsük valójában ez az, ami az utunkban áll. 

Ez persze egy nagy probléma, ami csak növekedni fog a jövőben. Az emberiség örök káoszba süllyed, teljesen indokolatlan háborúkat vív majd, és rettenetes megpróbáltatások várnak rá. A legnagyobb természetellenes devianciák fognak a normává válni. Ez az ego feltárása, a "kutya kutyát eszik" szintjén.

Ugyanakkor képesek lehetünk túlélni ezt az időszakot, a természetünk felderítésével. Ha magunkra hívjuk a felső Fényt, ami hatással lesz ránk, akkor elkezdjük érezni azt, hogy mennyire rossz is az, ami által megkezdődhet azok kijavítása. De ez csak már akkor, mikor a helyzet elviselhetetlenné válik.

Fel kell ismernünk, hogy még nem teljesítettük be a természet vágyát, és miért helyez olyan nagy nyomást ránk manapság. Csak ha magunkat helyesen, egy integrál társadalommá szervezzük, csak akkor leszünk képesek harmóniában élni a természettel.

2016. március 1., kedd

Hogyan előzzük meg a Zohár jóslatait

Vajon miként láthatták előre a Zohár könyvét írók azokat az eseményeket, amik most körülöttünk zajlanak? Miként lehetett mindezt megjósolni?

Bár a Zohár könyvét kétezer évvel ezelőtt írták, a szerzők olyan emberek voltak, akik a természeti folyamatokat átérezték. Érezték azokat a mozgató erőket, amik az emberiséget vezérelték.

Ezek olyan folyamatok, amelyeket az idő tengelye mentén ismerünk meg és tanulunk róluk. De a spiritualitásban nem létezik az idő fogalma, ha a világunk felé emelkedünk, akkor látni fogjuk a világunk egész történetét, az elejétől a végéig. Mindent.

Ha az ember korrigálja saját magát, az által a civilizációját is korrigálja. A Zohár könyve által megírt nem kívánatos eseményeknek nem szükségszerű a megvalósulása. De korrekció nélkül, a természet erői nyomást fognak gyakorolni az egész emberiségre, hogy elvezesse a személyt a helyes útjához. 

A Zohár könyvében csupán azt írják le, hogy mi minden fog megvalósulni, ha nem kezdjük el csillapítani a természet erőit.

Jelen pillanatban még van időnk arra, hogy létrehozzuk az egymás közötti harmonikus kapcsolatot. Lehetőségünk van tompítani a negatív hatásokat, melyek nyomást próbálnak gyakorolni fejlődésünkre. Ha nem cselekszünk, akkor a Zohár könyvének kétezer évvel ezelőtti jóslatai meg fognak valósulni, de a Teremtő segítségével sikerülhet megakadályoznunk ezeket a próféciákat.

Via - KabTv