2023. október 20., péntek

Átmenet a tudat különböző szintjeire !

Kérdés: A mozdulatlan természet szintjén a részecskék, például az elektronok, kötelezve vannak, a fizika törvények szerinti működésre. Ez az értelme a magasabb információs mezőnek?

Válasz:  Igen, abszolút. Teljesen vakon követik ennek a mezőnek utasításait, a Teremtő utasításait.

Kérdés: És hogyan történik az átmenet a magasabb szintű tudatszintre, mondjuk növényi szintről az állatira?

Válasz: Ebben az esetben a vágy egy teljesen új szintre ugrik. Ha a mozdulatlan szint mindig csak az állandó állapottal törődik, és semmilyen módon nem akar megváltozni, akkor a növényi szint éppen ellenkezőleg – kreatívan kezeli a környezetet. Természetének megfelelően minél több hasznos dolgot szeretne kapni, és kiűzni mindent, ami káros számára, és ezáltal növekedni.

A következő, állati szint még nagyobb. Annak érdekében, hogy valami hasznosat szerezzen a környező világból, és mindent visszaadjon neki, ami felesleges vagy ártalmas, az állat mozgást fejleszt, különleges tulajdonságokkal rendelkezik, mint  az abszorpció, a kiválasztás stb.

Az ember már a legmagasabb szinten, a spirituális szinten dolgozik. Az emberi és az előző állati, szint közötti különbség az, hogy tudatosan kell dolgoznia a vágyain és a szándékain, de nem fizikai szinten. 


Kérdés: Kiderül, hogy a mező annyira növeli az egoizmust, hogy egy anyagi tárgy szerkezetének megváltozásaként nyilvánul meg. Vagyis: az egyesülő növények állati szöveteket alkotnak, és már képesek megvalósítani ezt a vágyat?


Válasz: Igen. Nem csak az elemek száma növekszik az atomban, hanem maguk az atomok és maguk a molekulák is, és ezek kombinációi is teljesen különbözővé válnak. A kombinációik új lényegre tesznek szert. Ez nem csak összességük és néhány új fizikai-kémiai tulajdonságuk, hanem valóban képesek memorizálni, információt kiadni és egymással kicserélni azokat. Így jelennek meg az aktív, radioaktív elemek stb. Látjuk, hogyan fejlődik fokozatosan a mozdulatlan, a növényi és az állati természet. Az ezen tulajdonságok közötti átmenet során, a szintről szintre és a köztes állapotokra történő összes átmenet a Kabbalában el van magyarázva..


Kérdés: Mindezt egyértelműen a Reshimot (információs rekordok) ellenőrzi?  Nincsenek véletlenek?


Válasz: Minden olyan apró méretben van meghatározva, hogy nem tudjuk megfigyelni. De ez teljesen egyértelműen törvények által meghatározott a természetben.


Forrás : https://laitman.com/2021/04/transition-to-different-levels-of-consciousness

2023. október 8., vasárnap

A szűrő a te hozzájárulásod a spirituális valósághoz

 

Mi az a szűrő (Masach)?


Válasz: 

A szűrő az, ami egyenértékűvé teszi a Fényt és a vágyat. A forma egyenértékűségének törvénye alá vagyunk vetve, amelyet el kell érnünk a teremtés és a Teremtő között.


A Teremtő megőrzi természetes tulajdonságait, míg a teremtés külső adakozási szándékot szerez természetes kapni akarása felett, és ezeket a szándékokat a Teremtőtől szerzi meg. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően mindkettőnek hasonlónak és azonosnak kell lennie. Az embernek el kell érni a Teremtő formáját. Ezért nevezik embernek (Ádám, ami azt jelenti, hogy „hasonló” a Teremtőhöz).


A következő állapot információs génje (Reshimo) egy párt foglal magában a Fényt és a vágyat. Ez egy olyan spirituális állapot képe, amely még nem valósult meg. Arra szánták, hogy vedd és fordítsd valódi állapotba.


Tegyük fel, hogy van egy étterem és egy éhes ember. De ennek az éhes embernek (neked) el kell jönnie az étterembe, pénzt kell fizetnie, és át kell vennie az ételt. Akkor képes leszel csillapítani az éhségedet. Vagyis több cselekvésre van szükség: erőfeszítésre, fizetésre és a teljekitöltés megszerzésére.


Egyrészt az éhséget, másrészt a beteljesülést összekötő feltétel a „Reshimo”. A megvalósításhoz szükséges többi munkámat „szűrőnek” hívják. A szűrő az, ami valódi spirituális állapotot hoz létre a potenciális Reshimo-ból. A Reshimo olyan, mint az eredeti adat a számítógépben, valahol a „lemezemen” rögzítve. Amikor megnyomok egy gombot, és kép formájában előhozom az adatokat, az már a megvalósítás.


Forrás : https://laitman.com/2011/03/the-screen-is-your-contribution-to-the-spiritual-reality/#gsc.tab=0log