2015. július 27., hétfő

Felejtsd el a Da Vinci kódot, fedezd fel a Tóra kódját!

Milyen titkok rejtőznek a Tórában?

Az emberek mindenféle kódokat keresnek a Tórában, melyben találnak is az egyes részek közötti összekapcsolódásokban. Sőt mi több, a Tóra részeit végtelen számú módszerrel össze is kapcsolják egymással, a betűk számai szerint, a szavak, versek és a fejezetek különböző kalkulációi szerint.

A közelmúltban egy nagy sikerű számítási munkát végeztek, melyben a betűk belső struktúráját, szerkezetét vizsgálták. Azonban ezek a számítások nem adnak számunkra semmi használhatót. Nem tanítják meg nekünk, hogy mi áll az egyes szimbólumok, betűk, alakok és az egyes kombinációk mögött.

A pontok és vonalak a Tóra értelmezésében

A Tóra először egyetlen szóként lett megírva, szóközök nélkül. Csak később lett ez az egyetlen szó szétválasztva szavakra és majd azok tovább lettek bontva betűkre. Majd ezek a betűk még tovább bontva annak részeire. Végül is, ezeket a részek pontokká és vonalakká bontották. Egy fekete pont fehér háttérrel a fény forrását szimbolizálja, mert fény áramlik az egyetlen pontból. Ha a fény leereszkedik a felsőbb erőből, a Teremtőtől a teremtményhez, az egy függőleges vonal. Ha az erő az egész teremtésnek tulajdonítható, akkor az pedig egy vízszintes vonal.

Ezek az információk azok, amiket kapunk a Teremtőtől. A lehetséges kombinációk a pontok és vonalak között attól függnek, hogy milyen jelet kapunk a Teremtőtől. 
  • függőleges vonal - egy személyes jel, a Teremtőtől az emberiségnek küldve
  • vízszintes vonal - egy általános jel a Teremtőtől az emberiség felé
  • a kettő közötti helyzetek
Minden szituáció, minden kombinált, teremtett jel az Isten és az emberiség közötti kapcsolatot írja le, ami minden pillanatban másképpen jelenik meg, ahogy minden pillanatban a lélek is más és más állapotban van.

2015. július 22., szerda

A tudomány és a spiritualitás közötti kölcsönös együttműködés új korszaka

-- Dr. Michael Laitman interjúja Dr. Amit Goswamival, a “Tudományos tudomány” úttörőjével --

Műsorvezető: Jó estét kívánok! Mai vendégeink Dr. Amit Goswami és Dr. Michael Laitman. 

Dr. Goswami az oregoni egyetem elméleti fizika emeritus professzora, szerzője többek között a Kvantummechanika című egyetemi tankönyvnek - amiből a világ számos egyetemén tanítanak -, valamint egy új tudományos paradigma, az “öntudatos tudomány” úttörője. Legutóbbi két könyvében az Isten nem halott, és a Kreatív evolúcióban először mutatja be nekünk, hogy a kvantummechanikában hol találhatunk célzásokat Isten létezésére. A professzor mindez mellett a Mi a csudát tudunk a világról? című dokumentumfim egyik szereplője is volt.

Dr. Laitman a biokibernetika területének kiváló tudósa, amely mellett az ontológia, a filozófia, és a kabbala doktora. 

Dr. Goswami, Isten nem halott című könyvében elmagyarázza nekünk, hogy van egy különleges módja annak, ahogy a valóságra tekinthetünk. Ezen keresztül láthatjuk, hogy létezik egy felsőbb erő, amely mellett még számos misztérium, és ellenmondás is megtalálható. Elmondja nekünk, hogy még életünkben megérthetjük a világ működésének mikéntjét, de csak ha ezen a különleges és megfelelő vizsgáló mód által végezzük a kutatásainkat. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a mai korban egy nagyon különös fejezetehéz érkeztünk az emberiségnek.

Goswami professzor, hogy tekintett a tudomány a valóságra eddig, és hogy teszi azt ma?

Amit Goswami: Nos, hagyományosan, az utóbbi hatvan évben, a tudomány egyre inkább az anyag elsődlegességén át tekintett a valóságra. Az anyag volt a minden, és a tudósok szerint az anyagi kölcsönhatások okoztak mindent.

2015. július 17., péntek

Készen állsz életed céljának elérésére?

Mi célból tanuljuk a kabbala bölcseletét?

Amikor nem érezzük a felsőbb világ jelenlétét, úgy tűnik számunkra, mintha a magunk és a világunk létezésének nem volna célja. Nem látjuk, hogy mindez felülről irányított.

Ez az oka annak, hogy környezetünket ellenségesnek érezzük, ez az oka annak, hogy nem rohanunk vissza rögvest gyökereinkhez.

Mielőtt a lélek leereszkedett és testet öltött volna, az csupán egy parányi pont volt a gyökerében. Erről a helyről leereszkedve a mi világunkba, testet öltve, elvesztette minden kapcsolatát gyökerével. 

Azonban képes lehet a visszatérésre, amennyiben megszűnik a testi, földi örömökért érzett vágyai. 620 vágy létezik összesen a testben. Ezeknek a korrekciója után térhet csak vissza a lélek a gyökereihez, ahol 620-szor nagyobb örömben részesül, mint mielőtt leereszkedett volna.

2015. július 14., kedd

Miért szeretne mindenki titkon Teremtővé válni

Honnan ered az a vágyunk, hogy Teremtőhöz hasonlatossá váljunk?

Létezik egy Teremtő, aki adni akar. Ez a Gyökér, a Kezdet vagy más néven a nulladik fázis. Az adás érdekében számára szüksége van valakire, akinek adhat és a Teremtő adni akar. Tehát Ő megteremtett egy Kli-t, ami megkapja az "ajándékot", vagyis a Teremtő a Kli számára ad. Ezt nevezzük az első fázisnak.

Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, a megszerzőnek először akarnia kell az örömöt. Ha én magam ébresztek benned egy vágyat valami iránt és aztán megadom számodra azt amit akarsz, az nem fog élvezetet nyújtani számodra, nem fogod élvezni az így kapott ajándékomat, mert az nem a te saját vágyad eredménye. Neked először az én vágyamat saját vágyadnak kell érezned, mielőtt képes lennél bármit is "örömként" definiálni. Az első fázis végén a teremtmény már ekként kezdi el érzékelni az Adót és annak természetét.

A megszerzés iránti akarat az Adó (első fázis) érzékelése által fejlődik és ebből következik az, hogy a megszerző olyanná akar válni, mint az Adó (ami már a második fázis). Csak ebben az állapotban válik arra érdemessé a teremtmény, hogy olyanná váljon, mint az Adó (ami már a harmadik fázis). Azonban, ez csak egy szakasz a megszerzés iránti akarat formájának és a teremtmény nem igazán van annak tudatában, hogy mit is kapott pontosan.

2015. július 9., csütörtök

Hogyan formáljuk át a megszerzés vágyát adakozássá

Amennyiben meg akarom változtatni a megszerzés iránti vágyamat és éppen azzal ellenkezőt szeretnék elérni, akkor lehetséges az, hogy az egység kongresszus rövid ideje alatt mindezt elérjem?

Írva van, hogy "Meg tudod venni világodat egy óra alatt." - mondja Rav Laitman. - Ki nem akarná mindezt? Kérdezem tőled, ha én számolom azokat az állapotokat, amin már eddig keresztül mentem, miért nem haladtam mindezen keresztül még gyorsabban? 

Elméletileg lehetséges, azonban mindenkinek meg van a maga tempója, a saját haladási sebessége, a terve, amin végig kell haladnia. Mindez a saját választásunk függvénye, a mi döntésünk, hogy meghatározzuk a sebességet.

Tehát, amennyiben valaki alaposan felkészül a kongresszusra, és a kijelölt úton haladva valóban fel akarja fedezni a Teremtőt, akkor képes arra, hogy felkészültsége révén elérje a kinyilatkoztatást. A helye a kinyilatkoztatásnak egy másik személy között van, ugyanis a Teremtő közöttünk tárul fel, a közöttünk lévő kapcsolatokban.

2015. július 8., szerda

Egoizmustól az integritás felé

Mihelyst a természet törvényei szerint kezdünk el tevékenykedni, meg fogjuk kapni a helyes gondolkodás módját, a helyes szándék elérésének mikéntjét.

Elkezdjük egymást jobban megérteni, egy teljesen más szabályok szerint. Érzéseink, gondolataink az egoizmustól az integritás felé tolódnak majd. A kitűzött feladatokat egy teljesen eltérő módon fogjuk megoldani, a természet teljesen más rétegeit fogjuk felfedezni. Azokat a rétegeket is látni fogjuk, melyek sokkal belsőségesebbek, mint annak előtte észleltek. Látni fogjuk tehát, hogy miként irányít minket a természet erői.

Ma még a természet összes rétegét a saját egoizmusunkon keresztül észleljük, de csak arra figyelünk, hogy mi hasznos számunkra, vagy éppen ami fenyeget minket. Nem látjuk a teljes képet, vagy a többi részletet.