2015. december 31., csütörtök

A kollektív elme titka


Kérdés: Hogyan rendezi el a Teremtő az állapotokat a hét milliárd ember számára a világban, minden pillanatban...

Michael Laitman válasza: Valószínű, hogy láttátok a halakat a tengerben, vagy a madarakat az égen, hogyan mozognak. Millió hal van a tengerben, és mind szinkronizált és koordinált mozgást végeznek. Úgy néz ki, mintha egy közös elmében lennének, amelyben kapcsolódnak egyik a másikhoz. Még a madarak sem úgy repülnek, hogy az első madarat követik, hanem együtt, egyszerre. Amikor a tigrisek vadászni mennek, állandó kapcsolatot tartanak fenn egymás között, és érzik az együttes mozgást. Ugyanúgy a fák az erdőben, érzik az összes többi fát is. Itt nem beszélünk a gyökérzet kapcsolódásáról, vagy a fizikai kapcsolatról.

Igen, a természettel közösen van egy különleges elme, különleges érzés a közös kapcsolat érdekében. Ez a mechanizmus mindent egyformán működtet, és nincs korlátozva, sem a távolság, sem idő, és semmi más által.

Több milliárd ember a világban egy elme befolyása alatt áll, amely vezeti őket, mint saját részeit. Ők nem léteznek önmagukban. Mindenki a vágya által működik, ami azonban a Felső Erő kezében van. Elég egy parancs fentről – és mindannyian elkezdenek mozogni. Tehát a Teremtő a ( természet ) a teremtés gondolata. Amikor azt tervezem, hogy egy házat fogok építeni, először vázlatokat, rajzokat szerkesztek, és csak ezután kezdek neki az építésnek, a tervek szerint. A teremtés gondolata is egy ilyen program, amely működtet mindent. Mi teljesen alárendeltek vagyunk neki. A mozgások és változások a vágyainkban és az érzéseinkben, a testi mozdulataink, a gondolataink és az elképzeléseink – mindez nem a miénk. Az ember végül is egy érzés. Amit érzek a megszerzési vágyban – az vagyok „én”. Válasz le engem az érzéstől, és én elvesztek minden létezést, eltűnök. Mindegyik közülünk csupán egy kis megszerzési vágy, ahogy ő érzi a valóságot.

Nincsen anyag, az anyag maga a vágy.

Ezért nem probléma aktiválni milliárdnyi embert. Végtére is, ez egy rendszer, amely egy teljes egészet alkot. Egy kis változás megváltoztat mindenkit úgy, mint a halakat a halak csoportjában. A csoportos elme létezik, minden egyes csoportban, a kövületi, az élő, és a növényi szinten, és létezik az ember szintjén is, azzal a különbséggel, hogy itt nekünk kell akarni azt, hogy létre jöjjön a kapcsolat köztünk – a mi vágyunk fölött, az akaratunk által. Csak akkor kerül sor majd a kapcsolatra a kollektív elmével, azaz a Felsővel. Összességében, a pszichológusok és a szakértők ismerik a csoportos elmét. Kormányok használják ezt minden szinten, hogy formálják vele a közvéleményt. Ha ezt nem tennék, akkor nem lennének képesek irányítani az országot. Ez történik nem csak a tüntetések és más tömegrendezvények formájában, hanem napi szinten, a médián keresztül, és használják a szájról szájra terjedést is, úgy mintha minden véletlenül történne… Sok csatorna a tömeget befolyásolja és minden kormány jól ismeri ezeket a mechanizmusokat és használja is. 

Ezért meg kell értenünk, hogy a csoport egy teljes egész, egy vágy, egy gondolat, és senki sem tud elmenekülni előle. Látjuk, ahogy a hangyák átadják magukat a kollektív elmének, és még az emberek is ennek alapján működnek. Menj ki az utcára, nézz utána, hallgasd meg a híreket, szemlélődj kívülállóként, és meglátod egy napon belül meggyőződsz ennek az igazáról. Amikor az emberek az utcán vannak, részévé válnak az egésznek, elvesztik az önuralmukat. Az ilyen ember rohan a többiekkel együtt, kiabál és átadja magát a tömeg elméjének.

2015. december 30., szerda

Elvont Fogalmak

Sokan úgy hiszik, hogy a Kabbala Bölcseletében előforduló valamennyi szó és név egyfajta elvont fogalmak. Mondván, minthogy a Kabbala isteniséggel és szellemiséggel foglalkozik, melyek felette vannak térnek és időnek, hová még a képzelet sem érhet el, ezért aztán úgy döntöttek, hogy nyilvánvalóan mindezek a dolgok elvont fogalmaknak tekintendők, avagy még az elvont fogalmaknál is magasztosabbnak és emelkedettebbnek, lévén, hogy már egészen a kezdetektől mentes mindenféle képzeletbeli tényezőtől.

Azonban ez nem így van. Sőt mi több, éppen ellenkezőleg. Ugyanis a Kabbala csakis olyan fogalmakat és elnevezéseket használ, amelyek valós és konkrét dolgokat jelölnek. Ez egy örök érvényű szabály minden kabbalista számára: "Mindannak, amit nem érünk el (azaz, észlelünk), nem adunk neki nevet vagy foglaljuk szóba". Itt tudnod kell, hogy az "elérés" (héberül: Hászágá) szó az értelem legutolsó szintjére utal, amely a "mert majd 'eléri' kezed" (héberül: Ki Tászig Jádchá) mondásból lett véve. Magyarán, mindaddig, míg egy dolog nem válik a szem előtt olyannyira világossá, mint amilyen kézbe véve volt, a kabbalisták nem nevezik elértnek, hanem, csak megértettnek, felfogottnak, stb.

Baal HaSulam - A Kabbala Bölcseletének mibenléte (részlet)

2015. december 29., kedd

Menekülés az Én-től

Semmi nem változik rajtam kívül. Nekem kell megváltoznom. És ezzel megváltoztatom azt, hogy én hogyan látom a világot. A világ az alapján változik, ahogy én megváltoztatom viszonyomat a Teremtővel. Lényegében ez minden. 

Azonban egy nagyon, nagyon fontos alapelv az, hogy nekem semmi követelésem, elvárásom nincs senkivel szemben, csakis magammal szemben. Én mit csinálok, és hol látom a saját magamban végzett korrekció eredményét? Mindezt annak alapján látom, ahogy a világ tűnik számomra, és hogy én hogyan viszonyulok a világhoz. És attól is, hogy én mennyire követelem azt a Teremtőtől, hogy ne követeljek Tőle semmi mást, csak, hogy képes legyek saját tulajdonságaim felett létezni és, hogy az Ő hozzáállását úgy érezzem, hogy "Nincsen más Rajta kívül" és "Ő jó, aki csak jót cselekszik". Addig még több finomság, és részlet tűnik majd fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire meg kell szabadulnunk saját magunktól.Reggeli lecke, TESz, Első Kötet 2015 január 29.


2015. december 28., hétfő

Feltétel nélkül szeretni

Kérdés: Mindenki felismeri és elfogadja a „szeressük felebarátainkat, mint önmagunkat” alapelvét. Azonban az új érában, hogy tudjuk az embereket szeretetbe fordítani, a gyűlölet, és a szeparáció helyett?


Michael Laitman válasza: Ehhez fokozatosan át kell váltanunk az egoisztikus szándékból, az adakozó szándékba. Az egoizmusban ember a saját módján akar szeretni. Más szavakkal, a valódi szeretet minden számítás felett van. Valaki jóképűnek tűnik nekem, mások taszítanak. Valaki jónak tűnik a szememben, mások rossznak. Még is, ha szeretek valakit, akkor úgy kell szeretnem, mint a saját gyerekemet, függetlenül attól, ahogy kinéz, vagy, ahogy tűnik a számomra.

Amikor a gyermekeinket, egy természetes módon szeretjük, a szeretetre való belső igényünk felülemel minket önmagunk alaptermészetén. Írva van, „minden ember a saját hibái alapján utasít el másokat.” Ha valaki hibát fedez fel másban, az pontosan arra utal, hogy ez a hiba benne van, nem a másikban.

Azonban mi a kezdetektől képtelenek vagyunk a feltétel nélküli szeretet elérésére, mivel a természetünk által utálunk másokat, ami már önmagában élvezetet okoz nekünk. Amikor ön-beteljesedést keresek, akkor muszáj mások hibáit látnom, elutasítani a többieket, legalább egy bizonyos mértékben. Ha valaki többnek tűnik fel, mint én, nem tudom elviselni, és depresszív hangulatba kerülök.

Akkor hogy érhetjük el a szeretetet? Mindenekelőtt, „szeretni” azt jelenti, hogy átitatódva lenni a felebarátunk vágyával, és készen állni ezek kitöltésére. Most azonban a felebarátom felhasználására és kihasználására állok készen, de mondva van: „Önmagadat add oda, hogy ő beteljesedjen.” Mégis ez teljesen ellentétes a természetemmel. Ezen a falon soha nem jutok át.

Ezért tette Hillel, a bölcs könnyebbé a kihívást azzal, hogy azt mondta: „Ne tedd másokkal azt, amit magaddal nem tennél.” Semlegesnek lenni, feladni a szeretetet és a gyűlöletet a felebarátok irányába. Ezáltal lehet túllépni az út első felén. Ezáltal válhat le valaki az egoizmusról, az előző vágytól. Az ember feladja a beteg szándékú terveit és szándékait. Mostantól nem akar kárt okozni a felebarátjának, sem azáltal, hogy hibázik, sem akaratlagosan. Nem akarja kihasználni őt, mivel ez kárt okoz neki. Bár még mindig azt gondolja, hogy nyerészkedhet a barátja ellenében, már elkezdte megérteni, hogy a végén önmaga lesz a vesztes. Ami a felebarátjának jó, az jó neki is, ami rossz a felebarátjának, az neki is rossz. Már látja, hogy mindketten kapcsolatban vannak egymással, egy globális hálózat által, amely feltárul a világban ma. Ezért nincs más választása, mint az, hogy minimum nem okoz kárt a másiknak.

Ez az első fázis, a személy leválasztja a Malchutját és felemeli a Binához, a kicsiny állapotához, ami Katnut, Hafetz Hesed. Aztán folytatja a szeretet útját. Mindezek a fázisok azzal a feltétellel aktualizálódnak, hogy a Lo Lishma állapotából, a személy a Lishma állapotába vált, vagyis ha az egoizmusában mégis altruista célok felé törekszik. „Értékes a számomra a szomszédommal is törődni” mondat fejezi ki a célját. Végül is kölcsönkapcsolatban állunk és nincs más választás. 

Végezetül, ahogy lépked ezen az úton, magára vonja a Fényt, amely korrigálja ez elméjét és az érzéseit. Akkor majd megérti az ember a következőket: „Szeretnem kell másokat, de nem azért mert én jól akarom érezni magam, és nem azért, mert egy rendszerben vagyunk, és az is lényegtelen, hogy az mennyire globális és integrált.” 

Ezek lényegtelen dolgok. A személy egyszerűen el van bűvölve az adakozás által, és nem is akar semmi mást. Nem magát akarja kitölteni, és nem számít élvezetre. Tiszteletből adakozik, hódolatból, nagyszerűségből, az adakozás tiszta formájának felismerése miatt. Most ez jelent mindent a személy számára.2015. december 27., vasárnap

Amikor adakozom a többieknek

Amikor adakozom a többieknek megvásárolom a vágyaikat. Mit jelent az, hogy "megvásárolom"? Egyrészt képessé teszem magamat arra, hogy benne foglaltassam magam az ő (spirituális) hiányosságaikban, és akkor én, mint egy átvezető csövön keresztül folyatom magamon a beteljesülést számukra, ami őket teljessé teszi, minden egyes személyt a saját hiányossága alapján. Szóval hogyan lehetek képes erre az átvezetésre, átmenetre? Én hozzáadom a saját erőmet ahhoz, amit ők akarnak, és a saját erőmet, és vágyamat, hogy őket beteljesítsem, hozzáadom az ő hiányosságukhoz.

Halljátok? Milyen módon lehetek képes magamat őbennük foglaltatni? Amennyiben én az ő hiányosságukat úgy fogadom el, mint a sajátomat.

Ezt a cselekedetet nevezzük úgy hogy MAN (ima) emelése, mondjuk így, rendben ? És akkor, "mint elsőszülött" én felemelem ezt a MAN-t (imát). Mint "első szülött", én azt még magasabbra emelem, és utána keresztül engedem magamon a teljes MAD-ot (az ima válaszát, a bőséget felülről), a bőséget a többiek számára. Ilyen módon bennem létezik egy rész a másikból. És azáltal, hogy a másikat "elsőszülöttként" szolgálom, én egy vágyat vásároltam tőle. És így tovább mindenki mással.

Ezáltal, hogy így cselekszünk, én mindenkiben benne foglaltatom magamat, azaz mondjuk előttem áll hét milliárd szikra, azok mind az én egyéni részemhez csatlakoznak. 

Azonban ez hét milliárd és a lelkem olyan módon épül fel, hogy kapcsolat jön létre a hét milliárd rész között "mint egy ember egy szívvel", de "mint" egy ember, "mint", olyan, mint, mintha, majdnem..., de csak "mint", mivel pont ezen a sokaságon, sokféleségen keresztül - amely megmarad -, kapjuk meg a spirituális érzékelés teljes spektrumát (úgymond hét milliárd szempontból megvizsgálva), mivel a teljes spirituális elérés pontosan a rengeteg egyéni, különálló megfigyelésen keresztül áll össze, azt okozva hogy az "végtelen széles" és különleges legyen.

Egy példa Baal HaSulamtól: "Bár mindannyian látjuk az Eiffel tornyot azt mindannyian egyénileg látjuk, vagy számtalan színész játszhatja el Hamlet szerepét de mindegyik saját módján játssza el azt." 

Mindannyian elérjük Ábrahám tulajdonságát, abba beleöltözve, de mindenki a saját, egyéni tulajdonságai alapján...

Reggeli lecke, 2015. február. 6, Utolsó rész

2015. december 26., szombat

Mi egy olyan állapotban vagyunk

Mi egy olyan állapotban vagyunk, amikor fizikai vágyakban létezünk, és nekünk azok fölé kell emelkednünk, a spirituális vágyakba. 

A spirituális vágy adakozást jelent, vágyat a kapcsolódásra, vágyat a szeretetre.

Ezek a vágyak, ha képesek leszünk azokat stabilizálni - mindez csak a csoporton belül lehetséges -, akkor képessé tesznek minket arra, hogy felemelkedjünk a Teremtőhöz, hogy Őt kérjük, hogy ezeket a vágyakat beteljesítse, és akkor megkapjuk azok erejét.Reggeli lecke, 2015. február. 6,  Zohár rész

2015. december 25., péntek

Mit jelent az, hogy szeretni?

Mit jelent az, hogy szeretni? Szeretni azt jelenti, hogy én magamhoz veszem a te vágyadat, és azt beteljesítem.

Nem a megszerzés iránti vágyadat. Mindez spirituális vizsgálatokra vonatkozik, spiritualitás iránti vágyakra. Fizikailag csak abban kell egymást segítenünk, hogy az alapvető szükségletek meglegyenek, "A szükséglet nincs sem magasztosítva, sem káromolva". Ehelyett, miután életünket elrendeztük úgy, hogy nem halunk éhen, nekem a spirituális felemelkedésről kell gondoskodnom. Ezt jelenti az, hogy "szeretni". 

A szeretet kifejezése az, hogy én megérintem a többieket, és megpróbálom őket a spirituális felemelkedés felé felébreszteni. Mivel csak ott kaphatják meg azt a Fényt, amely minden kitölt, és meggyógyít.

Reggeli lecke, 2015. február. 6

2015. december 24., csütörtök

Az összes eszköz a kezünkben van

A mi módszerünk célja az, hogy változást okozzunk minden emberben, és nem a felső vezetőségben, nem az országok vezetőinek a felsőbb szintjén, vagy a világban. A változások felülről nem vezetnek semmihez, csak alulról.

Az egész fejlődésünk alulról felfelé történik, mert mi a fejlődés harmadik szakaszához tartozunk. A világok leereszkedése után fentről lefelé, és az emberség fejlődésének a történelme ebben a világban, elkezdi a felemelkedését lentről felfelé.

Bármilyen helyben, állapotban, és bármilyen szakaszban, a változások mindig alulról felfelé zajlanak. Ennélfogva, elérkezünk a hétköznapi emberhez, és változásokat okozunk benne, és ő a többiekkel való kapcsolata által változásokat okoz bennük. A Felső Fény megtalálja a helyet, amelyen keresztül adakozni tud. Tehát így folytatjuk tovább lentről felfelé.

Remélem, hogy magabiztosnak és boldognak találjátok magatokat, és tudjátok, hogyan kell megközelíteni boldogan a nagyközönséget, hiszen minden eszköz a kezetekben van, amellyel képesek lesztek elpusztítani az összes gonoszt a világban.

2014.06.08, Baal HaSulam írásaiból, Via - Laitman Blog

2015. december 22., kedd

Az ego érzéstelenítése alatt

Az egész világ, az én edényem (Kli). A világon csak egy ember volt teremtve. Ez egy paradoxon, amely a kvantumfizika által is ismert. A mi világunk érzékelése egy pillanat alatt átfordulhat, és az állapot teljesen másnak néz ki, mint a kvantumfizikában.

Nincsen eltérés, hogy én egyedül vagyok ebben a világban, és úgy látom az egész világot, mint az én részeimet. Valamilyen pszichológiai cselekedeten keresztül, úgy tűnik számomra, hogy ezek a részek rajtam kívül lennének.

Olyan ez, mintha egy érzéstelenítő injekciót kaptam volna a lábamba, és nem érzem, hogy a lábam a testem része lenne. Most jöhet valaki egy fűrésszel, és levághatja a lábamat, és én nem reagálok, mert nem érzem a fájdalmat. Egy olyan kábult, és leválasztott érzésben vagyok, hogy nem látom, hogy az egyáltalán az enyém lenne.

Egy ilyen érzéstelenítés alatt vagyunk az egész világ irányában. Az egész természet ásványi, növényi, élő, és a beszélő szintjei, az én edényem részei, mindegyik az enyém, az én megszerzési vágyam. Én vagyok a "Malchut de Ein Sof (Végtelen), és az egész teremtés. Tehát, az egész világ számomra volt teremtve, hogy engem szolgáljon. Azonban az egóm leválasztja tőlem a világot, és rajtam kívül mutatja be, mintha nem tartozna hozzám.

Az egó úgy működik, mint egy érzéstelenítő, amely kikapcsolja tőlem az összes szerveket, és csak egy kis részét hagyja meg az egész valóságból. Szóval el kell kezdjem korrigálni az egót, és a Reformáló Fényen keresztül, visszahozzam a részeimet, amelyek úgy tűnnek, hogy le vannak vágva és távol vannak tőlem, hogy újra dolgozzak velük, mintha az enyémek lennének.

Pontosan ezt próbáljuk megtenni a csoportban, hogy közelebb kerüljünk, mint egy ember egy szívben, hogy az egész valóságot, úgy lássuk, mint egy. Mi magunk sok erőt fektetünk be, annak érdekében, hogy ezt elérjük, és ne a válság vezessen vissza ide, mint a többi országot, hogy aztán kénytelenek legyenek elfogadni a valóságot, mint egy rendszert.

Megvan a lehetőség, hogy ne várjam meg, amíg a válság elkezdi visszavezetni az egész valóságot, azzal érvelve, hogy ő mind az enyém, és arra kényszerítsen, hogy ezt a szenvedés útján ismerjem meg.

Ha a kabbalisták tanácsa által, elkezdem közelebb hozni magamhoz a valóságot: az ásványi, a vegetatív, az élő, és a beszélő szinteket, mint saját részeimként fogom fel, akkor nagyobb hozzáadott hiányosságokat szerzek meg. Ez lehetővé teszi számomra, hogy a valóságot, nem az én kis egyéni részem által fogjam fel, hanem az ásványi, növényi, élő, és a beszélő szinteken keresztül, amelyek közelebb hoznak és hozzám ragadnak, ezáltal átugorva az egómat. Ily módon, hidat építek az egész gyűlöletem felett, mint ahogy mondva van: "A szeretet lefed minden bűnt"(Példabeszédek 10:12) .

2014.05.28, Felkészülés a reggeli leckéhez, Via - Laitman Blog

2015. december 19., szombat

Kis részekből halmozódik fel az “Imádság Kincstárunk"

Nincs annál fontosabb, mint az ima. Végtére is, hatalmas erőfeszítéseink összeadódva a cél fontosságában összpontosulnak, a Teremtő nagyságában és tulajdonságaiban, azért mert mi arra törekszünk, hogy leküzdjük, és újraformáljuk az egónkat, a kapni akarási vágyunkat.

Annak érdekében, hogy megformáljunk egy imát, nekünk dolgoznunk kell azon. Rabash folyamatosan azt ismételgette, hogy ez olyanfajta erőfeszítésbe kerül, amelyben minden csepp számít és végül az egészhez adódik. Ezt hallottam tőle 10-20 alkalmommal naponta.

Ez azt jelenti, hogy az élete minden egyes pillanatában, az ember gyűjti, és tárolja az erőfeszítéseket, minden pillanat alakítja őt a végcélhoz. És ezért nekünk fel kell állítani egy kölcsönös garancián alapuló rendszert, közös vélemények és érzések rendszerét, ami folyamatosan irányba állít minket a legjelentősebb és létfontosságú dolgokra koncentrálva, ahelyett, hogy a kevésbé fontos ügyekre összpontosítanánk.

Talán az segít nekünk, ha rájövünk a következtetésre, hogy a legfontosabb dolog számunkra a Teremtő nagysága. És ha megfontoljuk az Ő nélkülözhetetlenségét, Ő azonnal hatalmat nyer felettünk, és állandóan újraformálja a kapni akarási vágyunkat, az önismeretünket és attitűdünket.

Most én az életet egy új nézőpontból nézem, és új akadályok emelkednek utamon, amik változásom útjában állnak. Ez az, ahogy össze kell gyűjtenünk a részeket. Baal HaSulam írja egyik levelében (18. levél): “Nincs más mód a korrekcióra, kivéve egyet, kapcsolódni a jelenben és jövőben a Teremtő nagyságához. Nekünk ezt sohasem szabad abbahagynunk."


Napi Kabbala Lecke 2012-10-29 1. rész, Rabash írásai

2015. december 18., péntek

Törődni a testtel és a lélekkel

Kérdés: Az emberek gyakran mondják, hogy az az ember, akit már halálosan betegként diagnosztizáltak, és rájön, hogy hamarosan meghal, néhány hónapon belül elkezd gondolkodni az élet értelmén. Mondhatjuk azt, hogy a halál motiválja az embereket, hogy tisztázzák magukban az élet értelmét?

Michael Laitman válasza: Természetesen. Nem igazán értjük a halált, de paradox módon hosszú ideig érezzük azt, mielőtt megérkezne. Ez egy érzés, amit azonban az állatok nem érezhetnek. Nekik van egy előjelük a halálról, ami sokkal nyilvánvalóbb mint az embereknél, ez közelebb áll a tényleges halál állapotához.

Ha nem volna a halál, az emberek teljesen másképpen viselkednénk. A korporális világban, minden számítás a halálon keresztül történnek. Ez valójában egy rossz dolog, mert ezáltal az ember hozzá van kötve az állati testéhez.

A Kabbala bölcselete, azonban lehetővé teszi számunkra, hogy felemelkedjünk a testünk fölé, és a dolgokat önállóan szemléljük. Ez egy olyan mozgás, amivel kilépünk magunkból, belépünk az örök energia, az információ és a Fény áramlásába, ekkor azonnal megszűnik a testünkre irányuló figyelmünk.

Más szóval, amíg élünk vigyáznunk kell a testünkre, mert bizonyos korrekciókat teszünk meg a testünket felhasználva, az által. De figyelemmel kell arra is lennünk, hogy ezt az óvást ne vigyük túlzásba

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2015. november …

2015. december 17., csütörtök

Nincs hely a gonosz erőknek a Természetben

Kérdés: A Kabbala bölcselete szerint létezik a Sátán?

Michael Laitman válasza: Nem léteznek gonosz erők a természetben, kivéve persze saját magunkat. Nincs olyan, hogy Sátán (ellenség), de nincsenek angyalok, és démonok sem. A kabbalában ezek a kifejezések egoista erőkre utalnak, semmi többre ennél.

Minden kizárólag az embertől függ, - mert az emberek az egész világot magukban foglalják - és ha az emberek felemelkednek a korrekció befejezésének a szintjére, akkor már senki sem árthat nekik.

Azonban azok az emberek, akik nem értik vagy helytelenül értelmezik a kabbalista forrásokat, azok mindenféle démonokat, vámpírokat, és más gonosz szellemeket kezdenek kitalálni. Sok időre van szükség, hogy megtisztítsuk az elménket az ehhez hasonló fantáziáktól, ötletektől és gondolatoktól. Tudnunk kell, hogy mindezek csupán egoista erők saját magunkon belül, amiket korrigálnunk kell.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. október 11.
Via - Laitman Blog

2015. december 13., vasárnap

Egy űrhajót akartok? Itt van.

A tanár nem segíthet, a könyvek nem segíthetnek, semmi sem segíthet. Egy új rendszerre van szükségetek, ahelyett a rendszer helyett, melyben most találjátok magatokat. 

Egy második rendszerre van szükségetek, valami másra, ami képes titeket rakéta szerűen felemelni. Szervezzétek meg ezt a rendszert, és majd meglátjátok, milyen hatalmas mozgás van abban, érzitek majd a felemelő erőt, majd meglátjátok. Ti ültök majd és a rendszerrel irányítjátok magatokat. 

Felemelkedhettek majd, mint Rabbi Yosszi ben Kiszma. De a tanítványok maradtak, ők még nem akarták ezt, ők még mindig nem rendelkeztek ezzel, és csak akkor emelkednek majd fel, amikor helyesen használják fel ezt a rendszert. Persze mindez az ő javukat is szolgálja. Ők ugyancsak megkapják a Makifim-et (Körbevevő Fény) mindezért, és ez az, ahogy mindez működik. Szóval akartok egy űrhajót, kérlek, itt van előttetek. 

Reggeli lecke, 2o14 szeptember 4..

2015. december 12., szombat

Példa

Figyeljetek ide, ti vagytok a generáció vezetői, és emlékezettek, hogy a vezetők teljes szerepe abból áll, hogy a generációt összekösse a Teremtővel.

Emlékeztetnetek kell az embereket arra, hogy "Nincsen más Rajta kívül", és hogy Ő "Jó, aki csak jót cselekszik". Állandóan vonzzátok őket felfelé, és ne hagyjátok őket a jelenlegi szinten. Állandóan mutassatok nekik példát, mennyire nem egyeztek meg a generációval, nem egyeztettek ki velük mivel ti állandóan a "Nincsen más Rajta kívül"-höz kapcsolódtok.

Mindezt meg kell tegyétek, hozzá kell szoknotok mindehhez. A közöttetek levő kapcsolaton belül stabilizálnotok kell ezt az információt, ezt az állandó érzést, hogy ti egy érzelmi, agyi, mentális, és koncepció szintű kapcsolatban vagytok a világ Teremtőjével. És ti kizárólag ebből a kapcsoltból cselekedtetek. Mindez, vagy jobban, vagy kevésbé van rejtettségben, de minden ebből a kapcsoltból történik. Isten ments, hogy elszakadjatok ettől a kapcsolattól.

Beszélgetés Rav-val, 2014 augusztus 16.

2015. december 11., péntek

Odaadás

Mit jelent az, hogy odaadóaknak lenni a felsővel szemben? Változtasd meg a tudatodat, a valóság érzékelésed, a tudatossághoz való hozzáállásod, ahogy a csoporthoz közelítesz. Amennyiben most meg akarsz születni a felső szinten, hogyan készíted fel magadat, hogy megváltoztassad teljes megközelítésedet, teljes világnézetedet, hogy készen álljál valóság érzékelésed megváltoztatására? Hogy milyenre változik? Az nem számít, olyanra, és arra változik, ami a felső szinthez tartozik. Ehhez elő kell készítsed az edényt. 

A csoport felé történő lenullázás az első lépés. Mindez lenullázásnak van nevezve, mivel ez nem a bölcsességem, tudásom, megértésem vagy sikerem, vagy bármi, mindezek nem segíthetnek ebben az első spirituális szint megszerzésében, ehelyett nekem oda meg kell születnem. A spirituális siker nem hasonlítható ehhez a világhoz, oda semmit nem vihettek magamnak az evilági képességeimből, sikereimből.

Reggeli lecke, 2014 augusztus 15.

2015. december 10., csütörtök

Szeresd magad

Hinned kell a tanárnak, aki azt mondja, hogy a Teremtő szeret téged. Ő abszolút mértékben szeret téged. Ő mindig a legoptimálisabb módon viselkedik, a legkorrektebb módon a te szempontodból, annak érdekében, hogy felemeljen téged.

Mindaddig, amíg nem érzel - Isten ments! -, szörnyű szenvedést ebben az életben, és a testedben, és mindennek ellenére érzed, hogy mindez az Ő szeretete, és hogy Ő sokkal, de sokkal jobban szenved mint te magad.

Ugyanúgy, mint, ahogyan azt te teszed a saját gyermekeddel. Hajlandó vagy a műtő asztalra feküdni gyermeked helyett, amikor - Isten ments! - operációra van szüksége. Mindez megfelel az aktuális szintnek, a szintek közötti különbségnek, ez adja meg az érzések közötti különbséget.

Reggeli lecke, 2014 augusztus 19.

2015. december 9., szerda

A gyűlölet a szeretet kezdete

Diák: Ráébredtem, hogy utálom a Teremtőt. Először azt hittem, hogy szeretem őt, de mint kiderült, hogy ez csak egy blöff. Nem éreztem szeretett, csak gyűlöletet irányába.

Nem érzem magam így jól, nem akarom, hogy így érezzek, de megfulladok az Ő nagyságától, bár tudom, hogy Ő az egyetlen, Ő a jó, a jótevő. Azonban mégis azt érzem, hogy gyűlölöm mindezért és nem tudom, hogyan szeressem, nem tudom, mi is egyáltalán a szeretet.

Michael Laitman válasza: Egy csoda az, hogy mindez feltárult neked, mert ezek az érzések a Teremtő szeretete miatt van így. Ez által érezheted, hogy mennyire is gyűlölöd Őt az egódon belül. A korrekció elkezdődik ettől a pillanattól. Micsoda öröm!

Sok szerencsét!

2015. december 8., kedd

Címek és nevek spirituális jelentése

Kérdés: Az egyik könyvében azt írja, hogy a Mózes (Héberül: Moshe) név a Moshiach szóból származik, ami a "kihúzni, kirántani". 
Mindazonáltal a Moshe szó a "Hey" betüvel végződik, és a Moshiach a "Kaf" betűvel végződik. Tehát nyelvi szempontból a gyökerek nem teljesen egyeznek.

Michael Laitman válasza: A nevet a Fáraó lányától, Batia-tól kapta, aki rátalált a Nílus folyóban és kihúzta belőle, ez az, amiért Moshe-nek nevezte el. A Bibliában is ezt mondják. 
Mindazonáltal a neveknek vannak más jelentései, amik lényegében a személy tetteire utalnak és az eleve elrendeltetésre.

Baal HaSulam írja : "Olajfák hegye" (Har HaZeitim), olyan hely, amit átlagos emberek neveztek el, akik olajfákat ültettek és nem kabbalisták. Ennek a helynek a neve a belső spirituális jelentéshez is kapcsolódik, ennek az az oka, hogy a természet egésze olyan módon fedi fel magát, hogy az emberek anélkül beszélnek és cselekszenek hogy tudnák, mi irányítja őket."


2015. december 7., hétfő

Hanukkah áldása

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy aprócska város, miben sokféle népek laktak. S hiába a sokféle felekezetű, korú és rangú ember nem volt gonoszság s viszálykodás közöttük.

Történt egy nap, hogy a városba elöljáróságok érkeztek, mert a polgármester éppen közvetlenül Hanukkah ünnepe előtt meghalt. Megérkezvén gondolták, hogy majd ők rendet raknak. Rögtön hoztak is egy rendeletet, hogy egy álló héten át semmilyen fény ne világítson a város területén, ezzel mutassák ki mély gyászukat a lakók a polgármester felé. 

De a városban lakó zsidók kétségbe esve fogadták a hírt. El is mentek az elöljáróságokhoz panaszra, hogy így hogyan ünnepeljék a Hanukkát? És hogy a polgármesterük sem akarná ezt, ha még élne. De emezek hajthatatlanok voltak, csak kötötték az ebet a karóhoz, hogy egy állóhétig bizony gyertyagyújtás sincsen. Nagyon elszomorodtak a zsidók, hogy hogyan ünneplik majd így meg a vidám napokat?

A Természet rideg törvénye

Kérdés: Mi magunkhoz vesszük a tömegek hiányát és elhozzuk azt a csoporthoz, így képesek vagyunk azt az egységre irányozni. Hogyan tudjuk ezt összeegyeztetni az Ukrán helyzettel, ahol most háború zajlik?

Michael Laitman válasza: Semmit nem vagytok képesek tenni ezzel kapcsolatban. Ez a világ általános egoisztikus állapota, ami most különböző helyeken felbukkan. El sem tudjuk képzelni mennyi háború zajlik a világban jelen pillanatban. Senki nem ír, vagy beszél ezekről. Minden csendes Afganisztánban? Nem. Afrikában az emberek ölik egymást és erről mindenki hallgat, ezen kívül még megannyi ilyen háborús gócpont található világszerte. 

Ez az általános ego, amivel képtelenek vagyunk egyensúlyt tartani jelen pillanatban. Nem tudjuk siettetni az altruista evolúciónkat, hogy az illeszkedjen az ego fejlődéséhez. Ezért a negatív események sokkal gyorsabban fejlődnek a világunkban, mint a pozitívak. Próbálunk megváltoztatni dolgokat, de még nem tudjuk utolérni azokat. Remélem, ebben az évben el tudjuk kezdeni egy általános béke gyakorlatának a megvalósítását.

2015. december 6., vasárnap

Egy régi Ima

Kérdés:

Milyen szavakat tartalmaz az a régi ima, amit az egyik lecke alatt említett?

Michael Laitman válasza: 

Valószínűleg ez volt:

אלי, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, האומץ לשנות את אשר ביכולתי, והתבונה להבחין בין השניים

Uram adj nekem alázatot, hogy elfogadjam azokat a dolgokat, amin nem tudok változtatni, adj erőt azokhoz a dolgokhoz, amiket meg kellene változtatnom, és bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. 

 Via - Laitman blog

2015. december 5., szombat

A Rav-ba vetett hit

"A Rav-ba vetett hit" az eszköz, melyen keresztül te elérheted a valódi valóságot, bár ez az eszköz maga is céllá válik, mivel lényegében te nem érheted el a Rav szintjét.

A Rav a Teremtő szintjét jelképezi számodra. Ki a Rav? Nem vagy képes elérni őt, az a magasabb szint ahol, a Teremtő van elrejtve.

Te nem vagy képes a Teremtőt a Rav-nál magasabb szinten elképzelni, erre képtelen vagy, mivel nem vagy képes Őt megérteni. Amit Ő számodra bemutat az a Rav, mindazokkal a dolgokkal együtt, melyek így vagy úgy tűnnek neked.

Mindez nem fontos, ez az, ahogy a Teremtő magát bemutatja neked. Te nem vagy képes ennél többet elképzelni. Valójában, amennyiben kapcsolatba akarsz kerülni a Teremtővel, ez a forma, ez a kép, melyet magad előtt találsz. Amennyiben készen állsz, vedd ezt magadhoz, és amennyiben nem állsz készen akkor nem. Annak érdekében, hogy mindezt elérd, rendelkezel mindazzal, amit a Rav tesz: megszervezi a környezetet, megszervezi a tanulást, a terjesztést, a különböző eszközöket.

Reggeli lecke, 2014 augusztus 15.

2015. december 4., péntek

Mindenki segítette a barátját

Baruch Shalom HaLevi Ashlag - Rabash

Mindenki segítette a barátját

1984. 4. cikk

Meg kell értenünk azt, hogyan tudunk segíteni a barátainknak. Ez a dolog akkor okoz nehézséget, ha a barátaink különböznek tőlünk. Például ha ők szegényebbek vagy gazdagabbak, bölcsebbek vagy bolondabbak, gyengébbek vagy erősebbek. De akár olyan helyzet is előfordulhat, hogy mindegyikük gazdagabb, okosabb, vagy erősebb, mint mi, akkor hogyan segíthetünk rajtuk?

Látjuk, hogy van egy dolog, ami mindenkiben közös – a hangulat. Azt mondják, "Ha aggodalom van az ember szívében, hadd beszéljen róla másokkal." Ez azért van, mert a jó hangulat vonatkozásában sem a vagyon, sem a műveltség nem segít.

Sokkal inkább az ember maga az, aki segíthet a másiknak, hogy rosszkedvűségét feledtesse vele. Meg van írva: "Az ember nem szabadítja ki magát börtönéből." A barátunk képes csak emelni a lelkünket.

Ez azt jelenti, hogy az ember barátja emeli őt az maga állapotából az elevenség állapotába. Csak ezután kezdi el az ember visszavásárolni az élet és a bőség erejét és bizalmát, majd elkezdi érezni azt, hogy a cél egyre közelebb van már hozzá.

Tehát mindenkinek figyelmesnek kell lennie, valamint azon kell gondolkodnia, hogyan tud segíteni a barátjának lelkének emelésében. Mindenki képes megtalálni azokat az üres helyeket a barátjában, amiket lehetősége van kitölteni.

2015. december 3., csütörtök

Semmi más, mint a többiek

Mikor kezditek elfogadni a Reformáló Fényt? A Reformáló Fény csakis a többiekkel való kapcsolat érdekéében tett erőfeszítés eredményeképpen jön. A többiekkel való kapcsolat eszközei mechanikusak, egyszerűek, mint sok dolog, amiket már most tesztek. Amennyiben nem teszitek ezeket, az persze más kérdés, de ti már készen álltok. 

Ez az, amit a kezetekbe kaptatok, elvezettek titeket egy csoportba és azt mondják, "Vedd magadhoz", szóval vegyétek magatokhoz. Ezen erőfeszítések eredményeképpen elkezditek majd érezni hogy mennyire bennük vagytok foglaltatva, hogy mindenkiben már létezik a barátok szeretetének kezdete. És amikor mindenki képes benyomást kapni a többiektől, akkor tízszer annyit kap. Létezik egy ilyen cikk a szociális cikkek között, Rabash első cikkei között, hogy minden azon múlik, hogy vajon egy vagy két nullát teszel magad elé. Minden azon múlik, hogy az ember hogyan hajtja meg fejét a közösség előtt, bár valójában ez nem azt jelenti, hogy "mintha". 

Mindez akkor történik, amikor az ember megpróbálja megérteni és érezni, hogy neki valóban nincs semmivel több, mint a többieknek, és azt akarja hogy a Fény ebbe (a közösségbe) ragyogjon, mivel a közösség a Shechina (Istenség). Amennyiben nem így érzel, hanem ehelyett azt érzed, hogy te magasabb vagy, akkor úgy ülsz az egodon, mint egy zsákon, és nem akarom mondani, hogy mi is van abban a zsákban... Te büszkén ülsz azon, miközben az egy kicsit büdös...

Reggeli lecke 2014 augusztus 18.

2015. december 2., szerda

Emeld fel magad

Amennyiben összekapcsolódunk, nem úgy látjuk majd a világot, mint egy pár héttel ezelőtt. Először is fokozatosan elkezdjük majd látni, hogy mindezen aktivitások mögött egyetlen erő, a Teremtő ereje áll. 

Ő az, aki a rakétákat küldi, Ő az, aki a Hamasz-t irányítja, Ő az, aki az antiszemitákat uszítja, Ő az, aki mindenféle problémákat, nehézségeket támaszt számotokra. De majd meglátjátok Őt, hogy mennyire az adakozás felé vonz titeket mindezeken keresztül, hogy Ő mennyire a jó élet felé vonz titeket, megtanítva nektek, hogyan is kell mindazt elérni. Mindezt saját szemeitekkel látjátok majd, saját érzékszerveitekkel. És akkor majd ez az érzés a világ központjába helyez titeket, ahol már minden el van rendezve számotokra, hogy egy új valóságérzékelésbe emeljen. 

És a Hamasz-t, meg mindenki mást, mindent a Teremtő szervezett meg számotokra. Mondjuk mindez olyan mintha egy sakk játszmát játszanátok Ővele. Ő tesz mindent ami körülöttetek van. Ő tanítja meg nektek, hogyan kell játszani. Látjátok majd, hogy mindezt hogyan rendezi meg számotokra, és majd azt is meglátjátok, mások mennyire nem értik meg mindezt, hogy ők mennyire nincsenek jó helyzetben, hogy az egész világ hogyan szenved, és ez mennyire bánt benneteket. Ahhoz, hogy felfedezzük a felső irányítást semmi másra nincs szükségünk. Amikor a felső irányítás felfedi magát majd meglátjátok hogy nem létezik gonosz a világban, ehelyett minden csak az Ő játszmája veletek.

Reggeli lecke 2014 augusztus 17.

2015. december 1., kedd

Mit kellene kérnünk a Teremtőtől?

Néha, amikor imádkozni próbálok, amikor megpróbálom elképzelni magam előtt a Teremtőt, akkor úgy érzem, hogy nem itt van a helyem, szeretnék eltűnni innen. Miként fordulhatok én a Teremtőhöz, a mindennapos dolgaimmal? Úgy érzem, hogy Ő egy mindenható és Ő az, aki mindent megbocsát, még akkor is, ha én gondolom magam hibásnak, hogy hozzá fordulok.

Igyekszem kedves lenni másokkal, de mégis mocskosnak érzem magam, amikor a Teremtőhöz imádkozom. Mit kellene most tennem?

Michael Laitman válasza: A Teremtő megalkotta a hibákat, és bűnöket, hogy ezek által érzékelhessük a különbséget, és kérhessük ezek megváltoztatását.