2019. július 27., szombat

A lélek az amit átadok


Amikor én kilépek az én érzékelésemből és megpróbálok valaki másban létezni, én nem az Ő egoisztikus tulajdonságába lépek be, inkább én kapcsolatba lépek azzal amit Ő még el sem tud képzelni maga számára, az Ő lelkébe, az Ő spirituális potenciáljába kapcsolódok be. Én nem töltöm meg az Ő egoizmusát, inkább magamat építem bele, az én spirituális hasonlóságomat, képemet benne.

Az az igazság, az én lelkem az minden, amivel én kielégítem a másikat.
A lélek nem a személyen belül létezik. A “lélek” az vágy, és a vágy nem anyag, nem lehet lemérni. Egy tér, erő, az akarat ereje amivel az én viszonyulok a többiek felé, miközben próbálok összekapcsolódni velük, és ez a szándék bennük marad, mint egy lenyomat, mint információ arról amit én beléjük helyezek, amellyel én akarom beteljesíteni őket.
A vágyam megoszlik a többi lélek között, az emberek saját  és általános vágyai között. Az elején még nem vagyok tudatában ezeknek, csak később, miután egy magasabb szinten vagyok, egy felsőbb lépcsőn, akkor kezdem én aktívan beteljesíteni őket Ezáltal egy ilyen tendencia, epekedés kifele, az ami megformálja  az emberi lelket.
A test meghal, mivel az egy állat, nincsen benne semmi. Az számít, mennyit sikerült az életemben átadni másoknak magamból, nem a fizikai cselekedetekkel hanem csak vágyakat átadva. Végül is a vágy a legerősebb erő a világban.
Egy személy hatása a másikra a vágyban létezik, ez teszi lehetővé hogy belépjünk másokba.
Tehát a barát szerepe a csoportban a másokba való befektetése által van meghatározva. Akarom vagy nem akarom, az amit a többiek belém helyeznek az kezd dolgozni, befolyásolni engem. A globális válság felfedi ezt az önző függőségeket közöttünk, ugyanilyen módon össze vagyunk fonódva lélekben is.
A lélek általánosságban szólva valami közös dolog. Csak egy lélek létezik, egy ember, egy Adam és mi, az ő részei vagyunk. Még nem értjük, hogy menyire függünk egymástól, mint egy spirituális organizmus a spirituális rendszer részei.

Ennél fogva mindenkinek a másokra való behatása közvetlen, természetes, felfedett, egyiktől közvetlenül a másikig.

Ha mi képesek vagyunk létezni ezzel az alapelvvel, mi egy fantasztikus lehetőséget kapnánk arra hogy válogatott módon befolyásoljuk az embereket és egymást: húzzunk, nyomjunk, felemeljünk és segítsünk mindenkit. Amennyiben alkalmaznánk ezt az alapelvet, minden bizonnyal egy hatalmas ugrást tennénk előre.
Ha  minden barát, nő vagy férfi, megértené ezeket, fel tudnánk emelni mindenkit ezzel a belső sóvárgással itt és most. Ez csakis a mi belső vágyainktól függ, vagyis inkább a szándékainktól. A szándék az egy beteljesületlen vágy, mely még nem vált valóvá. Ez a legerősebb erő az Univerzumban.
A mi világunkban látjuk a példákból, hogy minél nagyobb a fizikai erő, annál kevésbé érezhető, tapintható. Ki tudja érzékelni az atomok interakciójának erejét?  Ennek ellenére képes egy hatalmas erejű robbanást okozni egy kilónyi anyagból. A gondolat ereje, a vágy ereje a legerősebb mindenek felett.
Ezért van hogy az utunkon a kulcs a szándék: mennyire helyesen tudjuk azokat megformálni és összekapcsolni egymással. Ez azt jelenti, hogy mindegyikőnk igyekszik a másikban állni, hogy kilépjen magából, a testéből, és belépjen a lélek érzékelésébe.
Ez egy gyönyörű érzés, amikor az ember nem kapcsolja magát a fizikai testéhez, mivelhogy kilépett belőle, úgy viselkedik vele mint egy “állati társsal” : lóval, szamárral, tehénnel, stb. A személy gondoskodik testéről, de abszolút módon érzi, mintha nem függne a fizikai testétől, az “állattól”. Már kezdi érezni, hogy az élete ragyog a testén kívül, a Felső Elme hatalmas erőterében.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           Dr. Michael Laitman

2019. július 20., szombat

Az egész univerzumon át

Mi az az erő, ami keresztülhalad az egész univerzumon, át a teljes téren, ami segít számunkra egységre lépni?

Ez a tér nem létezik. Képes vagy elmozdulni az univerzum egyik végétől annak másik végéig, egyetlen pillanat alatt. Még ez a pillanat sem létezik, mivel az időnek a funkcióját nem veszed figyelembe, hanem fölé emelkedsz, a következő szintre. Mondjuk úgy, hogy a Yesod szfírájából fölemelkedsz a Hod-ba, vagy a Netzach-ba. Ezután, a megelőző szint egy ponttá válik a számodra. Ezért, még hogyha végtelen idő és tér is van a mi világunkban, amikor a spirituális szintre emelkedsz, az összenyomja a világunkat egyetlen ponttá. Nincs idő, nincs tér, nincs mozgás, nincs élet, nincs halál. Semmi. Ezek a kategóriák nem léteznek. Az első és a legalacsonyabb spirituális szint, teljesen lenullázza a mi világunkat, egy maggá változtatja azt. A történelem több ezer éve eltűnik, mivel ez csak a mi törött képzeletünkben létezik.

                                                                                                                                               
               
                                                 https://laitman.com/2017/10/through-the-whole-universe/

2019. július 13., szombat

A kabbalai bölcsesség körüli vallások

A kabbala bölcsessége olyan tudomány, amelyet a felsőbb világot érző emberek tanulnak, és amelyet belső cselekedetek segítségével értek el, és nem misztikus cselekedetekkel. Megtanulják és megvizsgálják a magasabb struktúra törvényeit, az összes körülöttünk található felső erőt, amit nem érezzük még, de a kabbalisták felfedték őket.

Ezeket az erőket magasabbnak nevezik, mert az adakozás birodalmában találhatók, ezek az adakozás jellegzetességei, nem pedig a megszerzés jellemzői, és ezért magyarázzuk és definiáljuk így ezeket.

Semmi vallásos, misztikus vagy ezoterikus nincs a kabbala bölcsességében. Ez tiszta tudomány. Ezt írták az ősi filozófusok is, akik ezt a bölcsességet az ősi izraeli kabbalistáktól tanulták. A középkorból a mai napig a tudósok is valójában ezt írják.

A zsidóságot sokkal később alapították; a Kabbala bölcsességéből származik, és a világban szokásos cselekvések alapja lett.

Azok, akik világunkban szerették volna, elérni a Teremtővel való kapcsolatot és úgy döntöttek, hogy ezt megcélozzák, alapvetően külső leírásokat vettek a Kabbala bölcsességéből, és létrehozták belőlük a vallásukat. Így lettek a spirituális tanítások, amelyek az egó által a judaizmus és más vallások alapjává váltak.                                                                                                             http://laitman.com/my-blogs/

2019. július 4., csütörtök

A Természet egészét irányítvaMiért szeretné a felső erő, hogy az ember megértse a teremtés tervét ebben a világban, és hogy képessé váljon irányítani a saját sorsát? 
Ez egy jel, hogy a felső erő elveszti az ember irányítását?Ez igaz, ez az erő az emberhez kerül, és ő elkezdi irányítani magát és a természetet, a felső erő helyett. Ez is része a tervnek, és a teremtés gondolatának. Bár a felső erő fokozatosan átadja azt nekünk, az egyesült integrált szerkezete az egész rendszernek nem változik. Azonban az ember is része annak, így eléri azt, megérti azt, és irányítja azt, és ennek megfelelően örökké, és végtelenné válik.

                                        
      http://laitman.com/2015/12/managing-all-of-nature/