2023. június 29., csütörtök

Hogyan tehetünk különbséget a valóság és az illúzió között ?


Kérdés: Lehetséges, hogy az emberek, akik elérik a felső világot, egyszerűen más illúzióban élnek, ami számukra valóságnak tűnik ?

Válasz:
Nem, az emberek, akik elérik a felső világot, kilépnek állapotukból, és kezdik érezni a számukra külső világot. Ez egy olyan világ, amely nem megy keresztül a hétköznapi érzékszerveiken, és nem torzítják el személyes tulajdonságaik. Ezért ez nem illúzió, hanem a valóság valódi érzékelése , amely valójában kívül létezik egoista észlelésünkön.

A kabbalisták azt mondják, hogy az élet értelmének kérdése az, ami arra késztet bennünket, hogy a valóságunk fölé emelkedjünk, és ha helyesen használjuk, megtaláljuk a felső valóságba való felemelkedés módszerét. Akkor oldalról fogjuk látni a valóságunkat.

Úszunk az egóban, mint a vízben, és csak az egoizmusunkon keresztül látjuk a valóságunkat. Az ember csupán egy érzékelési szerve annak, ami körülötte létezik.

A világ úgy van berendezve, hogy az ember egy bizonyos ideig benne tudjon létezni, és jelenlegi állapotából a következő állapotba, a felső valóságba kerüljön, amely független az emberi egótól. Egoizmusának semlegesítésével az ember elkezd kilépni önmagából, és teljesen tárgyilagossá válik. Ezután nincs többé korlátozás az idő, a mozgás és a tér tekintetében.

Forrás : https://laitman.com/2016/12/how-can-we-distinguish-between-reality-and-illusion


2023. június 13., kedd

A 22 természeti erő

 Kérdés :

A „Rav Hamnuna Saba levelei” című cikk allegorikus módon meséli el, amint minden egyes betű ellátogat a Teremtőhöz, és azt tanácsolja Neki, hogy vele kezdje meg a világ megalkotását. A Teremtő azonban így válaszol: „Igen, jóságos vagy, de nem te leszel az első.”


Milyen folyamatról van itt szó? 
Mit jelent, hogy a betűk elmennek a Teremtőhöz, és megpróbálják rábeszélni, hogy éppen velük vegye kezdetét a világ?  


22 ilyen jelet különböztetünk meg.


Válasz :

Igen, a természetben összesen 22 erő létezik, amelyek egymással kombinálva megalkotják a teljes világegyetemet, minden világot, valamint mindent, ami ezeket kitölti. Mindez mindössze 22 betűből ered. Van még öt további betű, amelyek nem határoznak meg semmit, hanem egyszerűen csak a szavak végére íródnak.Forrás: https://laitman.com/2023/05/22-forces-of-nature/#gsc.tab=0

2023. június 3., szombat

Az élet megfejtetlen rejtélye !

A Kabbala bölcsessége az egész teremtést olyannak tekinti, mint a megszerzési vágy, amely négy szintre oszlik : mozdulatlan, növényi, állati és beszélő.

Lényegében a bennük ható életerőről van szó. A mozdulatlan szint alap szintjén csupán a szerkezetének megőrzésének kötelező szükségletét jelenti. Tehát minden egy egyszerű polaritásból indul ki, a „pluszból” és „mínuszból”, egy elektronból és egy protonból, amelyekhez más részecskék gyűlnek össze, és egy teljes „galaxist” alkotnak az atomon belül.

Ekkor az atomok felépítik az élettelen anyag mindenféle formáját: gázokat, folyadékokat, szilárd anyagokat, plazmát. A következő szinten pedig molekulákká kapcsolódnak össze, és egy adott pillanatban élet alakul ki az anyagban.

Nem értjük, hogyan történik ez. Mivel eddig a részecskék „mechanikusan” kapcsolódtak egymáshoz, akkor hirtelen valami új jelenik meg közöttük.

Mi az élet? Ez egyszerűen az elektronok „ugrása”? Nem. Alapvetően miben különbözik az élő szerves anyag a mozdulatlan szint élettelen anyagától? A tudomány ezt nem tudja. De látjuk az életerőt, az anyagcserét, a szaporodást, mindenféle kölcsönös összefüggést, emlékezetet, reakciókat formálva, amelyek mindenféle sejt kapcsolatát és egyediségét hozzák létre. Ennek az evolúciónak az eredete továbbra is rejtély számunkra. Senkinek sem sikerült a mozdulatlan szintről a növényi vagy állati szintet létrehozni.

De valójában ez az életerőről, a vágyról beszél, amely az anyagon belül hat. A Fények és az edények spirituális kölcsönhatásából származik; ez az oka annak, hogy megjelenése nem magyarázható fizikai értelemben. Mindenféle jelenséget fedezünk fel és vizsgálunk, de nem az őket alkotó erőt.

Ily módon a kapni akarás a teremtés alapvető ereje, és ennek csak tanúi lehetünk. Érdemes ezt tényként elfogadni, hogy a többit később felfedezhessük és érzékeljük. Összességében ugyanis olyan teremtmények vagyunk, akik valamilyen valóságban érzékelik magunkat, fejlődésünk egy adott pillanatában. Természetesen kérdéseket teszünk fel, de ahhoz, hogy választ találjunk rájuk, vagy a teremtés kezdetéig, vagy a végéig kell elmenni.

Az ember egy kicsi és korlátozott része a hatalmas teremtésnek, és ha meg akarja vizsgálni, először annak dimenzióiba, a szükséges magasságra kell nővekednie. Csak akkor lesz képes megragadni, befogadni és elemzéssel és szintézissel vizsgálni azt.

Általában véve az élet Fény. De ezt egy olyan vágyban fedezzük fel, amely a mozdulatlan, a növényi, az állati és az emberi szintek jelenségeinek felfogásán belül születik. Valójában ez egyedülálló, még akkor is, ha tudatunk „képernyőjén” mindenféle képet látunk, amelyeket a Fény felvázol; bár mindenféle érzelem átélésére kényszerítenek, mindez bennünk játszódik le és nem a valóságban. A valóságban csak a vágy és az azt éltető Fény létezik, magasabb vagy alacsonyabb szinteken. Ha magasabb szinten, akkor az ember boldog, ha az alcsonyabb szinten, akkor sír. És így fejlődünk…

Forrás : https://laitman.com/2013/04/the-unsolved-mystery-of-life