2018. augusztus 29., szerda

Világunk és fizikai testünk spirituális funkciója

Amennyiben ez a világ csak képzelt, akkor azt is jelenti, hogy e világi cselekedeteinknek nincsen kapcsolata a teremtés céljával?

Nem, mivel működnünk kell, fenn kell tartsuk magunkat és fel kell építsük életünket ebben a világban, hogy létezhessünk. Annak érdekében, hogy elérjük a spirituális világot, először is csalódnunk kell korporális létezésünkben. Ez elgondolkoztat majd minket arról, hogyan végezzünk spirituális cselekedeteket, és akkor elkezdjük majd hozzákapcsolni evilági életünket a spiritualitáshoz. Akkor egész itteni létezésünk a lelkünk kifejlesztésének irányába lesz irányítva. Minden, amit ebben az elképzelt világban teszünk, spirituálissá válik majd. Ennek eredményeképpen ez a világ eltűnik majd, mivel mindent megszereztem belőle, amire szükségem volt örökkévaló létezésemhez. Mindez eltűnik, mivel teljesen feloldódik abban a folyamatban, hogy szívünkben levő pontunkhoz asszisztált.

Ez jelenti a világ korrekcióját. Azonban az önmagában nem változik meg, mivel képtelen közvetlenül az adakozás tulajdonságát megszerezni. A mi protein testünk és fizikai anyagunk nem képes az adakozás érdekében létezni. Bár annak összes összetevője a kövületi, növényi és állati szinteken adakozik egymásnak annak érdekében, hogy létezhessenek, azt nem tudatosan teszik. Azonban amennyiben én az egész világot annak érdekében használom, hogy létezzek és lelkemet kifejleszthessem, akkor ezáltal ezt a világot a megfelelő módon hasznosítom, és teljesen kiürítem azt. A természet többi szintjei (kövületi, növényi és állati) tudattalanul kapcsolódnak egymáshoz, egy globális és harmonikus kapcsolatban. Ugyanakkor az emberi lények is használják ezeket a szinteket, saját állati mivoltjukat beleértve, annak érdekében, hogy a lelkükben az adakozás cselekedetét végezzék egy magasabb szinten. Az ember ezáltal a teljes korporális teremtést felemeli magával együtt.

A személynek nincs szüksége arra, hogy a természet kövületi, növényi illetve állati szintjeit korrigálja, azok már korrigálva vannak. Ehelyett amíg fizikai testemben létezek, csak a szükségleteket kell életem számára használnom, és minden mást arra kell irányítanom, hogy szívben található pontomat korrigáljam. Akkor minden ennek a világnak a kövületi, növényi, állati és emberi szintjein egyensúlyba kerül a spirituális szinttel. Az történik, hogy a kövületi, növényi és állati szintek kölcsönösen benne foglaltatnak egymásban, és a Teremtő irányítja őket, az ő személyes szándékuk nélkül. Nekünk embereknek ugyancsak biztosítanunk kell mindent állati testünknek létezéséhez, annak érdekében, hogy képesek legyünk spirituálisan fejlődni. Az állati testeink már előre fel vannak arra készítve, hogy azokat spirituális formájukban használjuk. Nem vagyok képes testemet adakozásra használni, és nem vagyok képes annak törvényeit megváltoztatni. Azonban ameddig az a kövületi, növényi és állati szinteken létezik képes vagyok azt a szándékot hozzáadni, hogy azt megfelelő módon használjam a testem létezésére, és lelkem kifejlesztésére. Ily módon az részt vesz a teljes korrekcióban. Ezzel a hozzáállással részünkről az egész teremtés képes tökéletességet és korrekciót elérni. Ennek eredményeképpen nincs egyetlen olyan része a vágynak, akár még ebben az elképzelt világban sem, mely nem megy át a korrekción.
                             
                                                                                                                         Dr. Michael Laitman