2016. május 29., vasárnap

Miért van itt az ideje, hogy alkalmazzuk a “Szeresd Felebarátodat” alapelvét?


Álljon itt egy levél, melyet egyik tanítványomtól kaptam az emberiség jelenlegi helyzetével kapcsolatban:

Végre megértettem a Kabbala alapvető gondolatmenetét:

1. Az állat és ember közötti különbség az embernek ama képességében rejlik, hogy az ember képes a körülötte levő társadalomból vágyakhoz jutni. Ezeket a vágyakat magáévá teszi, és cserében saját vágyait a társadalomnak adja.

2. Ez egy pozitív visszacsatoláson működő rendszert hoz létre, amely eredendően nem stabil. Alacsonyabb szintű rendszerekben, mint például a biológiai rendszerek, az ilyen fajta kölcsönös behatás nem létezik, és ennél fogva az ilyen rendszerek stabilak.

3. Mind a mai napig az emberi társadalom “nyitott” volt. Ebből kifolyólag a rendszerben születő zavarok kijutottak a rendszerből, és eltűntek.

4. Eljutottunk egy olyan állapothoz, ahol társadalmunk zárttá vált. A pozitív visszacsatolással rendelkező zárt rendszerek kaotikussá válhatnak. Pontosan ezt látjuk manapság társadalmunkban.

5. Azonban ezzel a “betegséggel” együtt a Természet megadta nekünk a gyógyszert is. Amennyiben képesek vagyunk szeretetet és adakozást nyújtani egymás iránt a korlátlan fogyasztás helyett, akkor ugyanez a pozitív visszacsatolásos szerkezet képes a rendszert stabilizálni, mindazt a káoszból a harmóniába vezetni. Igazából ez az egyetlen megoldás, mivel külső szabályzók hasztalanok, hiszen vágyaink kölcsönösen növekednek.

6. A “Szeresd Felebarátodat” alapelv nem új. Időről időre az emberiség megpróbált erre az alapelvre építve társadalmakat létrehozni. De a társadalom “nyitottsága” folytán mindig volt lehetőség a pozitív példa elől való elmenekülésre. Azonban manapság elértük azt a pontot, ahol nincs többé hová elmenekülnünk. Ezért itt az ideje, hogy elkezdjük a “Szeresd Felebarátodat” alapelv alkalmazását.

                                                                                                                            Via - Laitman Blog