2016. január 18., hétfő

A természet erőit angyaloknak nevezzük

Az Úr haragja azonban fölgerjedt ellene, mivel elment, és az Úr angyala elállta útját, amikor szamarán két szolgája kíséretében tovalovagolt.

Csak egy törvény van a természetben, amely a létezés összes szintjére utal, ezt hívják a szeretet és adakozás törvényének. A Tóra ennek a törvénynek az egyes erőit "angyaloknak" nevezi.

A gravitáció törvényét, például le lehet írni, mint egy angyalt, aki ül a föld belsejében, és elkap mindent, ami a levegőben, és a föld felszínén található, és húzza a föld felé.

Egy ember úgy érzi az angyalokat, mint pozitív vagy negatív erőket, mert az ember csak olyan jelenségeket képes megmérni, és érezni, amelyek egymással ellentétesek, mint a fény és a sötétség, hideg és meleg, keserű és édes, erősség és gyengeség, és így tovább. Ez az, ahogy minden jelenség a természetben felbukkan, mert mindennek egyensúlyban kell lennie.

Egy ember először a Teremtővel ellentétes formában létezik. Bár a Teremtő rejtve van előlünk, mi mindent a vele való kapcsolatban mérünk meg. Ez a mi természetünk, és így, valójában ezen az ellentéten keresztül érezzük, hogy létezünk.

A KabTV “Az Örök Könyv titkai” című műsorából, 2015. december 8.
Via - laitan.com