2015. július 17., péntek

Készen állsz életed céljának elérésére?

Mi célból tanuljuk a kabbala bölcseletét?

Amikor nem érezzük a felsőbb világ jelenlétét, úgy tűnik számunkra, mintha a magunk és a világunk létezésének nem volna célja. Nem látjuk, hogy mindez felülről irányított.

Ez az oka annak, hogy környezetünket ellenségesnek érezzük, ez az oka annak, hogy nem rohanunk vissza rögvest gyökereinkhez.

Mielőtt a lélek leereszkedett és testet öltött volna, az csupán egy parányi pont volt a gyökerében. Erről a helyről leereszkedve a mi világunkba, testet öltve, elvesztette minden kapcsolatát gyökerével. 

Azonban képes lehet a visszatérésre, amennyiben megszűnik a testi, földi örömökért érzett vágyai. 620 vágy létezik összesen a testben. Ezeknek a korrekciója után térhet csak vissza a lélek a gyökereihez, ahol 620-szor nagyobb örömben részesül, mint mielőtt leereszkedett volna.

Azok az emberek, akik a korrekció ezen útjára léptek, és azt végigjárták, úgy vannak nevezve, hogy Kabbalisták. Ők a mi világunkban és a spirituális világban egyszerre vannak jelen. Ők mondják el nekünk, hogyan emelkedhetünk fel fokozatosan, hogyan kapaszkodhatunk meg a felsőbb gyökérben, hogyan szabadulhatunk meg evilági énünktől. Amikor olvassuk írásaikat, magyarázataikat, magunkra vonzzuk a felső fényét, ez által haladhatunk egyre csak előre.

Hogyan tesz mindenki javára egy Kabbalista

A Kabbalisták generációi segítették az emberiséget a célja felé: a teremtés célja felé. De ez a segítség többnyire titokban történt, a "színfalak mögött". Ma azonban, mivel a spiritualitás iránti vágy már milliókban felébredt, a Kabbalisták világosan elmondják most már nekünk, hogy az egész emberi társadalom számára szükséges a spirituális fényt elhozni a Kabbala bölcseletének tanulmányozása által.

A Kabbalisták ugyanis közvetlen kapcsolatban vannak a spirituális világgal, az ő munkájukat azonban az emberek is támogatják, mert ők képesek felülemelkedni az emberi vágyakon, képesek összegyűjteni a kollektív társadalom minden szenvedését, majd felemelni azt a felsőbb világba. A Kabbalisták bőkezűséget kapnak a felsőbb világban, mellyel leereszkedve a mi világunkba beragyoghatják életünket, ebben a világban.

Az emberi szenvedés valódi célja

Bár a legtöbb ember érzi a fájdalmat, azonban nincs tisztában annak céljával. Ha tudnák azt - úgy, ahogy egy Kabbalista -, hogy miért teremtetett bennünk a fájdalom, akkor nem akarnának megszabadulni attól, hanem ki akarnák javítani azt. Bár a Kabbalista érzékeli a közösség fájdalmát, de mástól eltérően ő célt ad neki, és ezen a módon javítja ki azt a gyökérben.

A fájdalom, a szenvedés egy beteljesületlen szükség a spiritualitás felé. Ez a egyetlen oka minden betegségnek a világon. A kollektív társadalom fájdalmán - úgymint a betegségek, szegénység, egyéb veszteség - a Kabbalista képes felülemelkedni és eljutni ahhoz a megállapításához, hogy mindez a lelki teljesség hiányából ered.

Az átlagember nem ismeri a teremtés rendszerét, ezért nem is tudja helyesen használni, irányítani azt. Olyan ez, mintha valakinek működtetnie kellene egy komplex rendszert, mely rengeteg elektronikai és mechanikus alkatrésszel rendelkezik, hormonokkal való reakciók és idegrendszeri folyamatok jellemzik, valamint még számos számára láthatatlan és látható esemény van hatással rá. A személy megnyomja az indító gombot még az előtt, hogy megtanulná kezelni a gépezetet. 

A Kabbalisták ezért sürgetnek minket, hogy tanuljuk meg működtetni ezt a szerkezetet. Az az egyetlen célja a létezésünknek, hogy ezt a gépet kezelni tudjuk. Ennek érdekében kapjuk a választásunk szabadságát - más lényekkel ellentétben - azért, hogy megkeressük, megtaláljuk a Teremtő útmutatását és visszaigazolását.

Jó vagy rossz úton haladsz az életed céljának megvalósításában?

A teremtés irányítása csak abban az estben lehetséges, ha létezik a választás szabadsága. Ha mi nem veszünk részt ebben a vezetésben, és nem vesszük észre a lehetőségét annak, hogy használjuk a választásunk szabadságát, és ha mi ugyanúgy akarunk élni, mint más állatok, attól még a természet, azaz a teremtés fejlődése tova halad, változatlan törvények mentén, függetlenül az emberiségtől, a világegyetem célja felé. A törvényszerűségekben, melyek minden élőt és élettelen dolgot vonzanak a teremtés célja felé, a legjobb és legkényelmesebb helyzetek felé, két aktív erő létezik: az ítélet (Dim) és a kegyelem (Rachamim).

Ami választásunk az, hogy miként haladunk előre, a teremtés célja felé. Függetlenül, a kegyelem simogató ereje által, vagy a természetre bízva a dolgokat, a zord ítélet csapásai által. Tehát gyakorlatilag vagy tanuljuk a Kabbalát és haladunk előre tudatosan a célunk felé, vagy nem tanuljuk azt és tudatlanul sodródunk valamerre. Csak ebben találjuk meg a választásunk szabadságát.

A választás mindenkinek rendelkezésére áll, a társadalmunk piramisszerűen van felépítve, kiegészítjük egymás cselekedeteit, ami által megérthetővé válik a gondviselés fogalma. Bár a korrekció a csúcson kezdődik, azonban a felkészülés már az alapoknál elkezdődik. Jó tudni, hogy ha az alsó szinteken nincs hajlandóság a korrekcióra, akkor lehetetlen tenni bármit is a felsőbb szinteken.

A világ tudatos irányítása csak keveseknek adatott meg, azonban a nagyközönségnek is megvan a saját szerepe, a súlya. Képes más módon gondolkozni a Kabbala tanulása által, és amint elkezd kérdezni a körülölelő világról, máris változni fog a világunk, jobbá válik.

Kabbala: A módszer, amely átalakítja a romboló gondolatokat és szándékokat

Akiva rabbi azt mondta, hogy az egész Tóra egy törvényszerűség mentén íródott: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." 

Huszonnégyezer tanítványa - akik számára megtanította, hogy kövessék ezt a törvényt - mégis alaptalan gyűlöletet érezett a másik iránt. Amikor ez a megalapozatlan gyűlölet korrupciója megjelent, amikor ők csak a megszerzés iránti vágyuknak éltek, ez az időszak lett nevezve a Templom pusztulásának - először lelki pusztulás, majd fizikai pusztulás jelent meg ebből fakadóan. Ugyanis minden, ami a mi univerzumunkban történik a felsőbb világból ered, hiszen összeköttetésben van a minénkkel.

A Kabbalisták előre látták a Templom pusztulását, és most ők próbálják meggyőzni az embereket, hogy válasszák az életet, mert ők látják a jövő katasztrófáit a spirituális világban. 

Számos ember úgy véli, hogy akár már egy ördögi gondolat is képes ölni. Ezt már a tudósok is megtanulták. Ugyanis például, ha egy személy rossz szándékkal közelít meg egy növényt, még annak ellenére is, hogy gondozza, öntözi azt és látszólag pozitívan közeledik felé, a növény negatívan fog reagálni közelségére. A hozzáállás minőségét lehetséges mérni azáltal, hogy milyen mértékben volt negatív reakciója a növénynek, mennyire félt és utasította el a személyt.

A tudósok most már kezdik felfedezni, hogy gondolataink - és nem a tetteink - vannak a legnagyobb hatással a világra. A kabbala bölcselete pedig képes segíteni, meg tudja változtatni gondolatainkat, megelőzve ezáltal a jövőbeni katasztrófákat, megvalósítva a teremtés célját, egy másik módon, egy kellemes út által.