2015. július 27., hétfő

Felejtsd el a Da Vinci kódot, fedezd fel a Tóra kódját!

Milyen titkok rejtőznek a Tórában?

Az emberek mindenféle kódokat keresnek a Tórában, melyben találnak is az egyes részek közötti összekapcsolódásokban. Sőt mi több, a Tóra részeit végtelen számú módszerrel össze is kapcsolják egymással, a betűk számai szerint, a szavak, versek és a fejezetek különböző kalkulációi szerint.

A közelmúltban egy nagy sikerű számítási munkát végeztek, melyben a betűk belső struktúráját, szerkezetét vizsgálták. Azonban ezek a számítások nem adnak számunkra semmi használhatót. Nem tanítják meg nekünk, hogy mi áll az egyes szimbólumok, betűk, alakok és az egyes kombinációk mögött.

A pontok és vonalak a Tóra értelmezésében

A Tóra először egyetlen szóként lett megírva, szóközök nélkül. Csak később lett ez az egyetlen szó szétválasztva szavakra és majd azok tovább lettek bontva betűkre. Majd ezek a betűk még tovább bontva annak részeire. Végül is, ezeket a részek pontokká és vonalakká bontották. Egy fekete pont fehér háttérrel a fény forrását szimbolizálja, mert fény áramlik az egyetlen pontból. Ha a fény leereszkedik a felsőbb erőből, a Teremtőtől a teremtményhez, az egy függőleges vonal. Ha az erő az egész teremtésnek tulajdonítható, akkor az pedig egy vízszintes vonal.

Ezek az információk azok, amiket kapunk a Teremtőtől. A lehetséges kombinációk a pontok és vonalak között attól függnek, hogy milyen jelet kapunk a Teremtőtől. 
  • függőleges vonal - egy személyes jel, a Teremtőtől az emberiségnek küldve
  • vízszintes vonal - egy általános jel a Teremtőtől az emberiség felé
  • a kettő közötti helyzetek
Minden szituáció, minden kombinált, teremtett jel az Isten és az emberiség közötti kapcsolatot írja le, ami minden pillanatban másképpen jelenik meg, ahogy minden pillanatban a lélek is más és más állapotban van.

Miért a Zohár könyve által fejtjük meg a Tórát

A személy, aki rátekint a Tóra betűire - feltéve, hogy ő megtanulta helyes módon olvasni azt - képes látni az ő múltját, jelenét és jövőjét a vonalak és pontok kombinációiban. De ahhoz, hogy láthassa ezeket a dolgokat szüksége van a megfejtő kulcsra. Csak azzal lesz képes olvasni a Tórát úgy, mint egy útmutatót, mely a spirituális világba vezeti őt. Mindenki más csak egy történelmi epizódot fog vélni felfedezni benne. A kulcs azonban a Zohárban található, mely értelmezi Mózes öt könyvét és elmagyarázza azt ténylegesen, hogy mit is írt benne Mózes.

Amikor mi tanuljuk a Mózes öt könyvét a Zohár felfogásán keresztül, mi valamit egészen mást látunk benne. Másképpen látjuk világunkat, látjuk a felsőbb világot, a világunk spirituális vezérlését, valamint a teremtés egész folyamatát. Ezért van az, hogy a Kabbalisták ezt a két könyvet egyszerre olvassák.

Hogyan segít a Misna és a Talmud kiegészíteni a Tórát

Mielőtt kinyomtatták a Zohár könyvét, Mózes tanítványai és követői leírták - immár több száz éve - a Tóra alapvető eseményeinek értelmezését, így mi ma képesek vagyunk jobban megérteni azt, amit Mózes leírt abban. A Tóra első értelmezése a Misna, a sheni, shanah szóból származik (valami, ami ismétli önmagát). A Misna ábrázolja az összes spirituális törvényt, a mi világunk törvényeként.

Ez magyarázza el nekünk mit szabad és mit tilos cselekednünk. Mi úgy ismerjük ezek a magyarázatokat, mint a Mitzvot (parancsolatok és előírások) "tedd és ne tedd" előírások.

Csak a Kabbala tudja elmagyarázni ezeket a cselekedeteket. Kifejti, hogy a legfontosabb dolog nem a világi törvények betartása, hanem a szándék a spirituális világban. A legfontosabb az, hogy mit tesz a személy a belső, saját szándékában, csak az számít. Pontosan erről beszélnek nekünk a bölcsek és a Mózes tanítványai.

A Talmud már egy következő generáció, amiben a bölcsek magyarázzák nekünk a helyes út elérésének módját, miképpen kell elérni a Mitzvot-ot minden egyes szituációban. Azonban annak is világosnak kell lennie, hogy a Mitzvotnak nem lehetséges fizikai megfigyelése a mi világunkban, sokkal inkább szükséges az azon keresztül való vizsgálódás, a helyes spirituális állapot felvétele, ami hozzájárulhat a világunk természetének és a felsőbb világ megismeréséhez.

A Misna és a Talmud által magyarázzák az egyes spirituális törvényeket részletesen, és megírták számunkra mindezt egy hétköznapi nyelven. Ezért, ha neked nincs meg a kódfejtő kulcsod a Zohár könyvéhez, akkor csak úgy vagy képes látni a Misnaban és a Talmudban leírtakat, mint erkölcsi ajánlásokat, amik megadják az alapját a vallásnak és az ortodox életnek.

Kabbala, ami betölti a szakadékot az ember és természet között

Minden nagyszerű Kabbalista, vagyis mindazon bölcsek, akik a Misna és Talmud bölcseleteit magyarázzák szövegeikben elmondják nekünk, hogy a természet rendszerét hogyan vagyunk képesek a legjobban felhasználni, hogyan tudjuk egyáltalán betartani ezeket a törvényeket. Magyarázzák az okokat, hogy miért jönnek le hozzánk ezek az erők, mi hogyan tudjuk használni azokat és miként kerülünk velük azonos állapotba, hogyan lehetünk aktív része a teremtésnek.

Amikor ezek az erők leereszkednek hozzánk felülről, nekünk el kell érnünk azokat, egy helyes módon, és megfelelő reakcióba kell lépünk velük, mely visszahat rájuk. Ez hoz egy kellemes állapotot a világunkra, mindenki számára, aki itt él velünk. Ennek az elérése a feladata a Kabbalának, vagy nevezhetjük a Kabbala bölcseletének is. A szó, hogy Kabbala a lekabel (megszerzés) szóból ered, melynek jelentése, hogy megtanulni megszerezni, helyes módon elfogadni a bőséget, ami leereszkedik hozzánk felülről.

A személy, aki elkezdi tanulni a Kabbalát világosan látni fogja az okokat minden bajra és katasztrófára, tapasztalni fogja személyes és globális szinten is azokat. Meg kell tanulnunk helyes módon értelmezni, hogy mi is történik körülöttünk, mert a mi tudatlan viselkedésünk és helytelen reakcióink miatt helyzetünk és környezetünk egyre csak rosszabb állapotban lesz.

A Kabbala a legpraktikusabb tudomány, biztosítja az emberiség számára a kulcsot a világ vezérléséhez. Azonban nekünk először tanulnunk kell, hogy vezethessük azt. Szükséges ismernünk a világegyetem alapvető struktúráját, annak irányítási rendszerét, ismernünk kell azt, hogyan tudunk abban aktívan részt venni.