2016. augusztus 25., csütörtök

Kezdj el kommunikálni a Teremtővel

Minden, ami létezik, az a Teremtő. Úgy is mondhatnánk, hogy "Nincs más rajta kívül."

Minden, a világ, annak minden lakója, minden, amit magunk körül érzünk, magunkat is beleértve csak a Teremtőből egy rész. Még pontosabban, mi vagyunk Ő. Minden gondolatunk és cselekedetünk vágyaink által van meghatározva. Az értelem csupán ahhoz segít minket hozzá, hogy elérjük azt, amire vágyunk.

Amikor megkapjuk vágyainkat, amikkel Felülről vagyunk elhalmozva, mi magunk nem tudjuk azokat megváltoztatni, arra csak is a Teremtő saját maga képes.

A Teremtő szántszándékkal teszi mindezt annak érdekében, hogy megértsük minden, ami történik velünk akár a múltban, akár a jelenben vagy a jövőben fog megtörténni, az élet minden területén az teljességgel csak Tőle függ. A helyzetünk csak akkor tud továbbfejlődni ha Ő úgy akarja, mert ő az oka mindannak ami történt, történik vagy történni fog.

Mindez szükséges ahhoz, hogy felismerjük és érezzük a szükségességét a hozzá fűződő kapcsolatnak. 

A Teremtő segítsége szükséges a haladáshoz

Amikor valaki azt tapasztalja, hogy vágyat érez ahhoz, hogy közelebb kerüljön a Teremtőhöz, a spiritualistához kerül közelebb, ekkor a Teremtő maga helyezett el a személyben egy vágyat erre. Fordított helyzetben az ember anyagi, szociális és egyéb helyzetei, kudarcai, nélkülözései fokozatosan vezetik el erre az állapotra, melyet a Teremtő szándékosan rendez számára.

Ezen a módon való fejlődés által az egyén kiemelten érzi annak szükségességét, hogy rajta csakis a Teremtő tud és fog segíteni, a szándékosan elrendezett környezet és körülmények segíteni fogják számára annak a szilárd meggyőződésnek kialakulását, mely ösztönzi a lelki állapotának megváltoztatását. Ez által vágyik a személy a Teremtő közelségére, és az összhangra vele.

Láthatjuk, hogy a Teremtő segíteni kívánja utunkat, olyan helyzeteket alkot, melyben a meghatározott cél felé léphetünk, mert Ő küld minden szenvedést, kudarcot felénk, mind fizikai, mind lelki szinten, a környezet, család, barátok, kollégát és ismerősök által.

A spirituális fejlődés a Teremtőtöl függ

Azért lettünk teremtve, hogy érzékeljük, hogy minden öröm attól függ, hogy milyen közel vagyuk Őhozzá. Mi érzékeljük az ellenkezőt is: hogy minden kellemetlen rossz dolog annak az eredménye, hogy nagyobb távolságra vagyunk a Teremtőtől. Ebből az okból, a mi világunk olyan módon lett megalkotva hogy függőségi helyzetben legyünk az egészségtől, családunktól és szeretnünk és tisztelnünk kell azokat, akik körülvesznek minket.

A Teremtő számára, az előbb említett tényezők egyfajta üzenő alkalmazásként szolgálnak, így Ő képes arra, hogy negatív élmények révén rávegyen minket, hogy keresni kezdjük Őt, azt, hogy az egész világ csakis tőle függ. Aztán, elegendő erő és türelem révén, mi képesek lehetünk arra, hogy felfedezzük még a saját életünk alatt, hogy minden ami történik a Teremtő kívánsága, semmint valami más okra visszavezethető, semmint a mi saját cselekedetünk. Idővel minden tisztává válik majd, a Teremtőtől származik minden, ami történik.

Az utunk melyet fentről kapunk követendő mindannyiunknak, mint ahogy az emberiség számára is általánosságban.