2024. március 20., szerda

A két világ egyesítése benned

Minél tovább haladunk, annál zavarosabbá és kiszámíthatatlanabbá válik a világ. Látjuk egy folyamat jelenlétét, de nem értjük, hová vezet.

Tanulmányok azt mutatják, hogy valóságunk egyetlen minőségben rejlik: a vágy, hogy kapjunk vagy élvezzünk. Minden szinten minden számítás csak személyes haszon alapján történik. Még az adakozást is a megszerzés céljával használják. Hiányzik az energiánk egy olyan cselekvéshez, amely nem a saját hasznunkra irányul. Szóval mit kéne tennünk?

A kabbalisták azt mondják nekünk, hogy van egy másik, ellentétes valóság, amelyet a teremtés mindenre kiterjedő ereje irányít. Nevezhetjük Természetnek vagy Teremtőnek; ez ugyanaz. Az adakozás abszolút, egyetemes minőségéről beszélünk. A megszerzés szintjéről az adakozás szintjére csak ennek a globális, mindent magába foglaló erőnek a segítségével emelkedhetünk fel, amely a teljes valóságot megteremtette. Cselekedeteinkkel olyan hatást válthatunk ki magunkra, amely megváltoztatja természetünket.

Ezek a cselekedetek egyszerűek: Megpróbálunk egyesülni, elképzelni magunkat a kölcsönös adakozásban, és ezzel együtt tanulmányozzuk az előlünk teljesen elrejtett valóság törvényeit. Erőfeszítéseinknek és tanulmányainknak köszönhetően látszólag közelebb kerülünk az adakozás minőségéhez, vagy éppen ellenkezőleg, vonzzuk magunkhoz, hogy befolyásoljon és megváltoztasson bennünket.

Ezáltal a minőségek összekapcsolódását idézzük elő, miközben a változó érzetek hullámain ringatózunk. Néha jól érezzük magunkat attól, hogy közeledünk az adakozáshoz, és látjuk, hogy haladunk előre. Máskor éppen ellenkezőleg, ettől rosszul érezzük magunkat.

Így járunk: hol a jobb lábbal, hol a bal lábbal, hol az adakozás növekedésével, máskor pedig a megszerzés növekedésével. Ha nem hagyjuk el a módszert, a megszerzés a gyűlölet pontjáig feltárul bennünk, felette pedig egyre jobban feltárul a szeretet, amíg feltárul mindaz a rossz, ami belénk van oltva, és minden jóság, amit az adakozás minőségből magunkhoz vonzhatunk.

Ezután létrehozzuk ezeknek a tulajdonságoknak a megfelelő kombinációját: a középső vonalat. Egyesítünk magunkban két világot, és mindkettőben létezünk, folyamatosan emelve az adakozás erejét a megszerzés ereje fölé. Ezt úgy hívják, hogy „a kölcsönös adakozás érdekében szerzünk meg”.


Forrás : https://laitman.com/2010/10/unifying-two-worlds-within-you