2020. március 13., péntek

Koronavírus és az emberi kitörés következő szintje


Koronavírus és az emberi kiemelkedés következő szintje

Két erő működik a valóságban: a pozitív (plusz, adás) és a negatív (mínusz, megszerzés). Az evolúciós folyamatban, amely egy egységes entitás felépítéséhez vezet, a negatív erő természetesen fejlődik ki, az egész rendszert kibillentve az egyensúlyából, míg a pozitívot nekünk, embereknek kell hozzáadnunk.

A mai individualista életmód felébresztette a természet negatív erőit, és a koronavírust, mint egy „betegség” megnyilvánulását hívta elő a rendszerben.   

Ezért, ha meg akarunk szabadulni a koronavírustól, a pozitív erőt kell magunkra vonnunk a természetből a tudatos kapcsolatunk és együttműködésünk révén.

Ezzel egyensúlyba hozzuk a rendszert, és az emberi felemelkedés következő szintjére kerülünk.


                                 Dr. Michael Laitman

                          
                                l