2020. március 14., szombat

Részletek Dr. Michael Laitman cikkeiből


"Az egyetlen igazi hajtóereje a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden... Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását."


"A mi legnagyobb üzenetünk az emberiség számára, hogy létezik egy kidolgozott, gyakorlati módszer az ember valóságérzékelésének korrekciójára, és magasabb dimenziókba való felemelkedésére, ezáltal egy örök létezés elérésére. Ez a módszer bár nem könnyű, minden igaz kereső számára elérhető. Ezt a módszert az Örök Szeretet hozta el a számunkra, hatalmas Bölcsek láncolata őrizte és és adta át generációról generációra. Aki már az úton van, annak egyetlen kötelessége van... Átadni ezt mindenkinek, akinek csak lehetséges." 


"Amikor eljön a lelkek korrekciójának ideje, nincs olyan testi tulajdonság, vagy tehetség, ami meghatározza a sikert. A spirituális siker az erőfeszítésektől függ, amelyeket a szeretet és az adakozás tulajdonságaira irányuló vágyak megteremtésére fordítunk. Semmire nem használható egyetlen testi képesség sem, amelyet a természet adott a születésnél."


"A test a Kabbalában nem a biológiai testünkre vonatkozik, hanem a beteljesülés iránti vágyra, mely teremtésénél fogva uralkodik a személy felett. A “test elhagyása” azt jelenti, hogy a személy képessé válik arra hogy önző vágyai fölé emelkedjen, és képes legyen lelke vágyait követni." 


"A különbség a mi materiális világunk és a spirituális világ között, hogy a spirituális világban nincs idő, hely, és a mozgás, hanem csak emelkedések és zuhanások a megszerzés vagy az adakozás tulajdonságába."


"Egoista természetünk fölé kell emelkednünk, a magasabb rendű elme szintjére, ahol a működést irányító parancsok találhatók."


"A Kabbala tudománya elmagyarázza, hogy egyáltalán nincs érzékelhető valóság rajtunk kívül. Nem befolyásol minket semmi kívülről, mert magunkon kívül nem észlelünk semmit. Tőlünk kívülre csak egy állandó Felső Fény van. Az egész világ bennünk van, és azért érezzük úgy, hogy valami hatás ér minket kívülről, mert így lettünk megteremtve."


"A tér érzékelését a Teremtőtől való minőségi távolság, az idő érzékelését pedig ennek a távolságnak az áthidalásához szükséges belső állapotok sorozata határozza meg az ember számára. Ahogy az ember belső világának minősége közelít a Természethez megszűnik a tér érzékelésének rabsága, és az ehhez szükséges állapotok ugrásszerű elérése pedig az idő bilincse alól szabadítja fel a személyt. Így léphetünk át a Kabbala segítségével a végtelen és örök valóságba."


"A korporális testet azért kaptuk, hogy elkezdhessük az azonosulást a lélekkel, fejlesszük, feltárjuk, és egy bizonyos állapotot elérve, mintegy kilépve a testből a lélekben fogjunk munkához. "Mi egy holisztikus, átfogó rendszerben élünk, amelyben mindegy egységben működik, ahol mindannyian hatással vagyunk egymásra, minden cselekedetünkkel, gondolatunkkal és érzésünkkel. Ezért a legkevesebb, amire el kell köteleznünk magunkat, hogy „nem teszünk olyasmit másokkal, amit nem szeretnénk, ha bárki megtenne velünk.” Más szóval, tartsuk távol magunkat attól, hogy kárt okozzunk másokban."