2023. május 2., kedd

Az élet összeolvadás a Teremtővel

A Kabbala tudománya az életet és a halált csak a Teremtővel való egyesülés tekintetében határozza meg. A Teremtőhöz hasonló állapotot életnek, míg a vele szemben álló állapotot halálnak nevezzük. Ezért az egoista vágyakat (Klipot) halottnak tekintik, míg a „halál mérge” arra az erőre utal, amely elválasztja a teremtményt a Teremtőtől.


A halál nem a létezés elvesztése, ahogy az ember alakjának eltűnését figyeljük meg ebben a világban (a mi szintünkön). Mindaz, ami meg lett teremtve (vágy) csak a tekintetben változik, hogy közelebb kerül a Teremtőhöz, vagy távolodik Tőle az adakozási szándékban; minden másban (a vágyában) a teremtmény ugyanaz marad. Ezért a Teremtőtől való eltávolodást, a Vele való öszetapadás állapotának elvesztését „halálnak” nevezzük, míg a Vele való öszetapadást, amely az adakozás minőségét szerzi meg, „életnek”.


"A Kabbala bölcsességének lényege” című cikkében Baal HaSulam azt írja, hogy a Kabbala tudománya eszköz a teremtmény számára, hogy felfedje a Teremtőt ebben a világban." A Teremtő feltárása azt jelenti, hogy magunkra vesszük az Ő tulajdonságait.


Bár a mozdulatlan, növényi és állati anyag világában létezünk, a Teremtőhöz való hasonlóság emberi szintjének elnyerésével önmagunkat és létezésünket tökéletesnek és örökkévalónak érezzük, mint a Teremtőt. A Kabbala tudománya megváltoztat bennünket, hogy megkönnyítse felemelkedésünket a következő szintre (fokra), ahol elkezdjük látni, hogy nem tűnünk el, hanem egyszerűen megváltoztatjuk létezésünk szintjét.


Forrás : https://laitman.com/2010/04/life-is-merging-with-the-creator/#gsc.tab=0