2023. május 11., csütörtök

A kabbalistákon kívül minden és mindenki angyal !

Hírjelentés (a Phantoms & Monsters-tól): Az argentin CEUFO (Center for Studies UFO) e-mailt kapott egy fotóstól (Fabián Romano), aki azt állította, hogy egy furcsa lényt rögzített a kamerájával, miközben néhány felvételt készített a Macachín repülőtér körül. A CEUFO elemezte a képet, és egy repülő „entitás”-nak nyilvánította. Azt is mondták, hogy a kép „nagy furcsaság” volt.

Megjegyzésem:
A spiritualitás olyan erőkből áll, amelyek nincsenek anyagba öltözve. A forrásuktól - a Teremtőtől - ereszkednek alá hozzánk, és „angyaloknak” nevezik őket (héberül „Malach” - egyes szám, „Malachim” - többes szám). Ezeket az erőket nem láthatjuk és nem is érzékelhetjük, csak befolyásukat, megnyilvánulásaikat az anyagban. Hasonló ez ahhoz, ahogyan egy mágneses vagy gravitációs mezőnek csak a hatását tudjuk érzékelni, de önmagukban ezeket a mezőket nem.
Ugyanígy észleljük a Teremtőt - adakozási és szeretet vágyainkban. Így tárul fel bennünk a Jóság, Szeretet és Adakozás ereje. A bennünk való feltárulást „a Teremtő felülről jövő részének” vagy léleknek nevezzük. Érzékelni a lelkét, lélekkel rendelkezni, vagy észlelni a Teremtőt – ez egy és ugyanaz (Izrael, a Tóra és a Teremtő egy). A „Zohár könyvének előszava” beszél az érzékelésünkről, elmagyarázva, hogy minden bennünk érzékelhető, és nem kívül. Ezért ez nem hagy teret a „csodáknak!” Ebben a világban minden prózai és sivár. De ha egyszer felfedezed a Felső Világot, ott valódi csodákat fogsz felfedezni.
És itt van egy másik magyarázat:
Világunk összes ereje (az anyagba öltözött erők, amelyeket érzékelhetünk) egyben angyalok is. Még a természet mozdulatlan, növényi és állati szintjei, beleértve az embert is, angyalok, mert teljesen a Teremtő irányítja őket. Szóval ki nem angyal ? Csak a kabbalista, mert függetlenné válik, emberré (Ádám, aki hasonló a Teremtőhöz), aki független a Teremtőtől. A kabbalista nem csupán a Teremtő erői vagy hírnökei közé tartozik, és ennélfogva a kabbalista nem angyal.
Egyszer Rabash és én elmentünk egy állatkertbe, hogy mindkét világ gyökereiről és ágairól beszélgessünk. Amikor odaértünk, felkiáltott: „Olyan sok angyal egy helyen!”

Forrás : https://laitman.com/2009/01/besides-kabbalists-everything-and-everyone-are-angels/#gsc.tab=0