2015. szeptember 23., szerda

Képesek vagyunk objektíven értékelni a valóságot?

Váltakozó évszakokat, nappalokat és éjszakákat érzékelünk, az élet és a természet körforgását. Létezik vajon az idő objektív érzékelése vagy mindez teljesen szubjektív észlelésen alapul?

Meg kell állapítani, hogy olyan, hogy objektív érzékelés nem létezik, semmilyen formában. Ha én észlelek valamit, mint egy nézelődő, szemlélődő, akkor azt sohasem nevezhetjük objektívnek. Még akkor sem ha valaki elmondja számunkra, hogy ő mit lát éppen - még akkor sem, ha csak én vagyok az egyedüli, aki hallja amit beszél - elmondását én a saját magam módján fogom felfogni és értelmezni.

Az objektívitásnak semmifajta formája nem létezik. Ugyanis a személy csak saját maga érzékszerveivel képes érzékelni, nem tudja mi is történik másikban, ő hogyan dolgozza fel a észlelését, tehát ekképpen az objektivitás, mint olyan nem létezhet.

Ez különösen igaz akkor, mikor az idő, hely, vagy a mozgás érzékeléséről beszélünk, amik az emberen belül történnek. A szemlélődő különböző érzékeléssel egy teljesen különböző világot fog érzékelni és mint tudjuk, a mi érzékelésünk csupán egy nagyon apró része a valóságnak.

Mindamellett, mi észlelhetünk valamit abból, ami érzékszerveinkkel fel nem fogható, dacára a saját szubjektivitásunknak, egyéni világunknak. Van itt azonban egy bizonyos tartomány, ahol még a szubjektív érzékelésünkkel sem  tudunk észlelni, és ennek tudatában is vagyunk.

Nincs ötletünk mi más létezhet a láthatón kívül, ami azért van mert nem vagyunk képesek felülemelkedni a saját elménk korlátain, így nem tapasztalhatjuk meg azt, amit még sohasem éreztünk azelőtt. Erre csak akkor lennénk képesek ha megváltoztatnánk érzékelésünk mikéntjét.

De még ha szert is tennénk egy újfajta érzékelési módra, ki tudná azt teljességgel garantálni, hogy az már egy objektív képet festene le számunkra a valóságról?

A valóság objektív felfogása csak abban az esetben válhat számunkra elérhetővé, ha kilépünk saját magunk érzékeléséből. Nem kell megváltoztatni azt, csupán felül kell emelkedni azon. Ehhez szükségünk van egy speciális észlelés és érzékelési módra. Ennek lehetőségét adja meg a Kabbala bölcselete.